Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

Μελετάται το θέμα της ανακύκλωσης των «οικιακών» φαρμάκων

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥ.ΡΙΖ.Α


"Μέχρι το τέλος του 2009 θα έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο ανακύκλωσης των «οικιακών φαρμάκων» σε όλη τη χώρα που εκπονεί ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων".

Τα παραπάνω προκύπτουν από την απάντηση του Υφυπουργού Υγείας κ. Παπαγεωργίου σε ερώτηση των βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Νίκου Τσούκαλη, Μιχάλη Παπαγιαννάκη και Θανάση Λεβέντη, σχετικά με τη διαχείριση και τελική καταστροφή των οικιακών φαρμάκων.

Όπως είναι γνωστό κάθε χρόνο εκατομμύρια κουτιά αχρησιμοποίητων φαρμάκων πετιούνται στους κάδους των απορριμμάτων και καταλήγουν στους σκουπιδότοπους, επιβαρύνοντας το περιβάλλον με χιλιάδες ουσίες πολλές από τις οποίες είναι τοξικές και επικίνδυνες.

Το συνερωτώμενο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. απαντώντας στους τρεις βουλευτές μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Προκειμένου να αντιμετωπισθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και συνολικά το θέμα της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων (Ι.Α) το ΥΠΕΧΩΔΕ προέβη σε ανάθεση έργου με τίτλο «Εθνικός Σχεδιασμός διαχείρισης Αποβλήτων από εγκαταστάσεις στον τομέα της Υγείας», το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Μέτρο Τεχνική Βοήθεια του ΕΠΠΠΕΡ – Γ΄ΚΠΣ. Από το συγκεκριμένο έργο θα προκύψουν προτάσεις για:
Νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των Ι.Α.
Τεχνικές Προδιαγραφές διαχείρισης των Ι.Α.
Εθνικό Σχεδιασμό διαχείρισης των Ι.Α.
Το εν λόγω έργο πρόκειται να παραληφθεί σύντομα (εντός των προσεχών ημερών) προς αξιολόγηση. Θα ακολουθήσει η επεξεργασία του περιεχομένου αυτού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργείου Υγείας και Κοιν .Αλληλεγγύης.
Το θέμα της διαχείρισης των «οικιακών φαρμάκων», πανελλαδικά και η συμμετοχή των φαρμακοβιομηχανιών στο εν λόγω ζήτημα θα αντιμετωπισθεί διεξοδικά, με την νέα νομοθεσία που θα προκύψει».