Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Ομαλή λειτουργία των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων ΕΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΟΔΩΡΗ ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Το θέμα της ομαλής λειτουργίας των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) φέρνουν με ερώτησή τους στη βουλή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας και Νίκος Τσούκαλης.


Στην ερώτησή τους οι βουλευτές, ζητούν από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να δώσει απαντήσεις στα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΕΑΣ, της μοναδικής επιχείρησης αμυντικών συστημάτων που διαθέτει η χώρα μας, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την επίλυση του ζητήματος της καταβολής των μισθών στους εργαζόμενους της ΕΑΣ.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Στις 25 Μαΐου, ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με το σωματείο των εργαζομένων του Ομίλου Εταιρειών Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (Α.Β.Ε.Ε.), προκειμένου να δώσει απαντήσεις στα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΕΑΣ, της μοναδικής επιχείρησης αμυντικών συστημάτων που διαθέτει η χώρα μας. Οι τοποθετήσεις όμως του κ. Μπεγλίτη για το μέλλον της ΕΑΣ δεν περιλάμβαναν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και επιπλέον προδιαγράφουν σειρά επώδυνων μέτρων για τους εργαζόμενους καθώς και την πώληση, ίσως και το κλείσιμο των ΕΑΣ. Συγκεκριμένα, ο κ. Μπεγλίτης χωρίς να δεσμευτεί χρονικά, διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους ότι θα επιλυθούν τα θέματα πληρωμών των μισθών τους και θα επιδιωχθεί η επιτάχυνση των διαδικασιών για την δανειοδότηση της εταιρίας από τράπεζες. Αναφέρθηκε επίσης και στην απόφασή του να ανανεώσει τις συμβάσεις 246 εργαζομένων στα ΕΑΣ για ένα τρίμηνο ώστε να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες σε ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό.

Πέραν της διαβεβαίωσης ότι θα καταβληθεί το ποσό των 2,7 εκατ. ευρώ έναντι παραδόσεων της εταιρείας, ο Αναπληρωτής Υπουργός δεν ανέλαβε καμία άλλη δέσμευση. Το ποσό των 2,7 εκατ. ευρώ αρκεί για έναν μήνα κανονικής λειτουργίας της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των μισθών και των λειτουργικών δαπανών.
Δεδομένου ότι δεν υφίσταται ουσιαστικός σχεδιασμός για την παραγωγική ανασυγκρότηση της εταιρείας και ότι εκκρεμεί επί επτάμηνο ο διορισμός διοίκησης, η άρνηση του κ. Αναπληρωτή Υπουργού να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλιστεί η ρευστότητα της εταιρίας και μετά τον Αύγουστο 2010 δικαιολογεί την ανησυχία ότι το κράτος εγκαταλείπει την ΕΑΣ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


- Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την επίλυση του ζητήματος της καταβολής των μισθών στους εργαζόμενους της ΕΑΣ;
- Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την εξασφάλιση δανείου προκειμένου να εξασφαλιστεί η ρευστότητα της ΕΑΣ, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία και πότε προβλέπεται να εξασφαλίζεται η δανειοδότηση;
- Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της επιλογή διεύθυνσης και πότε θα ολοκληρωθεί;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Θοδωρής Δρίτσας

Νίκος Τσούκαλη
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 10811 / 31-5 2010 της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευ­τές κ.κ. Θοδωρής Δρίτσας και Νίκος Τσούκαλης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα τη λειτουργία της ΕΑΣ ΑΒΕΕ και σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπ' όψιν μου, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:


Η εταιρία ΕΑΣ ΑΒΕΕ προκειμένου να καλύψει το ταμειακό της έλλειμμα, υπέβαλε αίτη­μα προς το Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό να της παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για τη δανειοδότηση της εταιρίας με το ποσό των 180 εκ. ευρώ. Το αίτημα έγινε α­ποδεκτό και η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεδρίαση που πραγματο­ποιήθηκε στις 26.3.2010, ενέκρινε ομόφωνα τη δανειοδότηση της εταιρίας με το ποσό των 180 εκ. ευρώ και την παροχή της αντίστοιχης εγγύησης.

Δεδομένων των γνωστών προβλημάτων που αντιμετωπίζει έως σήμερα ο τραπεζικός το­μέας, οι διαγωνισμοί που έγιναν εκ μέρους της εταιρίας για σύναψη δανείου απέβησαν άκαρ­ποι, καθώς ουδεμία τράπεζα έστειλε προσφορά.
Με τις συνεχείς επαφές όμως με τις Τράπεζες και τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), πιστεύουμε ότι σύντομα θα καταστεί δυνατή η σύναψη κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα ρευστότητας της εταιρίας και κατά συνέπεια να καταβληθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί στους εργαζόμενους οι νόμιμες αποδοχές.

Παράλληλα, όπως επισήμανα και την 21/06/2010 ενώπιον την ΒτΕ σε απάντηση σχετι­κής επίκαιρης ερώτησης, δίνουμε καθημερινά μάχη μπορέσουν να εξοφληθούν υποχρεώσεις των Γενικών Επιτελείων προς τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα. Ήδη με εντολή μου, τον περασμένο Φεβρουάριο προχώρησε η χρονοβόρα διαδικασία τεσσάρων χρόνων, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για την κατασκευή πυρομαχικών γιο τα ελικόπτερα «ΑΠΑΤΣΙ» από τα ΕΑΣ ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, γίνονται καθημερινά προσπάθειες για να πληρωθούν υποχρέωσης του ΓΕΣ ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, του Υπουρ­γείου Προστασίας του Πολίτη ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, της ΕΛ.ΑΣ. ύψους 1.8 εκατομ­μυρίων ευρώ -το οποίο αναμένεται να εξοφληθεί εντός της επόμενης εβδομάδος- και Μέχρι τις 15 Ιουλίου μετά από παρέμβαση μου η γερμανική εταιρία «Reinhmental» θα εκπληρώσει χρέος 7,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Τέλος, ο ορισμός της νέας διοίκησης της εταιρίας θα ολοκληρωθεί σύντομα, στο πλαίσιο της κυβερνητικής διαδικασίας ανοικτής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Στην πρώτη δεκάδα των ατμοσφαιρικά ρυπασμένων πόλεων της Ευρώπης η Πάτρα

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Η ποιότητα της ατμόσφαιρας της Πάτρας προσομοιάζει με αυτή της Αθήνας κατά την 10ετία του ΄80. Παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με μετρήσεις του 1998.


Τα παραπάνω αναφέρει σε ερώτησή του προς την αρμόδια υπουργό, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης, και ερωτά εάν υπάρχει σχεδιασμός του υπουργείου προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αειφόρου διαχείρισης του αέρα της πόλης.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Στην πρώτη δεκάδα των πλέον ρυπασμένων (ατμοσφαιρικά) πόλεων της Ευρώπης συγκαταλέγεται η Πάτρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του ΥΠΕΚΑ για το έτος 2009. Στα ίδια συμπεράσματα είχε καταλήξει τόσο η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της βουλής όσο και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας της Πάτρας προσομοιάζει με αυτή της Αθήνας κατά την 10ετία του ΄80. Παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με μετρήσεις του 1998, απ’ όλες τις πόλεις της χώρας στο όζον (34%), μονοξείδιο του άνθρακα (23%) και διοξείδιο του αζώτου (21%), ενώ επικίνδυνες τιμές εμφανίζονται για το διοξείδιο του θείου και τον καπνό. Είναι χαρακτηριστικό πως επί 151 ημέρες το χρόνο η μέση συγκέντρωση των θανατηφόρων ΡΜ10 έχουν εντοπιστεί άνω του ορίου ασφαλείας των 50mg/m3.

Όπως είναι αυτονόητο, η ραγδαία επιδείνωση της ατμοσφαιρικής κατάστασης οφείλεται πρωτίστως στην κυκλοφορία, κυρίως των πετρελαιοκίνητων οχημάτων και επί πλέον, στους περαιωμένους καταλύτες, στις κεντρικές θερμάνσεις, τα φθαρμένα ελαστικά, τη διάβρωση των εδαφών, και τη λειτουργία του λιμένα.

Το πλέον απαισιόδοξο στοιχείο είναι ότι, στην εξέλιξη του φαινομένου, η Πάτρα είναι εντελώς ανοχύρωτη και κινδυνεύει να μετατραπεί σε “θάλαμο αερίων”. Ήδη έχουν καταγραφεί συμπτώματα μεγάλης αύξησης του παιδικού άσθματος, των καρδιοαναπνευστικών παθήσεων κ.λ.π.

Δεδομένων των ανωτέρω,

Ερωτάται η κ. υπουργός

1. Είναι επαρκές το δίκτυο ελέγχου της ποιότητας του αέρα στην πόλη καθώς και το σύστημα έλεγχου οχημάτων και καυσίμων;

2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του υπουργείου προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αειφόρου διαχείρισης του αέρα της πόλης;


Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


Θέμα : «Ατμοσφαιρικοί ρύποι στην Πάτρα»


Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 10701/27-5-2010 Ερώτηση


Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 10701/27-5-2010 που κατατέθηκε
από το Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη και για πληρέστερη ενημέρωση σος καταθέτουμε το με αρ πρωτ. 167709/3-6-2010 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Ε.Λ.Ρ.Θ. του Υπουργείου μας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ Ε.Λ.Ρ.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ


ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πατησίων 147, Αθήνα 11


θέμα: «Ερώτηση βουλευτή»


Σχετικά: Έγγραφό σας με αρ. πρωτ.1664Β/186/28-5-10

Σε απάντηση στην ερώτηση με αριθμό 10701 που κατατέθηκε στις 27-5-2010 από το Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.


Η αναφορά ότι η Πάτρα μαζί με άλλες Ελληνικές πόλεις βρίσκονται «στη λίστα των δέκα Ευρωπαϊκών πόλεων με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση» δεν προκύπτει από καμία γνωστή επίσημη μελέτη και εάν πρόκειται για αναφορά σε μελέτη, απουσιάζουν τα στοιχεία δημοσίευσης ώστε να λάβει γνώση η Υπηρεσία. Επιπλέον, τα στοιχεία που δίνονται στη εισαγωγή της ερώτησης δεν συμφωνούν με το αρχείο μετρήσεων (από το Εθνικό Δίκτυο Πληροφορικής Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (βλ. Έκθεση ΥΠΕΚΑ). Ακόμη οι συγκεντρώσεις των ρύπων, που κύρια πηγή τους είναι τα οχήματα, βρίσκονται σε πτωτική πορεία για το χρονικό διάστημα 2001-2009.


Η πολιτεία για τον έλεγχο των εκπομπών ρύπων από τα οχήματα και την κυκλοφορία τους με όσον το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, έχει θεσπίσει σειρά μέτρων όπως:


1. Τον εφοδιασμό του οχήματος με Κάρτα Έλεγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), ετήσιας ισχύος για τα IX οχήματα και εξαμηνιαίας ισχύος για τα ΔΧ οχήματα.

2. Με βάση τον Νόμο 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 216 Α/23-10-2008), ο θεσμός της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) επεκτείνεται σε ύλη την επικράτεια της χώρας και για όλες τις κατηγορίες των κυκλοφορούντων οχημάτων, περιλαμβανομένων και των μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Επομένως, το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, καλύπτει όλες τις περιπτώσεις οχημάτων σε όλη την χώρα.

3.Ελέγχους οχημάτων για εκπομπές καυσαερίων, διενεργούν σε συστηματική βάση:
• Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

• Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία σε όλη τη Χώρα, για την χορήγηση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)
• Τα Κ,Τ.Ε.Ο. όλης της Χώρας, κατά τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων

4.Έλεγχοι για κατοχή ή όχι Κ.Ε.Κ. διενεργούνται και από τα μικτά νομαρχιακά κλιμάκιαελέγχου (Νόμος 3446/06 - ΦΕΚ 49/Α/10-3-06). καθώς και από τα αστυνομικά όργανα όλης της Χώρας. Επομένως, το πλέγμα των ελέγχων είναι αρκετά πυκνό για τον εντοπισμό των οχημάτων που ρυπαίνουν ή που δεν διαθέτουν ΚΕΚ.

5. Επισπεύδον Υπουργείο για το θεσμό της ΚΕΚ είναι το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο έχει οριστεί ως ο φορέας γενικής εποπτείας εφαρμογής και καλής λειτουργίας του συστήματος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, με βάση το άρθρο 3 του Νόμου 2052/92 «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 94/Α/5-6-1992).

6. Υποχρέωση αντικατάστασης Ε.Δ.Χ. οχημάτων στην Πάτρα μετά τα 13 έτη.

7. Σε ότι αφορά το δίκτυο παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι δύο σταθμοί επαρκούν για αυτό το σκοπό. Με το ΕΣΠΑ προβλέπεται η αναβάθμιση των υφιστάμενων σταθμών με νέους αναλυτές και επέκταση μετρήσεων και σε άλλους ρύπους και ήδη έχει ανακοινωθεί η σχετική πρόσκληση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


Λ. ΒΙΡΑΣ