Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ AGENDA

Θα έπρεπε πρώτος κι έγκαιρα ο Συνασπισμός να έχει προτείνει την επανεκλογή του Καρόλου Παπούλια. Είναι πιθανό να είναι ο ίδιος προσωπικά στη μάχη των περιφερειακών εκλο­γών. Ο «Καλλικράτης» προδιαθέτει αρνητικά αλλά η Αχαΐα πρέπει να έχει το πολύ πέντε δήμους. Νιώθει ασύμβατος με τους συν­τρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι μερικές από ης θέσεις που δια­τυπώνει στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Ατζέντα» ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του σε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα.


Ερ. Σχεδόν οε μόνιμη βάση ο ΣΥΡΙΖΑ και ως ένα βαθμό ο Συναοτησμός μεταδίδουν την εικόνα της αδιάκοπης εσωτερικής διαπάλης. Είναι ακριβής αυτή η εικόνα και που οφείλεται;

Απ. Η εικόνα είναι ακριβής και τα τελευταία γεγονότα την επιβεβαιώνουν. Υπάρχει σοβα­ρό πρόβλημα συνεννόησης, συναντήληψης και συνεύρεσης με τις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα έχει χαθεί και ψυχική επαφή. Με αυτές τις προϋποθέ­σεις είναι προφανές ότι δεν μπορεί να συνεχι­στεί αυτή η συνύπαρξη και σε όλο της το εύρος, ακόμα κι αν μιλάμε για ένα συμμαχικό σχήμα.
Ερ. Ανήκετε στην Ανανεωτική Πτέρυγα του Συνασπισμού. Υπάρχου ν στιγμές που νιώθε­τε ασύμβατος με τις λοιπές συνιστώσες στο ΓΥΡΙΖΑ;

Απ. Για να είμαι ακριβής πρέπει να πω ότι όπως εγώ νιώθω ασύμβατος, το ίδιο συμβαίνει και με συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην Ανανεω­τική Πτέρυγα. Θέλω να είμαι δίκαιος και γι' αυτό εξηγώ ότι αυτή η αίσθηση ασυμβατότητας αφορά και και τα δύο μέρη.
Ερ. Πείτε μου, κύριε Τσούκαλη, υπάρχει ζήτημα διαζυγίου με το ΣΥΡΙΖΑ;

Απ. Αυτό που υιοθετεί η μεγάλη πλειοψηφία των μελών του συνασπισμού, ανεξαρτήτως τάσεων εί­ναι πως πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η σχέση Συνασπισμού και ΣΥΡΙΖΑ. Κι αυτό πρέπει να γίνει, όπως λέμε εδώ και πολλά χρόνια, με το άνοιγμα του ΣΎΡΙΖΑ προς την κατεύθυνση της οικολογίας και της ριζοσπαστικής αριστεράς.
Ερ. Το τελευταίο διάστημα τέθηκε ζήτημα σχετικά με την ιδιότητα του Φώτη Κουβέλη ως κοινοβου­λευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η προσωπική σας θέση;

Απ. Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση μας πηγαίνει στα όσα σας είπα περί ασυμβατότητας. Ο χώρος μας, σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, γαλουχήθηκε σε αντιπαράθεση με το μοντέλο του κόμματος που έχει δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, είναι ομοιογενές, είναι μονολιθικό και ούτω καθεξής. Σε εμάς η ζύμωση των ιδεών και η αντιπαράθεση είναι πάντα δημόσια, πολύ περισσότερο όταν οι αποφάσεις δεν έχουν ακόμα ληφθεί. Διότι περί αυτού πρόκειται. Οι δηλώσεις Κουβέλη που ενόχλησαν αφορούν σε δύο θέματα που συζητούν-ιαι και για τα οποία δεν έχουν ακόμα ληφθεί αποφάσεις. Οφείλω όμως να σημειώσω ότι τα όσα ανέφεραν οι συνιστώσες στην επι­στολή τους, είναι συνεπή προς τις εν γένει απόψεις τους.

Ερ. Αυτήν την περίοδο βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας το σχέδιο «Καλλικράτης». Πείτε μου παρακαλώ την άποψη σας για το σχέδιο γενικά αλλά και για την Αχαΐα.

Απ. Ήδη από το 1994 έχουμε εξηγήσει ότι η χώρα δεν μπορεί να προ­χωρήσει με το υφιστάμενο διοικητικό μοντέλο. Από τότε μιλήσαμε για δεύτερο βαθμό περιφερειακής αυτοδιοίκησης, με αιρετό περιφερειακό συμβούλιο και αιρετό περιφερειάρχη και για πρώτο βαθμό ιδιαίτερα ενισχυμένο. Όλα αυτά, βέβαια, προϋποθέτουν ότι το κεντρικό κράτος θα λειτουργήσει επιτελικά και θα αποκεντρώσει πόρους και αρμοδιό­τητες. Κι αυτό πρέπει να γίνει με βάση τις αρχές της εγγύτητας, της επι­κουρικότητας και της αναλογικότητας. Με βάση αυτές τις αρχές αξιολογούμε τον «Καλλικράτη» και διατηρούμε μια αρνητική προδιά­θεση. Δεν είναι δυνατόν να λέει ο υπουργός ότι οι ΟΤΑ θα γίνουν 370, αλλά να μη λέει ποια θα είναι τα όρια τους. Επίσης, ο υπουργός απο­φεύγει να μιλήσει για τις αρμοδιότητες και δεν θέτω για την ώρα το ζή­τημα των οικονομικών της αυτοδιοίκησης, μέχρι να δούμε το φορολογικό νομοσχέδιο.

Ερ. Σε ότι αφορά στην Αχαΐα, τι λέτε; Πόσοι δήμοι πρέπει να γίνουν;

Απ. Θέτω ένα κρίσιμο ερώτημα: Με ποια διαδικασία θα ληφθούν οι αποφά­σεις; Θα υπάρξει διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες; Αρκεί η μελέτη του Ι.Τ.Α., που είναι ένα Ινστιτούτο; Θέτω λοιπόν ένα πολιτικό ζήτημα. Εντάξει, έχουμε τα γενικά κριτήρια αλλά πώς και με ποια διαδικασία θα εφαρμο­στούν; Πάντως, και επειδή με ρωτή­σατε, π εκτίμηση μου είναι πως στην Αχαΐα δεν πρέπει να έχουμε πάνω από πέντε δήμους.

Ερ. Ένα από τα ζητήματα που προ­καλεί τριβές είναι οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Μερικοί σύντροφοι σας θεωρούν εκ των προτέρων αδιανόητη κάθε περί­πτωση ακόμα και τοπικής συνερ­γασίας με δυνάμεις που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Ποια είναι η δική σας θέση σ' αυ­τό το ερώτημα;

Απ. Θεωρώ ότι η τακτική μας σε όλες τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές είναι καταγε­γραμμένη και σε γενικές γραμμές ορθή και έχει αποδώσει, χωρίς . κανείς να μπορεί να μας μεμφθεί για προνομιακές συνεργασίες ή για κεντρικές συμφωνίες. Θεω­ρώ ότι και στις επόμενες εκλογές θα ακολουθήσουμε την ίδια ια-κτική με τις νομαρχιακές επι­τροπές, να αποφασίζουν με βάση τη δυνατότητα προγραμ­ματικών συγκλίσεων και την αναβάθμιση της αυτοδιοίκη­σης.

Ερ. Οι περιφερειακές εκλογές είναι, όμως, κάτι καινούρ­γιο

Απ. Με τον αιρετό περιφερειάρχη να είναι οιονεί υπουργός είναι βέ­βαιον ότι πηγαίνουμε για μια πολιτική και κομματική μάχη...

Ερ. Στην οποία μπορεί να δούμε να κατεβαίνει ο Νίκος Τσούκαλης;

Απ. Είναι προφανές ότι το όνομα μου θα τεθεί είτε το θέλω, είτε όχι. Ελ­πίζω, και είμαι βέβαιος, ότι τούτο θα συμβεί μαζί με κάποιους άλλους συντρόφους που κατάγονται από τους δύο γειτονικούς νομούς. Ταυτό­χρονα, θα πρέπει να δούμε και ζπτήματα καταμερισμού ευθυνών γιατί είναι πάγια η άποψη μου ότι δεν μπορεί ένα πρόσωπο να είναι για όλες τις δουλειές.

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ερ. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές ο Συνασπισμός υποστήριξε το ψηφοδέλτιο του Γιάννη Δη­μαρά. Τι στάση θα τηρήσετε στις επόμενες δημοτικές εκλογές;

Απ. Ο Γιάννης Δημαράς ήταν επικεφαλής μιας παρά­ταξης που για τη δημιουργία της είμαστε υπερήφανοι, αφού πληρούσε όλα τα κριτήρια που εμείς θεωρούμε αυτοδιοικητικά. Ο χώρος στον οποίο κατά προτεραι­ότητα θα συζητηθεί η στάση στις επόμενες δημοτικές εκλογές, είναι το εσωτερικό αυτής της δημοτικής κί­νησης που θα καθορίσει τις επιλογές της. Είναι, επίσης, προφανές ότι κάθε πολιτικός χώρος που στηρίζει αυ­τήν την κίνηση οφείλει να αξιολογήσει όλες τις παρα­μέτρους αυτού του εγχειρήματος και να καταθέσει την άποψη του. Όμως το «δια ταύτα» θα το αποφασίσει π ίδια η κίνηση.

Ερ. Πριν όμως υπάρχουν οι προεδρικές εκλογές με την εκ νέου υποψηφιότητα του Κάρολου Παπούλια. Πείτε μου την προσωπική σας άποψη.
Απ. Εκτιμώ ότι, ιδίως μετά τις δηλώσεις Παπούλια γιο τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 2009 αλλά και για μια σειρά από άλλα κορυφαία ζητήματα, θα ήταν γιο εμάς τόλμη και θα έπρεπε να το έχουμε κάνει, να έχουμε εμείς προτείνει πρώτοι τον Κάρολο Παπούλια για επό­μενο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επιπλέον δεν μπο­ρούμε να λέμε ότι η στήριξη του Κάρολου Παπούλια μπορεί να υπονοεί καθ' οιονδήποτε τρόπο συμφωνία ή διάθεση κυβερνητικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Δεν επιτρέπεται να συνδέεται η εκλογή πρόεδρου της Δημοκρατίας με την τρέχουσα πολιτική. Δεν μπορώ να φανταστώ με ποιο επιχείρημα ο Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς θα καταψηφίσει την υποψηφιότητα του Κάρολου Παπούλια.