Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Ακύρωση απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας.


ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Την ακύρωση απόφασης, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπουργείου Παιδείας, με βάση την οποία απερρίφθη πρόταση του Πανεπιστημίου Πατρών, χωρίς καμιά αιτιολογία, ζητά με ερώτησή του προς την υπουργό παιδείας ο βουλευτής Αχαΐας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης.


Όπως αναφέρει στην ερώτησή του, το υπουργείο κίνησε διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης έργου με τίτλο: «Μελέτη για τις δυνατότητες αναβάθμισης της διοίκησης της εκπαίδευσης, ενόψει των τρεχουσών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης». Η απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης που τελικά εκδόθηκε, απέρριψε την πρόταση του αρμοδίου εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Πατρών, χωρίς καμία απολύτως αιτιολογία ,με αποτέλεσμα να κατατεθεί προσφυγή εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο κ. Τσούκαλης ερωτά την κ. υπουργό εάν προτίθεται να ακυρώσει την εν λόγω απόφαση ως αναιτιολόγητη και να προβεί σε νέα ουσιαστική σχετική κρίση ειδικά αιτιολογημένη, με συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων που κατατέθηκαν.


Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΔΒΜ (Προγραμμάτων ΚΠΣ) κίνησε διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης έργου με τίτλο: «Μελέτη για τις δυνατότητες αναβάθμισης της διοίκησης της εκπαίδευσης, ενόψει των τρεχουσών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης».

Η σχετική διαδικασία ανάθεσης διενεργήθηκε σύμφωνα με το π. δ. 4/2002, στο άρθρο 3 παρ. 2 του οποίου, μνημονεύεται ρητά η υποχρέωση ειδικής αιτιολόγησης του αποφασίζοντος οργάνου. Στην ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη ανάθεση (α. π. 7362/19.5.2010), αναφερόταν χαρακτηριστικά ότι «Η απόφαση ανάθεσης θα είναι αιτιολογημένη και θα βασίζεται στα πορίσματα της διαπραγμάτευσης όπως θα προκύπτουν μέσα από τα πρακτικά».

Η απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης που τελικά εκδόθηκε δεν περιλαμβάνει καμία απολύτως αιτιολογία, ώστε να θεμελιώνει στοιχειωδώς την κρίση της. Κατόπιν αυτού υπήρξε προσφυγή εκ μέρους του αρμοδίου εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Πατρών , η πρόταση του οποίου απορρίφθηκε.

Είναι προφανές ότι, υπό τα δεδομένα αυτά, η εν λόγω απόφαση εμφανίζεται ως εντελώς αυθαίρετη, προϊόν υποκειμενικής κρίσης. Οι διαδικασίες απ’ ευθείας αναθέσεων ενέχουν από τη φύση τους τον κίνδυνο αυτόν, ωστόσο ο νομοθέτης ακριβώς για να τον αποτρέψει προέβλεψε ως εγγύηση την υποχρέωση ειδικής αιτιολόγησης, που στην προκειμένη περίπτωση λείπει.
Επειδή στο κράτος δικαίου και εν όψει της αρχής της νομιμότητας δεν νοούνται ανέλεγκτες αποφάσεις διοικητικών οργάνων, ερωτάται η κ. υπουργός:
1. Προτίθεστε να ακυρώσετε την εν λόγω απόφαση της Ειδικής Γραμματέως, ως αναιτιολόγητη.

2. Προτίθεστε να προβείτε σε νέα ουσιαστική σχετική κρίση ειδικά αιτιολογημένη, με συγκεκριμένη συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων που κατατέθηκαν.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Ταμειακά ελλείμματα στο ταμείο της Γ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων υπέβαλε ο βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης, σχετική με το θέμα των ταμειακών ελλειμμάτων στην Γ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου, σύμφωνα με το πόρισμα ειδικής επιτροπής.

Ο κ. Τσούκαλης στην ερώτησή του επισημαίνει την ανάγκη ριζικής αναθεώρησης του υφιστάμενου –από την περίοδο της δικτατορίας- θεσμικού πλαισίου που διέπει την ίδρυση και λειτουργία κυνηγετικών συλλόγων και ομοσπονδιών και ερωτά τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τι προτίθεται να πράξει για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη διαπίστωση τυχόν αξιόποινων πράξεων, καθώς και αν θα διενεργήσει διαχειριστικό έλεγχο στην Γ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου, για την προ του 2007 τριετία, όπως προτείνει η επιτροπή της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το κείμενο της ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων έχει ως εξής:

Ταμειακά ελλείμματα χιλιάδων ευρώ, στο ταμείο της Γ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, διαπίστωσε ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε μετά από εντολή του Γ.Γ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τα οποία αφορούν την οικονομική διαχείριση των ετών 2007 και 2008.

Σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής, (το οποίο έχει ήδη σταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιόποινες πράξεις) διαπιστώθηκε η ύπαρξη ελλειμμάτων ύψους 345.794,24 € για το 2007 και 77.513,27 € για το 2008, τα οποία μετά την αφαίρεση διαφόρων ποσών που βρέθηκαν σε άλλους λογαριασμούς, το τελικό έλλειμμα φτάνει τις 179.880,71 €.

Η επιτροπή ελέγχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, προτείνει στο πόρισμά της να συγκροτηθεί άλλη επιτροπή από οικονομικούς υπαλλήλους προκειμένου να κάνουν έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της Ομοσπονδίας για την τριετία προ του 2007.

Εν τω μεταξύ, είναι αναγκαία σήμερα παρά ποτέ, η ριζική αναθεώρηση του υφιστάμενου – από την περίοδο της δικτατορίας- θεσμικού πλαισίου που διέπει την ίδρυση και λειτουργία κυνηγετικών συλλόγων και ομοσπονδιών.

Επειδή το θέμα έχει προκαλέσει αναστάτωση στα μέλη της κυνηγετικής Ομοσπονδίας,

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

1. Προτίθεστε να διενεργήσετε διαχειριστικό έλεγχο στην Γ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου, για την προ του 2007 τριετία, όπως προτείνει η επιτροπή της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας;

2. Τι προτίθεστε να πράξετε για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την διαπίστωση τυχόν αξιόποινων πράξεων, στα πλαίσια του πορίσματος της ίδιας επιτροπής;

3. Προτίθεστε να αναθεωρήσετε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με τις επιστημονικές απόψεις ειδικών αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων σας;


ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ

Το πόρισμα της επιτροπής του Γ.Γ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο ερωτών και αιτών βουλευτής


Νίκος Τσούκαλης
Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

Εκτός λειτουργίας για μια ακόμη φορά, οι αξονικοί τομογράφοι των Νοσοκομείων Πάτρας.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Εκτός λειτουργίας τέθηκαν για μια ακόμη φορά οι αξονικοί τομογράφοι των δύο νοσοκομείων της Πάτρας (Αγ. Ανδρέας, ΓΠΝΠ) με αποτέλεσμα όλα τα επείγοντα περιστατικά να διοχετεύονταν σε ιδιωτικά κέντρα με τις γνωστές για το δημόσιο οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Είναι η πολλοστή φορά που οι κάτοικοι της ευρύτερης περιφέρειας μένουν ακάλυπτοι από αξονικό τομογράφο λόγω των συχνών βλαβών που υφίστανται τα μηχανήματα των δύο νοσηλευτικών μονάδων.

Οι δύο τομογράφοι είναι σε συνεχή λειτουργία καθώς καλύπτουν τις ανάγκες των νοσηλευόμενων, των απογευματινών ιατρείων, αλλά και των εκτάκτων περιστατικών, τα διασωληνωμένα περιστατικά των οποίων, απαιτούν ειδικές συνθήκες, ώστε να μην υπάρξουν επιπλοκές κατά τη μεταφορά τους στα ιδιωτικά κέντρα.

Επειδή οι συχνές βλάβες των τομογράφων και η μη αντικατάσταση όσων έχουν «αποσβεστεί», (13 ετών ο ένας του ΠΠΓΝ Πατρών), έχουν προκαλέσει δυσμενή σχόλια αλλά και σοβαρά υπονοούμενα για συγκεκριμένη μεθόδευση υπέρ του ιδιωτικού τομέα υγείας

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Που οφείλονται οι συχνές βλάβες στους αξονικούς τομογράφους των πιο πάνω νοσοκομείων και πώς προτίθεται να καλύψει πλήρως τις ανάγκες τους σε αξονικές τομογραφίες;

2) Πόσες ακριβώς βλάβες σημειώθηκαν κατά το 2010 στους πιο πάνω τομογράφους και πόσες τομογραφίες πραγματοποιήθηκαν κατά το ίδιο διάστημα (2010) σε ιδιωτικά κέντρα αλλά και στα ίδια τα πιο πάνω νοσοκομεία;


Ο ερωτών βουλευτής


Νίκος Τσούκαλης

Επιχορήγηση της εταιρείας Atmel Hellas A.E.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Το θέμα της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας Atmel Hellas A.E, η οποία επιχορηγήθηκε με 7,6 εκ ευρώ για την επένδυσή της στην περιοχή Κάτω Καστριτσίου Αχαΐας, και το 2009 απέλυσε όλους τους εργαζόμενους, χωρίς όμως να επιστρέψει την επιχορήγηση, φέρνει στη βουλή ο βουλευτής Αχαΐας της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Νίκος Τσούκαλης.

Στην ερώτησή του ο βουλευτής αναφέρει πως θα ανέμενε κανείς οι υπηρεσίες του Ελληνικού δημοσίου να ζητήσουν πίσω τα χρήματα της επιχορήγησης. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και φυσικά τα χρήματα τα καρπώθηκε η εταιρεία. Ο κ. Τσούκαλης ερωτά τον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εάν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος στην εν λόγω εταιρεία αν αυτή έχει κληθεί να επιστρέψει την επιδότηση που έλαβε, καθώς και ποια είναι η σημερινή κατάσταση και χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού της.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Το 1998, η εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Atmel Hellas A.E., θυγατρική της αμερικανικής Atmel Corp, αποφάσισε να επενδύσει 19 εκατ. Ευρώ στην Πάτρα για τη σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για ειδικές εφαρμογές σε χώρους της ασύρματης και ενσύρματης επικοινωνίας με κύριο αντικείμενο τις αγορές των τηλεπικοινωνιών και των πολυμέσων. Από την επένδυση αυτή θα προέκυπταν τουλάχιστον 200 νέες θέσεις εργασίας.

Η εν λόγω εταιρεία εντάχθηκε (προ δεκαετίας περίπου) από το Υπουργείο Ανάπτυξης, στον αναπτυξιακό νόμο 2601/98 με επιχορήγηση 7,6 εκατ. Η επένδυση έγινε στην περιοχή Κάτω Καστριτσίου του Δήμου Ρίου Αχαΐας, πλησίον του πανεπιστημίου Πατρών και επιδοτήθηκε με υψηλό ποσοστό για κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό. Το 2003 ειδοποιήθηκαν οι υπεύθυνοι της εταιρείας ότι η πρώτη δόση της επιχορήγησης είχε εγκριθεί, ύστερα μάλιστα από πιέσεις του EΛKE. (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) Κατά πληροφορίες τα χρήματα εκταμιεύτηκαν, η επιδότηση δόθηκε, αλλά ηεταιρεία μέχρι το 2009 απέλυσε όλους τους εργαζόμενους. Θα ανέμενε κανείς οι υπηρεσίες του Ελληνικού δημοσίου να ζητήσουν πίσω τα χρήματα της επιχορήγησης. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και φυσικά τα χρήματα τα καρπώθηκε η εταιρεία.

Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ. υπουργός:

1. Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος στην εν λόγω εταιρεία για να διαπιστωθεί εάν έχουν εκπληρωθεί οι όροι υπαγωγής της επένδυσης στον αναπτυξιακό νόμο;

2. Έχει κληθεί η εταιρεία να επιστρέψει την επιδότηση που έλαβε;

3. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση και χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας;


Ο ερωτών βουλευτής


Νίκος ΤσούκαληςΚωλυσιεργία τραπεζών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3869 /2010-ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Καταναλωτικές οργανώσεις σε πρόσφατες ανακοινώσεις τους, μετά από μαρτυρίες και καταγγελίες καταναλωτών, αναφέρουν ότι οι Τράπεζες μετέρχονται μεθόδους κωλυσιεργίας και παραπλάνησης των καταναλωτών, οι οποίες αγγίζουν τα όρια της παρανομίας, με σκοπό τη μη εφαρμογή του περιεχομένου του ανωτέρω νόμου.


Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, καταγγέλουν ότι εκπρόσωποι συγκεκριμένων Τραπεζών:


Αρνήθηκαν να παραλάβουν έτοιμη αίτηση καταναλωτή, για την έκδοση της κατάστασης οφειλών του. Η αίτηση ήταν σύμφωνη με το υπόδειγμα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, αλλά η τράπεζα επέμεινε να υπογράψει ο καταναλωτής το δικό της υπόδειγμα .
Πίεσαν καταναλωτή για απευθείας διαπραγμάτευση μαζί της, χωρίς να ζητά την υπαγωγή του στις διατάξεις του νόμου.
Ισχυρίστηκαν ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για να γίνει ρύθμιση οφειλών, ο καταναλωτής θα πρέπει να αποπληρώσει όλη την οφειλή του σε 4 χρόνια.
Ισχυρίστηκαν ότι, για να υπαχθεί καταναλωτής στις ρυθμίσεις του νόμου, θα πρέπει να είναι άνεργος.
Ζήτησαν εκκαθαριστικό εφορίας, για τη διασταύρωση του Α.Φ.Μ. του καταναλωτή. Καταστήματα τραπεζών ζήτησαν χρηματικό ποσό, για την έκδοση και παράδοση της αναλυτικής κατάστασης οφειλών.


Επειδή από τα ανωτέρω συνάγεται ότι πολλά υποκαταστήματα τραπεζών παραβιάζουν τις πρόσφατα ψηφισθείσες νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν.3869 /2010 (ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων κ.λ.π. ),

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:


Ποια είναι η θέση τους αναφορικά με τις ανωτέρω επισημάνσεις-καταγγελίες των καταναλωτικών οργανώσεων;

Γνωρίζουν το περιεχόμενο αυτών; Σε ποιες ενέργειες προέβησαν μέχρι σήμερα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, για την εφαρμογή του περιεχομένου του προαναφερόμενου νόμου, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών;

Οι ερωτώντες βουλευτέςΦώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

Απλήρωτοι για μια ακόμη φορά οι εργαζόμενοι της «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» στο έργο κάλυψης του ΔιακονιάρηΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Χωρίς μισθούς 4 μηνών και επίδομα καλοκαιρινής άδειας, είναι για μια ακόμη φορά οι εργαζόμενοι της «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» στα έργα κάλυψης του Διακονιάρη.
Το θέμα έφερε με ερώτησή του προς τους υπουργούς Μεταφορών και Εργασίας ο βουλευτής της Δημοκρατικής αριστεράς Νίκος Τσούκαλης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η εταιρεία συνεχίζει να προκαλεί τόσο τους εργαζόμενους με τη μη τήρηση των βασικών της εργοδοτικών της υποχρεώσεων, αλλά και όλους τους φορείς της περιοχής με την παραβίαση των όρων υλοποίησης των έργων.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Μετά την απόφαση της πολιτείας να κηρύξει έκπτωτη τη «ΜΗΧΑΝΙΚΗ» από τα έργα που αυτή εκτελεί στην Αχαΐα, η εταιρεία εντατικοποίησε τις εργασίες της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο και να μην υποστεί τις συνέπειες, χωρίς όμως να αμείβει τους εργαζόμενους σε αυτά .


Απλήρωτοι για 4 μήνες είναι, οι εργαζόμενοι στα έργα κάλυψης του χειμάρρου Διακονιάρη στην Πάτρα, ενώ δεν πήραν ούτε το επίδομα καλοκαιρινής άδειας.

Για άλλη μια φορά η εταιρεία συνεχίζει να προκαλεί τόσο τους εργαζόμενους με τη μη τήρηση, προς αυτούς, των βασικών της εργοδοτικών της υποχρεώσεων αλλά και όλους τους φορείς της περιοχής με την παραβίαση των όρων υλοποίησης των έργων.


· Επειδή είναι άκρως προκλητικό, σε περίοδο οικονομικής κρίσης να διακυβεύονται εργασιακά δικαιώματα ακόμα και σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε δημόσια έργα.
· Επειδή η ανοχή της πολιτείας απέναντι στην εν λόγω εταιρεία έχει ξεπεράσει κάθε όριο, ερωτώνται οι κ. κ. υπουργοί:1. Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την πληρωμή των δεδουλευμένων προς τους εργαζομένους, καθώς και του επιδόματος αδείας που οφείλει η εταιρεία;


2. Πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί το έργο κάλυψης του χειμάρρου Διακονιάρη;
Ο ερωτών βουλευτήςΝίκος Τσούκαλης
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΘΕΜΑ: Πληρωμή των εργαζομένων της «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» στο έργο «Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π ) με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του Χειμάρρου Διακονιάρη».


ΣΧΕΤ . Η Ερώτηση 2708/13.9.2010 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ Νίκος Τσούκαλης


Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, για θέματα της αρμοδιότητας μας παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ Βουλευτή τα εξής:


Η χρηματοδοτική ροή της κατασκευής του έργου «Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (ΕΠΠ) με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη» γίνεται απρόσκοπτα από το Υπουργείο.


Σχετικά με την πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος στην κατασκευή του εν λόγω έργου και εφ1 όσον αυτός αδυνατεί για την εξόφλησή τους σας πληροφορούμε ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ 9 του άρθρου 37 του Ν 3669/08 ΦΕΚ 116/Α΄.


Στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. ΣΕ εφαρμογή της προαναφερθείσας παραγράφου μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τρείς (3) το πολύ μήνες πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων


Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε γραπτή ενημέρωση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία από τους εργαζόμενους στο έργο του θέματος περί καθυστερήσεως της πληρωμής τους.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΘΕΜΑ: Προβλήματα εργαζομένων στην Εταιρεία «Μηχανική» για το έργο κάλυψης του Διακονιάρη στην Πάτρα


ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ 2708/13-9-2010 ΕΡΩΤΗΣΗ


Σε απάντηση της με αρ πρωτ. 2708/13-9-2010 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ 31554/21-9-2010 Έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.


Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 2708/13.09 10 Ερώτηση του βουλευτή κ. Ν Τσούκαλη Σχετ: Δικό σας το υπ' αριθμ 2075/15.09.10, διαβιβαστικό έγγραφο


Προκειμένου να απαντηθεί η παραπάνω Ερώτηση του βουλευτή κ Ν. Τσούκαλη με θέμα «Απλήρωτοι για μία ακόμη φορά οι εργαζόμενοι της «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» στο έργο κάλυψης του Διακονιάρη στην Πάτρα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:


Στις 17.09.10 το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αχαΐας, διενήργησε επιτόπιο έλεγχο στο εργοτάξιο της εταιρείας Μηχανική Α.Ε, προκειμένου να εξετάσει τα καταγγελλόμενα. Από τον έλεγχο στους χώρους εργασίας και στα γραφεία του εργοταξίου διαπιστώθηκαν;


1. Απασχόληση τριών (3) εργαζομένων οικοδόμων. Ζητήθηκε και δεν επιδείχθηκε το Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα.


2 Η μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε δέκα τέσσερις (14) συνολικά από τους δέκα εξ (16) εργαζόμενους ως εξής;


• Σε εξ (6) εργαζόμενους οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές μηνών Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου καθώς και το επίδομα αδείας 2010.


• Σε εξ (6) εργαζόμενους οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου καθώς και το επίδομα αδείας 2010.


• ΣΕ δύο (2) εργαζόμενους με ημερομηνία πρόσληψης 24.08.10 και 26.08.10 οφείλονται δεδουλευμένα ημερομίσθια μηνός Αυγούστου

Για τις παραπάνω διαπιστώσεις, ζητήθηκαν γραπτές «ξηγήσεις καθώς και αναλυτικές καταστάσεις οφειλομένων αποδοχών προκειμένου η τοπική μας υπηρεσία να προχωρήσει στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες, Στη συνέχεια οι γραπτές εξηγήσεις προσκομίστηκαν πλην όμως δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές και η τοπική μας υπηρεσία εισηγήθηκε προς την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης την επιβολή δύο διοικητικών κυρώσεων (οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών, μη επίδειξη βιβλίου ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού σε οικοδομικά και τεχνικά έργα.


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ