Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Μεθοδευμένες ενέργειες του υπουργείου υποδομών για την ολοκλήρωση των εργασιών εκτροπής του Αχελώου.


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Με μεθοδευμένες ενέργειες το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προτίθεται να κάνει παρέμβαση στο Σ.τ.Ε προκειμένου να πετύχει την ολοκλήρωση των εργασιών εκτροπής του Αχελώου και τη γενικότερη λειτουργία του έργου.

Το θέμα έφεραν με ερώτησή τους στη βουλή, οι βουλευτές της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής

Μέσω επιλεκτικών, πλην όμως μεθοδευμένων ενεργειών, φαίνεται ότι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προσπαθεί να παρακάμψει τη στέρεη και ολοκληρωμένη άποψη, που είναι αποτρεπτική για την εκτροπή του Αχελώου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δύο μελέτες έχουν εντοπίσει στατικά προβλήματα στη σήραγγα εκτροπής που συνδέει τον Αχελώο με το θεσσαλικό κάμπο, οι οποίες απαιτούν άμεση παρέμβαση. Η πρώτη αφορά τη στατική κατάσταση της σήραγγας και υπογράφεται από τρεις ξένους πραγματογνώμονες, ενώ η δεύτερη που υπογράφεται από καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι ειδική περιβαλλοντική μελέτη, που αξιολογεί τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εκτέλεση των εργασιών που προτείνουν οι ξένοι πραγματογνώμονες.

Στηριζόμενο στις δύο αυτές μελέτες το υπουργείο προτίθεται να κάνει παρέμβαση στο ΣτΕ προκειμένου να πετύχει την ολοκλήρωση των εργασιών εκτροπής και τη γενικότερη λειτουργία του έργου.

· Επειδή οι συγκεκριμένες ενέργειες πραγματοποιούνται ενώ η υπόθεση εκκρεμεί στο Ευρωδικαστήριο, με ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα της εκτροπής και συγχρόνως το υπουργείο εκπονεί μελέτη για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας ,

Ερωτάται η κ. υπουργός

1. Πότε και από ποιόν ανατέθηκε η εκπόνηση των συγκεκριμένων μελετών;

2. Σχετίζονται οι δύο αυτές μελέτες με πιθανή ειλημμένη απόφαση για ολοκλήρωση και λειτουργία των έργων εκτροπής;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Ανάγκη Εθνικού Σχεδίου για την καταπολέμηση της Φτώχειας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Την ανάγκη εκπόνησης και εφαρμογής ενός Εθνικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Φτώχειας, επισημαίνουν με ερώτησή τους προς τα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομίας και Εργασίας, οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης και Νίκος Τσούκαλης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat το ποσοστό της φτώχειας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 21% ενώ κάτω από το όριο της φτώχειας βρίσκονται μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Το 13% των εργαζομένων, το 25% των συνταξιούχων, το 33% των ανέργων και το 41% των μονογονεϊκών νοικοκυριών.

Όπως αναφέρουν στην ερώτησή τους οι δύο βουλευτές, το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δαπανών, σύνθετα προγράμματα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των ευπαθών ομάδων και θα πρέπει να συνδέεται οργανικά με την αναπτυξιακή πολιτική, και τις πολιτικές απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας, στέγασης αλλά και τις περιφερειακές πολιτικές.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Το φαινόμενο της φτώχειας στη χώρα μας έχει καταστεί υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης, ένα μείζον και επείγον πρόβλημα. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat το ποσοστό της φτώχειας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 21 % μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, ενώ κάτω από το όριο της φτώχειας βρίσκονται μεγάλα τμήματα του πληθυσμού (13% των εργαζομένων, 25% των συνταξιούχων, το 33% των ανέργων και το 41% των μονογονεϊκών νοικοκυριών με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο παιδί). Με βάση τα ως άνω ποσοστά, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά φτώχειας στην Ε.Ε των «27», ενώ βρίσκεται στην τελευταία θέση, ως η φτωχότερη χώρα, μεταξύ των «παλαιών» κρατών - μελών της Ε.Ε.


Οι συνέπειες της φτώχειας διακρίνονται σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Σχετίζονται δε, αφενός, με την πείνα, τη στέρηση, τον αποκλεισμό από ζωτικής σημασίας αγαθά, αφετέρου, με τον αναλφαβητισμό, την εκπαιδευτική ανεπάρκεια, την περιορισμένη ή και ελάχιστη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την ανεργία, τα προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.

Η ένταση και έκταση του φαινομένου της φτώχειας στη χώρα μας απαιτεί ένα επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής πρόνοια που θα λειτουργεί ως δίκτυ ασφαλείας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η ανάγκη εφαρμογής πολιτικών για τη μείωση της ανεργίας και η ύπαρξη μιας χάρτας δικαιωμάτων, η οποία μέσω της καταγραφής ενός μίνιμουμ αναγκών να δημιουργεί ένα δίκτυο ασφαλείας για του πιο ευάλωτους, αναγνωρίστηκε άλλωστε αυτές τις ημέρες από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας και από άλλους πολιτικούς και οικονομολόγους, στο πλαίσιο των εργασιών της «Διάσκεψης του Όσλο».

Με δεδομένο ότι τελική και απώτερη συνέπεια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι η αποσταθεροποίηση της κοινωνικής συνοχής και η αποδυνάμωση του ίδιου του κοινωνικού κράτους,

ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:


θα εκπονήσουν και θα εφαρμόσουν άμεσα ένα Εθνικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Φτώχειας, το οποίο θα περιλαμβάνει μέτρα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δαπανών, σύνθετα προγράμματα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των ευπαθών ομάδων και θα συνδέεται οργανικά με την αναπτυξιακή πολιτική, τις πολιτικές απασχόλησης, εκπαίδευσης, πολιτικές υγείας, στέγασης και τις περιφερειακές πολιτικές, όπως προτείνει στη σχετική «γνώμη» της η ΟΚΕ;

Οι ερωτώντες βουλευτές


Φώτης Κουβέλης


Νίκος Τσούκαλης

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Αυθαιρεσίες του υφυπουργού Παιδείας κ. Πανάρετου.


Ανατροπή των όρων προκήρυξης για τους μεταδιδάκτορες, και της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων του προγράμματος ΘΑΛΗΣ.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Τις αυθαίρετες παρεμβάσεις του υφυπουργού παιδείας κ. Πανάρετου, στη διαδικασία αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων, που έχουν κατατεθεί από χιλιάδες επιστήμονες των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων της χώρας, καταγγέλλουν με ερώτησή τους στη βουλή, οι βουλευτές της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Φώτης Κουβέλης και Νίκος Τσούκαλης.

Όπως αναφέρουν στην ερώτησή τους οι δύο βουλευτές, η αυθαίρετη ενέργεια του κ. Πανάρετου και η μετέπειτα «νομιμοποίησή» της από το υπουργείο, έχει προκαλέσει τεράστια αναταραχή στον πανεπιστημιακό και ερευνητικό χώρο, με κίνδυνο το θέμα να οδηγηθεί στα δικαστήρια, αλλά και να χαθεί η χρηματοδότηση της έρευνας από κονδύλια του ΕΣΠΑ ύψους τουλάχιστον 140 εκατομμυρίων ευρώ, τη στιγμή μάλιστα που έχει περικοπεί κατά 20% η χρηματοδότηση στα ΑΕΙ.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Τεράστια αναταραχή προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί στον πανεπιστημιακό και ερευνητικό χώρο η παρέμβαση του υφυπουργού κ. Ιωάννη Πανάρετου στην διαδικασία αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων που έχουν κατατεθεί από χιλιάδες επιστήμονες των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων της χώρας, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΘΑΛΗΣ», προκαλώντας την αντίδραση ομοσπονδιών πανεπιστημιακών.

Επιδόθηκε μάλιστα και με δικαστικό επιμελητή σχετική ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ στις 14 Σεπτεμβρίου 2010. Όπως εξελίσσεται η σχέση ανάμεσα στο Υπουργείο και την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, θα καταλήξει αφενός στα δικαστήρια, αφετέρου στην απώλεια της χρηματοδότησης της έρευνας από κονδύλια του ΕΣΠΑ ύψους τουλάχιστον 140 εκατομμυρίων ευρώ τη στιγμή μάλιστα που έχει περικοπεί κατά 20% η χρηματοδότηση στα ΑΕΙ.
Η αναταραχή όμως συνεχίζεται αφού το Υπουργείο αντί να ανακαλέσει την παρέμβαση προσπάθησε να τη «νομιμοποιήσει» την 16η Σεπτεμβρίου 2010 μέσω της 2ης επικαιροποίησης της ανοιχτής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων του προγράμματος ΘΑΛΗΣ. Στην νέα αυτή παρέμβαση του Υπουργείου ορίζεται ότι η αξιολόγηση των υποβληθέντων πριν 7 μήνες προτάσεων θα γίνει μόνο από ξένους κριτές βάσει περιληπτικών (α’ φάση) και αναλυτικών (β’ φάση) προτάσεων συνταγμένων στην αγγλική.

Αυτή η απόφαση μαρτυρά προχειρότητα και απερισκεψία διότι:

-Στην ουσία πρόκειται για ακύρωση και επαναπροκήρυξη της Ανοιχτής Πρόσκλησης και όχι επικαιροποίησή της, καθώς δεν θα αξιολογηθούν οι ερευνητικές προτάσεις, αλλά οι περιλήψεις τους!

- Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλά και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναπροκήρυξη διαγωνισμού δεν είναι νόμιμη αν δεν αιτιολογείται ειδικά με επίκληση σπουδαίων λόγων, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που ο αρχικός διαγωνισμός ήταν παράτυπος ή άγονος.
Παράλληλα, ο κ. υφυπουργός προέβη στην ανατροπή των όρων προκήρυξης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Σεπτεμβρίου 2010, από το προσωπικό του ιστολόγιο, αλλάζοντας τους όρους της προκήρυξης ενώ κοντεύει να λήξει η προθεσμία με εντελώς αυθαίρετο τρόπο.

· Επειδή η παραπάνω ενέργεια περιφρονεί και προσβάλλει βάναυσα τους υποψηφίους μεταδιδάκτορες, τους πανεπιστημιακούς και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που ήδη βρίσκονται στη διαδικασία σύνταξης των προτάσεων, ενώ το Υπουργείο καλύπτει τις ανωτέρω μεθοδεύσεις,

· Επειδή η 2η επικαιροποίηση, (στην ουσία επαναπροκήρυξη της Ανοιχτής Πρόσκλησης του προγράμματος ΘΑΛΗΣ) προσβάλει όχι μόνο τη λογική αλλά και τις δικαιικές αρχές της ίσης και χωρίς διακρίσεις μεταχείρισης των ενδιαφερομένων φορέων, και κυρίως, της διαφάνειας, η τήρηση της οποίας αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα υπέρ της αξιοκρατίας και κατά της διαφθοράς και της ευνοιοκρατίας,

Ερωτάται η κ. υπουργός:

Γιατί δεν υπήρξε μέριμνα να ενσωματωθούν οι προτάσεις στο σχέδιο προκήρυξης της δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση ή έστω αμέσως μετά και οπωσδήποτε πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης;

Γιατί το υπουργείο δέχθηκε να τεθεί σε διαβούλευση και κατόπιν να δημοσιευθεί και να προκηρυχθεί η δράση με το συγκεκριμένο περιεχόμενο, ενώ σκόπευε να αλλάξει τους όρους του;

Πώς γνωρίζει ότι η εξασφάλιση φορέα υποδοχής από τους υποβαλόντες την αίτηση «περιόρισε σημαντικά τον αριθμό των υποψηφίων» όταν δεν έχει ακόμη λειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποδοχής και, ως εκ τούτου, δεν έχει υποβληθεί καμία πρόταση;

Τι μέτρα πρόκειται να λάβει ώστε να προστατευθεί η ακαδημαϊκή κοινότητα από τέτοιου είδους αυθαιρεσίες και προχειρότητες και να αρχίσει επιτέλους η χρηματοδότηση της έρευνας στα ΑΕΙ χωρίς να καταλήξετε στα δικαστήρια;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης