Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Αναβάθμιση Α’ Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του νομού Λάρισας, εξαιτίας της σημαντικής έλλειψης προσωπικού. Το πρόβλημα εντάθηκε το τελευταίο διάστημα, λόγω της αναγκαστικής απασχόλησης επί 24ώρου 12 πυροσβεστών στα αποκλεισμένα Τέμπη.

Μολονότι ο Α’ Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρισας έχει ένα πολύ μεγάλο τομέα δράσης λόγω της ραγδαίας πληθυσμιακής αύξησης στην πόλη της Λάρισας καθώς και της μεγάλης ανάπτυξης της βιομηχανίας στην περιοχή, υπηρετούν σε αυτόν μόλις 54 αξιωματικοί και πυροσβέστες, εκ των οποίων οι 9 είναι μονίμως αποσπασμένοι στο Συντονιστικό Κέντρο Θεσσαλίας, και ο ίδιος παραμένει σταθμός Β’ τάξης.

Δεδομένων των ανωτέρω και με αφορμή την επικείμενη διενέργεια των Μεσογειακών Αγώνων, την επικείμενη επίσης συνταξιοδότηση μάχιμου προσωπικού εντός των επομένων μηνών, αλλά και τις υπηρεσίες που καλύπτονται σε διοικητικές θέσεις.

Ερωτάται ο υπουργός:

• Εξετάζει το ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί ο Α’ Π.Σ. Λάρισας από Β’ σε Α’ τάξης, τη στιγμή, μάλιστα, που Σταθμοί μικρότερων σε έκταση και πληθυσμό πόλεων (λ.χ. Βόλου) είναι ήδη Α’ τάξης;

• Συνεπακόλουθα, προτίθεται στο νέο οργανόγραμμα προσωπικού να αυξήσει και τις οργανικές θέσεις αξιωματικών και πυροσβεστών στο ν. Λάρισας;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Ηρώ Διώτη

Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


ΣΧΕΤ.: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4314/ 13-01-2010, 5004/ 21-01-2010 και 5005/21-01-2010.

Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτήσεων, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Α, ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ, Η. ΔΙΩΤΗ και Ν. ΤΖΟΥΚΑΛΗΣ, σας γνωρίζουμε ότι, στην παρούσα χρονική περίοδο, δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας για λόγους υπηρεσιακούς και δημοσιονομικούς που αφορούν, κυρίως, τις ελλείψεις στην υπηρετούσα δύναμη, αλλά και την εξασφάλιση παροχής της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής. Επισημαίνεται δε ότι. με βάση την προαναφερόμενη κατάσταση, προέχει και αποτελεί προτεραιότητα η στελέχωση των ήδη λειτουργουσών πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων της χώρας με επαρκές προσωπικό και μέσα, καθώς και αυτών που έχουν προ ετών ιδρυθεί και δεν έχουν λειτουργήσει ακόμη, ενώ η δημιουργία νέων υπηρεσιακών αναγκών, άνευ των απαραίτητων προϋποθέσεων, θα δυσχέρανε την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών που λειτουργούν σήμερα.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος, πρέπει να επισημανθεί ότι η δύναμη του είναι ελλειμματική. Στην παρούσα χρονική περίοδο, οι ελλείψεις της υπηρετούσας δύναμης ανέρχονται στις 3.000 περίπου θέσεις, επί συνόλου 12.942 θέσεων οργανικής δύναμης. Συνεπώς, σήμερα, η στελέχωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με το αναγκαίο» για την επιτέλεση της αποστολής ιούς, πυροσβεστικά προσωπικό αντιμετωπίζεται μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η ελλειμματική δύναμη του Σώματος και στο πλαίσιο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια για την ορθολογική κατανομή της εν λόγω δύναμης. Σημειώνεται ότι το έργο των πυροσβεστών ενισχύουν και οι 5.500 πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που προσλαμβάνονται κατ' έτος και για χρονικό διάστημα 8 μηνών.


Στο πλαίσιο αυτό έχουν στελεχωθεί και οι πυροσβεστικές Υπηρεσίες του νομού Λάρισας, σης οποίες σήμερα υπηρετούν συνολικά 222 πυροσβεστικοί υπάλληλοι. Ωστόσο, πρόσφατα, με την από 24-12-2009 Απόφαση του Αρχηγείου του Σώματος, πραγματοποιήθηκαν 20 αποσπάσεις-πυροσβεστών προς τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λάρισας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν λόγω του προβλήματος στην περιοχή των Τεμπών.


Αναφορικά με το θέμα των οργανικών θέσεων τον αξιωματικών, σας πληροφορούμε ότι από την Υπηρεσία θα ληφθεί έγκαιρα υπόψη το θέμα της προαγωγής μεγάλου αριθμού υποπυραγών στο βαθμό του πυραγού. με ανάλογη κατατομή των βαθμών των αξιωματικών ανά Υπηρεσία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των πυροσβεστικών Υπηρεσιών, καθώς και ο οικογενειακός προγραμματισμός των εν λόγω αξιωματικών. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα εξετασθούν και θα ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι του θέματος αυτού,
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και το προσωπικό του αποτελεί πρωταρχικό στόχο και συνεχή επιδίωξη του Υπουργείου μας. Προς την κατεύθυνα αυτή θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία βεβαίως με το προσωπικό και εντός των δυνατοτήτων που μας παρέχει η σημερινή πολύ δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ