Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ AGENDA

Θα έπρεπε πρώτος κι έγκαιρα ο Συνασπισμός να έχει προτείνει την επανεκλογή του Καρόλου Παπούλια. Είναι πιθανό να είναι ο ίδιος προσωπικά στη μάχη των περιφερειακών εκλο­γών. Ο «Καλλικράτης» προδιαθέτει αρνητικά αλλά η Αχαΐα πρέπει να έχει το πολύ πέντε δήμους. Νιώθει ασύμβατος με τους συν­τρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι μερικές από ης θέσεις που δια­τυπώνει στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Ατζέντα» ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του σε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα.


Ερ. Σχεδόν οε μόνιμη βάση ο ΣΥΡΙΖΑ και ως ένα βαθμό ο Συναοτησμός μεταδίδουν την εικόνα της αδιάκοπης εσωτερικής διαπάλης. Είναι ακριβής αυτή η εικόνα και που οφείλεται;

Απ. Η εικόνα είναι ακριβής και τα τελευταία γεγονότα την επιβεβαιώνουν. Υπάρχει σοβα­ρό πρόβλημα συνεννόησης, συναντήληψης και συνεύρεσης με τις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα έχει χαθεί και ψυχική επαφή. Με αυτές τις προϋποθέ­σεις είναι προφανές ότι δεν μπορεί να συνεχι­στεί αυτή η συνύπαρξη και σε όλο της το εύρος, ακόμα κι αν μιλάμε για ένα συμμαχικό σχήμα.
Ερ. Ανήκετε στην Ανανεωτική Πτέρυγα του Συνασπισμού. Υπάρχου ν στιγμές που νιώθε­τε ασύμβατος με τις λοιπές συνιστώσες στο ΓΥΡΙΖΑ;

Απ. Για να είμαι ακριβής πρέπει να πω ότι όπως εγώ νιώθω ασύμβατος, το ίδιο συμβαίνει και με συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην Ανανεω­τική Πτέρυγα. Θέλω να είμαι δίκαιος και γι' αυτό εξηγώ ότι αυτή η αίσθηση ασυμβατότητας αφορά και και τα δύο μέρη.
Ερ. Πείτε μου, κύριε Τσούκαλη, υπάρχει ζήτημα διαζυγίου με το ΣΥΡΙΖΑ;

Απ. Αυτό που υιοθετεί η μεγάλη πλειοψηφία των μελών του συνασπισμού, ανεξαρτήτως τάσεων εί­ναι πως πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η σχέση Συνασπισμού και ΣΥΡΙΖΑ. Κι αυτό πρέπει να γίνει, όπως λέμε εδώ και πολλά χρόνια, με το άνοιγμα του ΣΎΡΙΖΑ προς την κατεύθυνση της οικολογίας και της ριζοσπαστικής αριστεράς.
Ερ. Το τελευταίο διάστημα τέθηκε ζήτημα σχετικά με την ιδιότητα του Φώτη Κουβέλη ως κοινοβου­λευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η προσωπική σας θέση;

Απ. Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση μας πηγαίνει στα όσα σας είπα περί ασυμβατότητας. Ο χώρος μας, σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, γαλουχήθηκε σε αντιπαράθεση με το μοντέλο του κόμματος που έχει δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, είναι ομοιογενές, είναι μονολιθικό και ούτω καθεξής. Σε εμάς η ζύμωση των ιδεών και η αντιπαράθεση είναι πάντα δημόσια, πολύ περισσότερο όταν οι αποφάσεις δεν έχουν ακόμα ληφθεί. Διότι περί αυτού πρόκειται. Οι δηλώσεις Κουβέλη που ενόχλησαν αφορούν σε δύο θέματα που συζητούν-ιαι και για τα οποία δεν έχουν ακόμα ληφθεί αποφάσεις. Οφείλω όμως να σημειώσω ότι τα όσα ανέφεραν οι συνιστώσες στην επι­στολή τους, είναι συνεπή προς τις εν γένει απόψεις τους.

Ερ. Αυτήν την περίοδο βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας το σχέδιο «Καλλικράτης». Πείτε μου παρακαλώ την άποψη σας για το σχέδιο γενικά αλλά και για την Αχαΐα.

Απ. Ήδη από το 1994 έχουμε εξηγήσει ότι η χώρα δεν μπορεί να προ­χωρήσει με το υφιστάμενο διοικητικό μοντέλο. Από τότε μιλήσαμε για δεύτερο βαθμό περιφερειακής αυτοδιοίκησης, με αιρετό περιφερειακό συμβούλιο και αιρετό περιφερειάρχη και για πρώτο βαθμό ιδιαίτερα ενισχυμένο. Όλα αυτά, βέβαια, προϋποθέτουν ότι το κεντρικό κράτος θα λειτουργήσει επιτελικά και θα αποκεντρώσει πόρους και αρμοδιό­τητες. Κι αυτό πρέπει να γίνει με βάση τις αρχές της εγγύτητας, της επι­κουρικότητας και της αναλογικότητας. Με βάση αυτές τις αρχές αξιολογούμε τον «Καλλικράτη» και διατηρούμε μια αρνητική προδιά­θεση. Δεν είναι δυνατόν να λέει ο υπουργός ότι οι ΟΤΑ θα γίνουν 370, αλλά να μη λέει ποια θα είναι τα όρια τους. Επίσης, ο υπουργός απο­φεύγει να μιλήσει για τις αρμοδιότητες και δεν θέτω για την ώρα το ζή­τημα των οικονομικών της αυτοδιοίκησης, μέχρι να δούμε το φορολογικό νομοσχέδιο.

Ερ. Σε ότι αφορά στην Αχαΐα, τι λέτε; Πόσοι δήμοι πρέπει να γίνουν;

Απ. Θέτω ένα κρίσιμο ερώτημα: Με ποια διαδικασία θα ληφθούν οι αποφά­σεις; Θα υπάρξει διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες; Αρκεί η μελέτη του Ι.Τ.Α., που είναι ένα Ινστιτούτο; Θέτω λοιπόν ένα πολιτικό ζήτημα. Εντάξει, έχουμε τα γενικά κριτήρια αλλά πώς και με ποια διαδικασία θα εφαρμο­στούν; Πάντως, και επειδή με ρωτή­σατε, π εκτίμηση μου είναι πως στην Αχαΐα δεν πρέπει να έχουμε πάνω από πέντε δήμους.

Ερ. Ένα από τα ζητήματα που προ­καλεί τριβές είναι οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Μερικοί σύντροφοι σας θεωρούν εκ των προτέρων αδιανόητη κάθε περί­πτωση ακόμα και τοπικής συνερ­γασίας με δυνάμεις που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Ποια είναι η δική σας θέση σ' αυ­τό το ερώτημα;

Απ. Θεωρώ ότι η τακτική μας σε όλες τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές είναι καταγε­γραμμένη και σε γενικές γραμμές ορθή και έχει αποδώσει, χωρίς . κανείς να μπορεί να μας μεμφθεί για προνομιακές συνεργασίες ή για κεντρικές συμφωνίες. Θεω­ρώ ότι και στις επόμενες εκλογές θα ακολουθήσουμε την ίδια ια-κτική με τις νομαρχιακές επι­τροπές, να αποφασίζουν με βάση τη δυνατότητα προγραμ­ματικών συγκλίσεων και την αναβάθμιση της αυτοδιοίκη­σης.

Ερ. Οι περιφερειακές εκλογές είναι, όμως, κάτι καινούρ­γιο

Απ. Με τον αιρετό περιφερειάρχη να είναι οιονεί υπουργός είναι βέ­βαιον ότι πηγαίνουμε για μια πολιτική και κομματική μάχη...

Ερ. Στην οποία μπορεί να δούμε να κατεβαίνει ο Νίκος Τσούκαλης;

Απ. Είναι προφανές ότι το όνομα μου θα τεθεί είτε το θέλω, είτε όχι. Ελ­πίζω, και είμαι βέβαιος, ότι τούτο θα συμβεί μαζί με κάποιους άλλους συντρόφους που κατάγονται από τους δύο γειτονικούς νομούς. Ταυτό­χρονα, θα πρέπει να δούμε και ζπτήματα καταμερισμού ευθυνών γιατί είναι πάγια η άποψη μου ότι δεν μπορεί ένα πρόσωπο να είναι για όλες τις δουλειές.

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ερ. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές ο Συνασπισμός υποστήριξε το ψηφοδέλτιο του Γιάννη Δη­μαρά. Τι στάση θα τηρήσετε στις επόμενες δημοτικές εκλογές;

Απ. Ο Γιάννης Δημαράς ήταν επικεφαλής μιας παρά­ταξης που για τη δημιουργία της είμαστε υπερήφανοι, αφού πληρούσε όλα τα κριτήρια που εμείς θεωρούμε αυτοδιοικητικά. Ο χώρος στον οποίο κατά προτεραι­ότητα θα συζητηθεί η στάση στις επόμενες δημοτικές εκλογές, είναι το εσωτερικό αυτής της δημοτικής κί­νησης που θα καθορίσει τις επιλογές της. Είναι, επίσης, προφανές ότι κάθε πολιτικός χώρος που στηρίζει αυ­τήν την κίνηση οφείλει να αξιολογήσει όλες τις παρα­μέτρους αυτού του εγχειρήματος και να καταθέσει την άποψη του. Όμως το «δια ταύτα» θα το αποφασίσει π ίδια η κίνηση.

Ερ. Πριν όμως υπάρχουν οι προεδρικές εκλογές με την εκ νέου υποψηφιότητα του Κάρολου Παπούλια. Πείτε μου την προσωπική σας άποψη.
Απ. Εκτιμώ ότι, ιδίως μετά τις δηλώσεις Παπούλια γιο τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 2009 αλλά και για μια σειρά από άλλα κορυφαία ζητήματα, θα ήταν γιο εμάς τόλμη και θα έπρεπε να το έχουμε κάνει, να έχουμε εμείς προτείνει πρώτοι τον Κάρολο Παπούλια για επό­μενο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επιπλέον δεν μπο­ρούμε να λέμε ότι η στήριξη του Κάρολου Παπούλια μπορεί να υπονοεί καθ' οιονδήποτε τρόπο συμφωνία ή διάθεση κυβερνητικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Δεν επιτρέπεται να συνδέεται η εκλογή πρόεδρου της Δημοκρατίας με την τρέχουσα πολιτική. Δεν μπορώ να φανταστώ με ποιο επιχείρημα ο Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς θα καταψηφίσει την υποψηφιότητα του Κάρολου Παπούλια.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης για την επέκταση της διώρυγας του Πηνειού στη Δυτική Αχαΐα.

Συζητείται τη Δευτέρα 1.2.2010 στη βουλή η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Τσούκαλη για την επέκταση της κεντρικής διώρυγας του Πηνειού στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας.

Ο κ. Τσούκαλης μεταφέροντας στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, το διαχρονικό αίτημα του αγροτικού κόσμου της Δυτικής Αχαΐας, τον ερωτά εάν βρίσκεται στις προθέσεις της κυβέρνησης η κατασκευή του έργου, καθώς και εάν πρόκειται να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Περιφερειακής ανάπτυξης 2007-2013.

Στην εξεταστική για το Βατοπέδι ο κ. Τσούκαλης


Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της βουλής για το σκάνδαλο του Βατοπεδίου, στην οποία εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει ο κ. Τσούκαλης. Η επιτροπή αναμένεται να ολοκληρώσει τις εργασίες της στις 16 Μαρτίου.

Κλείνει το μοναδικό Κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στη Θεσσαλονίκη
ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Κλείνει οριστικά, το επόμενο διάστημα, με απόφαση της Διοίκησης του Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο της Θεσσαλονίκης ο Ξενώνας του, η μοναδική δομή φιλοξενίας προσφυγικών οικογενειών και ανήλικων προσφύγων που είχε απομείνει στην πόλη. Ο ξενώνας λειτουργεί από το 2000 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με πρωτοβουλία της ΜΚΟ ''Κοινωνική Αλληλεγγύη'', συνεργαζόμενος με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες χρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, το Υπουργείο Υγείας και διάφορους χορηγούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στη διάρκεια της δεκαετούς λειτουργίας του παρείχε φιλοξενία, σίτιση, νομική βοήθεια, ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική σε θέματα εκπαίδευσης σε πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αδέλφια χωρίς γονείς και ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες. Το Κέντρο με τις δράσεις του ενίσχυε την επικοινωνία μεταξύ των προσφύγων και παράλληλα συνέβαλλε στην ομαλή κοινωνικοποίησή τους στην ελληνική πραγματικότητα.Παρόλα αυτά τα φαινόμενα κακοδιοίκησης, η οικονομική αδιαφάνεια και κακοδιαχείριση, οι τεράστιες ελλείψεις πόρων και υποδομών και η αρνητική αντιμετώπιση των φιλοξενουμένων προσφύγων αποτελούν πραγματικότητα αλλά δεν μπορούν να αποτελούν άλλοθι για τη διακοπή της λειτουργίας του.
Επειδή:
- σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία - και συγκεκριμένα το ΠΔ 220/2007 και την Οδηγία 2003/9 ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο - το ελληνικό κράτος δεσμεύεται να παρέχει στέγη σε κέντρο φιλοξενίας ή άλλο χώρο σε όλους τους αιτούντες άσυλο οι οποίοι δεν διαθέτουν στέγη ή επαρκείς πόρους (άρθρο 6 παρ. 2 ΠΔ 200/2007). Επίσης σύμφωνα με την παρ. 5 της εγκυκλίου 5401-1—261100/23.03.2008 του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για την κάλυψη των υλικών συνθηκών. Εξασφαλίζουν δε ξενοδοχείο ή άλλον κατάλληλο χώρο, όταν κατ’ εξαίρεση δεν υπάρχει δυνατότητα στέγασης σε Κέντρο Φιλοξενίας.

- Οι ευθύνες για τα παραπάνω βαρύνουν τόσο την υπεύθυνη ΜΚΟ, που είχε αναλάβει αποκλειστικά τη διαχείρισή του, όσο και το Δήμο Θεσσαλονίκης που διατεινόταν ότι στήριζε τον ξενώνα αλλά τώρα ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμμιά σχέση του οποίου αποτελούσε τη μοναδική δράση για τους πρόσφυγες της πόλης.- Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επέδειξε ολιγωρία για τις καταγγελίες και αδιαφορία για τη λήψη μέτρων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου.
- Η πολιτική προστασίας των προσφύγων πρέπει να ασκείται με ανοιχτούς χώρους υποδοχής, με παρέμβαση της κοινωνίας, των φορέων, με κρατική χρηματοδότηση, κοινωνικό έλεγχο και όχι με στρατόπεδα συγκέντρωσης, ναρκοπέδια και συνοριοφυλακές.- Η ποινικοποίηση και η βία εναντίον των προσφύγων δεν μπορεί να αποτελεί την πολιτική ενός ευνομούμενου κράτους.

- Η υπόσχεση στις οικογένειες, που φιλοξενούνται σήμερα, της κατ’ άτομο χορηγίας των 120 ευρώ για τρεις μήνες, ώστε να νοικιάσουν διαμέρισμα φαντάζει κοροϊδία σε σχέση με τις πραγματικές τους ανάγκες

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί :

1. Ποιά μέτρα θα λάβουν για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου και την ενίσχυση των δράσεών του, ώστε να καλύπτει αποτελεσματικά τις επείγουσες ανάγκες των προσφύγων;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε να αποτραπεί η έξωση των δεκάδων φιλοξενούμενων, οι οποίοι, χωρίς να ρωτηθούν, καλούνται να εγκαταλείψουν τον χώρο τους;

3. Ειδικότερα για τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, και για τις οικογένειες που θα επιλέξουν να φύγουν από τον ξενώνα ποια μέτρα θα ληφθούν για την στήριξή τους στην ανεύρεση στέγης, εργασίας και σχολικού περιβάλλοντος


Οι ερωτώντες βουλευτές

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία

Ηρώ Διώτη

Φώτης Κουβέλης

Τάσος Κουράκης

Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση


Απαντώντας στην με αρ.528Ο/28-Ο1-1Ο ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κ. κ Ε. ΑμμανατΙδου-Πασχαλίδου, Η. Διώτη, Φ. Κουβέλη, Τ. Κουράκη και Ν. Τσούκαλη. σχετικά με θέματα λειτουργίας του Κέντρου Προσφύγων Θεσσαλονίκης, ως προς τον τομέα αρμοδιότητας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:


Στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών», ως ένα από τα τέσσερα Ταμεία (Ένταξης, Επιστροφών, Εξωτερικών Συνόρων) τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους για τη διαχείριση του φαινομένου, λειτουργεί για τρίτη συνεχή περίοδο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (Ε.Τ.Π.), Υπεύθυνη Αρχή του οποίου αποτελεί το Υπουργείο μας, ήδη από την έναρξη λειτουργίας του, το έτος 2000. Στο πλαίσιο του Ε.Τ.Π., υλοποιούνται συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από συνεργαζόμενους μη κυβερνητικούς φορείς, μέρος των οποίων αφορούν την παροχή φιλοξενίας σε ασυνόδευτους ανήλικους αλλοδαπούς.


Ειδικότερα, για το Κέντρο Προσφύγων στη Θεσσαλονίκη, του οποίου η λειτουργία έληξε τον Ιανουάριο, στα πλαίσια του Ε.Τ.Π., έχει παραταθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου, με χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.


Όσον αφορά τους φιλοξενούμενους, οι δύο μονογονεϊκές θα προωθηθούν νια φιλοξενία σε διαμερίσματα της Μ.Κ.Ο. Πράξις (πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Ε.Τ.Π. και το Υπουργείο μας). Μία ακόμη μονογονεϊκή οικογένεια θα φιλοξενηθεί στη στέγη της Μητέρας Τερέζας. Μία επταμελής οικογένεια έχει ήδη ενοικιάσει σπίτι και της έχει δοθεί επιδότηση ενοικίου. Τέλος, γίνεται προσπάθεια να βρεθούν διαμερίσματα και για τις υπόλοιπης πέντε οικογένειες.


Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα συνεχίσουν τη φιλοξενία τους σε δομές υπό την προστασία της «Άρσις» στη Θεσσαλονίκη.


Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΕνίσχυση δικαστικών υπηρεσιών της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Λάρισας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Σε νέες στάσεις εργασίας είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Λάρισας, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου τους, με αφορμή την όξυνση των σοβαρών προβλημάτων που υπάρχει στη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειάς του, λόγω της έλλειψης προσωπικού, της θεματικής αύξησης της δικαστηριακής ύλης αλλά και της συνταξιοδότησης των δικαστικών υπαλλήλων.


Τα κενά στις οργανικές θέσεις είναι πολυάριθμα και αφορούν σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες (υπάλληλοι, δακτυλογράφοι, επιμελητές, γραμματείς), αλλά και σε όλες τις Υπηρεσίες (Εφετείο, Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Πταισματοδικείο, Ειρηνοδικείο Λάρισας). Οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις γραμματέων ανέρχονται 45 για το Πρωτοδικείο και 18 για το Εφετείο, όταν στην Πάτρα, μια πόλη με τον ίδιο περίπου πληθυσμό και τον ίδιο περίπου όγκο δικαστηριακής ύλης απασχολούνται 60 υπάλληλοι για το Πρωτοδικείο και 23 για το Εφετείο.

Δεδομένου ότι η συνεχιζόμενη αποδυνάμωση του Εφετείου Λάρισας, ενός από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, οδηγεί στην πλήρη αδρανοποίησή του, με αποτέλεσμα τη σοβαρή κωλυσιεργία του στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Θα ενισχύσει τις Δικαστικές Υπηρεσίες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Λάρισας με οργανικές θέσεις γραμματέων, καλύπτοντάς τες, παράλληλα, άμεσα, με το αντίστοιχο προσωπικό;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ηρώ Διώτη

Φώτης Κουβέλης

Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


Ερώτηση: 531 8/29-1-2010

Σε απάντηση της αριθμ. 531Κ/29-1-2ΟΙΟ ερώτησης που κατέθεσαν στην Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.κ. Η. Διώτη, Φ. Κουβέλης και Ν. Τσούκαλης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο Πρωτοδικείο Λάρισας προβλέπονται: α) 45 οργανικές θέσεις γραμματέων και είναι κενές 6, εκ των οποίων Ι είναι δεσμευμένη με τον ειδικό Διαγωνισμό που διεξάγεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 1 είναι δεσμευμένη με μετάταξη από άλλες Υπηρεσίες (έχει ήδη υπογραφεί η σχετική Κ.ΥΑ, η οποία βρίσκεται υπό δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο) και 1 θα καλυφθεί με μετάταξη υπαλλήλου από την ΤΕΟ Α.Ε. (έχει ήδη συνταχθεί η σχετική ΚΥΑ, η οποία έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εκκρεμεί η διαβίβασή της στο Υπουργείο Οικονομικών), β) 4 οργανικές θέσεις δακτυλογράφων και είναι κενές 2 και γ) 4 οργανικές θέσεις επιμελητών δικαστηρίων εκ των οποίαν η 1 είναι κενή.

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας προβλέπονται: α) 22 οργανικές θέσεις γραμματέων και είναι κενές 2, β) 1 οργανική θέση δακτυλογράφου η οποία είναι κενή και γ) 14 οργανικές θέσεις επιμελητών δικαστηρίων και είναι κενές 8, εκ των οποίων 2 είναι δεσμευμένες με μετατάξεις από άλλες Υπηρεσίες (εκκρεμούν στα Διοικητικά Συμβούλια
των Υπηρεσιών) και 1 για διορισμό αθλητή.

Στο Εφετείο Λάρισας προβλέπονται: α) 18 οργανικές θέσεις γραμματέων και είναι κενές 4, εκ των οποίων 1 είναι δεσμευμένη για τον ειδικό διαγωνισμό που διεξάγεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 1 θα καλυφθεί με μετάταξη υπαλλήλου από την ΤΕΟ Α,Ε. (έχει ήδη συνταχθεί η σχετική ΚΥΑ, η οποία έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εκκρεμεί η διαβίβαση της στο Υπουργείο Οικονομικών), β) 2 οργανικές θέσεις δακτυλογράφων οι οποίες είναι κενές και δεσμευμένες με μετατάξεις από άλλες Υπηρεσίες (εκκρεμούν στα Διοικητικά Συμβούλια των Υπηρεσιών) και γ) 3 οργανικές θέσεις επιμελητών δικαστηρίων, εκ των οποίων η 1 είναι κενή.

Στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας προβλέπονται: (α) 13 οργανικές θέσεις γραμματέων και είναι κενή 1, β) 1 οργανική θέση δακτυλογράφου, η οποία έχει καλυφθεί και γ) 5 οργανικές θέσεις επιμελητών δικαστηρίων εκ των οποίων οι 2 είναι κενές.

Στο Ειρηνοδικείο Λάρισας προβλέπονται: α) 10 οργανικές θέσεις γραμματέων και είναι κενή 1, η οποία θα καλυφθεί με μετάταξη υπαλλήλου από την ΤΕΟ Α.Ε. (έχει ήδη συνταχθεί η σχετική ΚΥΑ, η οποία έχει ήδη υπογραφεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Υπουργό Υποδομών. Μεταφορών και Δικτύων και εκκρεμεί η διαβίβασή της στο Υπουργείο Οικονομικών) και β) 2 οργανικές θέσεις επιμελητών δικαστηρίων εκ των οποίων η 1 είναι κενή.

Στο Πταισματοδικείο Λάρισα: προβλέπονται: α) 7 οργανικές θέσεις γραμματέων και είναι κενές 2, εκ των οποίων 1 θα καλυφθεί με μετάταξη υπαλλήλου από την ΤΕΟ Α.Ε. (έχει ήδη συνταχθεί ΚΥΑ, η οποία έχει υπογραφεί από το νέο Υπουργό Δικαιοσύνης. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Υπουργό Υποδομών. Μεταφορών και Δικτύων και εκκρεμεί η διαβίβασή της στο Υπουργείο Οικονομικών), β) 4 οργανικές θέσεις επιμελητών δικαστηρίων και είναι κενές 2, εκ των οποίων 1 είναι δεσμευμένη για τον ειδικό διαγωνισμό που διεξάγεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 1 με μετάταξη υπαλλήλου από άλλες Υπηρεσίες (εκκρεμεί στο Διοικητικό Συμβούλιο των Υπηρεσιών).

Επίσης, για την ενίσχυση του Εφετείου Λάρισας έχουν αποσπασθεί υπάλληλοι από τις περιφέρειες άλλων Εφετείων (είναι ήδη αποσπασμένοι 3 γραμματείς και εκκρεμεί ερώτημα απόσπασης ενός επιμελητή δικαστηρίων).

Σας επισημαίνουμε ότι στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. έχουν ήδη τοποθετηθεί, στο Ειρηνοδικείο Λάρισας 2 εκπαιδευόμενες, στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας 2 εκπαιδευόμενες, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας 2 εκπαιδευόμενες, στο Εφετείο Λάρισας 1 εκπαιδευόμενη, στο Πρωτοδικείο Λάρισας 5 εκπαιδευόμενες και ·στο Πταισματοδικείο Λάρισας 4 εκπαιδευόμενες.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για την αύξηση των οργανικών θέσεων, για την ενίσχυση των Δικαστικών Υπηρεσιών της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Λάρισας, είναι απαραίτητη σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Παράνομη απέλαση Γεωργιανών γυναικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Ένα ακόμη περιστατικό «τιμωρίας» ανθρώπων που υποβάλλουν πολιτικό άσυλο στη χώρα μας σημειώθηκε πρόσφατα, αυτή τη φορά στον Έβρο. Συγκεκριμένα, έντεκα γεωργιανές, οι οποίες κρατούνταν υπό άθλιες συνθήκες στο Κέντρο Φύλαξης Λαθρομεταναστών Φυλακίου προερχόμενες από την υπηρεσία του Τ.Σ.Φ. Φερών, απελάθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες μετά την εξέταση του αιτήματος που είχαν υποβάλει για την χορήγηση πολιτικού άσυλου. Μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης, η οποία προέβλεπε προθεσμία 60 ημερών για άσκηση αίτησης ακύρωσης, οι υπό απέλαση γεωργιανές απευθύνθηκαν σε δικηγόρο με την εντολή να καταθέσει ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακύρωσης – αναστολή.

Πριν καν αρχίσει να ισχύει η προθεσμία των 60 ημερών, από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ αποφασίστηκε η απέλαση και παράδοσή τους, στις 22.1.2010, στις αστυνομικές αρχές της Τουρκίας. Συνεπώς, δεν τους χορηγήθηκε καμία προθεσμία για να ασκήσουν το δικαίωμα ακυρώσεως της απόφασης και να προετοιμαστούν για την υποστήριξη του αιτήματός τους.


Το εν λόγω γεγονός, το οποίο δεν είναι το μοναδικό το τελευταίο διάστημα, αποδεικνύει ότι οι θεσμικές αλλαγές που υιοθετήθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 81/2009 δεν εξασφαλίζουν επαρκώς μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα στην Ελλάδα σύμφωνα με τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Δεδομένου ότι το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας είχε χαρακτηρίσει το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα προβληματικό και ανεπαρκές και επικίνδυνο, ενώ, αντίστοιχα, βαθιά ανησυχία για τις ρυθμίσεις που αυτό περιλαμβάνει έχουν εκφράσει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Προτίθεται να προβεί σε άμεσες και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό σύστημα παροχής ασύλου, υιοθετώντας συστάσεις και προτάσεις από αρμόδιους διεθνείς, διακυβερνητικούς και εθνικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών; Αν ναι, υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα;

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαβούλευση για την αναδιάρθρωση του συστήματος ασύλου;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης


Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Υπογειοποίηση των γραμμών υψηλής τάσης της ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Το θέμα των υπογειοποιήσεων των γραμμών υψηλής τάσης της ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών επαναφέρει με ερώτησή του προς την υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.
Ο κ. Τσούκαλης ερωτά την κ. Μπιρμπίλη εάν ισχύουν οι δεσμεύσεις της διοίκησης της ΔΕΗ για την υλοποίηση του συνολικού έργου, σε ποιες περιοχές υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Το θέμα της υπογειοποίησης των γραμμών υψηλής τάσης της ΔΕΗ εντός του οικιστικού ιστού των Δήμων Ρίου, Πατρέων και Μεσσάτιδας αποτέλεσε καθολικό αίτημα της Νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και κοινωνικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων της περιοχής.

Η προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΗ δεσμεύτηκε να προχωρήσει στην εκτέλεση του ως άνω έργου καλύπτοντας το σύνολο της δαπάνης προκειμένου να απομακρυνθούν απ τις κατοικημένες περιοχές οι πυλώνες της γραμμής υψηλής τάσης και να προστατευτεί η υγεία των πολιτών.

Στην πορεία υλοποίησης των παραπάνω δεσμεύσεων παρουσιάστηκαν δυσχέρειες λόγω των κοινωνικών αντιδράσεων, συλλόγων και φορέων διαφόρων περιοχών (Ζαβλάνι, Μπάλα, Βελβίτσι, Ρίο κλπ) με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση και να διαιωνίζεται το πρόβλημα.

Δεδομένου ότι στον αστικό ιστό των τριών Δήμων υπάρχει πλήθος πυλώνων που βρίσκονται πολύ κοντά όχι μόνο σε κατοικίες αλλά και σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσηλευτικά ιδρύματα κλπ,

ερωτάται η κ. υπουργός:

1. Ισχύουν οι δεσμεύσεις της διοίκησης της ΔΕΗ για την υλοποίηση του συνολικού έργου;
2. Σε ποιες ακριβώς περιοχές παραμένουν ακόμη εκκρεμότητες και προβλήματα και πως σκοπεύετε να τα αντιμετωπίσετε, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου;
3. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αν ναι τι προβλέπει;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


Απάντηση για το θέμα των υπογειοποιήσεων των γραμμών υψηλής τάσης της ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών, έλαβε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε προς την υπουργό Περιβάλλοντος κ. Μπιρμπίλη. Στην απάντηση του ΥΠΕΚΑ αναφέρεται ότι το έργο έχει την έγκριση του Δήμων Πατρέων και Μεσσάτιδας, (με εξαίρεση τις περιοχές Βελβιτσίου και Μπάλα) ενώ αναμένεται η θέση του Δήμου Ρίου.
Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των έργων, προβλέπει ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση και εν συνεχεία οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις θα έχουν ολοκληρωθεί στις αρχές του 2012, ενώ η κατασκευή των έργων προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2014.

Παραθέτουμε στη συνέχεια το κείμενο της απάντησης που υπογράφεται απ’ τον υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη καθώς και την αναλυτική θέση της ΔΕΗ που στάλθηκε στους 3 Δήμους.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 5315/05-02-10 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 5315/05-02-10 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη, σας διαβιβάσουμε το ΔΕΑΔ/796/12-02-10 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ, το οποίο καλύπτει το θέμα.
Σε κάθε περίπτωση, η προστασία του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ο Υφυπουργός

Γιάννης Μανιάτης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

Για τα θέματα των υπογειοποιήοεων και αναδιατάξων των ΓΜ 150 ΚV στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας έχουν γίνει αλλεπάλληλες συναντήσεις μεταξύ ΔΕΗ και Εκπροσώπων των εμπλεκομένων Δήμων, της Νομαρχίας κλπ. Η τελευταία πρόταση της ΔΕΗ υπεβλήθη με το «β» σχετικό που επισυνάπτεται, με την οποία ικανοποιούνται όλα τα αιτήματα των Δήμων. Στη συνέχεια έγιναν μικροτροποποιήσεις της τελικής λύσης προκειμένου να ικανοποιηθούν πρόσθετες απαιτήσεις των Δήμων και της Αρχαιολογίας
Ο Δήμος Πατρέων είχε συμφωνήσει με τις προτάσεις της ΔΕΗ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προσφάτως δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με ορισμένους κατοίκους των οικισμών Βελβίτσι και Μπάλα για τη διέλευση κοντά από τους οικισμούς της παραλλαγής της ΓΜ 150 KV Τριχωνίδα -Πάτρα II, παρόλο που η όδευση της Γ Μ δεν εμπλέκεται άμεσα με τους οικισμούς.
Στις 30.6 09 έγινε συνάντηση εκπροσώπων της ΔΕΗ, του Δήμου και ορισμένων κατοίκων των υπόψη οικισμών. Τελικά προκειμένου να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση η ΔΕΗ πρότεινε και ο Δήμος απεδέχθη να γίνει ακόμη μεγαλύτερη παραλλαγή, ώστε η όδευσή της να διέρχεται μόνο από δασική περιοχή και να μην εμπλέκεται ούτε έμμεσα με τους υπόψη οικισμούς. Όμως. μια μικρή ομάδα κατοίκων του οικισμού Βελβιτσίου εξακολουθεί να διαφωνεί με την τελική όδευση τμήματος της Γ Μ. 150 KV Κόρινθος - Πάτρα, παρόλο που η Γ.Μ. δεν εμπλέκεται με τον οικιστικό ιστό της συγκεκριμένης περιοχής αλλά διέρχεται πλησίον αυτής. Παρ' όλα αυτά αν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα για κάποια τοπική μικρή βελτίωση θα προσαρμόσουμε, ανάλογα τη μελέτη μας, στη φάση κατασκευής της Γ.Μ
Οι περιβαλλοντικές μελέτες των τελικών λύσεων που προτείνει η ΔΕΗ και έχουν την αποδοχή των Δήμων Πατρέων και Μεσσάτιδας έχουν υποβληθεί με τα «γ» και «δ» σχετικά στο ΥΠΕΚΑ/ΕΥΔΕ για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των υπόψη έργων, προβλέπει ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση και εν συνεχεία οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις θα έχουν ολοκληρωθεί στις αρχές του 2012. Η κατασκευή των έργων προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2014.

Με τιμή
Αρθούρος ΖερβόςΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και μετά από την τελευταία συνάντηση που είχαμε μαζί σας στις 10/9/08 στα γραφεία σας για την διευθέτηση και των τελευταίων αντιρρήσεων (εμπλοκών) που υπήρχαν εκ μέρους των Δήμων Ρίου και Μεσσάτιδας, παραθέτουμε παρακάτω για κάθε Δήμο αναλυτικά τις λύσεις που προτείνουμε ως αυτές προέκυψαν από την μελέτη των εκ μέρους σας τελευταίως υποβληθέντων προτάσεων.
1. Δήιιος Πατρέων
Με το «δ» σχετικό το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων στις 22/7/08 αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την πρόταση της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ τηρώντας τις υποσχέσεις της, βελτιστοποίησε περαιτέρω όσο ήταν τεχνικά εφικτό, την εναέρια είσοδο - έξοδο στον Υ/Σ ΠΑΤΡΑ III, περιοχή Ζαβλανίου έτσι ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η οπτική ρύπανση στην περιοχή. Με την νέα χάραξη της Γ.Μ., παρέχεται η δυνατότητα, σε βάθος χρόνου, της πιθανής μετεγκατάστασης του Υ/Σ ΠΑΤΡΑ III σε χώρο που θα παραχωρήσει ο Δήμος Πατρέων..
2. Δήμος Μεσσάτιδας
Στην συνάντηση που είχαμε στις 10/9/08 στα γραφεία του Δήμου, μας διατυπώθηκε το αίτημα απομάκρυνσης των υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς εκτός των ορίων Οικισμού στη περιοχή Καλλιθέα, Παρόλο που το παραπάνω αίτημα δεν συμπεριλαμβανόταν στις αρχικές δεσμεύσεις
της Διοίκησης, η ΔΝΕΜ εξέτασε το αίτημα από τεχνικής πλευράς και εκπόνησε προμελέτη παραλλαγής των εναέριων Γ.Μ. ικανοποιώντας έτσι το αίτημα για παράκαμψη της Καλλιθέας. Επομένως και οι τρεις Γ.Μ. που διέρχονται διαμέσου του οικισμού της Καλλιθέας αποξηλώνονται, θα μετατοπιστούν εκτός οικισμού θα διέρχονται κυρίως από δασικές εκτάσεις και ο αριθμός των νέων Γ.Μ. θα είναι δύο.

3. Δήμος Ρίου
Στην συνάντηση που είχαμε στις 10/9/08 στα γραφεία του Δήμου σας,διατυπώθηκαν εκ μέρους σας τα παρακάτω αιτήματα.
α) Υπογειοποίηση της Γ,Μ. 150 Κ\/ στην περιοχή «Αραχωβίτικα» η οποία τροφοδοτεί το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ. Το πιο πάνω αίτημα δεν συμπεριλαμβανόταν στις αρχικές δεσμεύσεις της Διοίκησης της Επιχείρησης.
β) Νέα χωροθέτηση του τμήματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς Τριχωνίδα - Πάτρα Π έτσι ώστε να κινείται μέσα στο χώρο του ΚΥΤ Πάτρας και να μην υπάρχει άμεση οπτική όχληση με την οικιστική περιοχή του «Καστελόκαμπου».
γ) Μετακίνηση του τερματικού χώρου των 400 Κ\/ & 150 Κ\/ από τον χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά περίπου 400 γπ σε περιοχή εντός του ποταμού Σέλεμνου.
Αφού εξετάσαμε αναλυτικά τα πιο πάνω αιτήματα από τεχνικής πλευράς, σαςενημερώνουμε αναλυτικά για κάθε ένα από τα αιτήματα σας ως ακολούθως:
α)Όσον αφορά την υπογειοποίηση της διασυνδετικής Γ.Μ. 150 Κν στην περιοχή «Αραχωβίτικα» η ΔΝΕΜ συμφωνεί να υλοποιηθεί και εκπόνησε προμελέτη γι' αυτό. Το πιο πάνω έργο θα ενταχθεί στο συνολικό χρονοδιάγραμμα όλων των έργων που πρόκειται να γίνουν στην περιοχή.
β)Μελετήθηκε σε στάδιο προμελέτης νέα χωροθέτηση της Γ.Μ. 150 κν Τριχωνίδα - Πάτρα II που κινείται μέσα στο ΚΥΤ Πάτρας ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η οπτική όχληση στην περιοχή Καστελόκαμπου.
γ)Όσον αφορά για το αίτημα μετακίνησης του τερματικού το^ν 400 κν και 150 Κν σε περιοχή εντός του ποταμού Σέλεμνου, αφού το εξετάσαμε ενδελεχώς, καταλήξαμε ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί για τους παρακάτω λόγους. Δεν υπάρχει επίπεδη έκταση εμβαδού τουλάχιστον σε σχήμα ορθογωνίου (80 Χ100 μ ).
Και, εάν υποθέταμε ότι διαμορφωνόταν μια τέτοια έκταση, μας απαγορεύεται από τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ 2000) να χωροθετήσουμε και να κατασκευάσουμε έργο εντός ποταμού ή παραποτάμιας περιοχής. Η θέση μέσα σε παραποτάμια περιοχή είναι άκρως επικίνδυνη και τεχνικά μη υλοποιήσιμη. Παρόλα αυτά όμως η Επιχείρηση δεσμεύεται ότι τα αγροτεμάχια που θα καταλάβουν τα ζεύγη των πυλώνων εκατέρωθεν του ποταμού Σέλεμνου θα αγορασθούν απ' την Επιχείρηση στο ακέραιο.
Με δεδομένο τα παραπάνω, παρακαλούμε τους Δήμους Ρίου και Μεσσάτιδας, να μας επιστρέψουν ένα θεωρημένο χάρτη με συνημμένη επ' αυτού την απόφαση του Δ.Σ. του κάθε Δήμου με την οποία εγκρίνονται τα έργα όπως πιο πάνω.
Παρακαλούμε επίσης όπως οι αποφάσεις απ' τα Δ.Σ. των Δήμων σας να έχουν ληφθεί έως 24.10.08, σε αντίθετη περίπτωση η Επιχείρηση θα εξετάσει την ακύρωση όλων των προτεινόμενων λύσεων.
Ζητούμε επίσης της συνδρομή σας για την απόκτηση των τεσσάρων τερματικών χώρων που απαιτούνται, ήτοι Γηροκομείου και Γλαύκου - Περιβόλας (Πάτρας), Μανωλιάς (Μεσσάτιδος) και τέλος χώρος πλησίον του ποταμού Χάραδρου (Ρίου). Τέλος θα πρέπει επίσης να γνωμοδοτήσετε θετικά και έγκαιρα για όλα τα έργα μέσω της Νομαρχίας Αχαΐας προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.
Με εκτίμηση
Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθυντής Νέων Έργων ΜεταφοράςΠέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

Επανακατάθεση ερώτησης με θέμα:

«Ίδρυση Οργανισμού ρυθμιστικού Σχεδίου Πάτρας»

Με το Ν.2742/99, το αστικό συγκρότημα της Πάτρας χαρακτηρίστηκε ως μητροπολιτικό, ο χαρακτήρας του δε αυτός επέβαλε ως πρώτο γενικό στρατηγικό επίπεδο οικιστικής, χωροταξικής και περιβαλλοντικής οργάνωσης και σχεδιασμού, τη κατάρτιση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Πάτρας (Ρ.Σ.Π.). Τον Μάιο του 2007 το ΥΠΕΧΩΔΕ ανέθεσε τη μελέτη εκπόνησης του Ρ.Σ.Π. ήδη δε έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τους αρμόδιους τοπικούς φορείς. Εν τω μεταξύ από τον Ιούλιο 2008 ο τέως Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιάς υπέγραψε σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την ίδρυση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος Πάτρας. Το σχέδιο υπέστη την επεξεργασία από το αρμόδιο τμήμα του ΣτΕ πλην όμως αυτό ουδέποτε παραπέμφθηκε προς υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Δεδομένου ότι έχει ήδη παρέλθει 1,5 χρόνος από την υπογραφή του Σχεδίου Προεδρικού διατάγματος έχει δε υποστεί την επεξεργασία του ΣτΕ και ότι για την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισης του Ρ.Σ.Π. είναι απαραίτητη η άμεση ίδρυση του Οργανισμού, όπως προβλέπεται από το σχετικό νόμο,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:


1. Προτίθεστε να ολοκληρώσετε την διαδικασία ίδρυσης και συγκρότησης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος Πάτρας και με ποιο χρονοδιάγραμμα ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση κατάρτισης και έγκρισης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Πάτρας.


2. Προτίθεστε να τροποποιήσετε το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο ούτως ώστε να αντιστοιχηθεί ο χαρακτήρας του πολεοδομικού συγκροτήματος της Πάτρας ως μητροπολιτικού με αυτόν του Ν. 2742/99.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

Απλήρωτοι για πολλούς μήνες οι εργαζόμενοι στα κοινωνικά προγράμματα των δήμων.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ


Σε ερώτησή μας για τα προβλήματα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά προγράμματα των Δήμων (2227/83/08-12-2009), το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε (Αρ. Πρωτ.: 77469) ότι: «όσον αφορά στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΚΤ και ειδικότερα ως προς το ζήτημα χρηματοδότησης αυτών και καταβολής των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

Ως εκ τούτου, σας καταθέτουμε αυτούσια την αρχική μας ερώτηση προκειμένου να απαντήσετε στα ζητήματα της αρμοδιότητάς σας:«Σε στάση εργασίας προχώρησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στην «Αναπτυξιακή Επιχείρηση και Τεχνικών Έργων» του Δήμου Ζεφυρίου (παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας, καθώς και βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» και «Κοινωνική μέριμνα») ζητώντας να τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους, καθώς μένουν απλήρωτοι για 3-5 μήνες.


Από την πλευρά του, ο Δήμος Ζεφυρίου ισχυρίζεται υποστηρίζει ότι την ευθύνη για τις καθυστερήσεις αυτές φέρει το κράτος, που δεν ανταποκρίνεται με συνέπεια στην υποχρέωση που έχει αναλάβει να χρηματοδοτεί αυτές τις δομές.
Επειδή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρώνονται στην ώρα τους.

Επειδή πολλοί εργαζόμενοι –σημειωτέον ότι μεγάλος αριθμός τους αμείβεται ακόμη και με λιγότερα από 800 ευρώ το μήνα– έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική θέση και έχουν υποχρεωθεί να καταφύγουν σε δάνεια και πιστωτικές κάρτες για να τα βγάλουν πέρα

Επειδή αντίστοιχα προβλήματα εμφανίζονται και σε πολλούς δήμους της χώρας.

Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:

1) Σε πόσους δήμους της χώρας υπάρχουν καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών συμβασιούχων υπαλλήλων κάθε είδους στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και της καθαριότητας, και πόσο μεγάλες είναι αυτές; Παρακαλούμε να μας δοθούν τα σχετικά συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία ανά κατηγορία, είδος προγράμματος και χρόνο καθυστέρησης καταβολής μισθού.

2) Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές;

3) Θα ενισχύσουν τους δήμους με τα ανάλογα κονδύλια για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους;

4) Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να πληρώνονται εφεξής οι εν λόγω εργαζόμενοι στην ώρα τους; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της ομαλότητας στην καταβολή των μισθών;»

Οι ερωτώντες βουλευτές


Νίκος Τσούκαλης

Θανάσης Λεβέντης

Τάσος Κουράκης
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Απάντηση στην Ερώτηση/ ΑΚΕ των Βουλευτών Ν. Τσούκαλη, Θ. Λεβέντη, Τ. Κουράκη

Σχετικό: Ερώτηση / ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 4459/138-14.01.2010

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης/ ΑΚΕ και σε ό,τι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σας γνωστοποιούμε συνοπτικά τα ακόλουθα:

Οι φορείς υλοποίησης των Προγραμμάτων Φροντίδας Ηλικιωμένων εκτιμούν τις ανάγκες και αποστέλλουν αιτήματα πληρωμής από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας. Οι αποφάσεις χρηματοδότησης εκδίδονται σε διάστημα που δεν ξεπερνά τις 10 ημέρες και αποδίδονται οι σχετικές πιστώσεις στην Συλλογική Απόφαση Ένταξης Περιφέρειας. Στη συνέχεια, η κατανομή της χρηματοδότησης και η τελική πληρωμή των Φορέων Υλοποίησης είναι διαδικασία που υλοποιείται από τις Περιφέρειες.


Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας


Σταύρος ΑρναουτάκηςΤρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Προς τους Νομάρχες Αχαΐας και Μεσσηνίας κ. κ. Δημήτρη Κατσικόπουλο και Δημήτρη Δράκο.


κ. κ. Νομάρχες

Αναλήφθηκε πρόσφατα, με πρωτοβουλία σας κι εν όψει της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, προσπάθεια για συντονισμό των νομαρχών που καλύπτουν το Δυτικό Άξονα της χώρας, προκειμένου να αντιστραφεί η διαδικασία από-ανάπτυξης και απομόνωσης των περιοχών μας και να αρθούν οι συνεχώς διευρυνόμενες ανισότητες τόσο με τον ανατολικό άξονα της χώρας όσο και με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Βασικός στόχος είναι η ολοκλήρωση των ζωτικών έργων υποδομής, ενταγμένων σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.

Μεταξύ των διεκδικήσεων είναι η ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού σε όλο το μήκος της από Τσάκωνα μέχρι τα Ιωάννινα και από Κόρινθο μέχρι Πάτρα, την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων μέχρι την Πάτρα και την επέκταση της μέχρι την Καλαμάτα, η κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου και άλλα υποστηρικτικά έργα που θα αυξάνουν την προστιθέμενη αναπτυξιακή αξία των πιο πάνω δικτύων.

Επειδή θεωρώ ότι η συστράτευση στην όλη προσπάθεια και των βουλευτών των αντίστοιχων νομών θα προσδώσει μεγάλη δυναμική στο όλο εγχείρημα, σας προτείνω, ως τους φυσικούς συντονιστές της όλης προσπάθειας να προκαλέσετε το αμέσως επόμενο διάστημα σύσκεψη όλων των βουλευτών με επιθυμητό τόπο το Ρίο.


Φιλικά

Τσούκαλης Νίκος

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Ολοκλήρωση της κατασκευής διώρυγας Πηνειού στην Δυτική Αχαΐα


ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Το διαχρονικό αίτημα του αγροτικού κόσμου της Δυτικής Αχαΐας για την επέκταση της κεντρικής διώρυγας του Πηνειού στην περιοχή τους, φέρνει με επίκαιρη ερώτησή του προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.


Ο κ. Τσούκαλης ερωτά τους αρμόδιους υπουργούς εάν βρίσκεται στις προθέσεις της κυβέρνησης η κατασκευή του έργου, καθώς και εάν πρόκειται να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Περιφερειακής ανάπτυξης 2007-2013;

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Ζωτικό για την επιβίωση ολόκληρης της Δυτικής Αχαΐας είναι η επέκταση της κεντρικής διώρυγας Πηνειού στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας. Έργο που χρονίζει από το 1970. Μόλις το 2004 χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η μελέτη για το έργο και ενώ οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχουν αρχίσει από τις 20.02.2006, μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Επειδή οι καθυστερήσεις των ανωτέρω διαδικασιών είναι υπερβολικές και αδικαιολόγητες,

Επειδή το έργο είναι ζωτικής σημασίας για μια περιοχή που παρουσιάζει τεράστια προβλήματα ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθμισης των υδατικών πόρων, η δε Δυτική Αχαΐα οδηγείται, αν δεν έχει συμβεί ήδη σε ερημοποίηση και σε αφανισμό ο αγροτικός της πληθυσμός, ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Γιατί καθυστερεί η έγκριση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σε ποια φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή και πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί;
Εάν βρίσκεται στις προθέσεις της κυβέρνησης η κατασκευή του έργου, εάν πρόκειται να ενταχθεί και σε ποιόν άξονα του Περιφερειακού Προγράμματος Περιφερειακής ανάπτυξης 2007-2013;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Παράνομη δόμηση ξενοδοχειακής μονάδας στο οικοσύστημα του Καϊάφα

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Το θέμα της παράνομης δόμησης ξενοδοχειακής μονάδας στην οικολογικά ευαίσθητη περιοχή του προστατευόμενου οικοσυστήματος του Καϊάφα, φέρνει με ερώτησή του προς την υπουργό περιβάλλοντος, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.
Σύμφωνα με έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ο δήμαρχος της Ζαχάρως κατασκεύασε ξενοδοχειακή μονάδα με παράνομες άδειες, οι οποίες ζητείται να ανακληθούν από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας Ηλείας.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Παράνομη δόμηση ξενοδοχειακής μονάδας στην οικολογικά ευαίσθητη περιοχή του προστατευόμενου από τη Natura 2000 οικοσυστήματος του Καϊάφα, αποκαλύπτει η 1124/Α/2009 Έκθεση Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μετά από πολύμηνη έρευνα, την οποία διενήργησε με αφορμή τις σχετικές καταγγελίες της αντιπολίτευσης του Δήμου Ζαχάρως και σχετικά δημοσιεύματα του Αθηναϊκού τύπου (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 7-10-2008)

Όπως αναφέρεται στη σχετική πολυσέλιδη έκθεση, οι υπ. αριθμ. 40/2000 και 41/2000 οικοδομικές άδειες που χρησιμοποίησε ο δήμαρχος της Ζαχάρως, για να νομιμοποιήσει και να οικοδομήσει την ξενοδοχειακή του μονάδα στον Καϊάφα, είναι παράνομες και γι' αυτό ζητείται η ανάκλησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ηλείας.

Οι συγκεκριμένες οικοδομικές άδειες με βάση την Έκθεση Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης χαρακτηρίζονται ως μη σύννομες, διότι δεν συνοδεύονταν από: τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης, αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής του μελετητή μηχανικού, εγκρίσεις υπηρεσιών, τίτλο ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο, έγκριση Δασαρχείου, κ.λπ.
Επίσης αναφέρεται ότι σε αυτές, δεν προκύπτει η τήρηση της διαδικασίας προέγκρισης δραστηριότητας «ενοικιαζόμενα δωμάτια», χωροθέτησής της και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις διατάξεις 69269/5387/24.10.1990 ΚΥΑ. Ακόμη, ο έλεγχος των υποβαλλόμενων μελετών δεν διενεργήθηκε από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, αλλά από άλλο πρόσωπο.


Επειδή η εν λόγω οικοδομική δραστηριότητα δεν έχει διευκρινιστεί εάν βρίσκεται στη Β2 ΖΟΕ απόλυτης προστασίας της περιοχής του Καϊάφα, όπως αποφάνθηκε με αυτοψία το 2006 η Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας Περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ) ή αυτή βρίσκεται στη Ζώνη Γ ΖΟΕ, που λέει η Πολεοδομία της Ζαχάρως,

Ερωτάται η κ. υπουργός:

Τι προτίθεστε να κάνετε για την διακρίβωση των καταγγελλομένων στο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και την επιβολή της νομιμότητας στην περιοχή;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση».
Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 5116/26-1-2010 Ερώτηση.


Απαντώντας στην Ερώτηση με αρ. πρωτ. 5116/26-1-2010 που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Φώτη Κουβέλη και Νίκο Τσούκαλη, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ο Η περιοχή Καϊάφα ανήκει στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) «Θίνες και Παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κοκόβατος» με κωδικό (3Ρ: 2330005, του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Νatura 2000 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 33318/3028/28.12.98 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» οι περιοχές χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και καθορίζεται το πλαίσιο διατήρησης των ζωνών αυτών. Για τη συγκεκριμένη περιοχή έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ), συνοδευόμενη από Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο είναι υπό επεξεργασία οπό το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου μας. Για την εν λόγω περιοχή ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 20-9-93 (ΦΕΚ 1161Δ/93) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 παραλιακή περιοχή Δήμων και κοινοτήτων Ν. Ηλείος» και οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 24208 (ΦΕΚ 1138/Β/11-6-2009) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό», για την οποία προωθείται διαδικασία αναθεώρησης - εξειδίκευσης.

ο Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας (αρ. 2 Ν.3010/ ΦΕΚ Α' 91/25.4.2002).
ο Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του αρ. 1 του Ν. 3010 εάν ένα έργο ή δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/Β/02) και η αδειοδοτούσα αρχή θεωρεί ότι λόγω των επιπτώσεων του στο περιβάλλον θα έπρεπε να καταταγεί στην πρώτη (Α) ή δεύτερη (Β) κατηγορία, διαβιβάζει την αίτηση του ενδιαφερομένου στο ΥΠΕΧΩΔΕ, νυν Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), προκειμένου να κριθεί αν για το συγκεκριμένα έργο ή δραστηριότητα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο αυτόν για την πρώτη (Α) ή δεύτερη (Β) κατηγορία. Σε καταφατική περίπτωση το εν λόγω έργο ή δραστηριότητα κατατάσσεται προσωρινά στην κατηγορία πρώτη (Α) ή δεύτερη (Β) με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση του αιτήματος στο Υπουργείο. Γιο το έργο ή τη δραστηριότητα αυτή, το αρμόδιο όργανο δεν εκδίδει την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων πριν συμπληρωθεί η κανονιστική απόφαση του πρώτου εδαφίου για την κατάταξη του έργου ή της δραστηριότητας.


Επισημαίνουμε άτι η εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας, ο έλεγχος και η έκδοση οικοδομικών αδειών καθώς και ο έλεγχος των οικοδομικών εργασιών, ανήκουν στις αρμοδιότητες των πολεοδομικών υπηρεσιών, οι οποίες, σύμφωνα με τον Μ. 2218/94, υπάγονται οργανικά και διοικητικά στις οικείες Τοπικές Αυτοδιοικήσεις Α' και Β' βαθμού.
Για πληρέστερη ενημέρωση σος επί των ενεργειών των προαναφερθέντων υπηρεσιών, διαβιβάζουμε το υπ' αρ. πρωτ. 578/11-2-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με το συνημμένα του έγγραφα.
Τέλος σας πληροφορούμε ότι το παρόν με αντίγραφο της ερώτησης διαβιβάζεται στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του Υπουργείου μας, προκειμένου να ενεργήσουν σχετικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ


Παρατυπίες στην αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ σε παραγωγούς σουλτανίνας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ζεμενού, Δήμου Ξυλοκάστρου Ν.Κορινθίας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Από επώνυμες καταγγελίες θιγόμενων παραγωγών και δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο αλλά και σε πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικά μέσα, προκύπτουν σοβαρά ερωτηματικά ως προς την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία αποζημιώσεων για ζημιές από χαλάζι ( 6-8-2008), καύσωνα (10-8-2008) και βροχόπτωση (25-9-2009), που έχουν καταβληθεί σε παραγωγούς σουλτανίνας της περιοχής Δημοτικού Διαμερίσματος Ζεμενού, του Δήμου Ξυλοκάστρου Νομού Κορινθίας.

Ο αρμόδιος Οργανισμός (ΕΛΓΑ) διενέργησε ΕΔΕ, τα συμπεράσματα της οποίας διαβιβάστηκαν στην αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλισης και Αποζημιώσεων. Η εν λόγω υπηρεσία, εκτιμώντας τα συμπεράσματα της έκθεσης της ΕΔΕ, διαπιστώνει ότι προκύπτουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς την αξιοπιστία των πορισμάτων της πρώτης εκτίμησης και της επανεκτίμησης, καθώς και παρεμβάσεις τοπικών παραγόντων. Για το λόγο αυτό προχώρησε στην, προβλεπόμενη από το άρθρο 21 Καν. ΕΛΓΑ, αναθεώρηση των πορισμάτων εκτίμησης.

Επειδή τέτοια φαινόμενα πλήττουν το κύρος ενός κρίσιμου Οργανισμού, του ΕΛΓΑ, την διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων πόρων και το εισόδημα των αγροτών, .

Ερωτάται η κυρία Υπουργός

1. Με ποιόν τρόπο θα διασφαλιστεί η αξιοπιστία, η αντικειμενικότητα και η έγκαιρη αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ των πληττόμενων παραγωγών.
2. Ζητούμε να μας κατατεθεί το με αρ.πρωτ. 261/10-6-2009 έγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα της ΕΔΕ, όπως διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Ασφάλισης και Ενισχύσεων

Οι ερωτώντες βουλευτές

Λίτσα Αμμανατίδου

Ηρώ Διώτη

Νίκος Τσούκαλης


Παρατυπίες στην αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ σε παραγωγούς σουλτανίνας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ζεμενού, Δήμου Ξυλοκάστρου


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ


Σε βάθος διερεύνηση των καταγγελιών, σχετικά με παρατυπίες στις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν από τον ΕΛΓΑ στο Δ.Δ. Ζεμενού Ξυλοκάστρου ν. Κορινθίας, αναμένεται να προχωρήσει η τριμελής ομάδα εργασίας (υπάλληλοι ΕΛΓΑ-ΟΠΕΚΕΠΕ-ΣΔΟΕ) που συγκρότησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την επίσημη απάντηση της υπουργού Κ. Μπατζελή, σε ερώτηση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ Διώτη, Λίτσα Αμμανατίδου-Πασχαλίδου και Νίκος Τσούκαλης.

Στην απάντηση σημειώνεται επίσης ότι η ομάδα θα διασταυρώσει τα στοιχεία των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των επιστροφών ΦΠΑ, και θα διενεργήσει έλεγχο για να εξακριβωθεί κατά πόσο τηρήθηκαν οι Κανονισμοί του ΕΛΓΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχολιάζοντας την απάντηση, οι βουλευτές επεσήμαναν ότι θα πρέπει όλα τα πορίσματα να γίνουν γνωστά άμεσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του Οργανισμού, αλλά και οι πληττόμενοι παραγωγοί ότι θα λάβουν όσα στην πραγματικότητα δικαιούνται. Μολονότι ζητήσαμε τον φάκελο της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που είχε διενεργηθεί, το ΥΠΑΑΤ προτίμησε φαίνεται να το κρατήσει κρυφό. Κι αυτό σίγουρα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δεσμεύσεις των πρώτων ημερών της νέας κυβέρνησης για «όλα στο φως».

TO ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


ΘΕΜΑ: «Διενέργεια εκτιμήσεων από τον ΕΛ.Γ.Α. ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ζεμένου Κορινθίας»


ΣΧΈΤ: Η Ερώτηση ΑΚΕ 4942/148/21-1-2010


Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση ΑΚΕ που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ,κ. Α. Αμμανατίδου, Η. Διώτη, Ν. Τσούκαλης, σας πληροφορούμε τα εξής:


Σχετικά με τα καταγγελλόμενα για .παρατυπίες στις αποζημιώσεις που κατεβλήθησαν από τον ΕΛ.Γ.Α. στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ζεμένου, Δήμου Ξυλοκάστρου Νομού Κορινθίας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφού έλαβε γνώση του πλήρους φακέλου της ΕΔΕ και κρίνοντας ότι το όλο ζήτημα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης; συγκρότησε τριμελή Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από έναν υπάλληλο του ΕΛ.Γ.Α., έναν υπάλληλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και έναν υπάλληλο του ΣΔΟΕ.


Στην εν λόγω Ομάδα Εργασίας ανατέθηκε : α) η σε βάθος διερεύνηση των προαναφερόμενων καταγγελιών, β) η διασταύρωση στοιχείων αποζημιώσεων ΕΛ.Γ.Α., επιδοτήσεων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και επιστροφών Φ.Π.Α. και γ) η διενέργεια ελέγχου για να εξακριβωθεί κατά πόσο τηρήθηκαν οι Κανονισμοί του ΕΛ.Γ.Α. και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ

Το άρθρο 22 της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης δεν αποζημιώνει ουσιαστικά τους πυρόπληκτους παραγωγούς

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Στις 9/12/2009 είχαμε καταθέσει ερώτηση με την οποία ζητούσαμε να τροποποιηθεί το άρθρο 22 της αναθεωρημένης ΚΥΑ, διότι δεν αποζημιώνει ουσιαστικά τους πυρόπληκτους παραγωγούς και για την ανασύσταση των καλλιεργειών και για την απώλεια της παραγωγής.

Επειδή η απάντηση που πήραμε δεν απαντάει στα ουσιώδη ερωτήματα που είχαμε θέσει, είμαστε υποχρεωμένοι να επανακαταθέσουμε πολύ πιο συγκεκριμένα την ερώτηση της 9ης Δεκεμβρίου 2009.

Στο άρθρο 22 η αποζημίωση που δίνεται:

α) για την ανασύσταση των καλλιεργειών καλύπτει για τη φυτική παραγωγή μέχρι το 80% των απαιτουμένων και διαπιστωμένων δαπανών για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου, της δαπάνης μειούμενης ανάλογα με τη δυναμικότητα του κεφαλαίου.

Ομοίως για το ζωικό κεφάλαιο, ενώ για το πάγιο αναφέρεται ότι «δικαιούνται κρατικής ενίσχυσης, το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι το 70% της δαπάνης ανακατασκευής, επισκευής ή αντικατάστασης της ζημιάς, μειούμενης ανάλογα με την παλαιότητα του κεφαλαίου».

β) για την απώλεια της παραγωγής η αποζημίωση που δίνεται δεν καλύπτει ούτε το 40% της απώλειας παραγωγής.

Διότι π.χ. για τα ελαιόδενδρα στα οποία σημειώθηκε η μεγαλύτερη καταστροφή:

i) για αυτά που θα εκριζωθούν και θα επαναφυτευτούν καλύπτει μέχρι 40 €, δηλαδή μέχρι 15 kg λάδι. Άρα απώλεια παραγωγής 3 ετών όταν είναι γνωστό ότι το νέο δέντρο για να δώσει παραγωγή χρειάζονται 8-10 έτη. Συνεπώς καλύπτει στη κατηγορία αυτή μόνο το 30% της απώλειας παραγωγής.

ii) για όσα κοπούν στη βάση του κορμού αποζημιώνονται μέχρι 30 €, δηλαδή για 11 kg λάδι, δηλαδή 2 έτη απώλεια παραγωγής, όταν θα χρειαστούν 6 έτη για να δώσουν παραγωγή. Άρα αποζημιώνεται και στην κατηγορία αυτή μόνο το 30% της απώλειας παραγωγής.

iii) για όσα κοπούν στους πρωτογενείς κλάδους, αποζημιώνει μέχρι 21 €, δηλαδή 7,5 kg λάδι, δηλαδή 1,5 χρόνο απώλεια όταν θα χρειαστούν 4 χρόνια να ξαναδώσουν παραγωγή. Άρα αποζημιώνει το 40% περίπου της απώλειας παραγωγής.
Αλλά και τις καταστροφές στα λοιπά οπορωφόρα δέντρα (καστανιές, καρυδιές, κερασιές κ.λπ.) με ψίχουλα αποζημιώνει η κυβέρνηση τους πυρόπληκτους παραγωγούς.

Επίσης δεν αποζημιώνονται για την απώλεια παραγωγής όσοι έχουν ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο των 15.000 ευρώ, αλλά μόνο ενισχύονται για τα έξοδα ανασύστασης. Επειδή όπως είναι γνωστό, κυρίως τα ελαιοτεμάχια τα συντηρούν και πολλοί μη αγρότες (υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες), η μη αποζημίωση για την απώλεια της παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε μη ανασύσταση των ελαιώνων άρα και σε περιβαλλοντική καταστροφή της υπαίθρου.
Το μέτρο αυτό είναι άδικο διότι δεν ευθύνονται οι ιδιοκτήτες των κτημάτων για την καταστροφή της περιουσίας τους, αλλά η πολιτεία με τις ανεπάρκειες της. Προτείνουμε να απαλειφθεί η διάταξη για το εισόδημα των 15.000 € και να ισχύσουν ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την ανασύσταση. Δηλαδή να δικαιούνται αποζημίωση για απώλεια παραγωγής όσων το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν είναι μεγαλύτερο από το τετραπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς του έτους ζημιάς, εκτός των περιπτώσεων που το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού οικογενειακού εισοδήματος.

Σας ερωτούμε λοιπόν πάλι, θα τροποποιήσετε το άρθρο 22 της συγκεκριμένης ΚΥΑ, ώστε να αποζημιωθούν και για την ανασύσταση των καλλιεργειών και για την απώλεια της παραγωγής όλοι παραγωγοί για το 100% της ζημιάς που υπέστησαν;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Τσούκαλης Νίκος

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΘΕΜΑ: «Αποζημίωση πυρόπληκτων παραγωγών»
ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 4964/21-1-2010

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Ε. Αμμανατίδου - Πασχαλίδου, Π. Λαφαζάνης, Ν. Τσούκαλης, για τα θέματα της αρμοδιότητας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:


Οι Κρατικές Ενισχύσεις (αρμοδιότητας ΠΣΕΑ) χορηγούνται για αντιστάθμιση των ζημιών που προκαλούνται στη γεωργική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής από θεομηνίες, έκτακτα γεγονότα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με σκοπό τη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας. Δικαιούχοι κρίνονται οι παραγωγοί που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές στον τομέα της Γεωργίας και Δασοκομίας 2007 - 2013 (2006/C 319/ΕΚ).
Η διαδικασία προβλέπει την υποβολή προγραμμάτων στην Ε.Ε. προς έγκριση, τα οποία, στη συνέχεια, υλοποιούνται βάσει αντίστοιχης ΚΥΑ.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που τέθηκαν από την Ε.Ε. προκειμένου ένας παραγωγός να κριθεί επιλέξιμος ενίσχυσης (δικαιούχος) για τις ζημιές που προξενήθηκαν από τις πυρκαγιές του 2007, καθορίσθηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 258379/9.04.2008(ΦΕΚ 646/Β') του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) προγράμματος, η οποία βασίσθηκε στις νέες Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΚΓ) για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013 (2006/Ο 319/ΕΚ) και στον απαλλακτικό Καν. (ΕΚ) 1857/2006 της Επιτροπής.

Ωστόσο, επειδή ο ι συγκεκριμένες πυρκαγιές του 2007 ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένες και απέβησαν καταστροφικές για μεγάλο μέρος της χώρας, η Κυβέρνηση τροποποίησε την εν λόγω ΚΥΑ με την αριθμ. 304186/30-5-08, ομοία, έτσι ώστε να κριθούν δικαιούχοι όσο το δυνατόν περισσότεροι παραγωγοί. Και αυτό έγινε «κοτ' εξαίρεση» και μόνο για τις πυρκαγιές του 2007. Οι δε αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το Μάιο του 2008, προέκυψαν μετά από συνεννόηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των πυρόπληκτων Νομών της Χώρας.

Σύμφωνα με το σημείο 125.β των ΚΚΓ, όπως αυτό μεταφέρθηκε στο άρθρο 3 του προαναφερόμενου Κανονισμού ΕΛ.Γ.Α., το ελάχιστο ποσοστό ζημιάς κατ’ είδος, προκειμένου να κριθεί η επιλεξιμότητα του είδους, είναι 15%.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το σημείο 126 των ΚΚΓ και το άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1857/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, όπως αυτό έχει μεταφερθεί στο άρθρο 25 του Κανονισμού, η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι ίση με το 100% της ζημιάς.


Ειδικότερα, σύμφωνα με τα σημεία 113 και 125.5 των ΚΚΓ, προβλέπεται η συνεισφορά του παραγωγού στις ζημιές, ώστε να αμβλύνεται ο κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού και να υπάρχει κίνητρο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή, τα σημεία αυτά μεταφέρθηκαν στο άρθρο 22 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, όπου σε όλες τις περιπτώσεις πον κρίνονται επιλέξιμες ενισχύσεων, ποσοστό 15% κατ' είδος δεν ενισχύεται, καθόσον αποτελεί το ποσοστό της ζημιάς που βαρύνει τον παραγωγό (απαλλαγή).
Εξάλλου, όχι μόνο στις ενισχύσεις, αλλά και στις αποζημιώσεις ζημιών, παρόλο που ο παραγωγός πληρώνει ασφάλιστρα, προβλέπεται ότι ένα μέρος της αποζημίωσης βαρύνει πάντα τον ασφαλισμένο. Η απαλλαγή αποτελεί, κυρίως, κίνητρο για τον ασφαλισμένο ώστε να προστατεύει το ασφαλιζόμενο είδος τόσο πριν όσο και μετά τη ζημιά.

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ, εκτός άλλων, ισχύουν και τα κάτωθι:
α) το κατώτατο όριο ζημιών ορίσθηκε στο 15% επί των δηλωθέντων ομοειδών ειδών, αντί του 30%,
β) έχει καταργηθεί η απαλλαγή του 20%,
γ) οι παραγωγοί, των οποίων η αναμενόμενη φυτική και ζωική παραγωγή των εκμεταλλεύσεων τους ζημιώθηκε σε ποσοστό κατ’ είδος, 15% και πάνω, δικαιούνται κρατική ενίσχυση, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό μέχρι, το 80% της Αξίας της Απολεσθείσας Παραγωγής,
δ) οι παραγωγοί, των οποίων τα αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα ή οι ζωοτροφές τους καταστράφηκαν σε ποσοστό κατά είδος, 15% και πάνω, δικαιούνται κρατική ενίσχυση, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το 60% της αξίας της παραγωγής που έχασαν ή της αξίας των αποθηκευμένων προϊόντων και ζωοτροφών εξ’ αγοράς αντίστοιχα,
ε) οι παραγωγοί, των οποίων ο γεωργικός εξοπλισμός (εγκατεστημένος ή μετακινούμενος) καταστράφηκε σε ποσοστό κατά είδος, 15% και πάνω, δικαιούνται κρατική ενίσχυση, το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι το 70% της δαπάνης ανακατασκευής, επισκευής ή αντικατάστασης της ζημιάς,
ζ) οι τιμές ενίσχυσης για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 20-25 %.
Τα προαναφερόμενα είναι, σαφέστατα, υπέρ των παραγωγών και εφαρμόζονται, κατ' εξαίρεση, για τις συγκεκριμένες πυρκαγιές του 2007, επειδή ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένες και απέβησαν καταστροφικές για μεγάλο μέρος της χώρας.


Συμπερασματικά επισημαίνεται ότι τα ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κρατικών Ενισχύσεων δεν αφορούν αποζημιώσεις, αλλά ενισχύσεις που προέρχονται από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται ρητά στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΚΓ) για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013.


Ειδικότερα, όσον αφορά το ύψος Γης ενίσχυσης για τις ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο για κάθε καλλιέργεια και για κάθε κατηγορία ζημιάς, αυτό καθορίστηκε σύμφωνα με την τροποποιηθείσα αριθ. 304186/30-5-08 ΚΥΑ για τις πυρκαγιές του 2007 και είναι για τα ελαιόδεντρα, για εκρίζωση και επαναφύτευση μέχρι 22 € ανά δένδρο, για κοπή στη βάση του κορμού μέχρι 15 € ανά δένδρο και για κόψιμο των πρωτογενών κλάδων μέχρι 8,5 € ανά δένδρο, ποσά τα οποία καταβάλλονται εφάπαξ.
Επιπλέον, καταβάλλεται και συμπληρωματική ενίσχυση για την απώλεια της μέλλουσας παραγωγής των πολυετών ειδών που υπέστησαν ζημιές στο φυτικό τους κεφάλαιο σε μία ή περισσότερες δόσεις, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς.
Για τα ελαιόδεντρα, αυτό το ποσό ορίζεται για εκρίζωση και επαναφύτευση μέχρι 40 € ανά δένδρο, για κοπή στη βάση του κορμού μέχρι 30 € ανά δένδρο και για κόψιμο των πρωτογενών κλάδων μέχρι 21 € ανά δένδρο. Η συμπληρωματική ενίσχυση καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ετήσιες δόσεις, όταν πρόκειται για εκρίζωση και επαναφύτευση, σε τρεις (3) ετήσιες δόσεις για κοπή στη βάση του κορμού και σε δύο (2) ετήσιες δόσεις για κοπή των πρωτογενών κλάδων.


Επομένως, για. εκρίζωση, ο ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλει ενίσχυση (ανασύσταση και συμπληρωματική ενίσχυση) ύψους 22+40=62 €, για κοπή κορμού 15+30=45 € και για κόψιμο των πρωτογενών κλάδων 8,5+21=29,5 €.

Σημειώνεται ότι για την καταβολή των ενισχύσεων ΠΣΕΑ, λαμβάνεται υπ' όψη μόνο το είδος της καλλιέργειας, ενώ στα έξοδα για ανασύσταση περιλαμβάνονται τα κόστη όλων των απαιτούμενων εργασιών για ανασύσταση και το κόστος της αγοράς των δενδρυλλίων (με Φ.Π.Α.).


Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που έχει υπολογισθεί ως ανώτατο όριο ενίσχυσης με την οριστικοποίηση του πορίσματος.
Όσον αφορά το ύψος των ενισχύσεων για την απώλεια φυτικής παραγωγής, σημειώνεται ότι οι παραγωγοί, των οποίων η αναμενόμενη παραγωγή των εκμεταλλεύσεων τους ζημιώθηκε σε ποσοστό κατ' είδος, 15% και πάνω, δικαιούνται κρατική ενίσχυση, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό μέχρι το 80% της Αξίας της Απολεσθείσας Παραγωγής και η οποία καταβάλλεται εφάπαξ. Η Απολεσθείσα Παραγωγή ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της μέσης απόδοσης της περιόδου αναφοράς (προηγούμενη τριετία) επί την αντίστοιχη μέση τιμή της περιόδου αυτής, μείον την πραγματική απόδοση του έτους ζημιάς, επί τη μέση τιμή για το έτος αυτό.
Οι μέσες τιμές και οι μέσες αποδόσεις προκύπτουν από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας,


Επίσημος φορέας έκδοσης στατιστικών δεδομένων των αποδόσεων και τιμών της αγροτικής παραγωγής, είναι η Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία συγκεντρώνει τα σχετικά στατιστικά στοιχεία από τις Δ/νσεις Γεωργίας / Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. Τα στοιχεία αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία της Χώρας και χρησιμοποιούνται σε πλήθος συναφών προγραμμάτων, δεδομένου ότι η Ε.Ε. θεωρεί ότι μία μόνο μπορεί να είναι η επίσημη πηγή αυτών των δεδομένων και αυτή είναι το αρμόδιο Υπουργείο του Κράτους-Μέλους.


Σχετικά με το εξωγεωργικό εισόδημα, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το σημείο 129 των ΚΚΓ, οι ενισχύσεις επιτρέπεται να καταβάλλονται μόνο σε γεωργούς. Ωστόσο, στην τροποποιημένη ΚΥΑ, ο εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου "γεωργός", διευρύνθηκε, προκειμένου να περιλαμβάνει και μη κατά κύρια απασχόληση γεωργούς, μικροεπαγγελματίες και μικροεισοδηματίες, συνταξιούχους οποιουδήποτε ταμείου, περιστασιακούς εργάτες και μερικής απασχόλησης μισθωτούς.
Έτσι. στο πλαίσιο της Κ.ΥΑ του προγράμματος, δικαιούχοι ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου δύνανται να κριθούν φυσικά πρόσωπα, των οποίων το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) είναι μέχρι το τετραπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς (15.000 € αντί του 11.500 €), δηλαδή μέχρι 60.000 €, αντί των 45.000 € που ίσχυε στα προηγούμενα προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων, εκτός, φυσικά, των περιπτώσεων που το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού, οπότε, οε κάθε περίπτωση κρίνονται δικαιούχοι ενίσχυσης.


Από το σύνολο των 49 περιορισμών και εξαιρέσεων που θέτει η τροποποιηθείσα ΚΥΑ, οι 37 προέρχονται από την Κοινοτική Νομοθεσία, οι 8 από την Εθνική Νομοθεσία και οι 4 εξαιρέσεις τέθηκαν, κυρίως, γιατί οι ζημιές αυτές ασφαλίζονται από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες (θέματα ανταγωνισμού) ή γιατί οι ζημιές αυτές δεν αποδεικνύονται (ζημιές σε αυτοφυείς καλλιέργειες). Το ΥΠ.Α.Α.Τ. κατανοεί, πλήρως, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, ωστόσο, πρέπει να γίνει γνωστό ότι δεν μπορεί να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των ενισχύσεων που αποτελούν μέρος της Κοινοτικής νομοθεσίας, για την τήρηση της οποίας ελέγχεται επαπειλή σοβαρών κυρώσεων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ


Αναβάθμιση Α’ Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του νομού Λάρισας, εξαιτίας της σημαντικής έλλειψης προσωπικού. Το πρόβλημα εντάθηκε το τελευταίο διάστημα, λόγω της αναγκαστικής απασχόλησης επί 24ώρου 12 πυροσβεστών στα αποκλεισμένα Τέμπη.

Μολονότι ο Α’ Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρισας έχει ένα πολύ μεγάλο τομέα δράσης λόγω της ραγδαίας πληθυσμιακής αύξησης στην πόλη της Λάρισας καθώς και της μεγάλης ανάπτυξης της βιομηχανίας στην περιοχή, υπηρετούν σε αυτόν μόλις 54 αξιωματικοί και πυροσβέστες, εκ των οποίων οι 9 είναι μονίμως αποσπασμένοι στο Συντονιστικό Κέντρο Θεσσαλίας, και ο ίδιος παραμένει σταθμός Β’ τάξης.

Δεδομένων των ανωτέρω και με αφορμή την επικείμενη διενέργεια των Μεσογειακών Αγώνων, την επικείμενη επίσης συνταξιοδότηση μάχιμου προσωπικού εντός των επομένων μηνών, αλλά και τις υπηρεσίες που καλύπτονται σε διοικητικές θέσεις.

Ερωτάται ο υπουργός:

• Εξετάζει το ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί ο Α’ Π.Σ. Λάρισας από Β’ σε Α’ τάξης, τη στιγμή, μάλιστα, που Σταθμοί μικρότερων σε έκταση και πληθυσμό πόλεων (λ.χ. Βόλου) είναι ήδη Α’ τάξης;

• Συνεπακόλουθα, προτίθεται στο νέο οργανόγραμμα προσωπικού να αυξήσει και τις οργανικές θέσεις αξιωματικών και πυροσβεστών στο ν. Λάρισας;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Ηρώ Διώτη

Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


ΣΧΕΤ.: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4314/ 13-01-2010, 5004/ 21-01-2010 και 5005/21-01-2010.

Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτήσεων, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Α, ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ, Η. ΔΙΩΤΗ και Ν. ΤΖΟΥΚΑΛΗΣ, σας γνωρίζουμε ότι, στην παρούσα χρονική περίοδο, δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας για λόγους υπηρεσιακούς και δημοσιονομικούς που αφορούν, κυρίως, τις ελλείψεις στην υπηρετούσα δύναμη, αλλά και την εξασφάλιση παροχής της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής. Επισημαίνεται δε ότι. με βάση την προαναφερόμενη κατάσταση, προέχει και αποτελεί προτεραιότητα η στελέχωση των ήδη λειτουργουσών πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων της χώρας με επαρκές προσωπικό και μέσα, καθώς και αυτών που έχουν προ ετών ιδρυθεί και δεν έχουν λειτουργήσει ακόμη, ενώ η δημιουργία νέων υπηρεσιακών αναγκών, άνευ των απαραίτητων προϋποθέσεων, θα δυσχέρανε την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών που λειτουργούν σήμερα.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος, πρέπει να επισημανθεί ότι η δύναμη του είναι ελλειμματική. Στην παρούσα χρονική περίοδο, οι ελλείψεις της υπηρετούσας δύναμης ανέρχονται στις 3.000 περίπου θέσεις, επί συνόλου 12.942 θέσεων οργανικής δύναμης. Συνεπώς, σήμερα, η στελέχωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με το αναγκαίο» για την επιτέλεση της αποστολής ιούς, πυροσβεστικά προσωπικό αντιμετωπίζεται μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η ελλειμματική δύναμη του Σώματος και στο πλαίσιο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια για την ορθολογική κατανομή της εν λόγω δύναμης. Σημειώνεται ότι το έργο των πυροσβεστών ενισχύουν και οι 5.500 πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που προσλαμβάνονται κατ' έτος και για χρονικό διάστημα 8 μηνών.


Στο πλαίσιο αυτό έχουν στελεχωθεί και οι πυροσβεστικές Υπηρεσίες του νομού Λάρισας, σης οποίες σήμερα υπηρετούν συνολικά 222 πυροσβεστικοί υπάλληλοι. Ωστόσο, πρόσφατα, με την από 24-12-2009 Απόφαση του Αρχηγείου του Σώματος, πραγματοποιήθηκαν 20 αποσπάσεις-πυροσβεστών προς τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λάρισας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν λόγω του προβλήματος στην περιοχή των Τεμπών.


Αναφορικά με το θέμα των οργανικών θέσεων τον αξιωματικών, σας πληροφορούμε ότι από την Υπηρεσία θα ληφθεί έγκαιρα υπόψη το θέμα της προαγωγής μεγάλου αριθμού υποπυραγών στο βαθμό του πυραγού. με ανάλογη κατατομή των βαθμών των αξιωματικών ανά Υπηρεσία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των πυροσβεστικών Υπηρεσιών, καθώς και ο οικογενειακός προγραμματισμός των εν λόγω αξιωματικών. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα εξετασθούν και θα ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι του θέματος αυτού,
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και το προσωπικό του αποτελεί πρωταρχικό στόχο και συνεχή επιδίωξη του Υπουργείου μας. Προς την κατεύθυνα αυτή θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία βεβαίως με το προσωπικό και εντός των δυνατοτήτων που μας παρέχει η σημερινή πολύ δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣΟργανικές θέσεις πυροσβεστών στο ν. Λάρισας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα καθήκοντα των αξιωματικών και πυροσβεστών (υπαξιωματικών) εδώ και ένα μεγάλο διάστημα, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη καθηκόντων δασοπυρόσβεσης. Το πρόβλημα επάνδρωσης των Πυροσβεστικών Σταθμών επιδεινώνεται από την έλλειψη πρόβλεψης για σύσταση οργανικών θέσεων.

Συγκεκριμένα, τα επόμενα έτη, στο Πυροσβεστικό Σώμα θα προαχθούν περί τους 600 αξιωματικούς περίπου στο βαθμό του Πυραγού, όταν οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις για το τρέχον έτος ήταν 175. Το αποτέλεσμα είναι να μένουν αδρανείς άνευ αντικειμένου εκατοντάδες αξιωματικοί. Ειδικότερα στο νομό Λάρισας για το έτος 2010, προβλέπεται η προαγωγή 10 υποπυραγών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 17 , όταν οι οργανικές θέσεις στο νομό για το περασμένο έτος (2009) ήταν μόλις 4. Η διαφορά αυτή ουσιαστικά υποχρεώνει τους αξιωματικούς που κατοικούν στη Λάρισα να υπηρετήσουν εκτός νομού, αποδυναμώνοντας έτσι το Πυροσβεστικό Σώμα.

Δεδομένων των πολλαπλών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος του Ν. Λάρισας λόγω των συχνών τροχαίων ατυχημάτων στο μεγάλο επαρχιακό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, των αυξημένων αναγκών προστασίας τόσο τμήματος του Ολύμπου που αποτελεί εθνικό δρυμό μεγάλης οικολογικής αξίας, όσο και τμημάτων ορεινών όγκων Κισσάβου και Μαυροβουνίου εντεταγμένων στο πρόγραμμα NATURA 2000, καθώς και ότι δε δύναται να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός αντιπυρικός σχεδιασμός όταν υπάρχουν συνεχείς μεταθέσεις αξιωματικών,

Ερωτάται ο Υπουργός:

• Σχεδιάζει να αυξήσει τις κενές οργανικές θέσεις των αξιωματικών, κυρίως στις περιοχές που έχουν δηλώσει ως τόπο ενδιαφερόντων τους, ώστε να μην επιβαρύνονται και οικονομικά, με το κόστος συντήρησης δύο κατοικιών, αλλά και να μπορούν να κάνουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Ηρώ Διώτη

Νίκος Τσούκαλης

Απόρριψη αίτησης ασύλου έξι Ιρανών πολιτικών προσφύγων και άμεσος κίνδυνος απέλασής τους

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Στις 13 Ιανουαρίου, απορρίφθηκε η αίτηση χορήγησης ασύλου σε έξι Ιρανούς πολίτες (Mehrad Aslifard, Salilian Malsin, Asjari Yakoob, Mansoorsamaie Sadeyh, Haje Gasem Shahreare Roozbeh, Payam Rahoo), οι οποίοι εισήλθαν στο Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Μεταναστών Σάμου στις 17/11/2009 και κατέθεσαν αίτηση ασύλου προς τις ελληνικές αρχές, διότι διώκονται στη χώρα καταγωγής τους για τα πολιτικά τους πιστεύω. Σύμφωνα δε με το ιστορικό τους, προκύπτει ότι χρήζουν προστασίας και τυχόν επαναπροώθησή τους στο Ιράν θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους και τις οικογένειές τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν τους χορηγήθηκε καμία προθεσμία για να ασκήσουν το δικαίωμα ακυρώσεως της απόφασης και να προετοιμαστούν για την υποστήριξη του αιτήματός τους, ενώ βρίσκονται ήδη κρατούμενοι στη φυλακή του Διεθνούς
Αερολιμένα Αθηνών και προχωρούν οι διαδικασίες απέλασής τους από τη χώρα. Η απορριπτική δε απόφαση επιδόθηκε από την Αστυνομία Σάμου ενώ ήδη ελάμβανε χώρα η διαδικασία μεταγωγής τους στην Αθήνα για επαναπροώθησή τους στο Ιράν.
Το εν λόγω γεγονός αποδεικνύει ότι οι θεσμικές αλλαγές που υιοθετήθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 81/2009 δεν εξασφαλίζουν επαρκώς μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα στην Ελλάδα σύμφωνα με τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Δεδομένου του κατεπείγοντος του ζητήματος ώστε να αποφευχθεί η άμεση απέλασή τους από τη χώρα σύμφωνα με τη θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου για μη επαναπροώθηση,

ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής εκ νέου της αίτησης χορήγησης ασύλου στους εν λόγω Ιρανούς πολίτες;

Προτίθενται να στηρίξουν μια εκ βαθέων και ουσιαστική εξέταση του αιτήματός τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θοδωρής Δρίτσας
Φώτης Κουβέλης
Δημήτρης Παπαδημούλης
Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΘΕΜΑ : Χορήγηση πολιτικού ασύλου σε Ιρανούς. Μεταρρύθμιση του ελληνικού συστήματος παροχής ασύλου.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ 4826/ 19-01-2010

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Θ. ΔΡΙΤΣΑΣ, Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ και Ν, ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι περί ώρα 05,45" της 17-11-2009 συνελήφθησαν από λιμενικούς υπαλλήλους του Λιμεναρχείου Σάμου 6 αλλοδαποί, κατά δήλωσή τους από το Ιράν, οι οποίοι είχαν εισέλθει μη νόμιμα στη χώρα μας και αποπειράθηκαν να επιβιβαστούν σε πλοίο με προορισμό το λιμένα του Πειραιά, κατέχοντας πλαστές ταυτότητες και εισιτήρια που δεν ανταποκρίνονταν στα δικά τους στοιχεία. Οι ανωτέρω συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα δικογραφία από το Λιμεναρχείο Σάμου, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος τους όρισε δικάσιμο για τη χρήση πλαστών δικαιολογητικών την 22-02-2010, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σάμου.

Επίσης, την 20-11-2009 από τον αστυνομικό διευθυντή Σάμου σε βάρος τους εκδόθηκαν αποφάσεις διοικητικής απέλασης, Ωστόσο, οι εν λόγω αλλοδαποί την 26-11-2009 κατέθεσαν αιτήματα για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου, τα οποία, αφού εξετάσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Προσφύγων, την 09-01 -2010 απορρίφθηκαν με αποφάσεις του Αστυνομικού Διευθυντή Σάμου, ενώ σε αυτές γινόταν μνεία για το δικαίωμα άσκησης αίτησης ακύρωσης, ενώπιον του ΣτΕ. Την 14-01-2010 οι εν λόγω αλλοδαποί, που παρέμεναν κρατούμενοι, μετήχθησαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, ενώ την 21-01-2010, με απόφαση του διευθυντή της Υπηρεσίας αυτής, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ.

Πέραν αυτών, σας ενημερώνουμε ότι στόχος της νέας μεταναστευτικής πολιτικής της Κυβέρνησης, ως προς τη χορήγηση του πολιτικού ασύλου, ταυτόχρονα βεβαίως με την ενίσχυση της προστασίας των συνόρων μας, είναι να ενισχυθούν και να δημιουργηθούν εκείνες οι δομές, ώστε η κάθε περίπτωση να εξετάζεται ατομικά και να προστατεύονται νομικά οι ομάδες που χρειάζονται διεθνή προστασία, αυτοί που δικαιούνται ασύλου, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι οικογένειες. Πιστεύουμε δε ότι σύντομα θα φανούν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο μας προχωρά στη ριζική μεταρρύθμιση του ελληνικού συστήματος παροχής ασύλου. Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας, με επικεφαλής το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το Συνήγορο του Πολίτη, το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, πανεπιστημιακοί, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.

Στόχος της Ομάδας Εργασίας είναι η δημιουργία μιας αυτόνομης Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου με περιφερειακή διάρθρωση στο πλαίσιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Προτεραιότητά μας είναι η λειτουργία και οι διαδικασίες της νέας Υπηρεσίας Ασύλου να καταστούν απόλυτα συμβατές με το διεθνές δίκαιο και συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η νέα Υπηρεσία θα στελεχώνεται κυρίως με πολιτικό προσωπικό - η Ελληνική Αστυνομία θα περιοριστεί στα αμιγώς αστυνομικά της καθήκοντα - και θα παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε μια αποτελεσματική και δίκαιη διαδικασία ουσίας στους αιτούντες άσυλο. Στόχος είναι τα ποσοστά παροχής ασύλου να αυξηθούν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα σχετικά προεδρικά διατάγματα θα κωδικοποιηθούν και το νέο νομικό πλαίσιο που θα προκύψει θα αντανακλά τη νέα Εθνική Διαδικασία Ασύλου.

Μέχρι τη λειτουργία της νέας Υπηρεσίας Ασύλου θα προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες θα καλύπτεται η άμεση ανάγκη για απρόσκοπτη πρόσβαση των αιτούντων άσυλο σε μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία. Ταυτόχρονα ειδική αd hoc ομάδα εργασίας θα αναλάβει να λύσει τα συσσωρευμένα εκκρεμή αιτήματα σε δεύτερο βαθμό. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για την ανάπτυξη υποδομών και προνοιακών πολιτικών για τους πρόσφυγες, ενώ θα προβούμε και σε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού (ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, μεταφραστών κ .λ π.) που θα διευκολύνουν την επαφή των μεταναστών με το ελληνικό κράτος, για κάθε θέμα που τους απασχολεί.

Τέλος, επειδή ακριβώς αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, οι οποίοι ζουν μόνιμα στην Ελλάδα, πρέπει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία με όλα εκείνα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που παρέχει το Σύνταγμά μας και η Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε., καθώς και τις υποχρεώσεις που έχει ο κάθε πολίτης σε αυτή τη χώρα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ


Πλήγμα για το εισόδημα των παραγωγών, η αλλαγή του καθεστώτος επιδότησης της χυμοποίησης.


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης και Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου κατέθεσαν ερώτηση προς την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετική με την αλλαγή του καθεστώτος επιδότησης της χυμοποίησης, που πλήττει τους παραγωγούς εσπεριδοειδών, οδηγώντας τους στην εγκατάλειψη και εκρίζωση των καλλιεργειών.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς εσπεριδοειδών από 1/1/2010, η αποσύνδεση της κοινοτικής επιδότησης χυμοποίησης από την παραγωγή εσπεριδοειδών και η κατανομή της βάσει ιστορικών δικαιωμάτων φαίνεται ότι θα επιφέρει δραματική μείωση του εισοδήματος των καλλιεργητών εσπεριδοειδών, και κατά συνέπεια εγκατάλειψη της καλλιέργειας του προϊόντος.

Συγκεκριμένα, οι Ομάδες Παραγωγών, όπως η Ομάδα Παραγωγών ΕΑΣ Πάτρας, εκφράζουν φόβους ότι η αλλαγή του καθεστώτος επιδότησης θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε εγκατάλειψη και εκρίζωση των καλλιεργειών που προορίζονται για χυμοποίηση, οι τιμές των πορτοκαλιών θα υποχωρήσουν δραματικά, καθώς δεν θα υπάρχει ως δίκτυ ασφαλείας η επιλογή της χυμοποίησης, ενώ προβλήματα θα δημιουργηθούν και στον κλάδο της μεταποίησης όπως στα χυμοποιεία και στα συσκευαστήρια.

Να επισημάνουμε επίσης ότι η εφαρμογή του μέτρου έρχεται τη στιγμή που, όπως υποστηρίζουν οι παραγωγοί, οι τιμές για τα επιτραπέζια πορτοκάλια έχουν πέσει στα 13 λεπτά/κιλό (στα επίπεδα του 1990), ενώ οι αντίστοιχες τιμές των πορτοκαλιών προς χυμοποίηση διαμορφώθηκαν στα 3,5 λεπτά/κιλό, όταν το κόστος συγκομιδής ανέρχεται στα 5 λεπτά και έμποροι και μεταποιητές πληρώνουν εξευτελιστικές τιμές που δεν αντιπροσωπεύουν ούτε το κόστος παραγωγής.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται η κα Υπουργός:

Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση στον τομέα των εσπεριδοειδών προκειμένου να μην εγκαταλειφθούν οι καλλιέργειες;
Προτίθεται να εντάξει τη χυμοποίηση σε πρόγραμμα άμεσων ενισχύσεων (πχ. πρόγραμμα de minimis), όπως συνέβη πρόσφατα με τους ροδακινοπαραγωγούς;

Οι ερωτώντες βουλευτές


Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία

Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Καθεστώς επιδότησης εσπεριδοειδών που οδηγούνται στη μεταποίηση »
ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 4455/14-1-2010

Απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Ε. Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, Ν. Τσούκαλης, Κ. Αϊβαλιώτης,
σας πληροφορούμε τα εξής:

Η πολιτική τον τομέα των οπωροκηπευτικών ασκείται μέσα από τις Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες δημιουργούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και ασχολούνται με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή και την εμπορία των οπωροκηπευτικών των μελών τους, με βασικούς στόχους την επίτευξη καλύτερων τιμών του προϊόντος, τη μείωση του κόστους παραγωγής, την προώθηση ποιοτικού προϊόντος, τη διατήρηση των παραδοσιακών αγορών, το άνοιγμα νέων αγορών κλπ.

Οι Οργανώσεις Παραγωγών έχουν τη δυνατότητα ενδυνάμωσης της παρουσίας τους στην αγορά με τη βελτίωση της ελκυστικότητας τους, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, που αφορούν:

• την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών των μελών τους με στόχοτην ποιοτική βελτίωση των προϊόντων τους,
• τη μείωση του κόστους παραγωγής,
• την προώθηση των προϊόντων τους,
• τη βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών τους,
• την προστασία του περιβάλλοντος κλπ,
οι οποίες ενισχύονται σε ποσοστό μέχρι και 60% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, σε συνδυασμό με τον «έλεγχο υγείας» της που ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2008, σηματοδότησαν μια νέα φάση στις ενισχύσεις για τη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών, εισάγοντας την έννοια της Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης στον Α' πυλώνα της Κ.Α.Π (που αφορά τις άμεσες ενισχύσεις) και ενισχύοντας τον Β' πυλώνα (που αφορά την αγροτική ανάπτυξη), με περαιτέρω μεταφορά πόρων από τον Α' πυλώνα.
Βασικό στοιχείο των δύο ανωτέρω σταδιακών μεταρρυθμίσεων αποτέλεσε η αποσύνδεση της καταβολής των άμεσων ενισχύσεων από την υποχρέωση των παραγωγών να καλλιεργούν τις συγκεκριμένες καλλιέργειες που ορίζονταν στο πλαίσιο των Κοινών Οργανώσεων Αγορών.

Πέραν των όποιων αρνητικών επιπτώσεων είχε αυτή η μεταρρύθμιση σε ορισμένους κλάδους παραγωγής, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η στροφή της παρεχόμενης στήριξης του γεωργικού τομέα από στοχευμένη στήριξη συγκεκριμένων προϊόντων σε στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, βοήθησε στη διεύρυνση των επιλογών των γεωργών και στον απλούστερο, αποδοτικότερο και περισσότερο ευέλικτο προγραμματισμό της παραγωγής τους σε σχέση με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Επιπλέον, με τον «έλεγχο υγείας» μπαίνουν οι βάσεις για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και για την προσαρμογή της στις νέες και δύσκολες παγκόσμιες προκλήσεις που περιλαμβάνουν τις κλιματικές αλλαγές, την αυξανόμενη σημασία της βιοενέργειας, την ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων και την αποτελεσματικότερη προστασία της βιοποικιλότητας.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου υγείας της ΚΑΠ, περιλαμβάνεται μια δέσμη εθνικών επιλογών των Κρατών Μελών που πρέπει να υλοποιηθούν σταδιακά από το 2009 έως το 2011 και οι οποίες θα συμβάλλουν ακόμη περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκτίμησε τις ευρύτερες επιπτώσεις των επιλογών αυτών στη χώρα μας με γνώμονα το συμφέρον του έλληνα αγρότη, αλλά και ολόκληρου του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του τομέα και, αφού ολοκλήρωσε το διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε εφαρμογή των άρθρων 51 και 66 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και του Ηealth check της αναθεωρημένης ΚΑΠ, το με αριθμ. 3047/30-7-2009 έγγραφο του Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων και ανακοίνωσε την απόφαση του για την πλήρη αποδέσμευση του τομέα των εσπεριδοειδών από 1/1/2010.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα μεταποιημένα εσπεριδοειδή, αποφασίστηκε η αξιοποίηση της δυνατότητας που δίνεται από τον Κανονισμό για ένταξη στην ενιαία ενίσχυση από την 1/1/2010, αντί του 2012 που ο Κανονισμός ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία διατήρησης της όποιας μερικής δέσμευσης. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό των 17.920 εκατ. € περίπου που εισέπρατταν συνολικά οι παραγωγοί εσπεριδοειδών μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης, θα κατανεμηθεί από το 2010 (αντί του 2012) στους δικαιούχους γεωργούς του τομέα που καλλιέργησαν εσπεριδοειδή κατά την περίοδο αναφοράς 2000/01 έως 2006/07. Ως εκ τούτου, δεν θα υπάρξει μείωση του εισοδήματος των καλλιεργητών εσπεριδοειδών, παρά μόνον αλλαγή της μορφής ενίσχυσης τους. Όσον αφορά την εγκατάλειψη ή όχι της καλλιέργειας εσπεριδοειδών, αυτό εναπόκειται στις επιλογές των παραγωγών που θα εξαρτηθούν τόσο από τη βιωσιμότητα και τη διαπραγματευτική δυναμική και οργάνωση των γεωργικών επιχειρήσεων του τομέα, όσο και από τη ζήτηση της αγοράς εσπεριδοειδών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ