Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Ενίσχυση δικαστικών υπηρεσιών της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Λάρισας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Σε νέες στάσεις εργασίας είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Λάρισας, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου τους, με αφορμή την όξυνση των σοβαρών προβλημάτων που υπάρχει στη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειάς του, λόγω της έλλειψης προσωπικού, της θεματικής αύξησης της δικαστηριακής ύλης αλλά και της συνταξιοδότησης των δικαστικών υπαλλήλων.


Τα κενά στις οργανικές θέσεις είναι πολυάριθμα και αφορούν σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες (υπάλληλοι, δακτυλογράφοι, επιμελητές, γραμματείς), αλλά και σε όλες τις Υπηρεσίες (Εφετείο, Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Πταισματοδικείο, Ειρηνοδικείο Λάρισας). Οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις γραμματέων ανέρχονται 45 για το Πρωτοδικείο και 18 για το Εφετείο, όταν στην Πάτρα, μια πόλη με τον ίδιο περίπου πληθυσμό και τον ίδιο περίπου όγκο δικαστηριακής ύλης απασχολούνται 60 υπάλληλοι για το Πρωτοδικείο και 23 για το Εφετείο.

Δεδομένου ότι η συνεχιζόμενη αποδυνάμωση του Εφετείου Λάρισας, ενός από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, οδηγεί στην πλήρη αδρανοποίησή του, με αποτέλεσμα τη σοβαρή κωλυσιεργία του στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Θα ενισχύσει τις Δικαστικές Υπηρεσίες της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Λάρισας με οργανικές θέσεις γραμματέων, καλύπτοντάς τες, παράλληλα, άμεσα, με το αντίστοιχο προσωπικό;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ηρώ Διώτη

Φώτης Κουβέλης

Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


Ερώτηση: 531 8/29-1-2010

Σε απάντηση της αριθμ. 531Κ/29-1-2ΟΙΟ ερώτησης που κατέθεσαν στην Βουλή των Ελλήνων οι βουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.κ. Η. Διώτη, Φ. Κουβέλης και Ν. Τσούκαλης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο Πρωτοδικείο Λάρισας προβλέπονται: α) 45 οργανικές θέσεις γραμματέων και είναι κενές 6, εκ των οποίων Ι είναι δεσμευμένη με τον ειδικό Διαγωνισμό που διεξάγεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 1 είναι δεσμευμένη με μετάταξη από άλλες Υπηρεσίες (έχει ήδη υπογραφεί η σχετική Κ.ΥΑ, η οποία βρίσκεται υπό δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο) και 1 θα καλυφθεί με μετάταξη υπαλλήλου από την ΤΕΟ Α.Ε. (έχει ήδη συνταχθεί η σχετική ΚΥΑ, η οποία έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εκκρεμεί η διαβίβασή της στο Υπουργείο Οικονομικών), β) 4 οργανικές θέσεις δακτυλογράφων και είναι κενές 2 και γ) 4 οργανικές θέσεις επιμελητών δικαστηρίων εκ των οποίαν η 1 είναι κενή.

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας προβλέπονται: α) 22 οργανικές θέσεις γραμματέων και είναι κενές 2, β) 1 οργανική θέση δακτυλογράφου η οποία είναι κενή και γ) 14 οργανικές θέσεις επιμελητών δικαστηρίων και είναι κενές 8, εκ των οποίων 2 είναι δεσμευμένες με μετατάξεις από άλλες Υπηρεσίες (εκκρεμούν στα Διοικητικά Συμβούλια
των Υπηρεσιών) και 1 για διορισμό αθλητή.

Στο Εφετείο Λάρισας προβλέπονται: α) 18 οργανικές θέσεις γραμματέων και είναι κενές 4, εκ των οποίων 1 είναι δεσμευμένη για τον ειδικό διαγωνισμό που διεξάγεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 1 θα καλυφθεί με μετάταξη υπαλλήλου από την ΤΕΟ Α,Ε. (έχει ήδη συνταχθεί η σχετική ΚΥΑ, η οποία έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εκκρεμεί η διαβίβαση της στο Υπουργείο Οικονομικών), β) 2 οργανικές θέσεις δακτυλογράφων οι οποίες είναι κενές και δεσμευμένες με μετατάξεις από άλλες Υπηρεσίες (εκκρεμούν στα Διοικητικά Συμβούλια των Υπηρεσιών) και γ) 3 οργανικές θέσεις επιμελητών δικαστηρίων, εκ των οποίων η 1 είναι κενή.

Στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας προβλέπονται: (α) 13 οργανικές θέσεις γραμματέων και είναι κενή 1, β) 1 οργανική θέση δακτυλογράφου, η οποία έχει καλυφθεί και γ) 5 οργανικές θέσεις επιμελητών δικαστηρίων εκ των οποίων οι 2 είναι κενές.

Στο Ειρηνοδικείο Λάρισας προβλέπονται: α) 10 οργανικές θέσεις γραμματέων και είναι κενή 1, η οποία θα καλυφθεί με μετάταξη υπαλλήλου από την ΤΕΟ Α.Ε. (έχει ήδη συνταχθεί η σχετική ΚΥΑ, η οποία έχει ήδη υπογραφεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Υπουργό Υποδομών. Μεταφορών και Δικτύων και εκκρεμεί η διαβίβασή της στο Υπουργείο Οικονομικών) και β) 2 οργανικές θέσεις επιμελητών δικαστηρίων εκ των οποίων η 1 είναι κενή.

Στο Πταισματοδικείο Λάρισα: προβλέπονται: α) 7 οργανικές θέσεις γραμματέων και είναι κενές 2, εκ των οποίων 1 θα καλυφθεί με μετάταξη υπαλλήλου από την ΤΕΟ Α.Ε. (έχει ήδη συνταχθεί ΚΥΑ, η οποία έχει υπογραφεί από το νέο Υπουργό Δικαιοσύνης. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Υπουργό Υποδομών. Μεταφορών και Δικτύων και εκκρεμεί η διαβίβασή της στο Υπουργείο Οικονομικών), β) 4 οργανικές θέσεις επιμελητών δικαστηρίων και είναι κενές 2, εκ των οποίων 1 είναι δεσμευμένη για τον ειδικό διαγωνισμό που διεξάγεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 1 με μετάταξη υπαλλήλου από άλλες Υπηρεσίες (εκκρεμεί στο Διοικητικό Συμβούλιο των Υπηρεσιών).

Επίσης, για την ενίσχυση του Εφετείου Λάρισας έχουν αποσπασθεί υπάλληλοι από τις περιφέρειες άλλων Εφετείων (είναι ήδη αποσπασμένοι 3 γραμματείς και εκκρεμεί ερώτημα απόσπασης ενός επιμελητή δικαστηρίων).

Σας επισημαίνουμε ότι στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. έχουν ήδη τοποθετηθεί, στο Ειρηνοδικείο Λάρισας 2 εκπαιδευόμενες, στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας 2 εκπαιδευόμενες, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας 2 εκπαιδευόμενες, στο Εφετείο Λάρισας 1 εκπαιδευόμενη, στο Πρωτοδικείο Λάρισας 5 εκπαιδευόμενες και ·στο Πταισματοδικείο Λάρισας 4 εκπαιδευόμενες.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για την αύξηση των οργανικών θέσεων, για την ενίσχυση των Δικαστικών Υπηρεσιών της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Λάρισας, είναι απαραίτητη σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ