Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

Παραχώρηση στρατιωτικών χώρων:
Θετικό το υπουργείο, ανέτοιμος ο Δήμος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Ολοκληρωμένο και αξιόπιστο σχέδιο κοινωνικής αξιοποίησης του χώρου, ζητάει από το Δήμο Πατρέων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Βενιζέλος, προκειμένου να αντιμετωπίσει θετικά το αίτημα παραχώρησης στρατιωτικών χώρων στο Δήμο.


Τα παραπάνω αναφέρονται σε απάντηση του υπουργού, σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Τσούκαλη, για την παραχώρηση του ΚΕΤΧ και του πεδίου βολής της Αρόης. Ο κ. Βενιζέλος στην απάντησή του αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είναι ενεργά στρατόπεδα αλλά σε κάθε όμως περίπτωση το ΥΠ.ΕΘ.Α. είναι ανοικτό στο διάλογο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να βρεθούν συναινετικές και εφαρμόσιμες λύσεις.


Σε δηλώσεις του ο κ. Τσούκαλης τόνισε πως «η απάντηση του υπουργού, καταδεικνύει τις διαχρονικές ευθύνες των δημοτικών αρχών, οι οποίες ουδέποτε φρόντισαν να συνδυάσουν τις διεκδικήσεις τους με μια ολοκληρωμένη αντίληψη για την πόλη.
Προκειμένου να αποδειχτεί η ειλικρίνεια της δήλωσης του κ. Βενιζέλου (την οποία βεβαίως δεν αμφισβητούμε) θα έπρεπε οι δημοτικές αρχές να έχουν φροντίσει εδώ και πολλά χρόνια για την εκπόνηση ολοκληρωμένου και αξιόπιστου σχεδίου αξιοποίησης των παραπάνω χώρων.
Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Πατρέων θα πρέπει σύντομα να παρουσιάσει ένα τέτοιο σχέδιο για την μετεγκατάσταση των δύο στρατιωτικών μονάδων και την αξιοποίηση των υφιστάμενων χώρων προς όφελος των δημοτών».


Το πλήρες κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:

Σε απάντηση της υπ' αρ. 4943/21 Ιαν 2010 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελ­λήνων ο Βουλευτής κ. Νίκος Τσούκαλης προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με θέμα τις δυ­νατότητες μεταφοράς στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Πατρέων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το ΥΠ.ΕΘΑ. αντιμετωπίζει με θετική διάθεση όλα τα αιτήματα της Τοπικής Αυτοδιοί­κησης για την παραχώρηση της χρήσης στρατοπέδων εφόσον αυτά δεν είναι ενεργά και ανα­γκαία για την εκπλήρωση των αποστολών των Ε.Δ- και εφόσον η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ολοκληρωμένο και αξιόπιστο σχέδιο κοινωνικής αξιοποίησης του χώρου.


Οι εγκαταστάσεις του ΚΕΤΧ και το Πεδίου Βολής ΑΡΟΗΣ είναι ενεργά στρατόπεδα. Σε κάθε όμως περίπτωση το ΥΠ.ΕΘ.Α. είναι ανοικτό στο διάλογο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να βρεθούν συναινετικές και εφαρμόσιμες λύσεις στο πλαίσιο του εφικτού λαμβανομέ­νων υπ' όψιν των συνολικών δυνατοτήτων κάθε περιοχής.


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΠέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων (δρόμων) σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων του Π. Δ/τος του έτους 1985.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ


Με την αρ. 1828/2008 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκαν ανίσχυρες οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του από 24.04/03.05.1985 (ΦΕΚ 181Δ΄) Π. Δ/τος, που αναφέρονται στη δυνατότητα παραχώρησης σε κοινή χρήση (με συμβολαιογραφική πράξη) εδαφικών λωρίδων οικοπέδων εντός οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, με σκοπό τη δημιουργία δρόμων, ώστε αυτά να καταστούν οικοδομήσιμα.

Πιο συγκεκριμένα, έκρινε ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι εκτός των ορίων της εξουσιοδότησης που παρέχει η παρ. 5 του άρθρ. 42 του Ν.1337/1983 και συνεπώς ανίσχυρες, γιατί δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας νέων κοινόχρηστων χώρων αποσπασματικά, κατά τρόπο μη ορθολογικό και χωρίς την προύπαρξη εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης, σε αντίθεση με τις επιταγές του άρθρ. 24 του Συντάγματος.

Εξ άλλου, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος των Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς κ.λπ., με την αρ. 1348/42/11-07-2008 εγκύκλιό του επισημαίνει στα μέλη του «…να απέχουν από τη σύνταξη αναλόγων συμβολαιογραφικών πράξεων σε οικόπεδα ευρισκόμενα εντός οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων που στερούνται προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο…».

Επίσης, η νέα πολεοδομική νομοθεσία (Ν 2508/97), με την οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις περί πολεοδόμησης των οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, δεν καθιστά υποχρεωτική την πολεοδόμηση, ακόμα και σε περιπτώσεις με μεγάλες αναπτυξιακές τάσεις, όπως οι παραθαλάσσιοι οικισμοί, παρά μόνο σε περιπτώσεις που προτείνεται και επέκταση του οικισμού. Παρά ταύτα προβλέπεται η δυνατότητα μερικής πολεοδόμησης για την διάνοιξη κάποιων οδικών αξόνων ή κοινόχρηστων χώρων εντός του ορίου του οικισμού, με βάση την διαδικασία του ΝΔ 1923. (Αρ 18 Ν2508/97), όπως επίσης προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού αρτιότητας διαφορετικής από την γενικά ισχύουσα ή και μείωσης των ΣΔ, ώστε να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας των χωριών μετά από προσδιορισμό τομέων όρων δόμησης.
Επειδή το πρόβλημα – ζήτημα που εγείρεται -μετά την απόφαση του ΣτΕ και την μη ενεργοποίηση των άλλων θεσμικών λύσεων- έχει σημαντικότατες επιπτώσεις στους ιδιοκτήτες οικοπέδων μέσα σε οικισμούς και στην ποιότητα του οικιστικού περιβάλλοντος του οικισμού και είναι μείζονος πολεοδομικής – περιβαλλοντικής σημασίας,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1) Έχει δώσει σχετικές οδηγίες – εντολές στις αρμόδιες περιφερειακές και νομαρχιακές πολεοδομικές υπηρεσίες αναφορικά με την γενίκευση εφαρμογής ή μη της απόφασης αυτής του ΣτΕ;

2) Έχει επεξεργαστεί οδηγίες προς τις κατά τόπους νομαρχιακές υπηρεσίες για την ορθή αντιμετώπιση του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολεοδόμησης ή μερικής πολεοδόμησης των οριοθετημένων οικισμών, που θα επιτρέψει την επίλυση του προβλήματος μέσα από διαδικασίες σχεδιασμού και όχι με ανεξέλεγκτη και τυχαία κατάτμηση ιδιοκτησιών;

3) Αν όχι, γιατί έχει αφήσει το ζήτημα στην κατά το δοκούν τήρηση ή μη της απόφασης στους τοπικούς υπηρεσιακούς παράγοντες, με κίνδυνο να βρεθούν ελεγχόμενοι, παρόλο που –όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε– το Υπουργείο έχει ερωτηθεί σχετικά;

4) Μελετά την προώθηση κάποιας νομοθετικής ρύθμισης του σημαντικού αυτού θέματος που έχει ανακύψει;

5) Επί του θέματος έχει πάρει θέση το ΤΕΕ;

10-2-2010


Οι ερωτώντες βουλευτές


Νίκος Τσούκαλης


Δημήτρης Παπαδημούλης


Φώτης Κουβέλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Σχετ. Η με αρ. πρωτ. 5940/10-2-2010 Ερώτηση.


Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 5940/10.2.2010 που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ κ. Φώτη Κουβέλη, Δημήτρη Παπαδημούλη και Νίκο Τσούκαλη σας γνωρίζουμε ότι το αναφερόμενο στην ερώτηση θέμα είναι σύνθετο και βρίσκεται σε επεξεργασία από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. Έχει ήδη εκδοθεί μια πρώτη εγκύκλιος την οποία θα βελτιώσουμε.


Στόχος μας είναι η καλλίτερη αντιμετώπιση των θεμάτων των συμπολιτών μας που έχουν ανακύψει, παράλληλα όμως με την ορθή πολεοδομικό οργάνωση των οικισμών μας και τη διαφύλαξη, ανάδειξη και αναβάθμιση της φυσιογνωμίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
Καθορισμός συγκεκριμένων ορίων στους οριοθετημένους με ακτίνα 800μ. “στάσιμους” οικισμούς και εξαίρεση γεωργικών γαιών υψηλής παραγωγικότητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ


Το Π. Δ/μα της 24.04.1985 (ΦΕΚ 181Δ΄/03.05.1985) προβλέπει συσχετισμό των καθοριζόμενων ορίων των οικισμών ανάλογα με τη θέση του οικισμού στον ευρύτερο χώρο (οικισμοί περιαστικοί, παραλιακοί, απομακρυσμένοι κ.λπ.), το μέγεθος, τη δυναμικότητά του κ.λπ.

Μια μεγάλη κατηγορία οικισμών αφορά στους “στάσιμους”. Δηλ. σε οικισμούς ορεινούς, απομακρυσμένους και δημογραφικά φθίνοντες. Στους οικισμούς αυτού παρασχέθηκε από την Πολιτεία (μέσω του Π. Δ/τος) η δυνατότητα “χαλαρής” οριοθέτησης σε περιοχή κυκλικού δίσκου ακτίνας 800μ. από το κέντρο τους, επιδιώκοντας, προφανώς, την οικιστική τους αναζωογόνηση.

Πλην όμως, αποτελεί κοινή διαπίστωση σ’ όλη τη χώρα, ότι έγινε καταχρηστική εφαρμογή της σχετικής διάταξης. Έτσι, οριοθετήθηκαν ως "στάσιμοι – απομακρυσμένοι" οικισμοί (με ακτίνα 800μ. και κατά συνέπεια αρτιότητα 500τ.μ.) και οικισμοί που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Δ/τος.

Ειδικότερα, στην παρ. 2Βα του άρθρ. 4 του Π. Δ/τος, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι, από την περιοχή που καθορίζεται όπως πιο πάνω «…δεν περιλαμβάνονται στο οικισμό οι εκτάσεις υψηλής γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγικότητας…». Όμως, ανάλογοι χάρτες όπου θ’ απεικονίζονται οι εκτάσεις αυτές, απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν.

Θεωρητικά, η αδυναμία αυτή “θεραπεύεται” από τις κατά τόπους Νομαρχιακές Επιτροπές Χωροταξίας & Περιβάλλοντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που γνωμοδοτούν σχετικά. Αυτό όμως είναι πρακτικά ανέφικτο, αφού απαιτεί καθημερινές αυτοψίες δεκάδων ανάλογων ανά τη χώρα πολυμελών επιτροπών, αποκλειστικής με το αντικείμενο αυτό απασχόλησης, που θα επισκέπτονται τα εντός των οικισμών αυτών προς ανοικοδόμηση οικόπεδα. Έτσι, η σχετική διάταξη παραμένει ανενεργή με συνακόλουθες επιπτώσεις την απώλεια και οικοπεδοποίηση χιλιάδων στρεμμάτων γαιών υψηλής παραγωγικότητας.

Κατόπιν αυτών:


Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:


1) Γνωρίζουν το θέμα; Αν ναι, τι έχουν κάνει ή δρομολογήσει για την αντιμετώπισή του;


2) Υπά
ρχουν ενήμεροι και αξιόπιστοι χάρτες με τις γαίες υψηλής παραγωγικότητας, στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αντί των αυτοψιών των επιτροπών; Αν όχι, έχει δρομολογηθεί κάτι στην κατεύθυνση παραγωγής τέτοιων χαρτών;

3) Το ΤΕΕ, ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, έχει επισημάνει την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των ορίων όλων των ''ακτινικών'' – “στάσιμων” οικισμών με τον καθορισμό συγκεκριμένης πολυγωνικής γραμμής οριοθέτησης, διαδικασία που με τα διατιθέμενα σήμερα τεχνικά μέσα γίνεται εύκολα. Είναι σε γνώση του Υπουργείου η ανάγκη – δυνατότητα αυτή; Έχει κάνει κάτι στην κατεύθυνση αυτή;

4) Είναι σε γνώση του Υπουργείου ότι, στους περισσότερους οικισμούς της κατηγορίας αυτής, δεν έχουν προσδιορισθεί τα συνεκτικά τμήματα, προκειμένου –πέραν των άλλων– να είναι εφικτός και ο προσδιορισμός της ζώνης των 500μ. πέραν των ορίων των προϋφισταμένων του έτους 1923 οικισμών; Αν ναι, τι έχει γίνει σχετικά;

5) Προτίθεται να εκδώσει οδηγία –ως θα όφειλε να κάνει από καιρό- ώστε
- να ελεγχθεί σε επίπεδο περιφέρειας αν ορθά και με βάση τα κριτήρια ου Νόμου έχουν καταγραφεί με τις Αποφάσεις Νομαρχών οι οικισμοί που θεωρούνται ως στάσιμοι?
- να διευκρινίζεται ότι η ακτίνα των 800μ δεν εφαρμόζεται αυτομάτως αλλά μετά από μελέτη οριοθέτησης κατά την οποία εξαιρούνται οι δασικές, αρχαιολογικές αγροτικές κλπ εκτάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια του Νόμου?
- να υλοποιείται αυτός ο σχεδιασμός στα πλαίσια των υπό εκπόνηση ή ανάθεση μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ή ακόμα και με αυτόνομες αναθέσεις μικρής κλίμακας μελετών οριοθέτησης των στάσιμων οικισμών;
10-2-2010

Οι ερωτώντες βουλευτές


Νίκος Τσούκαλης


Δημήτρης Παπαδημούλης


Φώτης Κουβέλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΟΥΡΓΕΙΟΥ


Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 5939/10-2- 2010 Ερώτηση.


Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ, 5939/10..2.2010 που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ. κ. Φώτη Κουβέλη, Δημήτρη Παπαδημούλη και Νίκο Τσούκαλη σας γνωρίζουμε τα εξής;

Γαίες υψηλής παραγωγικότητας καθορίζονται από αρμόδια επιτροπή που συστήνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όταν επίκειται ένταξη περιοχής στο σχέδιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των δύο οικιστικών Νόμων (1337/83 & 2508/97) από τις οποίες και προκύπτει απαγόρευση ένταξης στο σχέδιο γαιών υψηλής παραγωγικότητας.

Επίσης και κατά τον καθορισμό Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), γαίες υψηλής παραγωγικότητας, αποκλείονται από την επιβολή άλλης χρήσης.


Σε περίπτωση οικισμών, που μετά την οριοθέτηση τους, έχουν προκύψει τυχόν προβλήματα, αυτά δύνανται να αντιμετωπιστούν με τον επανακαθορισμό των ορίων τους με ΠΔ σύμφωνα με την 3661/2005 Απόφαση Ολομέλειας του ΣτΕ και τις κατ' εφαρμογή αυτής σχετικές εγκυκλίους.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣΠαρατεταμένη κράτηση αλλοδαπών στο κέντρο κράτησης της Βέννας Ροδόπης

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ


Σε έντονες αντιδράσεις που διήρκεσαν δύο μέρες προχώρησαν οι 104 μετανάστες, οι οποίοι έχουν απομείνει στο κέντρο κράτησης της Βέννας Ροδόπης και εξακολουθούν να κρατούνται κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Αίτημά τους ήταν να αφεθούν ελεύθεροι όπως και άλλοι 30 κρατούμενοι στο κέντρο. Οι αντιδράσεις αντιμετωπίστηκαν με συλλήψεις και παραπομπές στο δικαστήριο 42 μεταναστών με τις κατηγορίες της στάσης και της πρόκλησης φθοράς δημόσιας περιουσίας.


Οι πιο πάνω κατηγορίες που αποδόθηκαν στους 42 μετανάστες αφορούν τη φωτιά που έβαλαν στα στρώματά τους, με σκοπό να εισακουστούν τα αιτήματά τους και να δείξουν την ανυπακοή τους στις εντολές των αστυνομικών οργάνων να τερματίσουν την αντίδραση τους. Η παραπομπή τους έγινε παρά το γεγονός ότι οι μετανάστες υποχώρησαν αμέσως μετά την εμφάνιση της αστυνομικής δύναμης χωρίς να χρειαστεί να ασκηθεί βία, όπως τουλάχιστον δήλωσε ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής Ροδόπης.

Επειδή τα γεγονότα στο κέντρο κράτησης της Βέννας συνιστούν έναν ακόμα κρίκο στη μεγάλη αλυσίδα του τρόπου αντιμετώπισης των μεταναστών στο πλαίσιο της ανύπαρκτης μεταναστευτικής πολιτικής στη χώρα μας,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:


Σε ποιά νομιμοποιητική βάση συνεχίζουν να κρατούνται οι 104 αλλοδαποί στο εν λόγω στρατόπεδο; Έχει προηγηθεί για αυτούς προηγούμενη διοικητική κράτηση, για πόσο χρονικό διάστημα και ποιες είναι οι προϋποθέσεις ούτως ώστε να αφεθούν ελεύθεροι;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

Τάσος Κουράκης

Νίκος ΤσούκαληςΤετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Διάθεση λυματολάσπης στο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας του Δήμου Πατρέων


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Το θέμα της ρύπανσης του χειμάρρου «Καραβά» από τόνους λυματολάσπης που είχαν εναποτεθεί στο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας, φέρνει με ερώτησή του στη βουλή, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.

Ο κ. Τσούκαλης ερωτά την υπουργό περιβάλλοντος, εάν υπάρχει αδειοδότηση για την απόθεση υγρής λυματολάσπης από το βιολογικό καθαρισμό της πόλης στο ΧΥΤΑ καθώς και σε ποια φάση βρίσκεται το Εργοστάσια Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων του νομού, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να κλείσει ο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
Σοβαρά προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος δημιουργήθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή 6 και 7/2/2010 στο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας στην Πάτρα, όταν τόνοι λυματολάσπης που είχαν εναποτεθεί στο χώρο, κατέληξαν στο παρακείμενο ρέμα του «Καραβά» και από εκεί στη θάλασσα. Το γεγονός αυτό ανάγκασε τους κατοίκους της περιοχής να προχωρήσουν σε τρίωρο αποκλεισμό του ΧΥΤΑ διαμαρτυρόμενοι για την προβληματική λειτουργία του.

Τα συνεχιζόμενα προβλήματα στο ΧΥΤΑ έχουν εξοργίσει τους περίοικους οι οποίοι αμφισβητούν τα αποτελέσματα της αυτοψίας που έκαναν οι ελεγκτές περιβάλλοντος μετά από αίτημα των συλλόγων της περιοχής στην αρμόδια υπηρεσία, την έκθεση των οποίων αναζήτησαν χωρίς επιτυχία, την ώρα που ο Δήμος επικαλείται το πόρισμά της σύμφωνα με το οποίο η Ξερόλακκα λειτουργεί τέλεια.
Όπως αναφέρουν, δεν είναι δυνατόν όλα να λειτουργούν τέλεια όταν πριν ένα χρόνο το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας στο δικό του πόρισμα έκανε λόγο για τραγικές ελλείψεις και παραλήψεις.
Δεδομένων των συχνών προβλημάτων στο χώρο του ΧΥΤΑ ,

ερωτάται η κ. υπουργός:

1. Υπάρχει αδειοδότηση για την απόθεση υγρής λυματολάσπης από το βιολογικό καθαρισμό της πόλης στο ΧΥΤΑ;

2. Σε ποια φάση βρίσκεται το Εργοστάσια Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων του νομού (στην περιοχή Φλόκα) το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να κλείσει ο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας;

Και ζητώ να καταθέσετε

Το πόρισμα του σώματος ελεγκτών περιβάλλοντος σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Σχετ: Η με αρ. Πρωτ. 5871/9-2-2010 Ερώτηση.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 5871/9-2-2010 που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ και σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από τις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε ότι:

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε,Υ,Ε.Π.) του ΥΠΕΚΑ διενήργησε επιθεώρηση-αυτοψία στο ΧΥΤΑ της Πάτρας στις 05-11-2009. Τα ευρήματα του ελέγχου και τα ληφθέντα στοιχεία αξιολογήθηκαν, αλλά η διαδικασία ελέγχου δεν έχει ολοκληρωθεί δεδομένου ότι ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από άρθρο 9 του Ν.2947/2001 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος·» (ΦΕΚ 228/Α/2001). θα συνταχθεί έκθεση ελέγχου που θα εντοπίζει τις πιθανές παραβάσεις, θα καλεί τον φορέα σε απολογία και ακολούθως, εφόσον προκύψουν παραβάσεις θα συνταχθεί πράξη βεβαίωσης παράβασης και εισήγηση επιβολής προστίμου, ενώ παράλληλα πλήρες αντίγραφο του φακέλου θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τυχόν ποινικές ευθύνες.

Όσον αφορά την νομιμότητα της απόθεση υγρής λυματολάσπης οπό το βιολογικό της πόλης στο ΧΥΤΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (με την Κ.Υ.Α. 126714/20-7-07 έχει εγκριθεί η Ανανέωση - Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, με α, π. οικ. 90100/4-12-95 (Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΧΥΤΑ) και της Κ,Υ.Α. οικ. 102099/23-3-01 (Ανανέωση Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΧΥΤΑ) ο ΧΥΤΑ της Πάτρας μπορεί να δεχθεί μη επικίνδυνο οικιακά και προσομοιούμενα προς αυτά στερεά απόβλητα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα περιέχουν υψηλό ποσοστό υγρασίας ή υγρών.

Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ο οποίος εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 9966/20.12.05 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, προβλέπει ότι ο νομός Αχαΐας διαιρείται αρχικά σε τέσσερις (4) Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε.) και εν συνεχεία σε τρεις (3) Διαχειριστικές Ενότητες:

• 1η Δ.Ε. - Δήμοι Πατρέων και Ρίου.
• 2η Δ.Ε. (Δ. Αχαΐα) - Δήμοι Βραχνέικων, Δύμης, Λαρισσού, Μεσσάτιδος,
Μόβρης, Παραλίας, Τριταίος, Φαρρών, Ωλένιας, και τις Κοινότητες Καλεντζίου και Λεοντίου.
• 3η Δ.Ε. - Δήμοι Αιγίου, Αροανίας, Ερινεού, Καραβρύτων, Λευκασίου, Παϊων
και Συμπολιτείας.

Ειδικότερα, 'όσον αφορά στην εξυπηρέτηση του νομού Αχαΐας σε έργα επεξεργασίας αποβλήτων στον ΠΕΣΔΑ προβλέπονται τα εξής:
α) Εξακολουθεί να λειτουργεί το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών που χωροθετείται στο Δήμο Πατρέων.

β) Θα εφαρμοσθεί η διαλογή στην πηγή οργανικού (βιοαποδομήσιμου) κλάσματος των αποβλήτων και θα κατασκευασθούν μονάδες επεξεργασίας του προδιαλεγμένου οργανικού υλικού, με σκοπό την παραγωγή κομπόστ καλής ποιότητας με πιθανή ταυτόχρονη ενεργειακή αξιοποίηση. Η κλιμάκωση εφαρμογής του συστήματος, θα αποφασισθεί από τον/τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).

γ) Προβλέπεται μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας Α,Σ.Α. στον Νομό Αχοΐας. Η λειτουργία της μπορεί να ξεκινήσει περιλαμβάνοντας τουλάχιστον την 1" Δ.Ε. και κατά προτίμηση και τη 2η Δ.Ε., δηλαδή να καλύπτει τη ΒΔ-Δ Αχαΐα, ενώ δίδεται η δυνατότητα επέκτασης της ώστε να καλύπτει και άλλες περιοχές, έως και όλο τον Νομό. Στο πλαίσιο αυτό έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων με αρ. πρωτ.οικ 139406/7-5-09 για την «κατασκευή και λειτουργία Μονάδος επεξεργασίας των Σύμμεικτων Αστικών Αποβλήτων του Νομού Αχαΐας», στη θέση Κάτω Βάθρες του Δ.Δ. Φλόκα του Δήμου Ωλενίας. Η ευθύνη για την υλοποίηση της εν λόγω μονάδας ανήκει στον ΦοΔΣΑ ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και για την λειτουργία της, σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Ο ΦοΔΣΑ εποπτεύεται οπό την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τέλος για την πληρέστερη ενημέρωση σας, σας διαβιβάζουμε το με αρ πρωτ. 498/26-2-2010 έγγραφο του Δ. Πατρέων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ’ αριθμ 5871/9-2-2010 Ερώτηση»

Σχετικά με την υπ’ αριθ. 5871/9-2-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ. Νίκου Τσούκαλη σας ενημερώνουμε ως εξής:

Κατά το διήμερο 6-7/2/2010 λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων υπήρξε απόφραξη και διαρροή σε αγωγό όμβριων υδάτων, στην περιοχή του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας.

Αυτό, είναι το πραγματικό περιστατικό και ουδεμία ποσότητα λυματολάσπης δεν διέρρευσε σε παρακείμενο ρεύμα και δι’ αυτού στη θάλασσα.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι υφίσταται αδειοδότηση για την εναπόθεση επεξεργασμένης λυματολάσπης στο ΧΥΤΑ και ότι το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων βρίσκεται στη φάση σύνταξης των τευχών δημοπράτησης.
Ο Δήμαρχος Πατρέων

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΡΑΣ

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

Δυνατότητα άμεσης καταβολής δεδουλευμένων από την «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» στους εργαζόμενους του φράγματος Πείρου - Παραπείρου


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Την εφαρμογή του άρθρου 34 παρ. 7 του Π.Δ. 609/1985, ζητά με ερώτησή του προς τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης, προκειμένου να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους του Φράγματος Πείρου-Παραπείρου, από τη Διευθύνουσα υπηρεσία του έργου.

Ο κ. Τσούκαλης στην ερώτησή του τονίζει ότι είναι άκρως προκλητικό, σε περίοδο οικονομικής κρίσης να διακυβεύονται εργασιακά δικαιώματα ακόμα και σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε δημόσια έργα.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Για άλλη μια φορά βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του φράγματος Πείρου – Παραπείρου της Πάτρας λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων τους από την εργολήπτρια επιχείρηση «ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

Η εταιρεία συνεχίζει να προκαλεί τόσο τους εργαζόμενους με τη μη τήρηση, προς αυτούς, των βασικών της εργοδοτικών της υποχρεώσεων αλλά και όλους τους φορείς της περιοχής με την παραβίαση των όρων υλοποίησης των έργων.
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρο 34 του Π.Δ. 609/1985, «Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο, η Διευθύνουσα υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε 15 μέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η Διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων».
Επειδή είναι άκρως προκλητικό, σε περίοδο οικονομικής κρίσης να διακυβεύονται εργασιακά δικαιώματα ακόμα και σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε δημόσια έργα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

1) Εάν έχει κινηθεί η διαδικασία εφαρμογής της πιο πάνω διάταξης ούτως ώστε να καταβληθούν αμέσως στους εργαζόμενους τα δεδουλευμένα.
2) Εάν υπάρχουν και ποιές οικονομικές εκκρεμότητες του δημοσίου προς την εργολήπτρια εταιρεία.

3)Ποιο ακριβώς είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και αν αυτό τηρείται.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΘΕΜΑ: Προβλήματα στις πληρωμές των εργαζομένων στο φράγμα Πείρου - Παραπειρου

ΣΧΕΤ.: 1 Η Ερώτηση 5802/08.2.2010 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Νίκος Τσούκαλης

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών (Ερώτηση/ Αναφορά), και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.ΥΔ.Ε./Ο.Σ.Υ.Ε., παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κ. κ. Βουλευτές τα εξής:

1. Υπάρχουν οικονομικές οφειλές του Δημοσίου προς την εργολήπτρια εταιρεία, αναδόχου του έργου του φράγματος Πείρου - Παραπείρου, από τον προηγούμενο χρόνο, λόγω μη ομαλής ροής στη χρηματοδότηση του έργου. Με τη νέα χρηματοδότηση που θα γίνει οπό το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προβλέπεται να καλυφθεί η οφειλή προς τον ανάδοχο του έργου.

2 Δεν έχει κινηθεί η διαδικασία εφαρμογής της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/1985 γιατί οι ενδιαφερόμενοι (εργαζόμενοι) δεν έχουν υποβάλει γραπτή όχληση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή αυτών

3, Η εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι 30/9/2010.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών και ραδιενεργών αποβλήτων


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Τον κίνδυνο να καταλήγουν στο βιολογικό καθαρισμό της πόλης, επικίνδυνα ιατρικά και ραδιενεργά απόβλητα των εργαστηρίων και άλλων τομέων των δημόσιων νοσοκομείων, αλλά και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων της πόλης, επισημαίνει με ερώτησή του προς τις υπουργούς Υγείας και Περιβάλλοντος, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.

Ο κ. Τσούκαλης αναφέρει ότι, ενώ υπάρχει κανονισμός και σχέδιο διαχείρισης των επικίνδυνων και μολυσματικών αποβλήτων, αυτός δεν εφαρμόζεται και ζητά να κατατεθεί το πόρισμα των επιθεωρητών του υπουργείου υγείας για το παραπάνω θέμα, τονίζοντας την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.


Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Σοβαρές καταγγελίες εκπροσώπων της Ε.Ι.Ν.Α Πάτρας, είδαν το φως της δημοσιότητας στα ΜΜΕ της πόλης σχετικά με τη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών και ραδιενεργών αποβλήτων των εργαστηρίων και άλλων τομέων των δημόσιων νοσοκομείων, αλλά και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων της πόλης.
Με αφορμή τα αποτελέσματα ελέγχων των επιθεωρητών του υπουργείου υγείας, καταγγέλθηκε ότι στην Πάτρα δεν έχει γίνει τίποτα προκειμένου τα επικίνδυνα απόβλητα να μην καταλήγουν χωρίς κανένα έλεγχο και επεξεργασία στην αποχέτευση και από εκεί στο βιολογικό καθαρισμό της πόλης.

Παρά το γεγονός ότι στα νοσοκομεία της περιοχής υπάρχει κανονισμός και σχέδιο διαχείρισης των επικίνδυνων και μολυσματικών αποβλήτων, αυτός δεν εφαρμόζεται παρά τις όποιες προσπάθειες. Συγκεκριμένα στο νοσοκομείο του Ρίου τα απόβλητα στοιβάζονται σε κουτιά στους διαδρόμους εκτεθειμένα σε κοινή θέα, έξω από τους θαλάμους νοσηλείας, ενώ στον «Άγιο Ανδρέα» (στο ταχύρυθμο κτίριο) δεν υπάρχει ο χαρακτηρισμένος ως ειδικός ανελκυστήρας για τη μεταφορά των μολυσματικών αποβλήτων, με αποτέλεσμα αυτά να μεταφέρονται μαζί με επισκέπτες και ασθενείς.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ. κ. υπουργοί:

Ποιες είναι οι διαπιστώσεις των ελέγχων από τους επιθεωρητές του υπουργείου υγείας σχετικά με τη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών και ραδιενεργών αποβλήτων των νοσοκομείων και των διαγνωστικών κέντρων της Πάτρας;

Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για την εφαρμογή του κανονισμού και του σχεδίου διαχείρισης των ανωτέρω αποβλήτων στα δημόσια νοσοκομεία της πόλης για την προάσπιση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας;

Πως σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων των ιδιωτικών εργαστηρίων της πόλης και του ελέγχου αυτής;

ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ

Το πόρισμα των επιθεωρητών του υπουργείου σας.
Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης