Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2008


Οφειλές του Υπουργείου Πολιτισμού προς το Μουσικό κέντρο Καλαβρύτων
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Τον κίνδυνο να σταματήσει η λειτουργία του Μουσικού Κέντρου Καλαβρύτων επισημαίνει με ερώτησή του, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης. Το υπουργείο Πολιτισμού οφείλει προς την ΔΕΠΑΠΟΖ Καλαβρύτων 122.060 Ευρώ σύμφωνα με την δεκαετή προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε το 1997.
Λόγω της μη καταβολής των συμβατικών υποχρεώσεων του Υπουργείου η Δημοτική Επιχείρηση αναγκάστηκε να δανειστεί από την Εθνική Τράπεζα, για να μπορέσει να καλύψει τις δαπάνες λειτουργίας του Μουσικού Κέντρου και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Ο κ. Τσούκαλης ερωτά τον υπουργό πολιτισμού εάν προτίθεται να εξοφλήσει την πιο πάνω οφειλή και να ανανεώσει την προγραμματική σύμβαση για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του Μουσικού Κέντρου
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Στις 19/05/1997 υπογράφτηκε δεκαετής Προγραμματική Σύμβαση, στα πλαίσια του Ε.Π.Δ.Π., μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Καλαβρύτων και Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ποιότητας Ζωής (Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ.) Καλαβρύτων για την ίδρυση και λειτουργία Μουσικού Κέντρου.
Το Μουσικό Κέντρο Καλαβρύτων ιδρύθηκε το 1998 και μεταξύ της πλούσιας δράσης του δεσπόζει η διοργάνωση του Διεθνούς Σεμιναρίου Πνευστών Οργάνων (χάλκινα & ξύλινα πνευστά), που φέτος πραγματοποιείται για 11η συνεχή χρονιά.
Η Δημοτική Επιχείρηση, παρ’ όλα τα οικονομικά προβλήματα με σωστή διαχείριση της χρηματοδότησης, κατάφερε να αντεπεξέλθει στους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης και να παρουσιάσει ένα αξιόλογο πολιτιστικό έργο στην ιστορική και μαρτυρική πόλη των Καλαβρύτων
Οι συμβατικές υποχρεώσεις του ΥΠ.ΠΟ. βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης ήταν 29.347,03 € (10.000.000 δρχ.) ετησίως και από το έτος 2003 αναπροσαρμόστηκαν στο ποσό των 44.020,00 €.
Συνολικά, η μέχρι σήμερα οφειλή του ΥΠ.ΠΟ. προς το Μουσικό Κέντρο Καλαβρύτων ανέρχεται στο ποσό των 122.060,00 € (34.020,00 € από το έτος 2003, 44.020,00 € από το έτος 2004, και 44.020,00 € από το έτος 2006, ενώ για το έτος 2005 καταβλήθηκε στην Επιχείρηση το ποσό των 44.020,00 € της ετήσιας υποχρέωσης).
Λόγω της μη καταβολής των συμβατικών υποχρεώσεων του Υπουργείου σας, η Δημοτική Επιχείρηση αναγκάστηκε να δανειστεί από την Εθνική Τράπεζα, για να μπορέσει να καλύψει τις δαπάνες λειτουργίας του Μουσικού Κέντρου και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος.
Επειδή η παράταση της οικονομικής εκκρεμότητας καθώς επίσης και η μη, μέχρι σήμερα παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης θέτει σε κίνδυνο τη συνέχιση λειτουργίας του Μουσικού Κέντρου Καλαβρύτων.


Ερωτάται ο κ. Υπουργός πότε προτίθεται:
α) να εξοφλήσει την πιο πάνω οφειλή προς την Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ποιότητας Ζωής (Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ.) Καλαβρύτων και
β) να ανανεώσει την Προγραμματική Σύμβαση για τα επόμενα δέκα έτη ούτως ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πλούσια δραστηριότητα του Μουσικού Κέντρου Καλαβρύτων.
Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης
Ρύπανση από καιγόμενο σκουπιδότοπο της Ναυπάκτου
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΤο χρόνιο πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος από το σκουπιδότοπο της Ναυπάκτου φέρνει με ερώτησή του στη βουλή ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Νίκος Τσούκαλης.
Ο συγκεκριμένος σκουπιδότοπος πολύ συχνά καίγεται και ο καπνός φτάνει μέχρι την Πάτρα, ρυπαίνοντας με διοξίνες την ατμόσφαιρα όχι μόνο της Ναυπακτίας αλλά και των ακτών της Αχαΐας
Ο κ. Τσούκαλης ερωτά μεταξύ άλλων τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο ΧΥΤΑ της Βλαχομάνδρας ο οποίος θα δέχεται τα σκουπίδια της περιοχής ώστε να κλείσει ο παράνομος σκουπιδότοπος.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:Πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της 1ης Ιουνίου 2008 στο Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων ( ΧΑΔΑ ) του Δήμου Ναυπάκτου, κατέδειξε και πάλι το χρόνιο πρόβλημα της διάθεσης απορριμμάτων και τη συνεπακόλουθη ρύπανση του περιβάλλοντος στη περιοχή. Το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο με αποτέλεσμα πυκνά σύννεφα λευκού καπνού (τοξικού προφανώς) να καλύπτουν την περιοχή της Ναυπάκτου και να φτάνουν μέχρι και την Πάτρα με έντονη οσμή από καμένο πλαστικό.
Σε έκθεση αυτοψίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας από την Δ/νση Περιβάλλοντος, επισημαίνεται η ακαταλληλότητα του ΧΑΔΑ Ναυπάκτου από υδρογεωλογικής άποψης, λόγω του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα και των υδροπερατών γεωλογικών του σχηματισμών. Παρά τα όσα προβλέπονται στη εγκύκλιο 39/2000 του ΥΠΕΧΩΔΕ και στην πυροσβεστική διάταξη 9/2000 (ΦΕΚ 1459 Β) ο συγκεκριμένος ΧΑΔΑ δεν διαθέτει περιμετρική περίφραξη ούτε κανενός είδους αποκλεισμού της εισόδου με αποτέλεσμα την απόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων αλλά και την είσοδο αναρμοδίων προσώπων (ρακοσυλλέκτες) με τους συνακόλουθους κινδύνους διάδοσης μολυσματικών ασθενειών, εσκεμμένης πρόκλησης πυρκαγιών για απόληψη μετάλλων κλπ.
Και ενώ το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ για την εξάλειψη των ΧΑΔΑ έχει χρονικό ορίζοντα το 2008, καθυστερεί αδικαιολόγητα η λειτουργία του ΧΥΤΑ της Πρώτης Γεωγραφικής Ενότητας Αιτ/νίας ( Ναυπακτίας ) στη θέση «Βλαχομάνδρα»
Επειδή τόσο η θέση όσο και η λειτουργία του συγκεκριμένου ΧΑΔΑ επιβαρύνουν το περιβάλλον της περιοχής και εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των πολιτών
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Γιατί δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στο συγκεκριμένο ΧΑΔΑ όσο διαρκεί η λειτουργία του;
2) Για ποιο λόγο καθυστερεί η ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ της «Βλαχομάνδρας» η λειτουργία του οποίου θα έλυνε το πρόβλημα της διάθεσης των απορριμμάτων στο ΧΑΔΑ;
3) Υπάρχει εκπονημένο σχέδιο αποκατάστασης του ΧΑΔΑ και πότε προβλέπεται να υλοποιηθεί;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος ΤσούκαληςΠέμπτη, 5 Ιουνίου 2008ΔΗΛΩΣΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

5η Ιουνίου: Ημέρα προβληματισμού και δράσης

Η παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η πιο γνωστή απ΄ τις παγκόσμιες ημέρες του ΟΗΕ δεν μπορεί να είναι μέρα γιορτασμού. Είναι μέρα προβληματισμού και δράσης. Το περιβάλλον της χώρας μας δεν μπορεί να γιορτάζει όταν:
- Επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη συμμόρφωσή μας με τη συμφωνία του Κυότο
- Όταν εκκρεμούν επί χρόνια οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις προστατευόμενες περιοχές
- Όταν η ατολμία χαρακτηρίζει το Χωροταξικό σχέδιο που αρνείται να αντιμετωπίσει θέματα όπως η εκτός σχεδίου δόμηση
- Όταν η κακή ποιότητα του αέρα και το κυκλοφοριακό πνίγουν τις πόλεις μας
- Όταν η έλλειψη πολιτικής για τη διαχείριση του νερού συνδυάζεται με την εμμονή στο φαραωνικό έργο της εκτροπής του Αχελώου
- Όταν η λύση του κρίσιμου ενεργειακού μας ζητήματος παραπέμπεται στο λιθάνθρακα και την πυρηνική ενέργεια
- Όταν τέλος η ανεπαρκής αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών δεν είναι μόνο εφιαλτικό παρελθόν αλλά ορατό μέλλον
Δεν μπορεί να γιορτάζει και το περιβάλλον της πόλης μας όταν λείπει το πράσινο και οι ποδηλατόδρομοι, καρκινοβατεί η ανακύκλωση, επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα, χάνονται οι κοινόχρηστοι χώροι και βαλτώνουν τα σχέδια αξιοποίησης του έλους της αγυιάς και των περιαστικών δασών.
Σήμερα η περιβαλλοντική αντζέντα έχει σαφώς αναβαθμιστεί στη συνείδηση των πολιτών και παραμένει πηγή αισιοδοξίας η ανάπτυξη κινημάτων όπως αυτό της απελευθέρωσης των ακτών, της σωτηρίας του Κορινθιακού ή της αποτροπής των εργοστασίων του λιθάνθρακα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στήριζε και θα συνεχίσει να στηρίζει με δράσεις και παρεμβάσεις μέσα και έξω από τη βουλή κάθε πρωτοβουλία για την προστασία του περιβάλλοντος. Η διαφύλαξη των περιβαλλοντικών αξιών είναι για μας ζήτημα προτεραιότητας κάθε εφαρμοζόμενης πολιτικής. Είναι ο μόνος δρόμος για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής, της βιωσιμότητας του τόπου μας αλλά και μακροχρόνια της ίδιας της οικονομικής ανάπτυξης.

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2008


Προβλήματα στο Δήμο Αντιρρίου

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Τα προβλήματα του Δήμου Αντιρρίου φέρνει με ερώτησή του στη βουλή ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Νίκος Τσούκαλης. Ο κ Τσούκαλης ερωτά τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ εάν υπάρχει πολιτική βούληση να παραχωρηθούν για αξιοποίηση οι χώροι του εργοταξίου της γέφυρας στην τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και εάν προτίθεται η κυβέρνηση να επανεξετάσει τους όρους της σύμβασης ώστε να υπάρξει ειδική τιμολογιακή πολιτική για τους δημότες Ρίου και Αντιρρίου.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης αντιμετωπίζει ο δήμος Αντιρρίου παρά τη γειτνίασή του τόσο με τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όσο και με την υπό κατασκευή Ιόνια οδό.


Α) Το θέμα της απόκτησης και αξιοποίησης των εργοταξιακών χώρων της γέφυρας αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα για την ανάπτυξη του Δήμου αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Το θέμα έχει βαλτώσει παρά τη συγκρότηση του κοινοπρακτικού σχήματος «Γέφυρες ανάπτυξης» και την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την παραχώρηση, αλλά και την εκπλήρωση εκ μέρους του δήμου όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων (επανακαθορισμός αιγιαλού, εκπόνηση, business plan κλπ.).

Β) Οι διελεύσεις οχημάτων από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου έχουν διπλασιαστεί, επιβαρύνοντας κυκλοφοριακά την περιοχή χωρίς η σύμβαση παραχώρησης να προβλέπει κανένα αντισταθμιστικό όφελος στην τοπική κοινωνία. Η ύπαρξη ειδικής τιμολογιακής πολιτικής για τους δημότες Ρίου και Αντιρρίου είναι επίμονο αίτημα των δύο Δήμων.

Γ) Τέλος ο σχεδιασμός της Ιόνιας οδού δεν ικανοποιεί την τοπική κοινωνία η οποία ζητεί αφενός την μετατόπιση του ανισόπεδου κόμβου αφετέρου τη δημιουργία τούνελ στη «Παλιοβούνα».

Κατόπιν αυτών
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Υπάρχει πολιτική βούληση για την παραχώρηση των χώρων του πρώην εργοταξίου της γέφυρας στην τοπική αυτοδιοίκηση;
2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση του ανωτέρω χώρου;
3. Σκοπεύει η Κυβέρνηση να επανεξετάσει τους όρους της σύμβασης με τη «Γέφυρα Α.Ε.» ώστε να υπάρξει ειδική τιμολογιακή πολιτική για τους δημότες Ρίου και Αντιρρίου.
4. Τι σκοπεύετε να πράξετε σχετικά με την μετατόπιση του ανισόπεδου κόμβου καθώς και με την κατασκευή τούνελ στην «Παλιοβούνα».

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ από τους Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

Τον κίνδυνο να μην μπορούν οι φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας, να υλοποιήσουν έργα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 επισημαίνουν με ερώτησή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης και Μιχάλης Παπαγιαννάκης.

Οι δύο βουλευτές ερωτούν τους υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και οικονομίας με ποιο τρόπο θα μπορέσουν οι Φορείς Διαχείρισης να υλοποιήσουν έργα αφού δεν μπορούν να πιστοποιηθούν μιας και δεν διαθέτουν μόνιμο προσωπικό.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Οι 27 φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας στα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ. υλοποίησαν ως τελικοί δικαιούχοι τεχνικά και άλλα έργα, με τη συνδρομή τεχνικών συμβούλων ή με τις ενέργειες των μελών των Δ.Σ. και του εκτάκτου προσωπικού που προσέλαβαν καθώς και την επίβλεψη εξειδικευμένων έργων από Υπηρεσίες της Νομαρχίας ή της Περιφέρειας (π.χ. Δασαρχεία).
Η δυνατότητα αυτή δεν φαίνεται να υπάρχει για την εκτέλεση έργων με τεχνικό αντικείμενο αλλά ούτε και για έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο (υπηρεσίες και προμήθειες), στα πλαίσια του ΕΣΠΑ μιας και οι Φορείς οι οποίοι θα αναλάβουν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4670/ ΕΥΣ 5/ 1-2-08 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών τόσο για τη λήψη επιβεβαίωσης τύπου Α και Β όσο και επιβεβαίωση τύπου Γ απαιτείται η ύπαρξη προσωπικού μόνιμου ή αορίστου χρόνου, ΠΕ ή ΤΕ. Και μόνο λόγω έλλειψης μόνιμου ή αορίστου χρόνου προσωπικού, οι Φορείς Διαχείρισης δεν έχουν τη δυνατότητα της Διαχειριστικής Επάρκειας. Το προσωπικό των Φορέων Διαχείρισης έχει προσληφθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου και δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό.

Επειδή οι φορείς διαχείρισης δεν διαθέτουν μόνιμο προσωπικό και η επόμενη προγραμματική περίοδος είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία και οικοανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας .

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουν οι Φορείς Διαχείρισης να υλοποιήσουν έργα στις προστατευόμενες περιοχές ενόψει του ΕΣΠΑ, αφού δεν θα μπορούν να πιστοποιηθούν;

2. Πώς σκέπτεστε να στελεχώσετε τους Φορείς Διαχείρισης με μόνιμο διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν ουσιαστικά σε βάθος χρόνου;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκος Τσούκαλης

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2008

Ανύπαρκτος ο συντονισμός των υπηρεσιών για τους διατροφικούς ελέγχους στην Ελλάδα
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ


Ερώτηση για την ανυπαρξία συντονισμού των αρμοδίων υπηρεσιών που ασχολούνται με τους διατροφικούς ελέγχους, κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Νίκος Τσούκαλης.
Στην ερώτηση του ο κ. Τσούκαλης αναφέρει:

Το διατροφικό σκάνδαλο του Ουκρανικού ηλιέλαιου απλά επιβεβαίωσε τις διαπιστώσεις των επιθεωρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καταγράφηκαν στην έκθεσή τους με τίτλο «Αποτίμηση της εφαρμογής κανόνων υγιεινής στα παραπροϊόντα κρέατος που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση».
Μεταξύ των διαπιστώσεων των ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων ήταν ότι δεν εφαρμόζεται σύστημα προειδοποίησης για την άφιξη φορτίων σε ευρωπαϊκό έδαφος, όπως απαιτεί η κοινοτική νομοθεσία, η συνεργασία των σταθμών ελέγχου με άλλες υπηρεσίες δεν είναι αρμονική, υπάρχουν κενά στην εκπαίδευση του προσωπικού και υποστελέχωση. Σημειώνεται δε, ότι η έκδοση του ΠΔ 769/2007 δυσχέρανε την κατάσταση καθώς ενέπλεξε τις αρμοδιότητες του ΕΦΕΤ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Παρόλο που η έκθεση των επιθεωρητών αναφέρεται στα κατάλοιπα ζωικών προϊόντων, τα προβλήματα που επισημαίνει αποδεικνύονται για ακόμα μία φορά πολύ επίκαιρα με το πρόβλημα του ηλιέλαιου. Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας δήλωσε οτι ο μηχανισμός αντιμετώπισης και διαχείρισης κρίσεων λειτούργησε με καθυστέρηση ενώ ενημερώθηκαν μόνο οι Διευθύνσεις Εμπορίου και Αγροτικής Ανάπτυξης των νομαρχιών και όχι οι Διευθύνσεις Υγείας που έχουν την αρμοδιότητα ελέγχου των επιχειρήσεων και καταστημάτων παρασκευής και διάθεσης τροφίμων.
Δεδομένων των ανωτέρων καθώς και το ότι αποδείχθηκε ότι υπάρχουν πολλοί ελεγκτικοί μηχανισμοί με κακό συντονισμό μεταξύ τους, οπότε μόνη η αλλαγή ηγεσίας του ΕΦΕΤ δεν αποτελεί λύση στα πολλαπλά προβλήματα του τομέα ελέγχων τροφίμων,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
- Σκοπεύουν να λάβουν μέτρα, και αν ναι ποια ώστε να αποφευχθούν νέα διατροφικά σκάνδαλα;
- Αναγνωρίζουν το γεγονός ότι απαιτείται η εντατικοποίηση των ελέγχων μακροπρόθεσμα; Αν ναι, θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε καλύτερο σχεδιασμό και συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων; Θα προχωρήσει άμεσα σε ενίσχυση της στελέχωσης των Διευθύνσεων Υγείας;
- Με ποιο συγκεκριμένο σχεδιασμό θα επιτευχθεί επιτέλους η αναγκαία συνεργασία και συντονισμός μεταξύ ελεγκτικών υπηρεσιών των Νομαρχιών και του ΕΦΕΤ με τις κεντρικές και περιφερειακές του υπηρεσίες με σκοπό τον ενιαίο έλεγχο πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής τροφίμων;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Επίκαιρη ερώτηση για τα προβλήματα των πατατοπαραγωγών της Αχαΐας.


Συζητείται σήμερα 2-6-08 στη βουλή, επίκαιρη ερώτηση για τα σοβαρά προβλήματα των πατατοπαραγωγών της Αχαΐας που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Νίκος Τσούκαλης. Στην ερώτησή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Τσούκαλης αναφέρει:

Σε πλήρη χρεοκοπία οδηγούνται οι πατατοπαραγωγοί της Αχαΐας. Εκμεταλλευόμενοι την απουσία οργάνωσης των παραγωγών αλλά και τις ανεξέλεγκτες εισαγωγές, οι έμποροι προσφέρουν τιμές εξευτελιστικές από 18 έως και 25 λεπτά, ουσιαστικά αισχροκερδώντας, δεδομένου ότι οι τιμές καταναλωτή στις μεν λαϊκές αγορές της Πάτρας φτάνουν μέχρι και 80 λεπτά, στη δε Αθήνα έως και 1 ευρώ.

Οι πιο πάνω τιμές παραγωγού παραμένουν οι ίδιες με τις περσινές, παρότι το κόστος παραγωγής εν τω μεταξύ, σχεδόν διπλασιάστηκε. Ενδεικτικά αναφέρονται οι αυξήσεις των λιπασμάτων κατά 70%, των φυτοφαρμάκων κατά 10% και των σπόρων κατά 30%.

Δεδομένου ότι το φετινό κόστος παραγωγής της πατάτας ανέρχεται στα 28-30 λεπτά, οι δε τιμές παραγωγού στα 18-25 λεπτά, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Α) πώς θα αντιμετωπίσει τη προκλητική κερδοσκοπία των μεσαζόντων στη συγκεκριμένη παραγωγή;
Β) με ποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις σκοπεύει να αντιμετωπίσει τη βέβαιη χρεοκοπία των πατατοπαραγωγών της Αχαΐας;

Ο ερωτών Βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης