Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

Ακαταλληλότητα του κτιρίου της Πολεοδομίας Πατρών


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Το θέμα της ακαταλληλότητας του κτιρίου που στεγάζει την πολεοδομία Πατρών φέρνει με ερώτησή του προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης. Στην ερώτησή του ο κ. Τσούκαλης αναφέρει τους λόγους που επιβάλουν τη μεταστέγαση της πολεοδομίας και ερωτά τον υπουργό τι προτίθεται να πράξει για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Το θέμα της ακαταλληλότητας του κτιρίου στα Συχαινά Πατρών, που στεγάζει την Πολεοδομία και τις τεχνικές υπηρεσίες της Νομαρχίας Αχαΐας θέτουν με επιστολή τους, τόσο ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας, όσο και η ΄Ενωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΕΜΔΥΔΑΣ), ζητώντας τη μεταστέγασή τους.
Όπως αναφέρεται, οι λόγοι που επιβάλουν την μεταστέγαση της Πολεοδομίας είναι οι παρακάτω: α) Η χρήση γης στην περιοχή είναι «αμιγής κατοικία» και έτσι ελέγχουσα τη νομιμότητα των κτιρίων υπηρεσία να στεγάζεται σε περιοχή που δεν επιτρέπονται κτίρια δημόσιας διοίκησης, β) Το αρχείο της Πολεοδομίας παραμένει στο παλιό κτίριο, πράγμα που δεν εξυπηρετεί τους συναλλασσόμενους, γ) το νέο κτίριο δεν είναι προσβάσιμο στα ΑΜΕΑ, δ) Δεν υπάρχει έξοδος κινδύνου στον πρώτο όροφο, ε) Οι χώροι των γραφείων είναι πολύ μικροί, παρότι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγάλο όγκο κοινού, χωρίς ηχομόνωση με αποτέλεσμα να επικρατούν απαράδεκτες συνθήκες εργασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Πώς και γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριμένο και χωρίς τις νόμιμες προδιαγραφές για τη στέγαση δημοσίας υπηρεσίας;
2) Προτίθεστε να διερευνήσετε τη δυνατότητα μεταστέγασης της Πολεοδομίας Πατρών, σε κτίριο που να πληροί τους απαραίτητους όρους και τις προϋποθέσεις;
3) Τι προτίθεστε να πράξετε για την αποκατάσταση της νομιμότητας;

O ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009


Άμεση συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών στην Πάτρα

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Την ανάγκη αντικατάστασης του απαρχαιωμένου κέντρου ελέγχου των φωτεινών σημαδοτών στην Πάτρα με νέο κέντρο σύγχρονης τεχνολογίας, και την άμεση συντήρηση του υπάρχοντος μέχρι την αντικατάστασή του, επισημαίνει με ερώτησή του ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Την κακή λειτουργία των σηματοδοτών στην Πάτρα είχε επισημάνει η δημοτική υπηρεσία συντήρησης και εικόνας του Δήμου Πάτρας της πόλης από το καλοκαίρι του 2008 στο ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ζητώντας την αντικατάσταση του απαρχαιωμένου κέντρου φωτεινών σηματοδοτών με ένα καινούργιο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες κυκλοφορίας.
Ο Δήμος Πατρέων παράλληλα ζήτησε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (Δ.Ε.Σ.Ε.) να φροντίσει για την άμεση συντήρησή τους.
Αποτέλεσμα της μη άμεσης παρέμβασης είναι να απειλείται με «μπλακ άουτ» όλο το σύστημα των φωτεινών σηματοδοτών στην Πάτρα να μην υπάρχει οδική ασφάλεια σε πεζούς και οδηγούς και να οξύνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο κέντρο της Πάτρας.


Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:


1) Προτίθεστε να χρηματοδοτήσετε την αντικατάσταση του απαρχαιωμένου συστήματος φωτεινών σηματοδοτών στην Πάτρα;
2) Θα προβείτε στην άμεση χρηματοδότηση των έργων συντήρησης προκειμένου να μην θρηνήσουμε θύματα;»

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

Επιχειρησιακό Σχέδιο «εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Παρά το γεγονός ότι η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος συμπεριλαμβάνονται στις οχτώ περιφέρειες της Ελλάδας για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει εκπονήσει ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», τίποτα δεν έχει γίνει για την υλοποίηση του προγράμματος αν και οι παραπάνω περιφέρειες πλήττονται από την ανεργία.
Τα παραπάνω αναφέρει σε ερώτησή του προς την Υπουργό Απασχόλησης, ο βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Νίκος Τσούκαλης. Ο κ. Τσούκαλης ερωτά την κ. Υπουργό εάν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διάδοση της πληροφόρησης σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης, όπως προβλέπονται από τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου, καθώς και εάν έχουν υποβληθεί προτάσεις από δικαιούχους του Ν. Αχαΐας.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
Μεταξύ των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 2007-2013, είναι η αναμόρφωση της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών συστημάτων με στόχο την ενίσχυση της δια βίου μάθησης, τη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων των νέων καθώς και τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Για το λόγο αυτό προβλέπεται συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» το οποίο αφορά οκτώ περιφέρειες της Ελλάδας, όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι μικρότερο από το μέσο όρο της Ευρώπης των 25, μεταξύ των οποίων η Δυτ. Ελλάδα και η Πελοπόννησος. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας και ανώτερης εκπαίδευσης (προγράμματα πρακτικών ασκήσεων).
Ταυτόχρονα, η σημερινή οικονομική κρίση, κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού, καταπολέμησης της ανεργίας και ενσωμάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας καθώς και της γενικότερης προώθησης της απασχόλησης.
Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση του ΕΚΤ διατίθεται μέσω της κυβέρνησης και των περιφερειών καθώς και ότι μεταξύ των δικαιούχων συγκαταλέγονται και δημόσιες διοικήσεις και απ’ όσο γνωρίζουμε οι συγκεκριμένες Περιφέρειες δεν έχουν δραστηριοποιηθεί σε αυτό το Επιχειρησιακό Σχέδιο, αν και πλήττονται από την ανεργία.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Έχει λάβει η κυβέρνηση τα αναγκαία μέτρα για τη διάδοση της πληροφόρησης σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης , όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου ( 1828/2006); Αν ναι, ποια είναι αυτά;
2. Έχουν υποβάλει προτάσεις δικαιούχοι στο Νομό Αχαΐας;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

Καταγγελία για αστυνομική αυθαιρεσία
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Στη βουλή φέρνει το θέμα της αστυνομικής αυθαιρεσίας κατά νεαρού στην Ηρώων Πολυτεχνείου, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης. Ο κ. Τσούκαλης ερωτά τον υπουργό εσωτερικών σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για τη διαλεύκανση του επεισοδίου, καθώς και εάν δικαιούται η φυσική ηγεσία, πριν ακόμα επιληφθεί το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, να αποφαίνεται προκαταβολικά για τη βασιμότητα των καταγγελιών.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Σοβαρότατο επεισόδιο αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας καταγγέλλει, εκτός των άλλων και με μήνυση που υπέβαλε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πατρών, ο κ. Ανδρέας Χρυσικός, το βράδυ της Καθαρής Δευτέρας, στο πεζοδρόμιο της Ηρώων Πολυτεχνείου της Πάτρας κι ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη η αντίδραση των προσφύγων λόγω προηγούμενου βαρύτατου τραυματισμού συμπατριώτη τους.
Καθώς βάδιζε με παρέα προς Πάτρα, εντελώς ξαφνικά και χωρίς – όπως ο ίδιος καταγγέλλει - καμία εκ μέρους του πρόκληση, μέσα από τις διμοιρίες των ΜΑΤ εξήλθε ένας άνδρας με πολιτική περιβολή επετέθη εναντίον του και άρχισε να τον κτυπά με γροθιές στο κεφάλι, στο θώρακα και τον αυχένα» ενώ συγχρόνως τον έβριζε με ακατονόμαστες φράσεις.
Στη συνέχεια, όπως επίσης καταγγέλλει, με τη βοήθεια δεύτερου ατόμου τον άρπαξαν και τον επιβίβασαν με τη βία σε όχημα βαν, χρώματος λευκού, με πινακίδες της Αστυνομίας, όπου συνέχισαν να βιαιοπραγούν και να τον εξυβρίζουν με τις φράσεις «Ξέρουμε ποιος είσαι», «θα πεθάνεις, είσαι νεκρός, θα σε σκοτώσουμε», «εσείς οι αριστεροί φταίτε για όλα», «η πολλή δημοκρατία κάνει κακό» και «εμείς είμαστε το κράτος». Μάλιστα, όπως λέει, κάποια στιγμή τους είπε πως η μητέρα του είναι γνωστή στη πατραϊκή κοινωνία, όμως του απάντησαν και πάλι βρίζοντας χυδαία τον ίδιο και την οικογένειά του. Όπως επίσης αναφέρει στη μήνυσή του, αυτοί οι δύο άνδρες τον παρέδωσαν στον αξιωματικό υπηρεσίας, όπου έγινε εξακρίβωση στοιχείων, και αποχώρησε περίπου στις 10.00΄το βράδυ.
Αμέσως μετά, προσήλθε όπως αναφέρει στα εξωτερικά ιατρεία του ΠΓΝΠ και διαπιστώθηκε πως είχε υποστεί από τον ξυλοδαρμό κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάκωση τριτημόριου στέρνου, καθώς και κάκωση αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης και για το λόγο αυτό του ετέθη στο λαιμό μαλακό κολάρο.
Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι τόσο η ηγεσία της τοπικής Αστυνομίας όσο και το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών κατά εντελώς αντιδεοντολογικό τρόπο έσπευσαν να προκαταλάβουν τις εξελίξεις δικαιώνοντας πλήρως την υπηρεσία τους αλλά και τα υπηρεσιακά όργανα.

Επειδή, λόγω και της παρουσίας των προσφύγων, τα φαινόμενα αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας, δυστυχώς αυξάνονται στην Πάτρα.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για την υπηρεσιακή διαλεύκανση του επεισοδίου;

2) Δικαιούται η φυσική ηγεσία, πριν ακόμα επιληφθεί το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, να αποφαίνεται προκαταβολικά για τη βασιμότητα καταγγελιών πολίτη πέραν της αυτούσιας μεταφοράς της εκδοχής των εμπλεκομένων υπηρεσιακών οργάνων;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης