Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Αλλαγή τρόπου χορήγησης φαρμακευτικών σκευασμάτων υψηλού κόστους σε χρόνιους πάσχοντες

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Την αλλαγή του τρόπου χορήγησης φαρμακευτικών σκευασμάτων υψηλού κόστους για σοβαρές χρόνιες παθήσεις όπως διάφορες μορφές καρκίνου, σκλήρυνση κατά πλάκας, νεφροπάθειες, διαβήτης, κλπ ζητούν με ερώτησή τους οι ανεξάρτητοι βουλευτές της αριστεράς Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός.

Οι τέσσερεις βουλευτές ερωτούν τους αρμόδιους υπουργούς σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω απαράδεκτη ταλαιπωρία των χρονίως πασχόντων συμπολιτών μας, μετά την πρόσφατη ΚΥΑ με την οποία καθίσταται πρακτικά αδύνατη η χορήγηση των ανωτέρω σκευασμάτων.


Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Με την έκδοση της αριθμ. Φ80000/οικ.11385/1394/30.4.2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η χορήγηση, από ιδιωτικά φαρμακεία, 89 φαρμακευτικών σκευασμάτων υψηλού κόστους για σοβαρές χρόνιες παθήσεις όπως διάφορες μορφές καρκίνου, σκλήρυνση κατά πλάκας, νεφροπάθειες, διαβήτης, καρδιοπάθειες, ρευματοπάθειες κ.ά., καθίσταται πλέον πρακτικά αδύνατη.

Η αλλαγή στη διαδικασία χορήγησης των εν λόγω φαρμάκων -σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Κ.Υ.Α, - σε συνδυασμό με την κατάργηση της τριμηνιαίας συνταγογράφησής τους και την υποχρέωση θεώρησης της σχετικής συνταγής από όλα πλέον τα ασφαλιστικά ταμεία, ταλαιπωρεί, με πολυήμερες γραφειοκρατικές διαδικασίες, χιλιάδες χρονίως πάσχοντες συμπολίτες μας τόσο στις μεγάλες πόλεις, όσο και στην περιφέρεια και τη νησιωτική χώρα.

Με δεδομένο ότι η Πολιτεία, σε συνθήκες βαθειάς οικονομικής κρίσης, οφείλει να στηρίζει αποτελεσματικά τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι χρονίως πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες,

ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω απαράδεκτη ταλαιπωρία των χρονίως πασχόντων συμπολιτών μας οι οποίοι λαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω φαρμακευτικά σκευάσματα;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΣΧΕΤ Η αριθ. πρωτ. 11786/18-6-2010 ερώτηση

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση , που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κ.κ Φώτη Κουβέλη, Θανάση Λεβέντη, Νίκο Τσούκαλη, Γρηγόρη Ψαριανό, αναφορικά με τον κατάλογο των χορηγούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, υψηλού κόστους, από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 παρ. 2 παρ γ του ν.3816/2010 (Α,6), εκδόθηκε η ΚΥΑ αριθ. Φ.80000 /οικ. 11385/1394/2010 (Β,569), σύμφωνα με την οποία τα αναφερόμενα 89 φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, χορηγούνται από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησής τους από αυτά, με την ένδειξη «στερείται» από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Οι λόγοι που επέβαλαν την προμήθεια των εν λόγω φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων είναι:
α) το γεγονός ότι για τα εν λόγω ιδιοσκευάσματα χορηγούνται για την αντιμετώπιση σοβαρών και χρόνιων παθήσεων για τις οποίες απαιτείται συνεχής και συστηματική παρακολούθηση του ασθενούς σε Νοσοκομειακό περιβάλλον, ώστε να υπάρχει ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ασθενών αυτών
β) η χρέωση από τα νοσοκομεία στους ασφαλιστικούς φορείς στη χονδρική τιμή + 3%, επιφέρει σημαντική μείωση στις δαπάνες της φαρμακευτικής περίθαλψης. εξάλλου τα φάρμακα αυτά χορηγούνται βάσει της άδειας κυκλοφορίας τους για νοσοκομειακή χρήση ή χρήση από ειδικούς γιατρούς κατά την έναρξη της θεραπείας

Η ρύθμιση αυτή θεσπίσθηκε με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των ασθενών, τη μη επιβάρυνση τους από τυχόν προβλεπόμενη συμμετοχή καθώς και την περιστολή των δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλιστικών οργανισμών, οι οποίες αυξάνονται με ρυθμό δυσανάλογο της αύξησης των εσόδων τους.

Πάντως σε καμία περίπτωση ο ασφαλισμένος δεν στερείται τα αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασής του φάρμακα και έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς αφού δεν απαιτείται θεώρηση της συνταγής και τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων διαθέτουν τις απαραίτητες ποσότητες για την καλλίτερη εξυπηρέτηση τους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣΠαρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Εθνικός σχεδιασμός για τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Το θέμα της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων και της ανάγκης εθνικού σχεδιασμού, επαναφέρουν με ερώτησή τους στη βουλή οι ανεξάρτητοι βουλευτές της αριστεράς Φώτης Κουβέλης Θανάσης Λεβέντης Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός.


Οι τέσσερεις βουλευτές ερωτούν τους υπουργούς Περιβάλλοντος, Υγείας και Οικονομικών, πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η νομική επεξεργασία του έργου «Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων από εγκαταστάσεις στον Τομέα της Υγείας» και εάν στο συγκεκριμένο έργο θα υπάρχει πρόβλεψη για τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων που προέρχονται από μικρές ιδιωτικές μονάδες υγείας που σήμερα καταλήγουν στα σκουπίδια.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Στις 29/4/2010 με ερώτησή μας (αρ. πρωτ. 9493) στα Υπουργεία Υγείας και Περιβάλλοντος, προβάλαμε για μια ακόμα φορά, (προηγούμενη ερώτηση: αρ.πρωτ. 498/2.11.2009), το πρόβλημα της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων. Το Υπουργείο Υγείας και στις δύο ερωτήσεις απάντησε με εκκωφαντική σιωπή. Το ΥΠΕΚΑ μάς ενημέρωσε ότι «προκειμένου να αντιμετωπισθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και συνολικά το θέμα της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων (ΙΑ) από υγειονομικές μονάδες (ΥΜ), έχει υλοποιηθεί και παραληφθεί από τη δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού /ΥΠΕΚΑ έργο με τίτλο «Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων από εγκαταστάσεις στον Τομέα της Υγείας», το οποίο τελεί υπό νομική επεξεργασία».

Παράλληλα, σε συνημμένο έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, (αρ. πρωτ. 2485/13.05.10), προσδιορίζεται πως «όσον αφορά στα ιατρικά απόβλητα που προέρχονται από μικρές ιδιωτικές μονάδες υγείας και καταλήγουν στα σκουπίδια, σας ενημερώνουμε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εξαιρεί τις συγκεκριμένες μονάδες από τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων».

Σχετικά με τα πρόστιμα που έχει εισηγηθεί η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος προς τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές, το ΥΠΕΚΑ μάς αναφέρει πως «για τα έτη 2005 μέχρι και 2010, ανέρχονται στο ύψος των 236.000 ευρώ». Επίσης, «όσον αφορά στις διαδικασίες είσπραξης, αρμόδιες είναι οι κατά τόπο ΔΟΥ».

Με βάση τα προαναφερόμενα ερωτώνται οι αρμόδιοι κ. κ Υπουργοί:
Πότε ακριβώς προβλέπεται να ολοκληρωθεί η νομική επεξεργασία του έργου με τίτλο «Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων από εγκαταστάσεις στον Τομέα της Υγείας»;

Στο συγκεκριμένο έργο θα υπάρχει πρόβλεψη για τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων που προέρχονται από μικρές ιδιωτικές μονάδες υγείας και, λόγω ελλιπούς θεσμικού πλαισίου, σήμερα καταλήγουν στα σκουπίδια;

Από τα πρόστιμα ύψους 236.000 ευρώ που έχει εισηγηθεί η ΕΥΕΠ στο διάστημα 2005 μέχρι και 2010, ποιο είναι το συνολικό ποσό που έχει επιβληθεί και πόσα χρήματα έχουν έως τώρα εισπραχθεί;

Με ποιο τρόπο θα κάνετε πιο αποτελεσματική την είσπραξη των επιβαλλόμενων προστίμων;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


Θέμα: Είσπραξη προστίμων ιατρικών αποβλήτων

Σε απάντηση της 11638/16 6 2010 ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων, οι Βουλευτές κ. Φώτης Κουβέλης. Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός, αναφορικά με την είσπραξη προστίμων ιατρικών αποβλήτων που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 ν 2947/2001, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η με ευρεία έννοια βεβαίωση των προστίμων αυτών γίνεται από τις αρμόδιες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ή τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ. {αναλόγως του ποσού που πρόκειται να βεβαιωθεί), σε βάρος παραβατών, όπως οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 ορίζουν
Οι προαναφερθείσες αρχές, συντάσσουν τους χρηματικούς καταλόγους και τους αποστέλλουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οι οποίες είναι υποχρεωμένες να τους βεβαιώσουν με τη στενή του όρου έννοια, εφόσον βέβαια οι χρηματικοί κατάλογοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 16/89 (κανονισμός λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.) και του άρθρου 17 του ν. 2753/99 Μετά τη βεβαίωση τους καταχωρούνται τα έσοδα στα εισπρακτέα βιβλία εσόδων των Δ Ο Υ
Τα συγκεκριμένα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου κατά ποσοστό 50% στο κωδικό αριθμό (3517) και σε ποσοστό 50% υπέρ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και επομένως δεν είναι δυνατή η απάντηση για το ποσό της είσπραξης δεδομένου ότι δεν διαθέτουμε στοιχεία συγκεκριμένων οφειλετών.

Για την είσπραξη των κατά τα ανωτέρω βεβαιωμένων προστίμων εφόσον αυτά καταστούν ληξιπρόθεσμα και δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν νόμιμα (με παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής από το αρμόδιο όργανο) εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο Υ λαμβάνει σε βάρος των οφειλετών τα από τον ΚΕΔΕ και λοιπά νομοθετήματα προβλεπόμενα μέτρα διοικητικά, ασφαλιστικά, αναγκαστικά και δικαστικά, ώστε να καταστεί δυνατή η είσπραξη αυτών


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Συμβασιούχοι της ΕΡΤ ΑΕ


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Στα τέλη Ιουνίου λήγουν οι συμβάσεις των 1047 συμβασιούχων της ΕΡΤ και της ΕΤ3. Παρόλα αυτά, από το Υπουργείο Εσωτερικών και τη διοίκηση της ΕΡΤ δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα το τι μέλλει γενέσθαι, με συνέπεια οι συμβασιούχοι να ανησυχούν εξαιτίας των αντικρουόμενων σεναρίων που κυκλοφορούν, να ομιλούν περί πολυγλωσσίας και να προχωρούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Οι συμβασιούχοι καταγγέλλουν ότι η διοίκηση της ΕΡΤ δεν έχει ανακοινώσει ούτε το αποτέλεσμα της καταγραφής, ούτε το νέο οργανόγραμμα του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, ενώ η τελευταία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Με βάση τα προαναφερόμενα,
ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:


Θα ανανεωθούν για ένα τουλάχιστον οκτάμηνο οι συμβάσεις έργου που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2010 όπως ζητάει η ΠΟΕΣΥ;

Προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο που να καταργεί τις συμβάσεις ομηρίας και να καταρτίσει σύγχρονο οργανόγραμμα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης κατοχυρώνοντας συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου για όλους τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ ΑΕ;

Θα υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας;

16.6.2010

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης
Αθανάσιος Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΣχετικά με την Ερώτηση με αριθμό πρωτ. 11634/16.06.2010 που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτής κ.κ. Φώτης Κουβέλης, Αθανάσιος Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός, με θέμα: «Συμβασιούχοι της ΕΡΤ ΑΕ», σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Η Υπηρεσία μας προκειμένου να προωθήσει στην Τετραμελή Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σχέδιο εγκριτικής απόφασης για προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού και για σύναψη συμβάσεων έργου απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό καθώς και βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων.

2. Μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας αίτημα από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού για πρόσληψη προσωπικού ή σύναψη συμβάσεων έργου για την ΕΡΤ, για το έτος 2010.

Στο άρθρο 9 παρ.9 του σχεδίου νόμου που ψηφίστηκε ήδη από τη Βουλή και επίκειται η δημοσίευση του στο ΦΕΚ,

<< Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών ,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" » συμπεριλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία η ΕΡΤ ΑΕ μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτως της πρόβλεψης των σχετικών ειδικοτήτων και του αριθμού των θέσεωανεξαρτήτως της πρόβλεψης των σχετικών ειδικοτήτων και του αριθμού των θέσεων στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της. Οι συμβάσεις αυτές καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994,όπως ισχύει. Για τις ειδικότητες που εξαιρούνται από το ν.2190/1994 ,όπως ισχύει, οι συμβάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και τους όρους που καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζουν οι διατάξεις αυτές, Η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση προωθείται με σκοπό την επίλυση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσο για την ΕΡΤ ΑΕ όσο και για τους εργαζόμενους της του θέματος αυτού. Το σχέδιο της σχετικής διάταξης που περιλαμβάνεται στο άρθρο 9 παρ.9 του σχεδίου νόμου σας επισυνάπτεται Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού και το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης όσον αφορά στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στα οποία και κοινοποιούμε την εν λόγω Ερώτηση. Ο Υφυπουργός Γεώργιος Ντόλιος

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων επισημαίνουν με ερώτησή στη βουλή, οι ανεξάρτητοι βουλευτές Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός.


«Οι αποσπασματικές ρυθμίσεις που εξαγγέλλονται κατά καιρούς από τα τραπεζικά ιδρύματα, αποδεικνύονται τουλάχιστον ανεπαρκείς και δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και συνολικά το μείζον αυτό κοινωνικό πρόβλημα», αναφέρουν οι τέσσερις βουλευτές και ερωτούν τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, πότε θα υλοποιηθεί η κυβερνητική- και προεκλογική- δέσμευση για νομοθετική ρύθμιση χρεών των υπερχρεωμένων συμπολιτών μας, οι οποίοι παρωθούνται καθημερινά στο περιθώριο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου μας.


Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Η υπερχρέωση των νοικοκυριών αποτελεί, σήμερα, μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Με δεδομένη την αυξανόμενη ανεργία, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, εγκλωβισμένοι σε χρέη, οδηγούνται σε οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό, με άμεσες επιπτώσεις στο προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο ζωής τους.

Οι περικοπές στους μισθούς, η ραγδαία αύξηση της ανεργίας, οι αυξήσεις των έμμεσων και άμεσων φόρων, αλλά και η ακρίβεια προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, δημιουργούν πλέον ασφυκτική κατάσταση σε έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό συμπολιτών μας οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Οι αποσπασματικές ρυθμίσεις που εξαγγέλλονται κατά καιρούς από τραπεζικά ιδρύματα, αποδεικνύονται τουλάχιστον ανεπαρκείς και δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και συνολικά το μείζον αυτό κοινωνικό πρόβλημα.
Παρά το γεγονός ότι έχει ήδη συμπληρωθεί διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ μηνών από τις κυβερνητικές εξαγγελίες για νομοθετική ρύθμιση του εν λόγω θέματος, η καθυστέρηση υλοποίησης της ανωτέρω δέσμευσης δημιουργεί μεγάλη ανησυχία και αναπάντητα ερωτηματικά.

Με δεδομένο ότι η ανωτέρω, πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, κατάσταση δημιουργεί σοβαρό ζήτημα ευθύνης της πολιτείας, ενώ κάθε περαιτέρω καθυστέρηση εντείνει το κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα χιλιάδων συμπολιτών μας,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Πότε θα υλοποιηθεί η κυβερνητική- και προεκλογική- δέσμευση για νομοθετική ρύθμιση χρεών των υπερχρεωμένων συμπολιτών μας, οι οποίοι παρωθούνται καθημερινά στο περιθώριο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου μας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Φ. Κουβέλη, Αθ. Λεβέντη, Ν. Τσούκαλη και Γ. Ψαριανού.

Σχετ.: Ερώτηση 11731/17-06-2010.

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ. κ. Φ. Κουβέλης, Αθ. Λεβέντης, ν. Τσούκαλης και Γ. Ψαριανός, με θέμα : «Ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», σας γνωστοποιούμε ότι το σχέδιο νόμου «ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» κατατέθηκε στη Βουλή στις 30 Ιουνίου 2010.

Με τις διαδικασίες και τους θεσμούς που εισάγει το σχέδιο νόμου, οι υπερχρεωμένοι πολίτες που έχουν αποδεδειγμένη και μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, θα μπορούν να ρυθμίσουν την εξόφληση τους και να απαλλαγούν από σημαντικό μέρος των χρεών τους, εφόσον εξυπηρετήσουν για τέσσερα έτη με βάση το εισόδημα από την εργασία τους ένα μέρος των χρεών που καθορίζεται από το Δικαστήριο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ


Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Το νοσοκομείο Ρόδου εκπέμπει Σήμα Κινδύνου


ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Το νοσοκομείο Ρόδου αντιμετωπίζει καθημερινά οξυμμένα προβλήματα που εμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του. Οι εργαζόμενοι είναι θορυβημένοι γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους κατοίκους της Ρόδου, πολύ περισσότερο τους χιλιάδες τουρίστες που καταφθάνουν στο νησί. Μάλιστα ο διοικητής του ιδρύματος και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο ίδρυμα κατέθεσαν στον πταισματοδίκη της Ρόδου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στον νοσοκομείο.

Τα χρέη του νοσοκομείου διογκώνονται συνεχώς, ενώ οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι μεγάλες και ιδιαίτερα από τη στιγμή που έληξε η σύμβαση των 50 εποχιακών υπαλλήλων.

Επιπλέον, όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι:

- Η ψυχιατρική κλινική εδώ και έναν χρόνο έχει απομείνει χωρίς ψυχιάτρους.
- Η νευρολογική κλινική από τον Μάιο του 2010 έχει απομείνει με μία επιμελήτρια Β' νευρολόγο, με αποτέλεσμα τη «συγχώνευσή» της με την παθολογική κλινική του νοσοκομείου.
- Το νοσοκομειακό φαρμακείο «λειτουργεί» από τον Οκτώβριο του 2007 χωρίς μόνιμους φαρμακοποιούς.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

Τι μέτρα προτίθεται να πάρει για την άμεση στελέχωση του νοσοκομείου της Ρόδου με το απαραίτητο προσωπικό ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το νοσοκομείο εύρυθμα και ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο όπου αναμένεται λόγω των επισκεπτών να αυξηθούν κατακόρυφα οι ανάγκες του;

Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του φαρμακείου και της ψυχιατρικής κλινικής καθώς και η επαναλειτουργία της νευρολογικής κλινικής;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

ΟΜΙΛΙΑ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΤΟΠΕΔΙ

(ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 14.06.2010)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο ανεξάρτητος Βουλευτής, κ. Νικόλαος Τσούκαλης.


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Οδεύοντας στο τέλος της συζήτησης αυτής, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι σήμερα επιβεβαιώθηκε, δυστυχώς για τον ελληνικό λαό, μια κοινή καταληκτική διαπίστωση, ότι σήμερα εδώ είχαμε την αποθέωση του πολιτικού αμοραλισμού των δύο μεγάλων κομμάτων.

Δυστυχώς, κάποιοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει έξω απ’ αυτήν την αίθουσα, κάποιοι θεωρούν αυτήν την Αίθουσα αποστειρωμένη και ότι μέσα εδώ δεν υπεισέρχεται η λαϊκή οργή αγανάκτησης, το κύμα αυτό του λαϊκού θυμού που τείνει να συνεπάρει τα πάντα. Αυτό λοιπόν, το οποίο έγινε σήμερα είναι πρωτοφανές. Σήμερα, ουσιαστικά τα δύο μεγάλα κόμματα μνηστεύτηκαν, όσοι ενεπλάκησαν σ’ αυτό το τεράστιο σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου.

Ακούσαμε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, κύριο Παπουτσή να μιλά προκλητικά, για γαλάζιο σκάνδαλο. Αλήθεια, ήταν μόνο γαλάζιο σκάνδαλο; Δεν είναι εδώ ο κ. Παπουτσής να μας πει. Στο τέλος της προηγούμενης επιτροπής σε ποσοστό 90%, οι Έλληνες πολίτες θεωρούσαν ότι το σκάνδαλο αφορά και τα δύο μεγάλα κόμματα. Αλήθεια μεσολάβησε κάτι από τότε μέχρι σήμερα που να κάνει αυτό το συντριπτικό ποσοστό να αλλάξει την άποψη του;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, το ιδανικό πόρισμα θα ήταν ένας συγκερασμός των πορισμάτων των δύο μεγάλων κομμάτων, δηλαδή το μέρος του πορίσματος του ΠΑΣΟΚ που αναφέρει τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και το αντίστοιχο της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρει τις ευθύνες του ΠΑΣΟΚ.

Θα μπορούσε να είναι κάλλιστα ένα κοινό πόρισμα όλων των κομμάτων. Δεν τόλμησαν όμως, ούτε καν αυτό. Είπε ο κ. Παπουτσής «θα ματώσουμε», το ίδιο λέει και η Νέα Δημοκρατία «θα ματώσουμε». Δεν αρκεί, κύριε Πρόεδρε, να ματώσουν. Αρκεί να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να κυβερνήσουν. Αυτό μόνο αρκεί, γιατί το ερώτημα είναι αμείλικτο. Απ’ τα κοινά συμπεράσματα για τις θεσμικές ελλείψεις και τις ρωγμές του πολιτικού συστήματος -όπως καταγράφηκαν στα προηγούμενα πορίσματα μέχρι σήμερα- μπορεί να μας πει η Νέα Δημοκρατία -όσο της αναλογεί- και το ΠΑΣΟΚ -όσο του αναλογεί- τι ακριβώς έχουν κάνει ούτως ώστε να τις κλείσουν; Γιατί αυτό το οποίο ζητά ο ελληνικός λαός, είναι να κλείσουν αυτές οι ρηγματώσεις και να μην εμφανιστούν πάλι τέτοια σκάνδαλα.

Σας πληροφορώ ότι κοινή διαπίστωση όλων των μελών της Επιτροπής, είναι ότι δεν έχει κλείσει ούτε μία ρωγμή. Αυτό θέλει ο ελληνικός λαός. Δεν θέλει ούτε αίματα, ούτε ανθρωποθυσίες, ούτε ανθρωποφαγίες, ούτε αρένες.

Είπαμε, κύριε Πρόεδρε και κατά τις προηγούμενες συζητήσεις ότι αυτό το σκάνδαλο ήταν μία αλυσίδα, μία αλυσίδα με πολλούς κρίκους. Κάθε κρίκος είχε τον αυτόνομο ρόλο του, στη διαμόρφωση αυτού του σκανδάλου. Εάν ένας κρίκος -όσο ασθενής και να ήταν- έσπαζε το σκάνδαλο αυτό, δεν θα εξελισσόταν. Γι’ αυτό ακριβώς προκαλεί εντύπωση η εμμονή του ΠΑΣΟΚ, να μην αποδέχεται τις ευθύνες των δύο Υπουργών του.

Από την άλλη πλευρά έχουμε τις απίστευτες δολιχοδρομίες, ακροβατισμούς της Νέας Δημοκρατίας, για να απαλλάξει τους Υπουργούς της από τη λεηλασία του δημόσιου πλούτου.

Αυτό το οποίο έγινε μετά το 2004 δεν έχει ξαναγίνει. Θα μου επιτρέψετε να πω, ότι δεν συγκρίνω το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου με το σκάνδαλο της Siemens, γιατί εκεί έχουμε κάποιους που τα παίρνουν, μέσω off shore, δεν ξέρω με ποιόν τρόπο. Το σκάνδαλο του Βατοπεδίου είναι η τοιχογραφία της ελληνικής, κοινωνικής πολιτικής ζωής τα τελευταία είκοσι, τριάντα χρόνια όπου εξωθεσμικοί παράγοντες, απίστευτες διαπλοκές έχουν διαβρώσει κάθε ρωγμή του πολιτικού βίου αυτής της χώρας. Αυτά τα φαινόμενα αν δεν κοπούν, εκεί που είναι οι ρίζες συνεχώς θα αναπτύσσονται και γι’ αυτό ακριβώς θεωρώ το σκάνδαλο Βατοπεδίου μεγαλύτερο σκάνδαλο απ’ αυτό της Siemens.

Και συμβαίνει και το εξής εκπληκτικό, το οποίο μακάρι να το ακούν οι Έλληνες πολίτες, για να δείτε πώς ο αμοραλισμός των δύο μεγάλων κομμάτων υπάρχει εδώ. Κύριε Πρόεδρε, εάν οι Υπουργοί όλοι που εμπλέκονται στο σκάνδαλο και οι δύο του ΠΑΣΟΚ και όλοι της Νέας Δημοκρατίας δεν ανήκαν στη δικαιοδοσία αυτού εδώ του Σώματος, της Βουλής δηλαδή, αλλά ανήκαν στη δικαιοδοσία του φυσικού δικαστή -καλή ώρα της κυρίας Ειρήνης Καλού- αυτή τη στιγμή θα τους είχε απαγγελθεί κατηγορία και θα ήταν κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία. Φανταστείτε, κύριε Πρόεδρε, οι τριάντα ένα κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή οι οποίοι απολογούνται και τους έχει απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα, θα καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου, τριάντα ένα, θα δικαστούν, όλη η υπόθεση θα περιφέρεται γύρω από τις πολιτικές ευθύνες, γύρω από την δράση των πολιτικών και οι πολιτικοί θα απουσιάζουν από το εδώλιο του κατηγορουμένου.

Φανταστείτε τι θα γίνει σ’ αυτόν εδώ τον τόπο, μέσα στην κρίση αυτήν που βιώνει. Θα μου πείτε αδικαιολόγητα από εκεί και πέρα βιώνουμε αυτά τα φαινόμενα έξω από τη Βουλή; Άδικα οι πολίτες πλέον θα μας κυνηγούν όπου και να βρεθούμε; Αυτό όμως, που πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες είναι ότι δεν πρέπει να στραφούν εναντίον όλων των πολιτικών και εναντίων δικαίων και αδίκων. Θα πρέπει να ξεχωρίζουν και να διαχωρίζουν τις ευθύνες.

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, αν και θα ήθελα να πω πάρα πολλά. Έχουμε μιλήσει με τα δυο πορίσματα μας, όπου νιώθουμε υπερήφανοι και εγώ προσωπικά που συμμετείχα και στις δύο επιτροπές αλλά και ο χώρος ο πολιτικός τον οποία εκπροσώπησα σ’ αυτές τις δύο επιτροπές, όπου οι πορισματικές μας θέσεις, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο έργο της δικαιοσύνης, στη σύνταξη των κατηγορητηρίων και βεβαίως στην περαιτέρω διερεύνηση.

Θέλω, όμως, να κλείσω με κάτι το οποίο είναι ζητούμενο σ’ αυτόν εδώ τον τόπο που τα γέννησε. Το περίφημο τρίπτυχο «Ύβρις, Νέμεσις και Κάθαρσις» που γέννησε αυτός εδώ ο τόπος και διαμόρφωσε συνειδήσεις κάποια εποχή, δυστυχώς στη σύγχρονη Ελλάδα έχει μείνει μόνο στη λέξη «Ύβρις» και οι δύο άλλες έννοιες, οι δύο άλλες συμπεριφορές και διαδικασίες, αυτές της Νέμεσις και της Κάθαρσις, είναι άγνωστες, έχουν διαγραφεί από το ελληνικό λεξιλόγιο.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.)


Ράπισμα στην αυταρχική συμπεριφορά του Δήμου Πατρέων η απόφαση των κατοίκων της Ξερόλακας.


ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Η χθεσινή απόφαση της ογκώδους συνέλευσης των κατοίκων της περιοχής Ξερόλακκας για προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποτέλεσε ηχηρό ράπισμα στην αλαζονική, υπεροπτική και αυταρχική συμπεριφορά της δημοτικής αρχής και του κ. Φούρα.

Επιδεικνύοντας σπάνια ωριμότητα και υπευθυνότητα διατήρησαν αλώβητη την αλληλεγγύη και συμπαράσταση όλων των συμπολιτών μας, που αν και διαβιούσαν ανάμεσα σε σωρούς σκουπιδιών, διέκριναν τον αποκλειστικό υπεύθυνο της κατάστασης στο πρόσωπο της δημοτικής αρχής. Συγχρόνως κατόρθωσαν με συστηματικό, επίμονο τρόπο να καταδείξουν την επικινδυνότητα του ΧΥΤΑ, να αναδείξουν τις τεράστιες διαχρονικές ευθύνες και τον εμπαιγμό εκ μέρους των δημοτικών αρχών και να κινητοποιήσουν τις δικαστικές και ελεγκτικές αρχές. Έπραξαν δηλαδή όσα ήταν υποχρεωμένοι να πράξουν τόσο η δημοτική αρχή όσο και η περιφέρεια.

Όταν ένας δήμαρχος και μια δημοτική αρχή χαρακτηρίζουν ως «βρώμικο πολιτικό παιχνίδι» και ως «υποκινούμενες» μια απίστευτης μαζικότητας και αποφασιστικότητας συλλογική δράση συμπολιτών τους, με συνεκτικό ιστό την αλληλεγγύη και υπευθυνότητα.
Όταν εγκλωβισμένοι στην αλαζονεία και αυταρχικότητα τους και πανικόβλητοι αναζητούν λύσεις στην ΕΛΑΣ και τη δικαιοσύνη.

Όταν τη διαβούλευση, συνεννόηση και τελικά τη λύση αναζητούν και επιτυγχάνουν Εισαγγελέας και ΕΛΑΣ.

Όταν τελικά σύσσωμοι οι πολίτες επιδεικνύουν μεγαλύτερη ωριμότητα και υπευθυνότητα από τους τοπικούς τους άρχοντες και διαμορφώνουν σπάνιες μορφές συλλογικής αυτό-οργάνωσης ως στοιχειώδη ασπίδα αυτοπροστασίας, τότε υπάρχει σαφής δυσαρμονία μεταξύ βάσης και κορυφής γεγονός που πρέπει άμεσα να ανατραπεί.

Η χθεσινή απόφαση των κατοίκων για προσωρινή απελευθέρωση του ΧΥΤΑ ήταν απόφαση που προστατεύει την αγωνιστική διάθεση τους, τους επιτρέπει να ανασυνταχθούν ενόψει των νέων εξελίξεων στο Νομαρχιακό και Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως διατηρεί αλώβητη τη γενικευμένη αλληλεγγύη προς αυτούς όλων σχεδόν των κατοίκων της Πάτρας.