Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Πλήγμα για το εισόδημα των παραγωγών, η αλλαγή του καθεστώτος επιδότησης της χυμοποίησης.


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης και Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου κατέθεσαν ερώτηση προς την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετική με την αλλαγή του καθεστώτος επιδότησης της χυμοποίησης, που πλήττει τους παραγωγούς εσπεριδοειδών, οδηγώντας τους στην εγκατάλειψη και εκρίζωση των καλλιεργειών.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς εσπεριδοειδών από 1/1/2010, η αποσύνδεση της κοινοτικής επιδότησης χυμοποίησης από την παραγωγή εσπεριδοειδών και η κατανομή της βάσει ιστορικών δικαιωμάτων φαίνεται ότι θα επιφέρει δραματική μείωση του εισοδήματος των καλλιεργητών εσπεριδοειδών, και κατά συνέπεια εγκατάλειψη της καλλιέργειας του προϊόντος.

Συγκεκριμένα, οι Ομάδες Παραγωγών, όπως η Ομάδα Παραγωγών ΕΑΣ Πάτρας, εκφράζουν φόβους ότι η αλλαγή του καθεστώτος επιδότησης θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε εγκατάλειψη και εκρίζωση των καλλιεργειών που προορίζονται για χυμοποίηση, οι τιμές των πορτοκαλιών θα υποχωρήσουν δραματικά, καθώς δεν θα υπάρχει ως δίκτυ ασφαλείας η επιλογή της χυμοποίησης, ενώ προβλήματα θα δημιουργηθούν και στον κλάδο της μεταποίησης όπως στα χυμοποιεία και στα συσκευαστήρια.

Να επισημάνουμε επίσης ότι η εφαρμογή του μέτρου έρχεται τη στιγμή που, όπως υποστηρίζουν οι παραγωγοί, οι τιμές για τα επιτραπέζια πορτοκάλια έχουν πέσει στα 13 λεπτά/κιλό (στα επίπεδα του 1990), ενώ οι αντίστοιχες τιμές των πορτοκαλιών προς χυμοποίηση διαμορφώθηκαν στα 3,5 λεπτά/κιλό, όταν το κόστος συγκομιδής ανέρχεται στα 5 λεπτά και έμποροι και μεταποιητές πληρώνουν εξευτελιστικές τιμές που δεν αντιπροσωπεύουν ούτε το κόστος παραγωγής.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται η κα Υπουργός:

Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση στον τομέα των εσπεριδοειδών προκειμένου να μην εγκαταλειφθούν οι καλλιέργειες;
Προτίθεται να εντάξει τη χυμοποίηση σε πρόγραμμα άμεσων ενισχύσεων (πχ. πρόγραμμα de minimis), όπως συνέβη πρόσφατα με τους ροδακινοπαραγωγούς;

Οι ερωτώντες βουλευτές


Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία

Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Καθεστώς επιδότησης εσπεριδοειδών που οδηγούνται στη μεταποίηση »
ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 4455/14-1-2010

Απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Ε. Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, Ν. Τσούκαλης, Κ. Αϊβαλιώτης,
σας πληροφορούμε τα εξής:

Η πολιτική τον τομέα των οπωροκηπευτικών ασκείται μέσα από τις Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες δημιουργούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και ασχολούνται με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή και την εμπορία των οπωροκηπευτικών των μελών τους, με βασικούς στόχους την επίτευξη καλύτερων τιμών του προϊόντος, τη μείωση του κόστους παραγωγής, την προώθηση ποιοτικού προϊόντος, τη διατήρηση των παραδοσιακών αγορών, το άνοιγμα νέων αγορών κλπ.

Οι Οργανώσεις Παραγωγών έχουν τη δυνατότητα ενδυνάμωσης της παρουσίας τους στην αγορά με τη βελτίωση της ελκυστικότητας τους, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, που αφορούν:

• την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών των μελών τους με στόχοτην ποιοτική βελτίωση των προϊόντων τους,
• τη μείωση του κόστους παραγωγής,
• την προώθηση των προϊόντων τους,
• τη βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών τους,
• την προστασία του περιβάλλοντος κλπ,
οι οποίες ενισχύονται σε ποσοστό μέχρι και 60% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, σε συνδυασμό με τον «έλεγχο υγείας» της που ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2008, σηματοδότησαν μια νέα φάση στις ενισχύσεις για τη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών, εισάγοντας την έννοια της Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης στον Α' πυλώνα της Κ.Α.Π (που αφορά τις άμεσες ενισχύσεις) και ενισχύοντας τον Β' πυλώνα (που αφορά την αγροτική ανάπτυξη), με περαιτέρω μεταφορά πόρων από τον Α' πυλώνα.
Βασικό στοιχείο των δύο ανωτέρω σταδιακών μεταρρυθμίσεων αποτέλεσε η αποσύνδεση της καταβολής των άμεσων ενισχύσεων από την υποχρέωση των παραγωγών να καλλιεργούν τις συγκεκριμένες καλλιέργειες που ορίζονταν στο πλαίσιο των Κοινών Οργανώσεων Αγορών.

Πέραν των όποιων αρνητικών επιπτώσεων είχε αυτή η μεταρρύθμιση σε ορισμένους κλάδους παραγωγής, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η στροφή της παρεχόμενης στήριξης του γεωργικού τομέα από στοχευμένη στήριξη συγκεκριμένων προϊόντων σε στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, βοήθησε στη διεύρυνση των επιλογών των γεωργών και στον απλούστερο, αποδοτικότερο και περισσότερο ευέλικτο προγραμματισμό της παραγωγής τους σε σχέση με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Επιπλέον, με τον «έλεγχο υγείας» μπαίνουν οι βάσεις για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και για την προσαρμογή της στις νέες και δύσκολες παγκόσμιες προκλήσεις που περιλαμβάνουν τις κλιματικές αλλαγές, την αυξανόμενη σημασία της βιοενέργειας, την ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτων και την αποτελεσματικότερη προστασία της βιοποικιλότητας.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου υγείας της ΚΑΠ, περιλαμβάνεται μια δέσμη εθνικών επιλογών των Κρατών Μελών που πρέπει να υλοποιηθούν σταδιακά από το 2009 έως το 2011 και οι οποίες θα συμβάλλουν ακόμη περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκτίμησε τις ευρύτερες επιπτώσεις των επιλογών αυτών στη χώρα μας με γνώμονα το συμφέρον του έλληνα αγρότη, αλλά και ολόκληρου του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του τομέα και, αφού ολοκλήρωσε το διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε εφαρμογή των άρθρων 51 και 66 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και του Ηealth check της αναθεωρημένης ΚΑΠ, το με αριθμ. 3047/30-7-2009 έγγραφο του Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων και ανακοίνωσε την απόφαση του για την πλήρη αποδέσμευση του τομέα των εσπεριδοειδών από 1/1/2010.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα μεταποιημένα εσπεριδοειδή, αποφασίστηκε η αξιοποίηση της δυνατότητας που δίνεται από τον Κανονισμό για ένταξη στην ενιαία ενίσχυση από την 1/1/2010, αντί του 2012 που ο Κανονισμός ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία διατήρησης της όποιας μερικής δέσμευσης. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό των 17.920 εκατ. € περίπου που εισέπρατταν συνολικά οι παραγωγοί εσπεριδοειδών μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης, θα κατανεμηθεί από το 2010 (αντί του 2012) στους δικαιούχους γεωργούς του τομέα που καλλιέργησαν εσπεριδοειδή κατά την περίοδο αναφοράς 2000/01 έως 2006/07. Ως εκ τούτου, δεν θα υπάρξει μείωση του εισοδήματος των καλλιεργητών εσπεριδοειδών, παρά μόνον αλλαγή της μορφής ενίσχυσης τους. Όσον αφορά την εγκατάλειψη ή όχι της καλλιέργειας εσπεριδοειδών, αυτό εναπόκειται στις επιλογές των παραγωγών που θα εξαρτηθούν τόσο από τη βιωσιμότητα και τη διαπραγματευτική δυναμική και οργάνωση των γεωργικών επιχειρήσεων του τομέα, όσο και από τη ζήτηση της αγοράς εσπεριδοειδών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ