Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

Μισθολογικές ανισότητες στην Ελλάδα λόγω φύλου

Ερώτηση Φώτη Κουβέλη και Νίκου Τσούκαλη

Ερώτηση για τις μισθολογικές ανισότητες που υφίστανται οι γυναίκες στην Ελλάδα κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης και Νίκος Τσούκαλης.
Όπως αναφέρουν στην ερώτησή τους παρά το γεγονός ότι η χώρα μας έχει ενσωματώσει την Οδηγία 2002/73/ΕΚ σχετικά με την ίση μεταχείριση των δύο φύλων στην απασχόληση, με το Ν 3488/2006, έρευνα της EUROSTAT, κατέδειξε ότι η εφαρμογή των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας παραμένει στη χαρτιά.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποδίδει την ανισότητα των δύο φύλων στην υποεκτίμηση της γυναικείας εργασίας, τα στερεότυπα και τα προβλήματα συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Προτρέπει δε τα κράτη να προκρίνουν την άμεση λήψη μέτρων σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Η Ελλάδα με καθυστέρηση σχεδόν 2 ετών, ενσωμάτωσε την Οδηγία 2002/73/ΕΚ σχετικά με την ίση μεταχείριση των δύο φύλων στην απασχόληση, με το Ν 3488/2006. Ο εν λόγω νόμος προβλέπει ρητά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας στην πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση, την ανέλιξη και τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής. Το άρθρο 7 συγκεκριμένα, προβλέπει ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία.
Όμως μετά από σχεδόν τρία χρόνια εφαρμογής του εν λόγω Νόμου, τα αποτελέσματα έρευνας που δημοσίευσε η EUROSTAT, φανερώνουν ότι η εφαρμογή των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας παραμένει στη χαρτιά. Παρόλο που οι μισθολογικές ανισότητες παρατηρούνται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα ξεπερνά τον κοινοτικό μέσο όρο κατά 3 μονάδες (20,7%). Παρατηρείται δε και διαφοροποίηση των θέσεων εργασίας ανάλογα με το φύλο, μεγάλη διαφορά αποδοχών και υψηλότεροι δείκτες απασχόλησης και ανεργίας από τους αντίστοιχους των ανδρών.
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνοδεύει τα στατιστικά ευρήματα, αποδίδει την ανισότητα των δύο φύλων στην υποεκτίμηση της γυναικείας εργασίας, τα στερεότυπα και τα προβλήματα συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Προτρέπει δε τα κράτη να προκρίνουν την άμεση λήψη μέτρων σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα.
Δεδομένων των ανωτέρω, ερωτάται η κ. Υπουργός:

- Σε ποια μέτρα και πότε προτίθεται να προβεί ώστε να κινηθεί η χώρα μας προς τη σωστή κατεύθυνση;
- Σκοπεύει να υπογράψει και επικυρώσει το πρωτόκολλο 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο προβλέπει τη γενικευμένη εφαρμογή της αρχής της ισότητας; Αν ναι, πότε;
- Έχουν εντοπιστεί οι συγκεκριμένες αιτίες που έχουν διαμορφώσει την εν λόγω διαφοροποίηση;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης
Νίκος Τσούκαλης

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

Προμήθεια εξομοιωτή ακτινοθεραπείας: Θα αποφασίσει το Σ.τ.Ε

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι αυτό που θα καθορίσει πότε το Π.Γ.Ν. Πατρών θα αποκτήσει εξομοιωτή ακτινοθεραπείας για τους καρκινοπαθείς της περιοχής. Μέχρι τότε οι ασθενείς της Δυτικής Ελλάδας θα συνεχίσουν να μεταβαίνουν στην Αθήνα ή τα Ιωάννινα για τη θεραπεία τους.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την απάντηση του υφυπουργού υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης κ. Παπαγεωργίου σε ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Τσούκαλη.

Όπως προκύπτει απ τη απάντηση του κ. υφυπουργού εδώ και 4 μήνες (22.10.08) κατατέθηκε το πρακτικό διαπραγμάτευσης με τη μειοδότρια εταιρεία και στη συνέχεια οι δύο εταιρείες που υπέβαλαν προσφορά, κατέθεσαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο ΣτΕ. Για να συνεχιστεί η διαδικασία προμήθειας του εξομοιωτή θα πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του ΣτΕ.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:

«Απαντώντας στην με αρ. 13637/02-02-09 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη, σχετικά με την προμήθεια εξομοιωτή ακτινοθεραπείας στο Π.Γ.Ν. Πατρών, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με Απόφαση του ΔΣ. του Νοσοκομείου, η Επιτροπή Διαχείρισης ενέκρινε την προμήθεια του Εξομοιωτή με τη συντομότερη δυνατή νόμιμη διαδικασία. Κατά την ημέρα κατάθεσης των προσφορών παρελήφθησαν δύο (2) προσφορές, οι οποίες αποσφραγίστηκαν ενώπιον της Επιτροπής αξιολόγησης.
Στις 7.10.2008 ανοίχθηκαν οι οικονομικές προσφορές των δύο εταιρειών και την ίδια ημέρα κατατέθηκε το πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης. Στις 22.10.2008 κατατέθηκε το πρακτικό διαπραγμάτευσης με την μειοδότρια εταιρεία.
Και οι δύο εταιρείες που κατέθεσαν προσφορά έχουν καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναμένεται η σχετική απόφαση, με την έκδοση της οποίας θα πραγματοποιηθούν άμεσα οι δέουσες ενέργειες».

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας: "Πενία τέχνας κατεργάζεται..."

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Με έναν δυσεπίλυτο αλλά και εύγλωττο συγχρόνως γρίφο απάντησε ο υπουργός πολιτισμού, κ. Σαμαράς σε ερώτηση του Νίκου Τσούκαλη όσον αφορά την προοπτική ολοκλήρωσης του αρχαιολογικού μουσείου της Πάτρας.

Στην απάντησή του, δεν αναφέρει λέξη για την ταμπακέρα, δηλαδή α) Πότε θα λειτουργήσει επιτέλους το Μουσείο, β) λέξη για τη διευθέτηση του περιβάλλοντος χώρου και την οδική σύνδεσή του, γ) εάν τηρείται και σε ποια φάση ακριβώς βρίσκεται η μουσειολογική μελέτη (επί Λ. Κολώνα) που έχει εγκριθεί από το ΚΑΣ, δ) ποια η τύχη των 25 συμβασιούχων που έχουν αποκτήσει εμπειρία και βρίσκονταν μέχρι τώρα εργασιακά μετέωροι, ε) ποια η τύχη των 6 έμπειρων αρχαιολόγων και στ) εάν εξασφαλίστηκαν και σε ποιο κωδικό μπορούμε να αναζητήσουμε τα 2,5 εκ. που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση του Μουσείου.

Η απάντηση του κ. Υπουργού στην ερώτηση έχει επί λέξει ως εξής:

«Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 13636/2.2.09 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Νίκου Τσούκαλη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σε ότι αφορά στην υλοποίηση των απαιτούμενων έργων για την ολοκλήρωση του Νέου Μουσείου Πάτρας και το χρονοδιάγραμμα τους, το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων έχει προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:

- Ολοκλήρωσε την Προμήθεια Μεταλλικών Συστημάτων (Δημόσιος Διαγωνισμός)για την εξασφάλιση των αρχαίων στο χώρο του υπογείου του Μουσείου και δρομολόγησετην προμήθεια υλικών συντήρησης που απαιτούνται για την επανεκκίνηση των εργασιώνσυντήρησης στο έργο.
- Προώθησε άμεσα την άρση απόσπασης προσωπικού από τα έργα αρμοδιότηταςτου στην Αχαΐα στην τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί έμπειροπροσωπικό για την ανάγκες της Οργάνωσης της Έκθεσης του Μουσείου.
- Προέβη σε προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού δεκαέξι (16) φυλάκων ημέραςκαι δύο (2) ατόμων για τις ανάγκες καθαριότητας του Μουσείου. Το εν λόγω προσωπικόπροσφέρει τις υπηρεσίες του από τις 21.1.2009 υπό την επίβλεψη της αρμόδιαςΕφορείας.
- Το τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.
- Ανεφοδιάστηκε ο καυστήρας του Μουσείου και εντός των ημερών ο υπεύθυνοςυπάλληλος της κοινοπραξίας θα προβεί στην επανεκκίνηση λειτουργίας της θέρμανσης
Στόχος των παραπάνω ενεργειών είναι η οργάνωση της έκθεσης του Μουσείου και λειτουργία του στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.
- Σχετικά με την αντικατάσταση του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής του Μουσείου, σας ενημερώνουμε ότι, ο κ. Παπαδόπουλος υπέβαλε παραίτηση τόσο από τη θέση του Προέδρου του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., όσο και από τη θέση του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής του Μουσείου Πατρών.
Τέλος, σημειώνεται ότι ο ακριβής χρόνος έναρξης λειτουργίας του Μουσείου θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση εφαρμογής της μουσειολογικής - μουσειογραφικής μελέτης και τη διευθέτηση συνοδών έργων (περιβάλλων χώρος, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις) για τα οποία απαιτούνται ενέργειες άλλων φορέων.»


Από την ασάφεια και τα εύλογα πιο πάνω ερωτηματικά προκύπτει ότι είναι αβέβαιος ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης των εργασιών του Μουσείου. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι με την προϋπόθεση της εξασφάλισης των 2,5 εκ €, ο προηγούμενος επιστημονικός υπεύθυνος κ. Λάζαρος Κολώνας, είχε διαβεβαιώσει ότι το Μουσείο θα λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη τέλος Αυγούστου 2009 φαίνεται ότι και για το Υπ. πολιτισμού «πενία τέχνας κατεργάζεται».

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2009


Επιτακτική η ανάγκη για κυβερνητικές ενέργειες

Δήλωση Nίκου Τσούκαλη για τα επεισόδια στην Ηρώων Πολυτεχνείου


Tα χθεσινά γεγονότα στην Ηρώων Πολυτεχνείου ανάγουν σε επιτακτική την ανάγκη για άμεσες ενέργειες. Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει επιδείξει μια προκλητική αδιαφορία. Περιμένουμε συγκεκριμένες λύσεις. Άμεσες λύσεις. Έχουμε άλλωστε προτείνει αρκετές στην κυβέρνηση, τις οποίες απλά αγνόησε. Από τη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μέχρι τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων. Πλέον η όποια χρονοτριβή από την πλευρά της κυβέρνησης, λειτουργεί ως προσάναμμα στον φαύλο κύκλο της βίας που δειλά κάνει την εμφάνιση του.

Δυστυχώς, τα γεγονότα της Καθαράς Δευτέρας έρχονται να επιβεβαιώσουν όσα λέγαμε τα τελευταία χρόνια. Η προκλητική αδιαφορία της κυβέρνησης και η σιωπή των τοπικών αρχών έχουν εκκολάψει το αυγό του φιδιού. Η Πάτρα έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Μέχρι τώρα είχαμε τα μεμονωμένα κρούσματα βίας μεταξύ μεταναστών και οδηγών φορτηγών και μεταξύ των ομάδων προσφύγων για την πρωτοκαθεδρία στο χώρο του λιμανιού. Τα χθεσινά επεισόδια δείχνουν την οργή που έχει σωρευτεί και πολύ φοβάμαι ότι τέτοια επεισόδια θα πυροδοτήσουν «τυφλές» συμπεριφορές.

Παραμένουν χωρίς Κ.Υ.Α. οι βιότοποι του Νομού Αχαΐας.

Απαράδεκτη καθυστέρηση για Χελμό-Βουραϊκό και Κοτύχι-Στροφυλιά

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Χωρίς καθεστώς προστασίας εξακολουθούν να παραμένουν οι βιότοποι της Αχαΐας, παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις των εκπροσώπων του ΥΠΕΧΩΔΕ. Τόσο για το οικοσύστημα Χελμού-Βουραϊκού όσο και για αυτό του Κοτυχίου-Στροφυλιάς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) από τα συναρμόδια υπουργεία για την προστασία τους.

Το παραπάνω θέμα επαναφέρει με ερώτησή του προς τους υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης. Στην ερώτησή του ο κ. Τσούκαλης αναφέρει:


Παρά τις επανειλημμένες μου ερωτήσεις (960/20.5.2008 και 8354/17.10.2008) για την απαράδεκτη καθυστέρηση υπογραφής της Κ.Υ.Α. για την προστασία του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και τις διαβεβαιώσεις του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Καλογιάννη για τη σύντομη διεκπεραίωση του θέματος, η ίδια κατάσταση συνεχίζεται.
Η υπό έκδοση ΚΥΑ βρίσκεται ακόμη στο στάδιο επεξεργασίας και παραμένει άγνωστο πότε θα υπογραφεί από τον κ. Υπουργό. Δεδομένου ότι η Κ.Υ.Α. για να αποκτήσει ισχύ θα πρέπει να υπογραφεί και από άλλους δύο συναρμόδιους υπουργούς, διαφαίνεται ότι θα περάσουν αρκετοί μήνες (ίσως και χρόνια) για να αποκτήσει ο βιότοπος νομικό καθεστώς προστασίας. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι πιέσεις και οι παρεμβάσεις για τροποποίηση του αρχικού σχεδίου και περιορισμό των μέτρων προστασίας.
Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο βιότοπος Κοτυχίου-Στροφυλιάς όπου και εκεί δεν υπάρχει σε ισχύ Κ.Υ.Α, παρά το γεγονός ότι αυτή υπογράφτηκε από τον περασμένο Οκτώβριο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Απομένουν οι υπογραφές των συναρμόδιων υπουργών και κανείς δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία και θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εν τω μεταξύ ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού έχει παραιτηθεί εδώ και μήνες χωρίς να υπάρχει αντικαταστάτης του. Το ίδιο συμβαίνει και στο Φορέα Κοτυχίου - Στροφυλιάς όπου έχει ζητηθεί η αντικατάσταση δύο μελών του Δ.Σ, οι οποίοι δεν έχουν πάρει μέρος σε καμία συνεδρίαση του συμβουλίου εδώ και δυόμιση χρόνια, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν οριστεί αντικαταστάτες. Να σημειωθεί ότι ένα από τα δύο προς αντικατάσταση μέλη εκπροσωπεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1) Που οφείλεται η καθυστέρηση στην υπογραφή της Κ.Υ.Α. για το βιότοπο Χελμού-Βουραϊκού από το ΥΠΕΧΩΔΕ;
2) Μπορείτε να προσδιορίσετε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο υπογραφής της Κ.Υ.Α. για τον παραπάνω βιότοπο και αν ναι ποιο είναι αυτό;
3) Πότε θα οριστεί ο αντικαταστάτης του παραιτηθέντος Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού;
4) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία υπογραφής της Κ.Υ.Α. για το βιότοπο Κοτυχίου – Στροφυλιάς από τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;
5) Πότε προβλέπεται η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης