Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

Δήλωση Νίκου Τσούκαλη για τα γεγονότα τηε Ξερόλακκας

Πανικόβλητη η Δημοτική μας Αρχή «ανέθεσε» τη λύση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων που η ίδια δημιούργησε με την ανικανότητά της, στις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και στη Δικαιοσύνη. Οι μηνύσεις δεν μπορούν να κρύψουν τη γύμνια των επιχειρημάτων της η οποία «κατάφερε» να μετατρέψει το ΧΥΤΑ σε ΧΑΔΑ, επιμένοντας σε μια αδιέξοδη διαδικασία επέκτασης ενός χώρου που αποτελεί τοξική βόμβα για ολόκληρη την πόλη.

Οι κάτοικοι με τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις κατόρθωσαν με συστηματικό, επίμονο τρόπο να καταδείξουν την επικινδυνότητα του ΧΥΤΑ, να αναδείξουν τις τεράστιες διαχρονικές ευθύνες και τον εμπαιγμό εκ μέρους των δημοτικών αρχών και να κινητοποιήσουν τις δικαστικές και ελεγκτικές αρχές.

Σήμερα η παρούσα Δημοτική Αρχή, αντί να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της καταφεύγει σε μηνύσεις κατά των πολιτών που αγωνίζονται για την υγεία των παιδιών τους και την προστασία του περιβάλλοντος ολόκληρης της πόλης. Η πολιτική της είναι αδιέξοδη, αλαζονική και αυταρχική και δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβει τόσο καλύτερα για την πόλη.


Επέκταση του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας στον αρχαιολογικό χώρο ΒούντενηςΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ


Η νόμιμη λειτουργία, ανανέωση και επέκταση του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας, απαιτεί την αδειοδότηση των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών, μιας και γειτνιάζει με τον αρχαιολογικό χώρο του Μυκηναϊκού οικισμού της Βούντενης.

Τα παραπάνω αναφέρουν οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός, ρωτώντας τους Υπουργούς Πολιτισμού και Εσωτερικών αν υπήρξε προηγούμενη έγκριση με βάση την οποία ανανεώθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΑ του Δήμου Πατρέων καθώς και εάν υπάρχει έγκριση των ίδιων υπηρεσιών για την επέκταση του ΧΥΤΑ και την κατασκευή του νέου κυττάρου.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
Με την υπ.’ αριθ. ΥΠΠΟ/Αρχ/Α1/Φ06/17169/883/2-11-94 ανακηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος ο μυκηναϊκός οικισμός Βούντενης Πατρών και καθορίστηκαν οι ζώνες προστασίας και οι επιτρεπόμενες χρήσεις σε αυτές.Σε απόσταση μόλις 665 μέτρων από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου βρίσκεται η είσοδος του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας. Τμήμα δε αυτού τέμνεται με το χώρο του αρχαιολογικού χώρου.


Δεδομένου ότι προκειμένου για τη νόμιμη λειτουργία, ανανέωση και επέκταση του ΧΥΤΑ είναι απαραίτητη η προηγούμενη αδειοδότηση των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών και


επειδή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία αδειοδότησης για την επέκταση του ΧΥΤΑ με την κατασκευή νέου κυττάρου,


Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1) Υπήρξε προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών σας πριν την έκδοση της υπ. αριθ. ΚΥΑ 126714/20.07.2007 με την οποία ανανεώθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΑ του Δήμου Πατρέων


2) Υπάρχει έγκριση των ίδιων υπηρεσιών για την επέκταση του ΧΥΤΑ και τη κατασκευή του νέου κυττάρου και σε κάθε περίπτωση ποια είναι η άποψή τους επί του θέματος;


Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης ΨαριανόςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ : Επέκταση του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας.

Σχετ: Η αρ. 12465 / 1 -7- 2010 Ερώτηση των Βουλευτών κ. κ. Φ. Κουβέλη. Θ. Λεβέντη, Ν. Τσούκαλη, Γρ. Ψαριανού.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας πληροφορούμε ότι:
Η αρμοδιότητα του Υπουργείου μας σε έργα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων αφορά στην διαπίστωση της συμμόρφωσης με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), ο οποίος για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προβλέπει εξυπηρέτηση των Δήμων Πατρέων και Ρίου από τον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας, με τους όρους, που κατά τη κρίση του θα επιβάλλει το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Έχοντας υπόψη δε το επίπεδο υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ, όσον αφορά τα λειτουργούντα και προγραμματιζόμενα έργα, δεν διαφαίνεται εναλλακτική λύση, ττου θα επέτρεπε την παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας, πριν την ήδη εγκεκριμένη με την Κ.Υ.Α. 126714 / 20 -7- 2007 ημερομηνία της 31 -12- 2012.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου μας δεν διατύπωσε αντιρρήσεις κατά τη διαδικασία έκδοσης της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 126714 / 20 -7- 2007, με τη οποία τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε μέχρι 31 -12- 2012, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων του υπόψη ΧΥΤΑ. Ομοίως με το αρ. πρ. 24581/18 -5-2010 έγγραφο της διατύπωσε θετική άποψη για θέματα αρμοδιότητας μας για την προτεινόμενη μικρή επέκταση του ΧΥΤΑ, χωρίς επέκταση του χρονικού ορίου λειτουργίας του, πέραν του ήδη εγκεκριμένου 31 -12- 2012.

 Για το θιγόμενο θέμα προστασίας των αρχαιοτήτων, αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτωμενο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡ. ΝΤΟΛΙΟΣ


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 12465/17.2010 Ερώτηση των Βουλευτών κ. κ. Φώτη Κουβέλη, Θανάση Λεβέντη, Νίκου Τσούκαλη και Γρηγόρη Ψαριανού

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 12465/17.10 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Φώτη Κουβέλη, Θανάση Λεβέντη, Νίκου Τσούκαλη και Γρηγόρη Ψαριανού και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η αρμόδια ΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ουδέποτε ρωτήθηκε για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας. Παρόλα αυτά, ενημερώθηκε ότι υπάρχει Κ.Υ.Α. (126714/207.2007) χωρίς την έγκριση του ΥΠ.ΠΟ., την οποία παρέλαβε υπάλληλος της Υπηρεσίας από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας στις 17.4.2008, μετά από σχετικό έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, στο οποίο οφείλαμε να απαντήσουμε.

Σχετικά με την έγκριση για την επέκταση του ΧΥΤΑ και στην κατασκευή του νέου κυττάρου, η αρμόδια Εφορεία, αφού έλαβε τη Μ.Π.Ε. του έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ Δήμου Πατρέων» με το Α.Π. οικ./124934/30.4.10 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, την έχει διαβιβάσει στο ΥΠ.ΠΟΤ., για τις προβλεπόμενες από το Νόμο 3028/02 ενέργειες.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ


Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ


Διοργανώνει ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση


τη Δευτέρα 5 Ιουλίου


στο ξενοδοχειο "ΑΣΤΕΡΑΣ¨στις 20.30.ΟΜΙΛΗΤΗΣ


ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΧΑΪΑΣ

Ηλεκτρονικο ταχυδρομειο ananeotikoi.achaias@gmail.com

Ιστοχωρος https://sites.google.com/site/earisteraachaias σε δοκιμαστικη λειτουργια

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Χορήγηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας από μη πιστοποιημένους φορείς

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Με τη γνωμοδότηση αριθ. 344/2008 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έγινε δεκτό ομοφώνως ότι το Π.Δ 146/2007, το οποίο αντικατέστησε διατάξεις του άρθρου 28 του Π.Δ 50/2001, όπως είχαν μέχρι τότε διαμορφωθεί, αποκλείει την έκδοση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας από φορέα που δεν είναι πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτόν από την οικεία αρχή πιστοποίησης έστω και αν συνεργάζεται με φορέα που είναι πιστοποιημένος. Περαιτέρω έγινε δεκτό ότι ο μη πιστοποιημένος φορέας δεν μπορεί, κατά συνεργασία με πιστοποιημένο φορέα, να συνεκδίδει πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, διότι το ανωτέρω Π.Δ. 146/2007 εισάγει αυστηρό καθεστώς δικαίου που δεν επιτρέπει τέτοιου είδους συνεργασίες διότι αποθέτει την αξιοπιστία των παραπάνω πιστοποιητικών στην προέλευσή τους μόνο από πιστοποιημένο φορέα.

Λόγω του αυστηρού δικαίου που κατά βεβαίωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εισάγει το ανωτέρω Π.Δ για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των χορηγουμένων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας ως αποδεικτικών γνώσης της ξένης γλώσσας για διορισμό σε φορέα του Δημοσίου, το Π.Δ απαγορεύει τις συνεργασίες των μη πιστοποιημένων φορέων με πιστοποιημένους φορείς απολύτως, δηλαδή όχι μόνο υπό τυπική έννοια (ύπαρξη τυπικής έννομης σχέσης μεταξύ τους) αλλά και υπό ουσιαστική έννοια. Αυτό πρακτικώς σημαίνει ότι η ευθύνη για όλη τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας (δημιουργία εργαλείου αξιολόγησης, οργάνωση παραγωγής και διάθεσης των εξετάσεων, σύνταξη θεμάτων εξετάσεων, διεξαγωγής εξετάσεων, αξιολόγηση – βαθμολόγηση γραπτών, εξαγωγή αποτελεσμάτων) ανήκει αποκλειστικώς de jure και de facto στον πιστοποιημένο φορέα και όλες οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω συναφείς εργασίες εκτελούνται από αυτόν με ίδια μέσα και φροντίδα, ώστε να ελέγχει ο ίδιος όλα τα στάδια της διαδικασίας, αποκλειομένης της συνεργασίας και σύμπραξης, ολικώς ή μερικώς, τυπικώς και ουσιαστικώς, με οποιονδήποτε άλλο μη πιστοποιημένο φορέα.

Με βάση τα προαναφερόμενα,

ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:


  • Συμφωνούν με το περιεχόμενο του Π.Δ.146/2007 ότι ο πιστοποιημένος φορέας, ο οποίος διενεργεί εξετάσεις και χορηγεί πιστοιποιητικά γλωσσομάθειας στην Ελλάδα, επιτρέπεται να συνεργάζεται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ως προς το ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας (διαμόρφωση θεμάτων εξέτασης, αξιολόγησης υποψηφίων) με μη πιστοποιημένους φορείς; Εφαρμόζεται ορθά το ως άνω Π.Δ;
  • Καλύπτει το περιεχόμενο των εξετάσεων τις τέσσερις ενότητες-δεξιότητες του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικών «ευκαιρίας» που αφενός νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισμό και αφετέρου δεν ανταποκρίνονται κατά το περιεχόμενό τους στο επίπεδο γνώσης το οποίο πιστοποιούν, προς βλάβη του δημοσίου συμφέροντος γενικώς και της Δημόσιας Διοίκησης ειδικότερα;Οι ερωτώντες βουλευτές


Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης ΨαριανόςΑλλαγή των ορίων γονικής ασφαλιστικής προστασίας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφάλιστων-άνεργων νέων.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας, οι νέοι, μέχρι την συμπλήρωση της ηλικίας των 18 ετών, υπάγονται στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων τους, έχουν την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη του φορέα αυτών καθώς και την ανάλογη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του φορέα ασφάλισης των γονέων τους. Μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους συνεχίζει να υφίσταται η ασφαλιστική κάλυψη και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψή τους, ως προστατευόμενα μέλη, μόνον εφόσον σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι και ΤΕΙ μέχρι το 24ο έτος και το 26ό έτος της ηλικίας τους, εφόσον παρακολουθούν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νέοι , εφόσον δεν εργάζονται και δεν έχουν δική τους ασφαλιστική κάλυψη, παραμένουν ανασφάλιστοι και χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από έρευνες για την απασχόληση στην χώρα μας, η τρέχουσα οικονομική κρίση πλήττει άμεσα τους νέους, με ποσοστό άνω του 30% αυτών να βρίσκεται σε καθεστώς μακροχρόνιας ανεργίας και συνεπώς να είναι ανασφάλιστοι και χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Με δεδομένο ότι άλλες χώρες, για να αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα, έχουν ήδη διευρύνει τα χρονικά όρια της ασφαλιστικής κάλυψης των γονέων προς τα τέκνα καθώς και των αντίστοιχων ιατροφαρμακευτικών παροχών,


Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:


·Ποια είναι η θέση τους για την αντιμετώπιση του προαναφερόμενου θέματος ;

·Προτίθενται να επανεξετάσουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και να διευρύνουν τα χρονικά όρια που αναφέρονται στην παροχή της γονικής ασφαλιστικής κάλυψης των τέκνων, καθώς και στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ανασφάλιστους --άνεργους νέους και ποια θα είναι αυτά ;


Οι ερωτώντες βουλευτές


Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός


Διάσωση και αξιοποίηση του σπηλαίου «Κουτούκι» στην Παιανία


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Το σπήλαιο «Κουτούκι» στην Παιανία αποτελεί το μοναδικό επισκέψιμο σπήλαιο της Αττικής (από τα 60 που υπάρχουν στον νομό) και το τέταρτο σε σπηλαιολογική αξία στην Ελλάδα.

Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο «τραγική». Μείζον πρόβλημα συνιστά ο θερμός φωτισμός της δεκαετίας του 1960, στον οποίο οφείλεται η λεγόμενη «πράσινη ασθένεια» η οποία αναπτύσσεται συνεχώς, έχοντας καλύψει τον εξαιρετικά πλούσιο λιθωματικό διάκοσμο. Εξάλλου. σε πολλά σημεία του σπηλαίου οι λάμπες έχουν καεί και δεν έχουν αντικατασταθεί, με αποτέλεσμα οι επισκέπτες να βασίζονται για τη διαδρομή τους μόνο στον φακό του ξεναγού. Περαιτέρω, υπάρχουν μπετόν που έχουν φθαρεί και γλιστρούν, σκουριασμένα κιγκλιδώματα, ενώ ο περιβάλλων χώρος παραμένει αναξιοποίητος με το μοναδικό δρόμο που καθιστά προσβάσιμο το σπήλαιο μήκους 4 χλμ. Να είναι δύσβατος και να χρήζει ανακατασκευής.

Με δεδομένο ότι επιστήμονες επισημαίνουν δε πως αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα θα χρειαστεί να κλείσει το σπήλαιο για να αποκατασταθεί το μικροκλίμα, ε

ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Προτίθεται να εξασφαλίσει (π.χ. μέσω του ΕΣΠΑ) τους απαραίτητους πόρους για την αντικατάσταση του φωτισμού του σπηλαίου, την αλλαγή των κιγκλιδωμάτων, την επίστρωση των διαδρόμων και την κατασκευή χώρου φιλοξενίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αναμονής επισκεπτών;

Ποια μέτρα θα λάβει προκειμένου να αναβαθμιστεί το ιστορικό σπήλαιο «Κουτούκι», και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

Εμπορευματοποίηση των σεμιναρίων παιδαγωγικής επάρκειας των εκπαιδευτικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Την τελευταία διετία οργανώνονται στη χώρα μας «ειδικά» σεμινάρια για χιλιάδες ανέργους πτυχιούχους τα οποία καθιερώθηκαν με νομοθετικές ρυθμίσεις της τωρινής και της προηγούμενης κυβέρνησης. Πρόκειται για σεμινάρια που αφορούν στην επάρκεια και μοριοδότηση της νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille.
Η συγκεκριμένη πρακτική έχει προκαλέσει θύελλα κοινωνικών αντιδράσεων και έχει καταγγελθεί επανειλημμένα από φορείς εκπαιδευτικών και της πανεπιστημιακής κοινότητας που εκφράζουν την αντίθεσή τους στην εμπλοκή Επιστημονικών Ενώσεων και Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Κέντρων (Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών κ.ά.) σε προγράμματα που θα χορηγούν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας επ' αμοιβή.


Η υφυπουργός Παιδείας εξήγγειλε ότι πρόκειται «να καταργηθούν τα ακριβοπληρωμένα σεμινάρια των 400 ωρών ως προσόν διορισμού καθώς αποτελούν εμπαιγμό τόσο για την επιμόρφωση που παρέχουν, όσο και για την εκπαίδευση (ν. 3848/2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις») και ότι «προβλέπεται η υποχρεωτική κατοχή Πιστοποιητικού Επάρκειας για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ των υποψηφίων για την κατάληψη μόνιμων θέσεων στη δημόσια εκπαίδευση».

Παρά όμως τις όποιες κυβερνητικές εξαγγελλίες, η διοργάνωση των εν λόγω σεμιναρίων όχι μόνο συνεχίζεται αμείωτη αλλά σε αυτήν χρησιμοποιείται η υποδομή και οι υπάλληλοι της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς συγκεκριμένες Επιστημονικές Ενώσεις σε συνεργασία με συγκεκριμένο τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν Σεμινάριο Επιμόρφωσης στην Παιδαγωγική Κατάρτιση Εκπαιδευτικών. Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι διάρκειας 200 ωρών και πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, κ.α.).

Ως αποτέλεσμα ιδιωτικοποιούνται «προσόντα» που μέχρι πριν από λίγο προσφέρονταν δωρεάν από το δημόσιο Πανεπιστήμιο ή από άλλους δημόσιους φορείς.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την κατάργηση των εν λόγω σεμιναρίων που απαξιώνουν και εμπορευματοποιούν την εκπαιδευτική διαδικασία και διαλύουν τον κοινωνικό ιστό;

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αποσαφηνιστούν οι διαδικασίες πρόσληψης των εκπαιδευτικών και η παιδαγωγική επιμόρφωση των υποψήφιων εκπαιδευτικών του δημόσιου σχολείου να γίνεται αποκλειστικά από τα ΑΕΙ και χωρίς δίδακτρα;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ


Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) που θεσμοθετήθηκαν στη χώρα μας το 2000, εξασφαλίζουν εξωσχολική απασχόληση τις απογευματινές ώρες, σε χιλιάδες παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς τους. Μέσω των εργαστηρίων Μουσικής, Θεάτρου, Εικαστικών και Παιδικής Λογοτεχνίας που πραγματοποιούν, ικανοποιούν τη ζωτική ανάγκη των παιδιών για παροχή ελεύθερου χώρου δράσης.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια τα Κ.Δ.Α.Π. αποτελούν πηγή ζωής για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς εξοικειώνουν τα παιδιά με στοιχεία του σύγχρονου πολιτιστικού γίγνεσθαι. Παράλληλα, αποτελούν σημαντική κρατική προνοιακή δομή για τη στήριξη της οικογένειας και κυρίως της εργαζόμενης μητέρας εναρμονίζοντας τον οικογενειακό με τον επαγγελματικό βίο.

Λόγω όμως της μείωσης των επιχορηγήσεων μέχρι σήμερα από τα 240 Κ.Δ.Α.Π. έχουν κλείσει τα 41, μεταξύ άλλων αυτά της Σερίφου, της Αμάνης Χίου, της Αμαλιάδας και της ακριτικής Πωγωνιανής. Λουκέτο σε 41 Κ.Δ.Α.Π. σημαίνει όμως ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι σε αυτά μένουν άνεργοι, ενώ παράλληλα δημιουργείται σημαντικό κενό στην εξωσχολική δωρεάν απασχόληση των παιδιών.
Οι 700 άνθρωποι που απασχολούνται στα υπόλοιπα 199 Κέντρα που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, παραμένουν απλήρωτοι εδώ και αρκετούς μήνες. Οι εργαζόμενοι ζουν υπό καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους, όπως στα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ του Δήμου Αγρινίου που δεν άντεξαν άλλο τις υποσχέσεις και προχώρησαν σε επίσχεση εργασίας από τη Δευτέρα 17.06.10.

Τα προβλήματα όμως που αντιμετωπίζουν όπως, οι πολύμηνες καθυστερήσεις πληρωμής των εργαζομένων, η απουσία θέσπισης ενός θεσμικού πλαισίου με σκοπό την εξασφάλιση συνέχειας της λειτουργίας των δομών αυτών και η διασφάλιση των εργαζομένων που ήδη απασχολούνται, δημιουργούν κοινωνικά ερωτήματα και αβεβαιότητα για το μέλλον αυτού του προνοιακού θεσμού που παρέχει ουσιαστική στήριξη στην οικογένεια.

Κατόπιν αυτών, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Που οφείλονται οι πολύμηνες καθυστερήσεις πληρωμής των εργαζομένων στα Κ.Δ.Α.Π. και πότε πρόκειται να εισπράξουν τα οφειλόμενα;

Θα δημιουργηθούν κοινωνικές υπηρεσίες στους ΟΤΑ με μόνιμες δομές Κ.Δ.Α.Π με ταυτόχρονη μεταφορά Εθνικών πόρων 100% και αρμοδιοτήτων από την κεντρική διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως προβλέπει ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων;

Για ποιους πολιτικούς, διοικητικούς, οικονομικούς λόγους δεν έχει, έως σήμερα, αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω δομών σε ολόκληρη τη χώρα;
Ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης που έχει προβλεφθεί για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π. και ποιο το χρονοδιάγραμμα για την εκταμίευσή της;

Θα προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στην αύξηση της χρηματοδότησης των Κ.Δ.Α.Π. δεδομένου ότι αναμφισβήτητα εμπίπτουν στις δομές κοινωνικής πολιτικής και ειδικότερα στήριξης της ελληνικής οικογένειας;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός


Υπολειτουργία του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Οι δημόσιες κλίνες αποκατάστασης που απαιτούνται για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες της χώρας υπολογίζονται σε πολλές χιλιάδες, ωστόσο ο αριθμός των υπαρχουσών παραμένει στις 180. Τα δυο τρίτα εξ αυτών (130) ανήκουν στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (ΕΙΑΑ) στους Αγίους Αναργύρους.

Η υπαγωγή του ΕΙΑΑ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε να αποτελέσει επίκεντρο ενός πλήρους στρατηγικού σχεδιασμού για βελτιωμένες υπηρεσίες αποκατάστασης σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανόταν στις προεκλογικές δεσμεύσεις της Ν.Δ. ήδη από το 2004. Ακολούθως, στα μέσα του 2006, διατυπώθηκε ως «κατεπείγουσα δέσμευση» η υπαγωγή του στο ΕΣΥ, το 2007 συμπεριλήφθηκε στο προεκλογικό πρόγραμμα της Ν.Δ., και επαναδιατυπώθηκε στα τέλη του 2008.

Η ένταξη του ΕΙΑΑ –με τη διατήρηση της σχετικής αυτονομίας του– στο ΕΣΥ αποτελεί έντονο αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων και του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών. Παρά όμως τις όποιες κυβερνητικές υποσχέσεις και τα αιτήματα των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου αποκατάστασης των κινητικά αναπήρων, τα προβλήματα στη λειτουργία του ΕΙΑΑ δυστυχώς παραμένουν. Επιπλέον, οι εσωτερικοί και αύλειοι χώροι του κτιρίου είναι εγκαταλειμμένοι καθώς στα 30 χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος ελάχιστες επισκευές έχουν γίνει στη συντήρησή τους.

Επίσης, σε εκκρεμότητα βρίσκεται και το θέμα της αναβάθμισης των δεκάδων ανά την Ελλάδα περιφερειακών δημόσιων κέντρων που προσφέρουν υπηρεσίες αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) καθώς μερικά παραμένουν κλειστά, ενώ όσα υπολειτουργούν, πορεύονται με χαμηλούς προϋπολογισμούς και ανειδίκευτο προσωπικό.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί σχετικά: α. με την ένταξη του ΕΙΑΑ στο ΕΣΥ δεδομένου ότι η υπαγωγή του σε αυτό αυτομάτως θα απελευθέρωνε τον ρόλο του ως Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης και β. σχετικά με την παράλληλη ανάπτυξη δικτύου κλινικών αποκατάστασης στην περιφέρεια;

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του κτιρίου του Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης ΨαριανόςΚύρωση συμβάσεων που αφορούν το μηχανισμό στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ


Η δανειακή σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και των μελών της Ευρωζώνης ύψους 80 δις ευρώ συνιστά νομοθετική πράξη με σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Στις 7 Μαΐου 2010, ο Υπουργός Οικονομικών έφερε στη Βουλή τροπολογία προς ψήφιση με «διαδικασίες εξπρές», σύμφωνα με την οποία, στο πλαίσιο του νόμου που καθορίζει το θέμα των συμβάσεων που υπογράφει η χώρα με την ΕΕ και το ΔΝΤ, αναγκαία για την εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας θα είναι πλέον μόνο η υπογραφή του Υπουργού ενώ δεν θα χρειάζεται αυτή να περάσει πρώτα από κύρωση στη Βουλή. Ο Υπουργός Οικονομικών είχε αιτιολογήσει την πρωτοβουλία του συνδέοντάς τη με το ταξίδι που επρόκειτο να κάνει την επομένη για την υπογραφή της συμφωνίας εκταμίευσης της οικονομικής βοήθειας. Στην Ολομέλεια της ο κ. Παπακωνσταντίνου είχε επί λέξει αναφέρει:

«Στο σημερινό νομοσχέδιο προστίθεται μία νέα παράγραφος με την οποία η ισχύς των συμβάσεων δανεισμού είναι από τη στιγμή της υπογραφής τους. Αυτό γίνεται για έναν πολύ απλό λόγο: Για να μπορέσει να γίνει η εκταμίευση των ποσών στην ώρα τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προφανώς, οι συμβάσεις αυτές θα έρθουν στη συνέχεια και στη Βουλή των Ελλήνων για συζήτηση και κύρωση. Όμως, για να μπορέσει να γίνει η εκταμίευση στην ώρα τους, το διευκρινίζουμε αυτό με μερικές νομοτεχνικές αλλαγές που γίνονται στο κείμενο».

Επειδή, όπως είχε υποστηριχθεί, η τροποποίηση αυτή είναι καθαρά νομοτεχνικού χαρακτήρα, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:


· Με δεδομένο ότι μετά την εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας το Μάιο «στην ώρα της», δεν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών κύρωσης διεθνών συμβάσεων από τη Βουλή, προτίθεται να άρει ή να τροποποιήσει την ως άνω περιγραφόμενη τροπολογία;


· Πότε θα φέρει στη Βουλή για συζήτηση και κύρωση τις συμβάσεις που αφορούν το μηχανισμό στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

Θερμοηλεκτρική Μονάδα Υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου


«Βρώμικη» και επικίνδυνη η επένδυση στο Πλατυγιάλι Αστακού

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Σοβαρότατους κινδύνους για το περιβάλλον εγκυμονεί η δημιουργία του μεγαλύτερου θερμοηλεκτρικού σταθμού της χώρας μας (1100 ΜW) με καύσιμο υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο στο Πλατυγιάλι του Αστακού.

Η συγκεκριμένη επένδυση της εταιρείας πετρελαίων του Κατάρ, αλλάζει άρδην το διαμετακομιστικό χαρακτήρα του λιμανιού, αλλά και τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της ευρύτερης περιοχής και μετατρέπει την περιοχή σε ενεργειακό κέντρο μεγάλης μάλιστα, επικινδυνότητας, αφού μέρος της επένδυσης εμπίπτει στην οδηγία Sevezo.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός.

Στην ερώτησή τους οι 4 βουλευτές αναφέρουν:

Με ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα ταχύτητα ολοκληρώθηκαν τους τελευταίους μήνες οι διαδικασίες αδειοδότησης της μεγαλύτερης θερμοηλεκτρικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της χώρας μας ισχύος 1100 ΜW. Πρόκειται για επένδυση της εταιρείας πετρελαίων του Κατάρ (Qatar Petreleum) και αφορά μεταξύ άλλων την κατασκευή θερμοηλεκτρικού σταθμού με καύσιμο υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο (Liquid Petroleum Gas – LPG) στο Πλατυγιάλι του Δήμου Αστακού.

Το δεδηλωμένο ενδιαφέρον του πρωθυπουργού, οι επισκέψεις υπουργών στο Κατάρ και του πρέσβη της χώρας αυτής ερμηνεύουν ίσως την ασυνήθιστη ταχύτητα έκδοσης της πρώτης άδειας παραγωγής που δόθηκε από τη ΡΑΕ σε λιγότερο από ένα μήνα μετά την κατάθεση της σχετικής αίτησης, αλλά δεν είναι αρκετές για να αιτιολογήσουν ένα τέτοιο επενδυτικό σχέδιο για τους παρακάτω λόγους:

· Δεν προβλέπεται στον κατατεθειμένο στη Βουλή μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό, ούτε ως μέγεθος ηλεκτρικής ισχύος ούτε ως καύσιμο ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο κατά πόσο είναι συμβατό με τους εθνικούς στόχους για μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και για αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) στο 20% του εθνικού ενεργειακού μείγματος , πολύ περισσότερο που το μεγαλύτερο μέρος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας φέρεται να προορίζεται για εξαγωγή στην Ιταλία.

· Ενέχει μεγάλη επικινδυνότητα (κίνδυνος έκρηξης με επιπτώσεις σε ακτίνα χιλιομέτρων, αλλά και από τις διαφυγές αερίου που αναμένεται να φθάνουν τα 40 έως 60 εκατομμύρια κυβικά μέτρα -κατά μέσο όρο 40.000 τόνους- ετησίως).
Εξάλλου υπάγεται στην οδηγία «Σεβέζο» ως επικίνδυνη βιομηχανική εγκατάσταση.

· Συνεπάγεται σοβαρότατη τοπική θερμική ρύπανση τόσο στην ατμόσφαιρα όσο και στη θάλασσα, αλλά και τοπική ατμοσφαιρική ρύπανση από οξείδια του Αζώτου και του Θείου, μονοξείδιο του Άνθρακα, αιωρούμενα σωματίδια σε απόσταση μόλις 10 χλμ από την πόλη του Αστακού.

· Περιλαμβάνει, ως περιβαλλοντικό άλλοθι, μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων από φύκια μέσω διοχέτευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη θάλασσα, τεχνολογία που δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί σε τέτοια κλίμακα.

· Βρίσκει αντίθετο τον τοπικό πληθυσμό που θέλει τη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγυαλίου ως διαμετακομιστικό λιμάνι και πλήττει σοβαρά την τουριστική προοπτική της ευρύτερης περιοχής.
Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη επένδυση αλλάζει άρδην το διαμετακομιστικό χαρακτήρα του λιμανιού, αλλά και τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της ευρύτερης περιοχής, μετατρέπει την περιοχή σε ενεργειακό κέντρο μεγάλης μάλιστα, επικινδυνότητας, αφού μέρος της επένδυσης εμπίπτει στην οδηγία Sevezo,

ερωτώνται οι κ. κ υπουργοί:


1. Ποιο θα είναι το όφελος για τους κατοίκους της περιοχής και την Εθνική μας οικονομία, από την υλοποίηση μιας τέτοιας επένδυσης σε ένα λιμάνι που διαθέτει ελεύθερη ζώνη εμπορίου και ελεύθερη ζώνη βιομηχανίας, χωρίς την επιβολή φόρων και χωρίς την επιβολή προστιθέμενης αξίας στα διακινούμενα προϊόντα της, όπως είναι τα πετρελαϊκά παράγωγα;

2. Πόσο θα επιβαρύνει η συγκεκριμένη επένδυση με νέα χρηματικά πρόστιμα την προβληματική κατά τα άλλα Ελληνική οικονομία αφού θα ανεβάσει τους ρύπους και σε πανελλαδικό επίπεδο .

3. Πως θα αντισταθμιστούν οι λιγοστές (140 από 1500 που είχαν αρχικά αναφερθεί) θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από την εγκατάσταση της εν λόγω εταιρίας στο λιμάνι του Αστακού, με τις απώλειες των θέσεων εργασίας που θα επιφέρει η λειτουργία της εν λόγω μονάδας σε άλλους υφιστάμενους οικονομικούς τομείς οι οποίοι θα υποστούν σοβαρή συρρίκνωση;

4. Αληθεύει ότι απ’ τις 23/10/2009 έχει κατατεθεί αίτηση στη ΡΑΕ (απ’ την εταιρεία ENGAL) για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από καύση αστικών αποβλήτων (σκουπιδιών) 200MW στην ίδια περιοχή;

Οι ερωτώντες βουλευτές


Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός

Χωρίς στοιχειώδη πυρασφάλεια ο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Το θέμα της πυρασφάλειας του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας φέρνουν με ερώτησή τους στη βουλή, οι βουλευτές της αριστεράς Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός.

Οι 4 βουλευτές ερωτούν τους συναρμόδιους υπουργούς Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Προστασίας του πολίτη γιατί ο ΧΥΤΑ δεν διαθέτει μέχρι σήμερα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας , καθώς και με ποιο χρονοδιάγραμμα και ποια διαδικασία θα υποχρεωθεί η δημοτική αρχή να υποβάλει για έγκριση το απαιτούμενο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Πλήρως επιβεβαιωτικό των ενστάσεων και αντιδράσεων φορέων και κατοίκων για τις συνθήκες λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ξερόλακκα της Πάτρας και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής, αποτελεί το υπ’ αριθ. 5302/Φ.702.15/16-06-10 έγγραφο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πατρών σχετικά με το σύστημα πυρασφάλισης του χώρου.

Συγκεκριμένα, μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε στον ΧΥΤΑ στις 15/06/2010 προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς (13/06/2010), αποδεικνύεται με τον πλέον τραγικό τρόπο, η απαράδεκτη και πλήρης απουσία στοιχειωδών μέτρων ορθολογικής διαχείρισης η απαράδεκτη αμέλεια της δημοτικής αρχής να λάβει τα στοιχειώδη μέτρα ορθολογικής διαχείρισης του ήδη κορεσμένου ΧΥΤΑ με αποτέλεσμα να επιβεβαιώνεται πανηγυρικά το δίκαιο των φορέων και κατοίκων.

Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Γιατί ο ΧΥΤΑ δεν διαθέτει μέχρι σήμερα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας και γιατί δεν έπραξαν τα ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους οι υπεύθυνοι ελεγκτικοί μηχανισμοί;

Με ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποια διαδικασία θα υποχρεωθεί η δημοτική αρχή να υποβάλει για έγκριση το πιο πάνω σχέδιο και πώς θα αντιμετωπίζονται παρόμοια περιστατικά κατά το μεταβατικό διάστημα;

Οι ερωτώντες βουλευτές


Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός


Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Δημοκρατική Αριστερά:"Κύττταρο υπεύθυνης δράσης"


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης με την συμμετοχή 520 αντιπροσώπων απ’ όλη τη χώρα.Αποφασίστηκε η συγκρότηση πολιτικού κόμματος με τίτλο «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ».

Εγκρίθηκε η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πολιτική Θέσεων και Αρχών του νέου κόμματος και ανεδείχθη Πανελλαδική Πολιτική Επιτροπή που αναλαμβάνει την ευθύνη της διοργάνωσης του 1ου Συνεδρίου της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ μέσα στο 2010.

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 Ιουνίου, στις 8 μμ, θα πραγματοποιηθεί δημόσια πολιτική εκδήλωση, στο ξενοδοχείο Athens IMPERIAL με ομιλητή τον Φώτη Κουβέλη.

Βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης είναι:

Τι είναι και τι θέλει η Δημοκρατική Αριστερά"Εμείς, το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς που έρχεται από μακριά και πάει μακριά, δεσμευόμαστε, παράλληλα με τη διαμόρφωση μιας ρεαλιστικής και υπεύθυνης πρότασης εξόδου από την κρίση, να ενισχύσουμε μεθόδους και πρακτικές που θα φέρνουν την πολιτική στους πολίτες και τους πολίτες στην πολιτική.Φιλοδοξούμε το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς να είναι η απάντηση στο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για τη ριζική ανασυγκρότηση του πολιτικού πεδίου και για τον ανακαθορισμό των κοινωνικών συσχετισμών.

Η Δημοκρατική Αριστερά είναι, ταυτοχρόνως, η υπεράσπιση του παρελθόντος και του μέλλοντος της ανανεωτικής, δημοκρατικής και οικολογικής αριστεράς. Ο πυρήνας των ανανεωτικών ιδεών, που τον κωδικοποιούμε στις θεμελιώδεις αρχές:
«δημοκρατικός σοσιαλισμός - αριστερός ευρωπαϊσμός - μεταρρυθμιστική στρατηγική –οικολογική εγρήγορση» είναι και παραμένει στοιχείο της ταυτότητάς μας. Οι ιδέες αυτές εξακολουθούν να είναι ενεργές και να τροφοδοτούν τους προβληματισμούς μας για το μέλλον της αριστεράς. Γιατί ο χώρος της ανανεωτικής και διαρκώς ανανεούμενης αριστεράς είναι και πρέπει να είναι ένα ζωντανό κύτταρο υπεύθυνης στάσης, επίκαιρου λόγου, προγραμματικών θέσεων για τη προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας.

Αφήνουμε πίσω μας την Ελλάδα της χρεοκοπίας και της παρακμής. Είμαστε η Αριστερά της δημιουργίας, της κριτικής σκέψης και της πολιτιστικής αναγέννησης.Είμαστε εμείς η Αριστερά που σταθερά υποστηρίζει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος πέρα από το νεοφιλελευθερισμό και το ΔΝΤ. Η αριστερή αντιμετώπιση της κρίσης: η επιβεβλημένη μείωση του ελλείμματος και η συγκράτηση του χρέους να μη φορτωθεί στις πλάτες των εργαζομένων μέσα από την αποσάθρωση των εργασιακών σχέσεων και των κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά να συνδυαστεί με βαθιά αλλαγή του κράτους, του άδικου φορολογικού συστήματος, της διαχείρισης των χρημάτων του δημοσίου, του παραγωγικού αλλά και του καταναλωτικού προτύπου, επιλογών και νοοτροπιών σπατάλης, διαφθοράς.

Η υπεράσπιση του «δημόσιου συμφέροντος» είναι κεντρικό ιδεολογικό πρόταγμα, που θα μας επιτρέψει να επικεντρώσουμε τις δράσεις μας γύρω από τις «πολιτικές της κρίσης». Παράλληλα με τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας, τις προτάσεις αντιμετώπισής της, η δική μας αριστερά δεν μπορεί παρά να επικεντρώνεται στην ανθρώπινη διάσταση της κρίσης και το προστατευτικό δίκτυ της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η εστίαση στην αναδιανομή, στην αλληλεγγύη και στον επανακαθορισμό του προτύπου ανάπτυξης ανοίγει σήμερα το έδαφος για μια ουσιαστική παρέμβαση στο κράτος, στην αυτοδιοίκηση με αποκέντρωση και στους θεσμούς, αλλά και στη μεικτή οικονομία, με στόχο την προώθηση δομικών μεταρρυθμίσεων.

Οι κατευθύνσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για στρατηγική επιλογή για τη χώρα, τους εργαζόμενους, τη δημοκρατία και τον πολιτισμό. Η αντιμετώπιση της κρίσης συνδυάζεται με τις αναγκαίες αλλαγές στην ΕΕ προς την επείγουσα κατεύθυνση της ομοσπονδιακής δημοκρατικής ενοποίησης με πρώτους στόχους τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του τραπεζικού συστήματος και των χρηματαγορών από πολιτικούς θεσμούς, την απεμπλοκή από τους ασφυκτικούς δημοσιονομικούς κανόνες και αποδοχή της βαρύτητας των κριτηρίων απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, τη στήριξη του ευρώ με ισχυρό κοινοτικό προϋπολογισμό, τη στήριξη χωρών όταν δέχονται τις κερδοσκοπικές επιθέσεις, δηλαδή κοινή οικονομική πολιτική.

Οι αλλαγές αυτές απαιτούν νέους κοινωνικούς και πολιτικούς συσχετισμούς και αγώνες σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.Είμαστε η αριστερά που έχει ενσωματώσει στον πυρήνα της συγκρότησής της την πεποίθηση ότι Αριστερά και Οικολογία μπορούν να συνθέσουν ένα καινούριο όραμα μια προγραμματική καινοτομία για τον κόσμο και τις σύγχρονες κοινωνίες. Αυτό σημαίνει βαθιές αλλαγές στον τρόπο που, ως αριστεροί/ές, σκεφτόμαστε και δρούμε, στα οράματα, στις αξίες, στις προτάσεις μας. Σημαίνει την ανάγκη για πράσινη-οικολογική στροφή της οικονομίας ως μιας ώριμης δυνατότητας για ισχυρές μεταρρυθμιστικές αλλαγές για το κλίμα και ένα νέο ενεργειακό πρότυπο.Απευθυνόμαστε σήμερα στους προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες της χώρας μας ζητώντας την ενεργό στήριξη, τη συμπόρευση και τη συμμετοχή τους στο εγχείρημά μας.

Το νέο μας κόμμα στηριγμένο στις αρχές της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της πολυφωνίας και της αποτελεσματικότητας, συνδυάζοντας τη συλλογικότητα με την ατομική ευθύνη στη λειτουργία και τη δράση, διεκδικεί να κερδίζει ένα μεγάλο στοίχημα με τους πολίτες που συμμετέχουν ή το παρακολουθούν: Να επιβεβαιώνει καθημερινά την αντιστοιχία του με τα οράματα που επαγγέλλεται».

Η ΑΧΑΪΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Πανελλαδική Πολιτική Επιτροπή της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ με τους:

Βουκελάτο Κώστα, Κριετσιώτη Κώστα, Παπαθεοδωρόπουλο Τάκη, Σταυρόπουλο Χρήστο, Τσούκαλη Νίκο και από την Νεολαία οι Παναγιωτόπουλος Νίκος, Τσεκούρα Άννα, Τσιμεράκης Αντρέας και Τσούκαλης Κώστας

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

Υλοποίηση της σύμβασης παραχώρησης του Παμπελοποννησιακού σταδίου

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Την υλοποίηση της σύμβασης παραχώρησης του Παμπελοποννησιακού σταδίου εκ μέρους της πολιτείας, ζητούν με ερώτησή τους προς τον υπουργό πολιτισμού, οι ανεξάρτητοι βουλευτές της αριστεράς, Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός.

Στην ερώτησή τους οι 4 βουλευτές αναφέρουν:

Ούτε ένα € δεν έχει εκταμιευτεί για τη λειτουργία και συντήρηση του Παμπελοποννησιακού Σταδίου της Πάτρας, παρά την υποχρέωση της πολιτείας προς το Δήμο Πατρέων όπως αυτή καταγράφεται στη σύμβαση παραχώρησης που είχε υπογραφεί πριν από τρία χρόνια. Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση η Γ. Γ Αθλητισμού προβλεπόταν να διαθέσει στο Δήμο Πατρέων 300.000 € το Μάρτιο του 2009 και 800.000 € το 2010 αλλά και 1,5 εκατομμύριο € από τα «Ολυμπιακά Ακίνητα» προκειμένου να συντηρηθεί και να λειτουργήσει η εγκατάσταση.

Η λειτουργία του σταδίου, που σήμερα γίνεται με την οικονομική ενίσχυση του Δήμου Πατρέων, ο οποίος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει, θα γίνει προβληματική εάν συνεχιστεί η αθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων που είχε αναλάβει το ΥΠΠΟ και τα «Ολυμπιακά Ακίνητα». Στον αέρα παραμένει επίσης η σύσταση του Φορέα για τη διαχείριση του σταδίου μιας και δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Α.Ε χωρίς οικονομικούς πόρους.

Επειδή η λειτουργία του σταδίου, για το οποίο δαπανήθηκαν εκατομμύρια €, είναι απολύτως απαραίτητη, τόσο για την αθλητική κοινότητα της πόλης, όσο και για τους αθλούμενους πολίτες,

ερωτάται οκ. Υπουργός

Πότε θα εκπληρώσει το υπουργείο τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Δήμο Πατρέων, σύμφωνα με όσα προβλέπει η υπογραφείσα σύμβαση παραχώρησης;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός

Η ιδρυτική πράξη του νέου κόμματος της Ανανεωτικής Αριστεράς


Τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά του νέου κόμματος της Αριστεράς που η ιδρυτική του πράξη υπογράφεται σήμερα στη συνδιάσκεψη 400 στελεχών της Ανανεωτικής Πτέρυγας, περιέγραψε ο Φώτης Κουβέλης: «Θέλουμε μια Αριστερά ρηξικέλευθη και τολμηρή, που δεν βολεύεται στα εύκολα και γι' αυτό δεν κάνει καμιά παραχώρηση, ούτε στον αριστερότροπο λαϊκισμό, ούτε στον μυωπικό αριστερισμό, δεν θεωρεί άκριτα ως δίκαιο αίτημα την υπεράσπιση κάθε κεκτημένου και δεν χαϊδεύει συντεχνίες στο όνομα μικροκομματικών σκοπιμοτήτων». Το όνομα του νέου κόμματος, όπως και η οργανωτική του συγκρότηση θα προκύψουν μετά τη συνδιάσκεψη. Πάντως ο τίτλος του κόμματος είναι βέβαιο ότι θα εμπεριέχει τις λέξεις «Δημοκρατική Αριστερά».

Η ομιλία του ανεξάρτητου βουλευτή Φώτη Κουβέλη που αποτελεί και τον εν δυνάμει πρόεδρο του νέου κόμματος (μέχρι να επιβεβαιωθεί από την ψήφο των συνέδρων), απαντάει κυρίως στο ερώτημα της αναγκαιότητας ίδρυσης νέου κόμματος και επιβεβαιώνει τις θεμελιακές διαφορές με τον ΣΥΡΙΖΑ στη χάραξη κοινής πολιτικής, που επέβαλαν και την αποχώρησή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι αναφερόμενος σε πολλά σημεία της ομιλίας του ο κ. Κουβέλης στις ευθύνες της κυβέρνησης για την οικονομική κρίση, καταλόγισε ευθύνες στην Αριστερά τονίζοντας: «Οι φορείς της αριστεράς αρνήθηκαν, για διαφορετικούς λόγους, να διατυπώσουν, να οργανώσουν τις κοινωνικές δυνάμεις με εναλλακτική πρόταση. Ξοδεύτηκαν στις καταγγελίες χωρίς κανένα αποτέλεσμα, στα λόγια επιχειρούσαν να μπλοκάρουν το ένα πακέτο μετά το άλλο, που γίνονταν όλο και χειρότερα και έφθασαν στο σημείο να αναζητούν λύσεις εκτός ΕΕ και χωρίς ευρώ».

Αναφερόμενος στο μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στον «αριστερό ευρωπαϊσμό» ως κύριο και βασικό στοιχείο της πολιτικής του νέου κόμματος, ο κ. Κουβέλης κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για την έξοδο της χώρας από την κρίση στο πλαίσιο της Ε.Ε. Άσκησε δριμεία κριτική στα δύο κόμματα εξουσίας και κυρίως στην κυβέρνηση και απευθύνθηκε στον κόσμο της Οικολογίας για συνεργασία, γεγονός που μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσα από προγραμματική συνεργασία με το κόμμα των Οικολόγων, είτε σε ρήξη μαζί τους, λόγω της διεκδίκησης κοινού ακροατηρίου.
Στη συνδιάσκεψη του υπό ίδρυση κόμματος επικράτησε αισιοδοξία για την αποδοχή που βρήκε το εγχείρημα, στην ομιλία του Φ. Κουβέλη αλλά και άλλων ομιλητών έγινε μνεία στον ένα χρόνο από τον θάνατο του Μ. Παπαγιαννάκη και στη σημασία της απώλειάς του από το νέο εγχείρημα. Δεν παρέστη ο Λεωνίδας Κύρκος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Ελευθεροτυπίας», στο νέο κόμμα τον τομέα της επικοινωνίας θα αναλάβουν οι Θ. Μαργαρίτης και Κ. Κάρης, την οργανωτική συγκρότηση οι Στ. Μπαγιώργος και Χ. Μαυροκεφαλίδης, επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού ο Μ. Σαμπατακάκης, στην επιτροπή θέσεων ο συγγραφέας Γ. Κακουλίδης και ο Γερ. Γεωργάτος, το συντονισμό των οργανώσεων θα έχει ο Σπ. Λυκούδης, την κοινοβουλευτική ευθύνη ο Δ. Χατζησωκράτης. Οι τρεις βουλευτές Ν. Τσούκαλης, Αθ. Λεβέντης, Γ. Ψαριανός, συνεπικουρούμενοι από τις πρώην βουλευτίνες Σοφία Ανδριοπούλου, Αννα Φιλίνη, Ασημίνα Ξηροτύρη, θα αναλάβουν την εκπροσώπηση του κόμματος στα ραδιοτηλεοπτικά πάνελ.

Στο νέο κόμμα θα προσχωρήσει σχεδόν το σύνολο της ΑΡΣΗ (Αριστερά Σήμερα), του ομίλου προβληματισμού που είχε συστήσει ο Μ. Παπαγιαννάκης, με στελέχη όπως η καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής Βάσω Κιντή, ο μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος Στ. Λιβαδάς, η καθηγήτρια Ιστορίας Μαρία Ρεπούση, οι πανεπιστημιακοί Δ. Παπαδημητρόπουλος, Γ. Αντωνίου και οι Γ. Μπράμος, Τ. Σαμαντάς, Μ. Τσαγκαράκης. Και «παλιοί Ρηγάδες» όπως οι Αθ. Αθανασίου, Νικ. Σταματάκης, Γ. Παππάς. Από το χώρο της διανόησης οι Ρέα Γαλανάκη, Κίττυ Αρσένη, Χ. Χωμεσίδης, οι πανεπιστημιακοί Β. Πεσματζόγλου, Σ. Χατζημπίρος και οι Φ. Λαμπρινός, Δ. Μούτσης, Κ. Κουτσομύτης.


Αποσπάσματα της ομιλίας του Φώτη Κουβέλη

Ορισμένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία της ομιλίας του κ. Κουβέλη για τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά του νέου κόμματος, έχουν ως εξής:


«Η οικονομική κρίση, η απειλή για το ευρώ απαιτούν περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη ενοποίηση, οικονομική διακυβέρνηση. Η Ελλάδα έχει τώρα περισσότερο από ποτέ ανάγκη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα άλλα που ακούγονται είναι σενάρια ανεξέλεγκτης πορείας στο άγνωστο ή στο γκρεμό της πλήρους κατάρρευσης. Η Ευρώπη δεν είναι όπως τη θέλουμε, όπως την έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι, οι πιό αδύνατες οικονομίες της. Αυτό σημαίνει πιο επίμονη προσπάθεια για την αλλαγή των συσχετισμών, πιο ανοιχτή πολιτική συμμαχιών μέσα στην Ευρωπαϊκή΄Ενωση. Η εξυπηρέτηση των λαϊκών συμφερόντων - και στην εθνική τους διάσταση- ταυτίζεται με τη σταθερή και ενεργό θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικοδόμηση συμμαχιών σε επίπεδο κρατών, πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων για κοινές δράσεις και ενωσιακές πολιτικές, είναι ο μόνος δρόμος διεξόδου από την κρίση.Το όραμα μιας πολιτικά ενοποιημένης Ε.Ε. δημοκρατικής, κοινωνικής και οικολογικής, έχει αφετηριακό στοιχείο την πολιτική απόφαση για ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο σε προοδευτική κατεύθυνση. Για μακρόπνοες διαρθρωτικές πολιτικές, πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ενίσχυση της απασχόλησης. Για τη διεκδίκηση ενός νέου προοδευτικού ευρωπαϊκού συντάγματος ομοσπονδιακού χαρακτήρα.Σήμερα η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης είναι περισσότερο αναγκαία από κάθε περίοδο. Η εξισορρόπηση της κυριαρχίας των ΗΠΑ σε όλα τα επίπεδα μπορεί να επιδιωχθεί από πολιτικά υποκείμενα που έχουν ή μπορεί να επιτύχουν δυνατότητες στην ίδια κλίμακα. Τέτοιο πολιτικό υποκείμενο μπορεί να είναι και να γίνει η Ε.Ε. πολιτικά ενοποιημένη. Στο πεδίο μιας πολιτικά ενοποιημένης Ε.Ε. αποκτούν νέο νόημα, νέα πειστικότητα, τόσο τα κινήματα όσο και η πολιτική παρέμβαση στους θεσμούς, η ανάπτυξη διεκδικήσεων και αγώνων στην κατάλληλη διάσταση, αλλά και συναινέσεων, ευρύτερων συσπειρώσεων. Εδώ βασίζεται ο αριστερός ευρωπαϊσμός.

Η ανανεωτική αριστερά, οι θέσεις και οι προτάσεις μας, η πολιτική ηθική, η δημοκρατικότητα, είναι περισσότερο αναγκαίες από ποτέ. Η στρατηγική της διεύρυνσης της δημοκρατίας στο εθνικό, αλλά και στο ευρωπαϊκό πεδίο, είναι η μόνη απάντηση στην επέλαση των κερδοσκόπων».


Ιδεολογικό στίγμα«Εντάσσουμε τους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες στη στρατηγική του δημοκρατικού δρόμου προς το σοσιαλισμό, ειδικά μέσα στις συνθήκες της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης. Σοσιαλισμός και Δημοκρατία δεν ξεχωρίζουν. Πρώτιστος στόχος μας, η καταπολέμηση της αμφισβήτησης και της υπονόμευσης των δημοκρατικών θεσμών που σήμερα πλήττονται και απαξιώνονται διαρκώς. Επιδίωξή μας είναι η εμβάθυνσή τους, η συμμετοχή και η παρέμβασή μας σ' αυτούς»...... «Οι πολιτικές μας παρεμβάσεις και επιλογές νοούνται από θέση ευθύνης για την πορεία της χώρας, με πλήρη απόρριψη της πολιτικής που καλλιεργεί καταστροφικά αδιέξοδα και συντείνει στη χαοτική χρεοκοπία. Οι κοινωνικοί αγώνες αποκτούν προοπτική και δύναμη όταν χαράσσουν διεξόδους - βαθιές αλλαγές στο σημερινό κράτος και την οικονομία. Δεν μπορεί να στηρίζονται στον κρατικισμό, στο δογματισμό και στην αυταρχική κομματική εξουσία»... ... «Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο, το συλλογικό συμφέρον, εστιάζουμε στην αναδιανομή, στην αλληλεγγύη και στον επανακαθορισμό του μοντέλου ανάπτυξης. Είναι αναγκαία, ιδιαίτερα σήμερα, μια ουσιαστική παρέμβαση στο κράτος, αλλά και στην οικονομία, με στόχο την προώθηση δομικών μεταρρυθμίσεων, που θα ρηγματώνουν και θα αμφισβητούν συστηματικά και όχι γενικόλογα και αόριστα, το νεοφιλελεύθερο καπιταλιστικό μοντέλο, που τεμάχισε την κοινωνία και γέννησε την οικονομική κρίση. Δημόσιο συμφέρον σήμερα σημαίνει και προστασία, αναβάθμιση του περιβάλλοντος, αειφορία και πράσινη-οικολογική ανασυγκρότηση της οικονομίας.Αριστερά και Οικολογία δεν είναι πλέον δυνατό να λειτουργήσουν χωριστά ως δυνάμεις σφαιρικού μετασχηματισμού. Μαζί, όμως, μπορούν να συνθέσουν ένα καινούριο όραμα, μια προγραμματική καινοτομία και κατάκτηση για τον κόσμο και τις σύγχρονες κοινωνίες. Η σύμπλευση με τον οικολογικό χώρο, επιβάλλεται από την υιοθέτηση μιας συνολικής οπτικής για την αναπτυξιακή προοπτική σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Επιδιώκουμε να γίνουμε η αριστερά της αειφόρου ανάπτυξης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της κλιματικής αλλαγής και μάλιστα στην εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης»....

Για τις ευθύνες της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων«Αν οι πολίτες είχαν εναλλακτικές λύσεις θα έβαζαν κυριολεκτικά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τα συγκεκριμένα κόμματα. Και τους δύο, παρά την προσπάθεια της ΝΔ να κρυφτεί. Η κυβέρνηση κατανέμει άδικα τα βάρη της κρίσης, αφήνει την κοινωνία χωρίς ρεαλιστική προοπτική. Η ΝΔ υποκρίνεται όλο και περισσότερο. Η διαφθορά παραμένει ατιμώρητη. Η φοροδιαφυγή, πέρα από επικοινωνιακές κινήσεις δεν συμπιέζεται. Κανένα μέτρο κοινωνικού ελέγχου της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος δεν έχει ληφθεί. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, στο κράτος. Ο λαός μας έχει χάσει την αυτοπεποίθησή του για τη δυνατότητα να ελέγξει την τύχη του, την πορεία της χώρας του. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, δε θέλουμε και δεν πρέπει να αναστηλωθεί το πελατειακό κράτος . Θυμίζουμε ότι ακόμη και όταν ήταν άμεσα ορατό ότι έρχονταν τα χειρότερα, οι πολιτικές δυνάμεις, που δεν μετείχαν στις ευθύνες της κατάρρευσης, παρέλυσαν μέσα στο κλίμα του αριστερισμού και στα μεγάλα λόγια . Ας μην ξεχνούμε ότι επι μήνες, όσο ήταν σε εξέλιξη οι εκβιασμοί και τα επάλληλα κυβερνητικά σχέδια, οι φορείς της αριστεράς αρνήθηκαν, για διαφορετικούς λόγους, να διατυπώσουν, να οργανώσουν τις κοινωνικές δυνάμεις με εναλλακτική πρόταση. Ξοδεύτηκαν στις καταγγελίες χωρίς κανένα αποτέλεσμα, στα λόγια επιχειρούσαν να μπλοκάρουν το ένα πακέτο μετά το άλλο, που γίνονταν όλο και χειρότερα και έφθασαν στο σημείο να αναζητούν λύσεις εκτός ΕΕ και χωρίς ευρώ. Εμείς επιμένουμε ότι η κατάρρευση του πελατειακού κράτους μπορεί να γίνει ευκαιρία για την οικοδόμηση νέων σχέσεων εξουσίας, νέων θεσμών, νέας κατανομής της εξουσίας στη χώρα μας σε αντιπαράθεση με τις πολιτικές που ακολουθούνται. Σε αντίθεση με τις απόψεις που περιορίζουν τη λύση του προβλήματος μόνο στην αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων, είμαστε πεπεισμένοι ότι απαιτείται μια μεγάλη προσπάθεια αποκατάστασης της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας της δημοκρατίας μας». «Αν δεν επιβληθούν πολιτικές αλλαγές, όχι μόνον οι μισθοί και οι συντάξεις δεν θα αποκατασταθούν, αλλά ίσως η κοινωνία να ζήσει πολύ χειρότερες ημέρες. Η αντιμετώπιση της κρίσης πρέπει να πορεύεται μαζί με την εκκίνηση της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και την καταπολέμηση της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής, τον έλεγχο των δαπανών του δημοσίου. Μόνον έτσι μπορεί να ανοίξει ο δρόμος της ριζικής αλλαγής των απαράδεκτων και άνισων μέτρων που πάρθηκαν σε βάρος των μισθωτών και των συνταξιούχων. Το έλλειμμα και το χρέος είναι υπαρκτά.Είναι έγκλημα των πολιτικών δυνάμεων που τα αύξησαν, αλλά και των πολιτικών συμπεριφορών που τα ανέχθηκαν. Ξέρουμε ότι για να ανακάμψει η οικονομία και η κοινωνία, εκτός από τις κεντρικές πολιτικές, πρέπει να αλλάξουν πολλά στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και σε όλη την κλίμακα των δημόσιων λειτουργιών και των ανθρώπων που τις υπηρετούν. Οι μεταρρυθμίσεις που επιδιώκουμε αφορούν στο βαθύ εκδημοκρατισμό των λειτουργιών του κράτους, τη ριζική ανακατανομή των εξουσιών, κυρίως μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και των αντιπροσωπευτικών οργάνων της Πολιτείας και τη διαμόρφωση κοινωνικών ελέγχων της ασκούμενης πολιτικής. Αριστερή αντιμετώπιση της κρίσης σημαίνει ότι η αναγκαία μείωση του ελλείμματος και η συγκράτηση του χρέους δεν φορτώνεται κυρίως ή αποκλειστικά στις πλάτες των συνήθων υποζυγίων, αλλά συνδυάζεται με βαθιά αλλαγή του κράτους. Η αντιμετώπιση της κρίσης επιβάλλει την απόκρουση και άρση του άδικου και άνισου φορολογικού συστήματος. Επιβάλλει τη διαφανή και χρηστή διαχείριση των χρημάτων του δημοσίου και την απόρριψη του παραγωγικού και καταναλωτικού στερεοτύπου, των επιλογών και νοοτροπιών σπατάλης και διαφθοράς. Επιβάλλει την προστασία των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων και σχέσεων.Οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τις εργασιακές σχέσεις είναι απαράδεκτες. Πέρα από την πρόδηλη αντισυνταγματικότητά τους, καταστρέφουν τον προστατευτικό ιστό της εργασίας, που κατακτήθηκε με αγώνες, καθηλώνουν τους εργαζόμενους, τους υποτάσσουν στις διαθέσεις και τα συμφέροντα της εργοδοσίας και διασπούν τη συνοχή της κοινωνίας.Σε καμμία περίπτωση δεν αποτελούν ρυθμίσεις που μπορούν, έστω και προσχηματικά, να δικαιολογηθούν ότι εντάσσονται στην αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους και της οικονομικής κρίσης. Αντίθετα, συντελούν αρνητικά.Η απομειωμένη και καθηλωμένη αμοιβή εργασίας δεν μπορεί να συμμετέχει στη λειτουργία της οικονομίας της χώρας, που παραμένει σε ακινησία.


Η πρόταση για την έξοδο από την κρίση«Η δική μας πολιτική προωθεί νέο αναπτυξιακό πρότυπο, νέες οικολογικές επιλογές στην ανάπτυξη και στην ενεργειακή πολιτική, δραστικό περιορισμό και έλεγχο των φυσικών πόρων, που σήμερα σπαταλώνται και προσβάλλονται. Αυτές οι κατευθύνσεις δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς την εγκατάλειψη της σκανδαλώδους ανοχής απέναντι στην υπέρογκη παραοικονομία, που κλέβει τους άλλους πολίτες, υπονομεύει την κοινωνική αλληλεγγύη, συμπιέζει τις πραγματικές αμοιβές της εργασίας, τις συντάξεις και τα επιδόματα ανεργίας. Οι κατευθύνσεις αυτές συνδυάζονται με τους στόχους αλλαγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με κατεύθυνση τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του τραπεζικού συστήματος και των χρηματαγορών, από πολιτικούς θεσμούς, την απεμπλοκή από τους ασφυκτικούς δημοσιονομικούς κανόνες και την αποδοχή της βαρύτητας των κριτηρίων απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, τη στήριξη του ευρώ με ισχυρό κοινοτικό προϋπολογισμό, τη στήριξη χωρών όταν δέχονται τις κερδοσκοπικές επιθέσεις. Χρειάζεται δηλαδή κοινή ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική».

Τα χαρακτηριστικά του νέου κόμματος «Εμείς, νέο κόμμα της Αριστεράς, που έρχεται όμως από μακριά και πάει μακριά, δεσμευόμαστε μαζί με τη διαμόρφωση μιας ρεαλιστικής πρότασης εξόδου από την κρίση, να καλλιεργήσουμε και να αναδείξουμε όλα εκείνα τα ιδεολογικά και πολιτικά στοιχεία και χαρακτηριστικά, που θα δώσουν την «πολιτική στους πολίτες».

Θέλουμε μια Αριστερά με τη δημοκρατία κύριο συστατικό της πολιτικής της. Μια Αριστερά ανοιχτή, για να μπορούν σ' ένα συλλογικά διαμορφούμενο πλαίσιο να εκφράζονται και να συμπορεύονται όσο το δυνατό ευρύτερες αριστερές, δημοκρατικές, σοσιαλιστικές και οικολογικές δυνάμεις, δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες που επένδυσαν με την ψήφο τους στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις και αναζητούν σήμερα κοινωνικές και πολιτικές διεξόδους.Θέλουμε μια Αριστερά ρηξικέλευθη και τολμηρή, που δεν βολεύεται στα εύκολα και γι' αυτό δεν κάνει καμιά παραχώρηση, ούτε στον αριστερότροπο λαϊκισμό, ούτε στον μυωπικό αριστερισμό, δεν θεωρεί άκριτα ως δίκαιο αίτημα την υπεράσπιση κάθε κεκτημένου και δεν χαϊδεύει συντεχνίες στο όνομα μικροκομματικών σκοπιμοτήτων. Θέλουμε να λειτουργήσουμε ως καταλύτης για την παρουσία της Αριστεράς στην κοινωνική πραγματικότητα, μέσα από ρήξεις και συνθέσεις για την προώθηση και ικανοποίηση των αιτημάτων που αφορούν στην εποχή μας και στο μέλλον, μακριά από παρελθοντικές αγκυλώσεις και στερεότυπα προηγούμενων εποχών που δεν αντιστοιχούν στο σήμερα.Ο αριστερός ευρωπαϊσμός αποτελεί κύριο και βασικό στοιχείο της πολιτικής μας. Αναμφισβήτητα, η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, έχοντας ως κύρια προτεραιότητα τη δημιουργία ενός κοινού νομίσματος και μιας κοινής και ενιαίας αγοράς, διέρχεται κρίση νομιμοποίησης. Επιδιώκουμε, μαζί με τα κόμματα της ευρωπαϊκής αριστεράς, τα πράσινα ευρωπαϊκά κόμματα, τα συνδικάτα, τα κινήματα των πολιτών, να προωθηθεί η επί της ουσίας πολιτική ενοποίηση. Είναι η μόνη ορατή δυνατότητα για την αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης και την κυριαρχία της πολιτικής δημοκρατίας απέναντι στην ισχύ των χρηματαγορών. Η ευρωπαϊκή οπτική παραμένει αδιαχώριστη από την προώθηση εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης και ο κοινωνικός μετασχηματισμός αποκτά ρεαλιστική προοπτική, στο ευρύτερο από το εθνικό πλαίσιο μιας Ευρώπης κοινωνικής, δημοκρατικής, οικολογικής και αλληλέγγυας».

Δημοσκόπηση Alco:

Πώς αλλάζουν τα ποσοστά των κομμάτων με τα δύο νέα κόμματα

Αδύνατη η αυτοδυναμία κυβέρνησης εάν γινόταν τώρα εκλογές, υψηλά ποσοστά στα δύο κόμματα (Μπακογιάννη, Ανανεωτικοί) τα οποία προσμετρώνται για πρώτη φορά, παρουσιάζονται σε έρευνα της Alco για το Newsit, ενώ παράλληλη έρευνα από την ίδια εταιρία με άλλα ερωτήματα για «Πρώτο θέμα», δίνει ότι το 51,1% ζητά από τον πρωθυπουργό μεγαλύτερες αντιστάσεις στις πιέσεις της τρόϊκας και το 65% εκτιμά ότι δεν πρόκειται να πιάσουν τόπο οι θυσίες των πολιτών για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων.
Αναλυτικότερα:
Το Newsit ζήτησε από την Alco να συμπεριλάβει για πρώτη φορά σε ξεχωριστή ερώτηση πώς θα ψήφιζαν οι πολίτες για δυο κόμματα που μόλις σήμερα ανακοινώθηκαν ενώ η έρευνα έγινε τηλεφωνικά σε 1.000 άτομα από τις 23 έως τις 24 Ιουνίου.


Σύμφωνα με την έρευνα, έχουμε ανατροπή της κατάστασης από τα δύο νέα κόμματα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Η Ντόρα Μπακογιάννη φτάνει ως πρόθεση ψήφου το 9,1% και ο Φώτης Κουβέλης το 5,9% . Υπό αυτές τις συνθήκες, δυνητικά τα υπάρχοντα κόμματα θα είχαν τα εξής ποσοστά: ΠΑΣΟΚ 19,8%, ΝΔ 12,7%, ΚΚΕ 7,2%, ΛΑΟΣ 2,8%, ΣΥΡΙΖΑ 1,4%.
Στην πρόθεση ψήφου, ως καταγραφή τάσης, λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ 25,1%, η ΝΔ 17,3%, το ΚΚΕ 8%, ΛΑΟΣ 3,7%, ΣΥΡΙΖΑ 2,8% ενώ εντυπωσιακή είναι η αποχή με 15,9% και λευκό/άκυρο 11.5%

Στην ίδια έρευνα οι πολίτες θεωρούν αναγκαία αλλά άδικα τα μέτρα για το ασφαλιστικό και δεν εμφανίζονται καθόλου ικανοποιημένοι από την απόδοση τόσο του πρωθυπουργού, όσο και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.Για την οικονομική κρίση, δεν θεωρούν απίθανη την χρεοκοπία.Τα ασφαλιστικά μέτρα δεν θεωρούνται αναγκαία από το 45,5%, ενώ κρίνονται αναγκαία από το 43,9%. Μάλιστα σε άλλη ερώτηση για το αν τα μέτρα είναι δίκαια ή άδικα, το 83,7% τα χαρακτηρίζει άδικα και το 9,5% δίκαια.
Για τις κινητοποιήσεις όπως οι αποκλεισμοί των λιμανιών, το 80,3% πιστεύει ότι δημιουργούν προβλήματα και μόλις το 12,8% ότι βοηθούν τον κόσμο.
Στο «Πρώτο Θέμα»

Το 65% των ερωτηθέντων, σύμφωνα με την έρευνα που διενήργησε η εταιρεία Alco, για την εφημερίδα «Πρώτο θέμα», εκτιμά ότι δεν πρόκειται να πιάσουν τόπο οι θυσίες των πολιτών για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων: Το 21,% υποστηρίζει ότι τα ασφαλιστικά ταμεία θα σωθούν, το 46,1% εκτιμά ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος δεν είχε άλλη επιλογή και το 39% εκτιμά ότι ο υπουργός και η κυβένηση υποκρίνονται.

Το 51,1% ζητά από τον πρωθυπουργό μεγαλύτερες αντιστάσεις στις πιέσεις των Βρυξελλών, παρ' ότι το 32% τον χαρακτηρίζει εργατικό και τίμιο που κάνει «ότι περνάει από το χέρι του».

Το 62,2% των ερωτηθέντων κρίνει επιζήμιες για το κοινωνικό σύνολο και την χώρα τις κινητοποιήσεις που οδηγούν στον αποκλεισμό των λιμανιών, εκ των οποίων το 49,2% υποστηρίζει πως πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή κίνηση ακόμη και αν χρειαστεί η παρέμβαση της αστυνομίας.