Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Υπογραφή ΚΥΑ για την προστασία Κοτυχίου-Στροφυλιάς


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης προκειμένου να πληροφορηθεί πότε επιτέλους θα υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την προστασία του δάσους της Στροφυλιάς.
Όπως είναι γνωστό η ΚΥΑ έχει υπογραφεί από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά από τον περασμένο Οκτώβριο έχει σταλεί στα δύο συναρμόδια υπουργεία και έκτοτε αγνοείται η τύχη της. Είναι χαρακτηριστικό πως τα δύο ερωτώμενα υπουργεία όχι μόνο δεν απάντησαν σε προηγούμενη ερώτηση του κ. Τσούκαλη για το ίδιο θέμα, αλλά δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται για την προστατευόμενη περιοχή αφού οι εκπρόσωποί τους δεν συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Στις 25.2.2009 είχα υποβάλει ερώτηση (15122/25.2.2009) προς τα Υπουργεία ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης με την οποία ζητούσα να πληροφορηθώ πότε θα υπογραφεί η ΚΥΑ για την προστασία του βιοτόπου Κοτυχίου-Στροφυλιάς.
Στην απάντησή του (5059Β/20.3.2009) το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. μέσω του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Καλογιάννη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Το σχέδιο ΚΥΑ του υπό ίδρυση Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου – Στροφυλιάς, έχει υπογραφεί από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και έχει προωθηθεί για υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς. Αμέσως μόλις επιστραφεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ θα σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Δεδομένου ότι το σχέδιο βρίσκεται (σύμφωνα με την παραπάνω απάντηση) στα Υπουργεία σας, τα οποία είναι συναρμόδια προκειμένου μετά την υπογραφή, να δημοσιευτεί η ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μου προκαλεί κατάπληξη το γεγονός πως το μεν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν απάντησε καθόλου στην ερώτησή μου, το δε Υπουργείο Ανάπτυξης στην με αριθμό ΥΠΑΝ/Δ7/οικ 5904/19.3.2009 απάντησή του αναφέρει ότι «για τα θέματα που διαλαμβάνονται σ΄ αυτή, η αρμοδιότητα για επίσπευση κανονιστικής ρύθμισης ανήκει στο συνερωτώμενο υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.»!!!
Επειδή τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης είναι συναρμόδια (μαζί με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) για την υπογραφή και δημοσίευση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Έχει έλθει στις υπηρεσίες του Υπουργείου σας το υπογραφέν από τον κ. Σουφλιά σχέδιο ΚΥΑ για την ίδρυση του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου-Στροφυλιάς;
2) Εάν ναι, γιατί δεν έχει υπογραφεί ακόμη από εσάς και πότε προβλέπεται να γίνει αυτό;
3) Γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει ορίσει αντικαταστάτη του εκπροσώπου του, στο Δ.Σ. του φορέα διαχείρισης Κοτυχίου-Στροφυλιάς στη θέση της κ. Α. Παπαγιάννη, η οποία δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.;
4) Γιατί το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν καλύπτει τα οδοιπορικά του ορισμένου στο Δ.Σ. του Φορέα Κοτυχίου-Στροφυλιάς, εκπροσώπου του κ. Ρεκουντίνη με αποτέλεσμα αυτός να μην συμμετέχει στις συνεδριάσεις του;

O ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009


ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Πλημμελής εφαρμογή των προγραμμάτων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006

Με την υπ.’ αριθμ.1707/ΕΥΣ 443/17.01.06 ΚΥΑ εγκρίθηκε η τρίτη προκήρυξη (ΦΕΚ 42 Β’/19.01.06 με θέμα «έγκριση της τρίτης προκήρυξης των δράσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α’). Οι επιδοτήσεις αφορούν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Με την ίδια απόφαση προβλέπονταν συγκεκριμένες διαδικασίες για την επιδότηση των ενδιαφερομένων μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων (τελικοί δικαιούχοι).
Βάση της πιο πάνω απόφασης πολλοί επιχειρηματίες συνήψαν συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα που προβλέπονται από την ΚΥΑ 14871/ΕΥΣ/3047/20.04.05/ΦΕΚ 575/Β/28.04.05, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού προγράμματος ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα όμως με καταγγελίες και παρά τη συμβατική υποχρέωσή τους, τα πιστωτικά ιδρύματα αρνούνται να προβούν ακόμα σε πληρωμές προς τους επιχειρηματίες με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην κυριολεξία σε απόγνωση.
Αξίζει να επισημανθεί ότι οι καταγγελίες αφορούν συμβάσεις από το 2007. Επειδή δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την αντισυμβατική συμπεριφορά των πιστωτικών ιδρυμάτων και δεδομένου ότι η υλοποίηση του προγράμματος αφορά στον κρίσιμο για την οικονομία μας τομέα του τουρισμού, ο οποίος απαιτεί άμεσα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Πόσες επιχειρήσεις της Δυτ. Ελλάδας έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα; Για πιο λόγο τα πιστωτικά ιδρύματα- τελικοί δικαιούχοι δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές τους υποχρεώσεις όσο αφορά την εκταμίευση των ποσών που έχουν δεσμευτεί;
- Τι προτίθεστε να πράξετε ώστε τα πιο πάνω πιστωτικά ιδρύματα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Προς τους κ. κ. Υπουργούς Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Υπογραφή ΚΥΑ για την προστασία Κοτυχίου-Στροφυλιάς»

Στις 25.2.2009 είχα υποβάλει ερώτηση (15122/25.2.2009) προς τα Υπουργεία ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης με την οποία ζητούσα να πληροφορηθώ πότε θα υπογραφεί η ΚΥΑ για την προστασία του βιοτόπου Κοτυχίου-Στροφυλιάς.
Στην απάντησή του (5059Β/20.3.2009) το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. μέσω του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Καλογιάννη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Το σχέδιο ΚΥΑ του υπό ίδρυση Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου – Στροφυλιάς, έχει υπογραφεί από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και έχει προωθηθεί για υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς. Αμέσως μόλις επιστραφεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ θα σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Δεδομένου ότι το σχέδιο βρίσκεται (σύμφωνα με την παραπάνω απάντηση) στα Υπουργεία σας, τα οποία είναι συναρμόδια προκειμένου μετά την υπογραφή, να δημοσιευτεί η ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μου προκαλεί κατάπληξη το γεγονός πως το μεν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν απάντησε καθόλου στην ερώτησή μου, το δε Υπουργείο Ανάπτυξης στην με αριθμό ΥΠΑΝ/Δ7/οικ 5904/19.3.2009 απάντησή του αναφέρει ότι «για τα θέματα που διαλαμβάνονται σ΄ αυτή, η αρμοδιότητα για επίσπευση κανονιστικής ρύθμισης ανήκει στο συνερωτώμενο υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.»!!!

Επειδή τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης είναι συναρμόδια (μαζί με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) για την υπογραφή και δημοσίευση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) ΄Εχει έλθει στις υπηρεσίες του Υπουργείου σας το υπογραφέν από τον κ. Σουφλιά σχέδιο ΚΥΑ για την ίδρυση του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου-Στροφυλιάς;
2) Εάν ναι, γιατί δεν έχει υπογραφεί ακόμη από εσάς και πότε προβλέπεται να γίνει αυτό;
3) Γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει ορίσει αντικαταστάτη του εκπροσώπου του, στο Δ.Σ. του φορέα διαχείρισης Κοτυχίου-Στροφυλιάς στη θέση της κ. Α. Παπαγιάννη, η οποία δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.;
4) Γιατί το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν καλύπτει τα οδοιπορικά του ορισμένου στο Δ.Σ. του Φορέα Κοτυχίου-Στροφυλιάς, εκπροσώπου του κ. Ρεκουντίνη με αποτέλεσμα αυτός να μην συμμετέχει στις συνεδριάσεις του;

O ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης


ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Τον κ. Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση μετάθεσης της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας»


Με ερώτησή μου (16153/13.6.2009) είχα καταγγείλει τη σκανδαλώδη μετάθεση του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηλείας κ. Νικολάου Σιάνη στην Πάτρα, παρά τα όσα του καταλογίζονται από το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
Σύμφωνα με σχετική έκθεση των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης αποκαλύπτονται δεκάδες περιπτώσεις παράνομων αμμοχαλικοληψιών στα ποτάμια της Ηλείας από τοπικούς εργολάβους με τη σιωπή και την ανοχή του κ. Σιάνη. Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος του για τη μη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων σε όσες υποθέσεις παράνομων αμμοληψιών ήλθαν σε γνώση του, καθώς και για τη σημαντική καθυστέρηση να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διενέργεια του ελέγχου κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 4α του Ν. 3074/2002.
΄Ετσι αντί ο συγκεκριμένος υπάλληλος να τεθεί σε διαθεσιμότητα επιβραβεύεται και μετατίθεται στην Πάτρα. Παράλληλα με τις πολιτικές το θέμα έχει και κοινωνικές διαστάσεις, αφού για να «βολευτεί» στην Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας ο εν λόγω κύριος, θα πρέπει να φύγει, η σοβαρά άρρωστη νυν Προϊσταμένη Κωνσταντίνα Κουτσογεωργοπούλου, η οποία έχει αιτηθεί να μην μετατεθεί στην Ηλεία, όπου και αποφασίστηκε να μετατεθεί χωρίς να το ζητήσει.
Με αίτησή της η κ. Κουτσογεωργοπούλου ζητά την ανάκληση της μετάθεσής της στον Πύργο για σοβαρούς λόγους υγείας (πάσχει από τη δυσίατη νόσο Hodgkin’s και έχει υποβληθεί σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία) αλλά και για οικογενειακούς λόγους αφού είναι μητέρα ανήλικου παιδιού και ο σύζυγός της πάσχει από στεφανιαία νόσο και έχει υποβληθεί σε επέμβαση αγγειοπλαστικής.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Επιμένετε στην απόφασή σας για μετάθεση του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηλείας μετά τα όσα του καταλογίζονται από το σώμα ελεγκτών-επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης;
2) Προτίθεστε να ανακαλέσετε τη μετάθεση της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, λόγω σοβαρών οικογενειακών προβλημάτων αλλά προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΟΡΟΒΕΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Κλείνει το Ινστιτούτο ελαίας της Κέρκυρας»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας μετά από 52 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, και σπουδαίας προσφοράς στον πρωτογενή τομέα, το Ινστιτούτο Ελαίας της Κέρκυρας βρίσκεται στα πρόθυρα της οριστικής παύσης της λειτουργίας του.

Με το αναμενόμενο κλείσιμο του Ινστιτούτου αποψιλώνεται η περιφέρεια της Βορειοδυτικής Ελλάδας και των Ιόνιων Νήσων από τις ελάχιστες επιστημονικές ερευνητικές υποδομές που έχει και καταδικάζεται ο αγρότης (γεωργός, κτηνοτρόφος, μελισσοκόμος, αλιέας κ.α.) στην εγκατάλειψη της αγροτικής δραστηριότητας και την μετατροπή του σε φτηνά εργατικά και ανειδίκευτα χέρια, τα οποία θα απασχοληθούν στον ήδη προβληματικό τουρισμό.

Μπροστά σε αυτό το ζοφερό μέλλον που οδηγείται ο Κερκυραίος αγρότης και με αφορμή την επίσκεψη στην Κέρκυρα του κ. Σπυρίδωνα Κυριάκη, προέδρου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε (στο οποίο υπάγεται το «ετοιμοθάνατο» Ινστιτούτο Ελαίας Κέρκυρας), ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος διεκδικεί:

Α. Τη μετεξέλιξη του Ινστιτούτου Ελαίας Κερκύρας σε Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, με βασικούς στόχους:

Την υποβοήθηση του νέου «πολυλειτουργικού» ρόλου του αγρότη για την παραγωγή ποιοτικών και διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων.
Τη «βιώσιμη» ανάπτυξη της υπαίθρου και την προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος.
Την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποβοήθηση της πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων.
Την ασφάλεια των τροφίμων, σε μια εποχή «διατροφικών κινδύνων» και την παροχή τεχνογνωσίας στη βιομηχανία τροφίμων και αγροτικών εισροών για τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της και τέλος
Την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στον νομό.

Β. Τη στελέχωσή του Ινστιτούτου Βιολογικής Γεωργίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης με κατάλληλα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. υπουργός:

Προτίθεστε να εξετάσετε την πρόταση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας για τη μετεξέλιξη του Ινστιτούτου ελαίας σε Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, και να προχωρήσετε στη στελέχωσή του με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Περικλής Κοροβέσης

Νίκος Τσούκαλης

ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ

Προς τον κ. Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης

Θέμα: Εκμίσθωση ξενοδοχειακών συγκροτημάτων του Ναυπλίου από την ΕΤΑ στην εταιρία «Αργολικός Ήλιος»

Την 21η Ιανουαρίου 2000 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων (Ε.Τ.Α.) και της εταιρίας «Αργολικός Ήλιος» για την εκμίσθωση τριών τουριστικών συγκροτημάτων στην πόλη του Ναυπλίου (ΞΕΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, ΞΕΝΙΑ και ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ) Η σύμβαση αυτή προέβλεπε την εκμίσθωση των συγκροτημάτων αυτών για τριάντα χρόνια (άρθρο 1ο της σύμβασης μίσθωσης) έναντι ετησίου μισθώματος τετρακοσίων πενήντα εκατομμυρίων δραχμών (1.320.616 ΕΥΡΩ) που θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή (άρθρο 7ο της σύμβασης μίσθωσης) Επίσης προέβλεπε ότι η μισθώτρια εταιρία ήταν υποχρεωμένη μέσα σε διάστημα 18 μηνών (άρθρο 9ο της σύμβασης μίσθωσης) να προβεί σε πολύ συγκεκριμένες και επακριβώς καθορισμένες εργασίες στα μίσθια ξενοδοχειακά συγκροτήματα (άρθρο 3ο της σύμβασης μίσθωσης). Τέλος η σύμβαση μίσθωσης (άρθρο 2 παραγ. 2 ) δεν παρείχε τη δυνατότητα στη μισθώτρια εταιρία να επεκτείνει τις ξενοδοχειακές μονάδες και να δημιουργήσει νέες κλίνες.

Η μισθώτρια ξενοδοχειακή εταιρεία σήμερα λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τα δύο από τα τρία ξενοδοχειακά συγκροτήματα (ΞΕΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ –σήμερα NAFPLIA PALACE και ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ) ενώ το τρίτο ξενοδοχείο παραμένει ακόμα κλειστό εννέα και πλέον χρόνια μετά την υπογραφή της αρχικής σύμβασης και βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και χωρίς να έχουν γίνει οι εργασίες ανακαίνισης όπως προβλέπει η σύμβαση μίσθωσης. Επίσης παρά τη σύμβαση μίσθωσης και παρότι η περιοχή της Ακροναυπλίας βρίσκεται σε αρχαιολογική ΖΩΝΗ Α (πράγμα που αναφέρεται στη σύμβαση μίσθωσης), όπου απαγορεύεται η οποιαδήποτε νέα δόμηση, η ξενοδοχειακή εταιρία έχει προβεί σε ανέγερση νέων κτηρίων στην Ακροναυπλία και στο ξενοδοχειακό συγκρότημα NAFPLIA PALACE, δημιουργώντας κατ΄ αυτό τον τρόπο νέους όρους και νέα δεδομένα στη μισθωτική σχέση, τα οποία δεν υπήρχαν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού

Δεδομένου ότι:

Τα τρία ξενοδοχειακά συγκροτήματα παίζουν ένα μεγάλο ρόλο στον τουρισμό της πόλεως του Ναυπλίου και του Νομού Αργολίδας,
Η μισθώτρια εταιρία έχει παραβεί τους όρους του διαγωνισμού και της σύμβασης μίσθωσης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιο είναι ακριβώς το ποσό που έχει καταβάλει από το έτος 2000 και μέχρι σήμερα στα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (Ε.Τ.Α.) η εταιρία «Αργολικός Ήλιος» για την εκμίσθωση των τριών τουριστικών συγκροτημάτων στην πόλη του Ναυπλίου (ΞΕΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, ΞΕΝΙΑ και ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ) και ποιο το ποσό που οφείλει η εν λόγω εταιρία από μισθώματα;

2. Έχει ελεγχθεί το κατά πόσον η μισθώτρια εταιρία έχει κατασκευάσει κτήρια κατά παράβαση των όρων της σύμβασης μίσθωσης και εάν έχει κάνει έργο που δεν προβλέπεται σ΄ αυτήν;

3. Ποιος ο λόγος για τον οποίο το ένα από τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα παραμένει κλειστό, παρά τη σύμβαση μίσθωσης και για ποιό λόγο δεν έχει γίνει το έργο για την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων στην κλειστή αυτή ξενοδοχειακή μονάδα, όπως έχει συμφωνηθεί;

4. Για ποίο λόγο η εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (Ε.Τ.Α.) δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα σε καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης και σε δικαστική επιδίωξη των αξιώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση μίσθωσης με τη μισθώτρια εταιρία;

5. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεστε να λάβετε ώστε να αποτραπούν άλλες παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον;

Και ζητάμε όπως μας κατατεθούν:

Τα έγγραφα που αφορούν τη μισθώτρια εταιρία «Αργολικός Ήλιος» και αποδεικνύουν τα μίσθια που καταβάλει για τα παραπάνω ξενοδοχειακά συγκροτήματα, σε σχέση με τη διαφορά που πηγάζει από τη σύμβαση μεταξύ ΕΤΑ και της εταιρίας αυτής.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκος Τσούκαλης
Μιχάλης Παπαγιαννάκης

ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Θέμα: «Καθυστέρηση εφαρμογής του προγράμματος LEADER στη Δυτική Ελλάδα»

Είναι γνωστό ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, αποτελεί πλέον τη φτωχότερη Περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, οι μεγάλες πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007 και ο καταστρεπτικός σεισμός του Ιουνίου 2008, επιδείνωσαν τη διαβίωση και την οικονομική κατάσταση των κατοίκων της περιοχής. Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρήζει άμεσης οικονομικής βοήθειας από την Πολιτική Ηγεσία, κυρίως μέσω των υλοποιούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για την αποφυγή της ανεργίας, της φτώχειας και της ερήμωσης της υπαίθρου.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποτελεί αυτή τη στιγμή τη σανίδα σωτηρίας χιλιάδων κατοίκων των αγροτικών περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Εκτός από τα μέτρα των αξόνων που αφορούν τους Νέους Αγρότες και τα σχέδια βελτίωσης των αγροτών που προκηρύχθηκαν ή αναμένεται να προκηρυχθούν, μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για το πρόγραμμα LEADER.

Για το LEADER παρότι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 διανύει τον 3ο χρόνο του, δεν υπάρχει ακόμα πρόσκληση για υποβολή προτάσεων. Επίσης ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κος Κοντός είχε ανακοινώσει στους Δημάρχους των περιοχών LEADER ότι μόλις ανακοινωθεί η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων, ο κάθε Δήμος LEADER μπορεί να υποβάλει προτάσεις για Δημόσια έργα με προϋπολογισμό μέχρι 200.000 €. Ειδικότερα όμως είχε αναφέρει ότι, οι Δήμοι περιοχών LEADER που χαρακτηρίστηκαν πυρόπληκτοι, μπορούν αμέσως να υποβάλουν προτάσεις έργων αγροτικής οδοποιίας και αρδευτικών έργων με μέγιστο όριο τις 400.000 € στο μέτρο 125 του άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013 για το οποίο υπάρχει ανοικτή πρόσκληση.

Δεδομένων των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)
Πού οφείλεται η καθυστέρηση πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα LEADER;
2) Προτίθεστε να προχωρήσετε στην υπαγωγή όλων των Δήμων LEADER της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο μέγιστο όριο πυρόπληκτων περιοχών των 400.000 € για προτάσεις Δημοσίων έργων στο μέτρο 125, λόγω των προβλημάτων που προαναφέρθηκαν;

O ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης

Άνιση μεταχείριση Αθήνας και Επαρχίας στις αστικές συγκοινωνίες

ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΖΗΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Ο ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ


Την άνιση μεταχείριση των κατοίκων της επαρχίας, έναντι των αυτών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση των αστικών συγκοινωνιών θέτει με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Μεταφορών ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Νίκος Τσούκαλης.
Ο κ. Τσούκαλης ερωτά τον Υπουργό εάν προτίθεται να άρει την άνιση μεταχείριση και την κατάφορη αδικία σε βάρος των κατοίκων της Επαρχίας, χρηματοδοτώντας τις αστικές συγκοινωνίες με το ποσό των 40 ευρώ ανά κάτοικο, καθώς και εάν βρίσκονται στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης η μεταβίβαση του συγκοινωνιακού έργου στους Ο.Τ.Α.


Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Το πρόσφατο (απολύτως σωστό) μέτρο της επέκτασης μειωμένου εισιτηρίου για ευαίσθητες ομάδες συμπολιτών μας στις αστικές συγκοινωνίες μόνο της Αττικής, ξεχειλίζει το ποτήρι της δίκαιης αγανάκτησης της υπόλοιπης Ελλάδας και κυρίως της επαρχίας. Ενώ οι αστικές συγκοινωνίες της επαρχίας έχουν φτάσει στα όρια της λειτουργικής υποβάθμισης, οι αντίστοιχες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης τυγχάνουν επί 10ετίες (και σωστά) γενναίων κρατικών χρηματοδοτήσεων τόσο για τη χρηματοδότηση των συγκοινωνιακών τους φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) όσο και για την κατασκευή αντίστοιχων υποδομών. Η άνιση μεταχείριση αποδεικνύεται περίτρανα από τα εξής στοιχεία ετήσιας χρηματοδότησης: Για την Αθήνα- Αττική (4 εκατ. κάτοικοι) 320 εκατ. ευρώ ή 80 ευρώ/ κάτοικο, για τη Θεσ/νίκη (1 εκατ. κάτοικοι), 60 εκατ. ευρώ ή 60 ευρώ/ κάτοικο και για την υπόλοιπη Ελλάδα (6 εκατ. κάτοικοι) 0 ευρώ ή 0 ευρώ / κάτοικο!

Υπολογίζεται ότι προκειμένου να επέλθει στοιχειώδης ισοτιμία και ισονομία αλλά και να βελτιωθούν σημαντικά οι προβληματικές συγκοινωνιακές γραμμές της υπόλοιπης χώρας πρέπει να επιδοτηθούν ετήσια με μόλις 40 ευρώ/ κάτοικο.
Είναι προφανές ότι η υφιστάμενη κατάσταση συνεπάγεται μείωση επιρροής και έλξης των περιφερειακών αστικών κέντρο, επιβαρύνει πολλαπλασιαστικά το περιβάλλον τους. Επίσης παραβιάζονται κατάφορα τα άρθρα 4,5,24,25 και 101 του Συντάγματος και τα άρθρα 2,14 παρ. 2, 71,72,76,94,152,154,158, κλπ της Συνθ. ΕΚ.
Επειδή είναι ευρωπαϊκά δρομολογούμενη η ανάθεση του συγκοινωνιακού έργου, βάσει επιχειρησιακού σχεδίου στους ΟΤΑ, την οποία υποστηρίζει ομόφωνα η ΚΕΔΚΕ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεστε να άρετε την κατάφορη αδικία και άνιση μεταχείριση των κατοίκων της επαρχίας με την ετήσια κρατική χρηματοδότηση των αστικών συγκοινωνιών κατά τουλάχιστον 40 ευρώ/ κάτοικο;
2. Βρίσκεται στο σχεδιασμό σας η μεταβίβαση του συνολικού συγκοινωνιακού έργου (Σχεδιασμός, κλπ) στους ΟΤΑ, γεγονός που ισχύσει σε όλη σχεδόν την Ευρώπη;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Η εκτόξευση και η πτώση

Αρθρο του Νίκου Τσούκαλη στην ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (12-4-09)

Η δημοσκοπική «έκρηξη» του ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε, αναμφισβήτητα, το πιο εντυπωσιακό φαινόμενο της μεταπολιτευτικής περιόδου.
Οχι τόσο λόγω της ξαφνικής εκτόξευσης των ποσοστών ενός κόμματος που μέχρι πρότινος αγκομαχούσε για την κοινοβουλευτική του επιβίωση όσο για την πολιτικά ανεξήγητη (;) κατασπατάληση του αποθέματός τους. Οσο οι δημοσκοπήσεις δεν υπαγορεύουν διαχρονικά την πολιτική της ανανεωτικής αριστεράς αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, άλλο τόσο είναι πολιτικά επικίνδυνο να απαξιώνονται έως και αποκηρύσσονται ανάλογα με τα ευρήματά τους.

* Πέρα κι έξω από την τεχνοκρατική αξιολόγηση των δημοσκοπικών ευρημάτων, οι κοινωνικές προσλαμβάνουσες από αυτές θα έπρεπε να διαμορφώσουν τη «μείζονα πολιτική μας πρόταση». Δίχως ιδεολογίες, εμμονές και ιδεοληψίες και σύνδρομα. Και οι προσλαμβάνουσες συνιστούν ό,τι πιο υγειές είχε να εμφανίσει η κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες. Μετουσιώθηκε σε «οιονεί» επιλογή των πολιτών η διαχρονική αλλά και συγχρόνως αδιαμόρφωτη εκτίμηση των πολιτών προς το χώρο της ανανεωτικής αριστεράς. Επιλογή που συνοδευόταν από ανιδιοτέλεια, αυθορμητισμό, ανυποκρισία και προσδοκία. Προσέβλεπαν σε μας ως τη μοναδική λύση του πολιτικού προβλήματος του τόπου. «Απεγκλωβισμένοι» από παραδοσιακές και ασφυκτικές αγκυλώσεις και εναγκαλισμούς εξέπεμπαν κραυγή αγωνίας για την πλήρη επικυριαρχία του αμοραλισμού, φαυλοκρατίας, ατιμωρησίας, διαφθοράς, ιδιοτέλειας.
Διέθεταν τους εαυτούς τους προκειμένου να διαμορφωθεί, επιτέλους, στη χώρα το νέο κοινωνικό υποκείμενο, η νέα κοινωνική πλειοψηφία, με σαφή διάθεση αυτή να διέπεται από τις αρχές της Αριστεράς. Απέμεινε μόνο η πολιτική της έκφραση.

* Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε ανέτοιμος να ανταποκριθεί στις πιο πάνω απαιτήσεις της κοινωνίας. Αμήχανος και περιδεής μπροστά στα πρωτόγνωρα δεδομένα, τα εξόρκισε αντί να ανταποκριθεί στην ιστορική του αποστολή. Δηλαδή να διατυπώσει τη «μείζονα πολιτική του πρόταση». Αυτή της εναλλακτικής πρότασης εξουσίας.
Αναλωνόμενη σε μια ατέρμονη διελκυστίνδα ανεύρεσης εξωτερικών ή και εσωτερικών εχθρών, «υπονόμευσε» την δυναμική, «λοιδόρησε» την πλάτη του στις ανιδιοτελείς διαθέσεις όσων προσέβλεπαν σ'εμάς. Ξεχειλίσαμε από ιδεολογική υπεροψία, πολιτική αλαζονεία και κοινωνική επάρκεια.

*Πολυποίκιλες μπορεί να είναι οι εξηγήσεις. Μπορούν να προσλάβουν και τη μορφή πολιτικών αναλύσεων με πυρήνα το ρόλο των ΜΜΕ, των επιχειρηματικών συμφερόντων, της οικονομικής κρίσης, του ΚΚΕ και άλλων ουκ έστιν αριθμός εξωγενών παραγόντων. Ολες, όμως, παραβλέπουν το βασικό όπλο της Αριστεράς για την αντιμετώπισή τους. Αυτό της κοινωνικής δυναμικής, την οποία όμως εξανεμίσαμε έστω και δημοσκοπικά.

*Ομως, μπορούμε να μιλήσουμε για ιστορική ευκαιρία που είχαμε και χάσαμε; Οτι δεν ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες για μια μεγάλη σύγχρονη Αριστερά; Κατηγορηματικά όχι! Η δημοσκοπική υποχώρηση δεν συστοιχίζεται με τις κοινωνικές προσδοκίες. Το πολιτικό, προγραμματικό και ηθικό μας πλεονέκτημα δεν εξανεμίστηκε κοινωνικά.

*Ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πείσει ότι δεν είναι ένα ακόμα κομμουνιστικό κόμμα.
Πρέπει να προωθήσει ένα συνεκτικό σύνολο εναλλακτικών προτάσεων και διαρθρωτικών αλλαγών, που να απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας, να αμφισβητούν το νεοφιλελεύθερο και δικομματικό πλαίσιο και να ανοίγουν δρόμους για τη δημοκρατική και σοσιαλιστική πορεία της χώρας. Να διαμορφώσει, με βάση τις προγραμματικές του θέσεις, την εναλλακτική πρόταση εξουσίας, στηριγμένη σε μια νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία. Ετσι, είναι δυνατό να μετατοπισθούν οι πολιτικοί συσχετισμοί προς τα αριστερά.
Ενα τέτοιο σχέδιο αμφισβητεί συγκεκριμένα τη διαιώνιση του αποδυναμωμένου δικομματισμού. Εχει δυσκολίες η εφαρμογή του. Δυσκολίες που αναφέρονται στις προϋποθέσεις και στα στοιχεία υλοποίησής του. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται εφησυχασμό ή αυτοπεριχαράκωση του κόμματος.
Αντιθέτως, πρέπει να αποτελεί μια ανοιχτή πολιτική πρόσκληση και πρόκληση, που θα απευθύνεται στους προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες, τις γειτονικές πολιτικές δυνάμεις και στις δυνάμεις της οικολογίας.

*Η Αριστερά οφείλει να μην έχει «σύνδρομα». Δεν είναι ταγμένη να περιορίζεται στη διαμαρτυρία και καταγγελία και να απέχει από τη δυνατότητα του επηρεασμού και της δυναμικής διαμόρφωσης του περιεχομένου της διακυβέρνησης της χώρας.
Η «ευκαιριακή αντιμετώπιση», όμως, λίγο απέχει από τον «καιροσκοπισμό». Η συμμετοχή στη διακυβέρνηση της χώρας απαιτεί και αξιώνει την ύπαρξη προϋποθέσεων. Αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, τότε η συμμετοχή γίνεται ανώφελος και πολιτικά επικίνδυνος αυτοσκοπός.

*Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη πρέπει να μένει αδιάφορος για το περιεχόμενο της διακυβέρνησης της χώρας. Αυτή την υπευθυνότητα, με δεδομένα τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας που σώρευσε η νεοφιλελεύθερη πολιτική, αξιώνουν οι πολίτες. Ποιος -και μέσα στον ΣΥΝ- πιστεύει ότι δεν τον ενδιαφέρει το περιεχόμενο της διακυβέρνησης;

*Δεν μπορεί και δεν πρέπει η σύγχρονη ανανεωτική και ριζοσπαστική Αριστερά να μην θέλει να επηρεάζει, με το περιεχόμενο των προγραμματικών της θέσεων και με τις πολιτικές πρωτοβουλίες της το μέγεθος της κυβερνητικής εξουσίας, προς όφελος της κοινωνίας. Και αυτό δεν βρίσκεται σε αντίθεση με τη σταθερή επιλογή της να υπερασπίζεται την αυτονομία της και την αγωνιστική παρουσία της στο δημοκρατικό κοινωνικό κίνημα.

* Ο ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ είναι βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ