Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

Αναγκαίο ένα νέο μορατόριουμ κατά της καλλιέργειας μεταλλαγμένων


ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να πιέζει κατά περίπτωση χώρες – μέλη της ΕΕ, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, προκειμένου να άρουν τις απαγορεύσεις μεταλλαγμένων καλλιεργειών. Το επιχείρημα που προβάλλει είναι ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) τα κράτη – μέλη μπορούν να περιορίζουν ή να απαγορεύουν προσωρινά τη χρήση ή την πώληση εγκεκριμένου σε επίπεδο Ε.Ένωσης ΓΤΟ, υπό τον όρο ότι αυτό αιτιολογείται με την επίκληση νέων ή πρόσθετων επιστημονικών στοιχείων, από τα οποία προκύπτουν κίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλλον.

Επίσης, η Επιτροπή επικαλείται τη δυνατότητα που παρέχουν οι ισχύουσες διαδικασίες έγκρισης να λαμβάνονται ειδικά, κατά περίπτωση, διαχειριστικά ή περιοριστικά μέτρα, βάσει επιστημονικών στοιχείων, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της βιοποικιλότητας σε ευαίσθητα οικοσυστήματα. Διευκρινίζει μάλιστα ότι είναι δυνατόν να δημιουργηθούν ζώνες χωρίς ΓΤΟ, μόνο εφόσον συμφωνούν όλοι οι εμπλεκόμενοι καλλιεργητές!

Όμως, σε ενημερωτικό δελτίο της Greenpeace με στοιχεία που παραθέτει, προκύπτει η μαζική απόρριψη των μεταλλαγμένων από τους αγρότες της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, το 2009 οι καλλιέργειες μεταλλαγμένων στην Ευρώπη μειώθηκαν 11% κατά μέσο όρο σε σχέση με το 2008, ενώ σε 2 κράτη – μέλη, τη Ρουμανία και τη Δημοκρατία της Τσεχίας, η μείωση κυμάνθηκε από 22% - 55%. Επιπλέον, η Γερμανία και το Λουξεμβούργο, ακολούθησαν το παράδειγμα της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Γαλλίας και της Ουγγαρίας και προχώρησαν σε εθνικά μέτρα προφύλαξης, απαγορεύοντας την καλλιέργεια μεταλλαγμένου καλαμποκιού στην επικράτειά τους. Οι κυριότερες αιτίες που οδηγούν όλο και περισσότερους Ευρωπαίους αγρότες να απορρίπτουν την καλλιέργεια μεταλλαγμένων είναι το υψηλό κόστος των μεταλλαγμένων σπόρων και η μεγάλη άρνηση των καταναλωτών, ενώ εκκρεμούν τα μέτρα που θα προστατεύσουν τους αγρότες από περιστατικά γενετικής επιμόλυνσης.


Με δεδομένη λοιπόν την επαμφοτερίζουσα στάση της Επιτροπής από τη μια, και των αρνητικών αποτελεσμάτων από την καλλιέργεια των μεταλλαγμένων στις εν λόγω χώρες, αναδεικνύεται ο μόνιμος κίνδυνος προώθησης ΓΤΟ και άρα είναι ανάγκη η Ελλάδα να πρωτοστατήσει στη σύνταξη ενός νέου μορατόριουμ (ακολουθώντας και το πρόσφατο παράδειγμα της Ινδίας) και να προωθήσουν μεθόδους βιώσιμης γεωργίας που εξασφαλίζουν εισόδημα και τρόφιμα για όλους.


Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

· Προτίθενται να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να διατηρηθεί η απαγόρευση για τις καλλιέργειες ΓΤΟ;

· Θα λάβουν υπόψη τους τα παραπάνω στοιχεία και θα λάβουν μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η μη εισαγωγή μεταλλαγμένων σπόρων στην Ελλάδα και να απαγορευτεί σε άλλες χώρες;

· Θα προχωρήσουν σε νέο μορατόριουμ μετά από συμφωνία και με άλλες χώρες;

· Θα ληφθούν μέτρα, όπως νομοθετικές ρυθμίσεις, κυρώσεις για όσους επιμολύνουν, ώστε να αποφευχθούν περιστατικά επιμόλυνσης στην Ελλάδα και στην ΕΕ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αλέξης Τσίπρας

Δημήτρης Παπαδημούλης

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: «Καλλιέργεια σπόρων γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών».
ΣΧΕΤ; Η Ερώτηση 6645/25-2-2010


Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Α. Τσίπρας, Λ. Παπαδημούλης, Ε. Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, Ν. Τσούκαλης, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σχετικά με την απαγόρευση εμπορίας Γενετικά Τροποποιημένων ποικιλιών για Ελευθέρωση στο Περιβάλλον ( Καλλιέργεια), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την αριθμ. 310605/04-08-2009 (ΦΕΚ 1752Β) ΥΑ, προέβη στην απαγόρευση εμπορίας στη χώρα σπόρων προς σπορά όλων των γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών που έχουν εγγραφεί στον Κοινό Κατάλογο ποικιλιών φυτικών ειδών της Ε.Ε. Σημειώνεται ότι αυτό αφορά, προς το παρόν, μόνο ποικιλίες αραβοσίτου. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απαγόρευσης αυτής, η εν λόγω ΥΑ ανανεώνεται συστηματικά για κάθε νέα γενετικά τροποποιημένη ποικιλία που εγγράφεται στον κοινό κατάλογο ποικιλιών της Ε.Ε.. Η εν λόγω ΥΑ έχει διάρκεια ισχύος για επιπλέον δύο έτη (μέχρι τον Αύγουστο του 2011) και διαδέχθηκε σειρά προηγούμενων αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων.


Συγκεκριμένα, οι απαγορεύσεις εμπορίας γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών ξεκίνησαν από τη χώρα μας το 2005, σχεδόν αμέσως αφού έληξε το ευρωπαϊκό moratorium και οι πρώτες γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες αραβοσίτου ενεγράφησαν στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών (Σεπτέμβριος του 2004). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, η απαγόρευση γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών πρέπει να στηρίζεται σε μελέτη επιστημονικών στοιχείων τα οποία, σε συνδυασμό με τις γεωκλιματικές συνθήκες και τις καλλιεργητικές τακτικές μιας χώρας, να παρουσιάζουν ενδεχόμενο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής) ασκώντας την αρχή διαχείρισης κινδύνου, αξιολόγησε την εν λόγω επιστημονική επιχειρηματολογία και κατέληξε στην εκτίμηση ότι οι αναφερόμενοι κίνδυνοι είναι πιθανοί.

Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα, μαζί με την Αυστρία και την Ουγγαρία, υπήρξαν πρωτοπόρες στην απαγόρευση καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων φυτών στην επικράτεια τους, καθώς και στην άσκηση πίεσης κατά της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων φυτών στην Ε.Ε., με συνεχή αρνητική θέση σε όλες τις σχετικές ψηφοφορίες. Η συγκεκριμένη πολιτική συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ανεξάρτητα από την, κατά περίπτωση, εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι και άλλες χώρες έχουν πλέον προχωρήσει σε ανάλογες απαγορεύσεις (π.χ. Γαλλία).

Όσον αφορά τους ελέγχους των διακινούμενων συμβατικών σπόρων σποράς, σημειώνεται ότι για όσα φυτικά είδη κυκλοφορούν γενετικές τροποποιήσεις διεθνώς, όλοι οι συμβατικοί σπόροι σποράς που παράγονται στη χώρα μο:ς ή εισάγονται από άλλο Κράτος-Μέλος ή από Τρίτη Χώρα, υπάγονται σε καθεστώς ελέγχου για την παρουσία πιθανών προσμίξεων με γενετικά τροποποιημένους σπόρους. Το θέμα αυτό έχει ρυθμιστεί από το 2001 με εθνική νομοθεσία, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ρυθμιστεί σε Κοινοτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, θεσπίστηκε ο "Τεχνικός κανονισμός πιστοποίησης και ελέγχου κατά την εμπορία σπόρων προς σπορά συμβατικών ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών για την παρουσία προσμίξεων από γενετικά τροποποιημένους σπόρους" [Αριθμ. 332657/16-2-2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 176/Β)]. Οι σπόροι σποράς των παραπάνω ειδών που δεν πληρούν τους όρους της ανωτέρω ΚΥΑ, είτε εξάγονται εκτός εθνικού χώρου, είτε καταστρέφονται.
Η Χώρα μας λοιπόν με την υφιστάμενη Νομοθεσία και με αυστηρούς θεσμοθετημένους ελέγχους προστατεύεται από επιμολύνσεις γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, την ίδια θέση εκφράζει στα αρμόδια Κοινοτικά Όργανα και πρωτοστατεί συνεργαζόμενη και με άλλα Κράτη Μέλη προς την αυστηροποίηση αυτού του πλαισίου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ

Σε απάντηση της ερώτησης με αρ. πρωτ. 6645/25-2-2010 που κατατέθηκε από τους βουλευτές κ.κ. Αλέξη Τσίπρα, Δημήτρη Παπαδημούλη, Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου και Νίκο Τσούκαλη σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/18/ΕΚ η οποία αφορά την σκόπιμη απελευθέρωση Γενετικά Τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στο περιβάλλον και έχει ενσωματωθεί, στην εθνική νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. 38639/2017/21-9-2005, ρυθμίζετε η διαδικασία εγκρίσεων ΓΤΟ. Η Οδηγία καλύπτει, τόσο την απελευθέρωση για πειραματικούς σκοπούς όσο και για λόγους εμπορίας. Στην μεν πρώτη περίπτωση αρμόδια αρχή, βάσει της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., ορίζεται το νυν ΥΠΕΚΑ, ενώ στην δεύτερη το συνερωτλομενο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επιπλέον, βρίσκεται σε ισχύ η Οδηγία 1998/81/ΕΚ, που αφορά τη χρήση Γενετικά Τροποποιημένων Μικροοργανισμών [ΓΤΜ) σε περιορισμένο χώρο και ρυθμίζει αποκλειστικά τη χρήση τους για εργαστηριακούς και ερευνητικούς σκοπούς. Η εν λόγω Οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 11642/1943/2-7-2002 η οποία ορίζει ως αρμόδια αρχή το νυν ΥΠΕΚΑ.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Ζητούν να επιστρέψουν τα χρήματα των ενισχύσεων οι πυρόπληκτοι βιοκαλλιεργητές

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΑΙ ΛΙΤΣΑΣ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ


Τα χρήματα που είχαν δοθεί ως κρατικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους βιοκαλλιεργητές για την μερική κάλυψη του απολεσθέντος εισοδήματος και τη συνέχιση της καλλιέργειας, ζητά να επιστραφούν, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Το παραπάνω θέμα φέρνουν με ερώτησή τους προς τις υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης και Λίτσα Αμμανατίδου.

Οι δύο βουλευτές στην ερώτησή τους αναφέρουν ότι κανείς δεν ενημέρωσε τους εν λόγω παραγωγούς ότι η ενδεχόμενη λήψη κρατικής ενίσχυσης είναι ασύμβατη με τις επιδοτήσεις βιολογικής γεωργίας και συνεπάγεται την απένταξη του καλλιεργητή από το εν λόγω πρόγραμμα και ερωτούν τους αρμόδιους υπουργούς εάν προτίθενται να αποσύρουν την εν λόγω οδηγία και να επαναξιολογήσουν την όλη διαδικασία, ώστε να εξαιρεθούν από τη λήψη των επιδοτήσεων οι πραγματικά καμένες εκτάσεις.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Σύμφωνα με έγγραφο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) με αρ. πρωτ. 150396/02.12.2009, που αφορά «τον έλεγχο των ενισχύσεων των ενταγμένων δικαιούχων στο μέτρο 2.1.4 “Γεωργοπεριβαντολλογικές Ενισχύσεις” με το αρχείο πληρωμών Π.Σ.Ε.Α από τις πυρκαγιές του έτους 2007» καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. να προβούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους με τα αρχεία πληρωμών των ΠΣΕΑ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σε δικαιούχους Γεωργοπεριβαλλοντολογικών Ενισχύσεων (Βιολογικά, Νιτρορύπανση κλπ) έχουν χορηγηθεί κρατικές ενισχύσεις για απώλεια αντιστάθμισης εισοδήματος ή και ενισχύσεις ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου.

Μέσα από το πρόγραμμα των ΠΣΕΑ χορηγήθηκαν ενισχύσεις στήριξης, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς, στους πυρόπληκτους παραγωγούς του 2007. Ωστόσο, ουδείς ενημέρωσε τους εν λόγω παραγωγούς κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους στα ΠΣΕΑ ότι η ενδεχόμενη λήψη κρατικής ενίσχυσης είναι ασύμβατη με τις επιδοτήσεις βιολογικής γεωργίας και συνεπάγεται την απένταξη του καλλιεργητή από το εν λόγω πρόγραμμα. Πόσο μάλλον που η εν λόγω οδηγία επιφυλάσσει ισοπεδωτική αντιμετώπιση σε όλους τους πυρόπληκτους βιοκαλλιεργητές, ανεξάρτητα από το είδος και το ποσοστό της ζημιάς ή το ύψος του ποσού που έλαβαν, άλλωστε οι δικαιούχοι βιοκαλλιεργητές ουδέποτε απέκρυψαν στοιχεία και αποδέχονται κάθε διασταυρωτικό έλεγχο, σύμφωνα και με την δήλωση την οποία έχουν υπογράψει κατά την σύναψη της σχετικής σύμβασης με τις τοπικές Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης

Να επισημανθεί ότι οι κρατικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους καλλιεργητές χορηγούνται με γενικό στόχο την μερική κάλυψη του απολεσθέντος εισοδήματος και την συνέχιση της καλλιέργειας. Η ενίσχυση από το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας στοχεύει αφενός στην κάλυψη του αυξημένου κόστους που εμφανίζει η βιολογική παραγωγή-τεχνική και αφετέρου στην προστασία του περιβάλλοντος, έναντι της συμβατικής. Δηλαδή δεν χρηματοδοτείται από δύο διαφορετικές πηγές η ίδια δραστηριότητα.

Σημειώνεται δε ότι οι υποψήφιοι προς τιμωρία συνεχίζουν την καλλιέργεια σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας επωμιζόμενοι πάντα το αυξημένο κόστος. Σημειωτέον ότι οι βιοκαλλιεργητές εξακολουθούν να είναι απλήρωτοι για το έτος εφαρμογής 2008.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Θα αποσυρθεί η εν λόγω οδηγία και θα επαναξιολογηθεί η όλη διαδικασία, ώστε να εξαιρεθούν από τη λήψη των επιδοτήσεων οι πραγματικά καμένες εκτάσεις;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία

Τσούκαλης Νίκος
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Απαντώντας στα παραπάνω που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Ε. Αμμανατίδου - Πασχαλίδου, Ν. Τσούκαλης, Α. Δαβάκης, για τα θέματα της αρμοδιότητας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 141102/640/1-12-2005 ΚΥΑ, δόθηκε η δυνατότητα στους ενταγμένους στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας καλλιεργητές, οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007, να υποβάλλουν αιτήσεις στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης (Δ.Α.Α.) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων έως τις 19- 7-2008.
Με βάση τις αιτήσεις αυτές, θα πραγματοποιούνταν αυτοψίες, από τριμελείς επιτροπές, με απόφαση του Νομάρχη, προκειμένου να διαπιστώσουν αν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας, παρουσία του παραγωγού.
Στις περιπτώσεις όπου τα πορίσματα αυτοψίας κατέγραφαν τη φυσική καταστροφή, δίνονταν οι εξής δυνατότητες:

• Σε περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής του συνόλου τηςενταγμένης έκτασης των μόνιμων φυτειών: Λήξη της σύμβασηςχωρίς να επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις, καθώς η επιδότησημπορεί να δοθεί μόνο σε φυτείες που βρίσκονται σεπαραγωγική ηλικία.

• Σε περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής μέρους της ενταγμένηςέκτασης των μόνιμων φυτειών: Τροποποίηση της ισχύουσαςσύμβασης, περιοριζόμενη στο παραγωγικό μέρος αυτής για τουπόλοιπο της πενταετίας, χωρίς να επιβληθούν οι σχετικέςκυρώσεις για το εν λόγω έτος.

• Σε περίπτωση μερικής ή ολοσχερούς καταστροφής αροτραίωνκαλλιεργειών: Συνέχεια της αρχικής σύμβασης για το υπόλοιποτης πενταετίας, χωρίς να επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις γιατο εν λόγω έτος.

• Σε περιπτώσεις όπου οι καταστροφές υπερέβαιναν το 50% τηςενταγμένης έκτασης, δινόταν η δυνατότητα, εφόσον τοεπιθυμούσαν, οι παραγωγοί να διακόψουν τη σύμβαση τους,χωρίς να επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις και χωρίς ναεπιστρέψουν ενισχύσεις που είχαν πάρει τα προηγούμεναχρόνια.

Κατά τον Κοινοτικό έλεγχο του Νοεμβρίου 2009, ζητήθηκε από τους ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να πραγματοποιηθούν διασταυρωτικοί έλεγχοι με τα αρχεία ΕΛΓΑ/ΠΣΕΑ, ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη καλλιεργητών, που δεν τήρησαν την ανωτέρω διαδικασία, αλλά αιτήθηκαν και ενισχύθηκαν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για το σύνολο της ενταγμένης έκτασης στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας για το έτος 2008, αποκρύπτοντας το γεγονός ότι είναι πυρόπληκτοι και έχουν καταστεί δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων.

Διευκρινίζεται ότι, η καταβολή Κρατικών και Κοινοτικών ενισχύσεων για το ίδιο αντικείμενο δεν επιτρέπεται.

Σε συνέχεια, απεστάλησαν έγγραφα προς τις Δ.Α.Α. όλης της χώρας,
προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους διασταυρωτικούς αυτούς
ελέγχους και να ενημερώσουν τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Η Δ.Α.Λ, ζήτησε διευκρινήσεις για τους διασταυρωτικούς ελέγχους
Όπως γίνεται αντιληπτό, ορισμένες Νομαρχίες και δικαιούχοι πειθάρχησαν, ενώ κάποιοι άλλοι δεν ακολούθησαν τις οδηγίες της ΚΥΑ, παρά το ότι ακόμη και μέχρι σήμερα, δόθηκε άτυπη παράταση για την εξέταση των αιτήσεων για δικαιούχους που είχαν υποστεί ζημιά από πυρκαγιά.

Επισημαίνεται επίσης ότι, με βάση τις Εθνικές και Κοινοτικές Διατάξεις του προγράμματος, οι παραγωγοί που δηλώνουν ψευδή στοιχεία ή προσπαθούν με πρόθεση να παραπλανήσουν την υπηρεσία:
• Αποβάλλονται από το Πρόγραμμα και τα ποσά αναζητούνταιως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
• Αποκλείονται από το σύνολο των δράσεων του Μέτρου.

Για το λόγο αυτό και για να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις που οι παραγωγοί ίσως δεν είχαν πλήρως κατανοήσει τη διαδικασία, εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που καλεί τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις να ολοκληρώσουν τους απαιτούμενους ελέγχους και στη συνέχεια να υποβληθούν αιτήσεις πληρωμής. Εξυπακούεται ότι, όπου έχουν καταβληθεί για το 2008 ενισχύσεις και ταυτόχρονα για το ίδιο αγροτεμάχιο αποζημιώσεις από τα ΠΣΕΑ ή τον ΕΛΓΑ, θα επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών οπλοφορίας και οπλοχρησίας


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΑΙ ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ


Την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών οπλοφορίας και οπλοχρησίας, ζητούν με ερώτησή τους και αίτηση κατάθεσης εγγράφων (ΑΚΕ) οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης και Φώτης Κουβέλης.

Στην ερώτησή τους οι δύο βουλευτές αναφέρουν ότι η ασάφεια και αοριστία του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, παρείχε τη δυνατότητα σε πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες να εφοδιάζουν, για λόγους αποκλειστικά ψηφοθηρικούς, με άδειες οπλοφορίας, πρόσωπα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Παράλληλα ζητούν να κατατεθούν καταστάσεις με τις άδειες οπλοφορίας που έχουν χορηγηθεί από κάθε αστυνομική διεύθυνση, καθώς και πόσες απ’ αυτές χορηγήθηκαν χωρίς τη γνώμη ή και ενάντια σε αυτή των αρμοδίων εισαγγελέων και τις ιδιότητες των προσώπων στα οποία αυτές χορηγήθηκαν.
Τα κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 2168/1993 μπορεί να χορηγηθεί άδεια οπλοφορίας σε ενήλικους πολίτες, μετά από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας ή διαμονής στις περιπτώσεις: α) ατομικής τους ασφάλειας, μετά από γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι.β) προστασίας προσώπων, ασφάλειας δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, μεταφοράς χρημάτων ή αξιών, οικημάτων που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή προοριζόμενων για εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων. Ωστόσο, η ασάφεια και αοριστία των προαναφερομένων νομοθετικών διατυπώσεων παρείχαν τη δυνατότητα σε πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες να εφοδιάζουν, για λόγους αποκλειστικά ψηφοθηρικούς, με άδειες οπλοφορίας, πρόσωπα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Σύμφωνα με την παρ 13α η παράνομη οπλοφορία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, είναι δηλαδή πλημμέλημα.

Με πρόσφατη δήλωσή του ο Υπουργός τόνισε ότι προτίθεται να μετατρέψει το ως άνω αδίκημα σε κακούργημα μέσα από μια συνολική αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Επειδή σύμφωνα με δημοσιογραφικά στοιχεία, η καταχρηστική και για ψηφοθηρικούς λόγους παροχή αδειών οπλοφορίας ακόμα και παρά τις αρνητικές γνώμες των αρμοδίων εισαγγελέων πλημμελειοδικών προκαλούν γενικότερο κοινωνικό πρόβλημα,


ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Πόσες άδειες οπλοφορίας έχουν χορηγηθεί κατά τα έτη 2008-2009 ανά αστυνομική διεύθυνση; Πόσες από αυτές τις άδειες έχουν χορηγηθεί χωρίς τη γνώμη ή και ενάντια σε αυτή των αρμοδίων εισαγγελέων;

Προτίθεται να επανεξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχουν χορηγηθεί, μέχρι σήμερα οι άδειες οπλοφορίας;

Προτίθεται άμεσα να αναθεωρήσει συνολικά το θεσμικό πλαίσιο για τους όρους και προϋποθέσεις αδειοδότησης οπλοφορίας;

Να μας κατατεθούν καταστάσεις με τις άδειες οπλοφορίας που έχουν χορηγηθεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα από κάθε αστυνομική διεύθυνση, πόσες χορηγήθηκαν χωρίς τη γνώμη ή και ενάντια σε αυτή των αρμοδίων εισαγγελέων καθώς επίσης και τις ιδιότητες (γενικώς) των προσώπων στα οποία αυτές χορηγήθηκαν.

Οι ερωτώντες βουλευτές


Φώτης Κουβέλης


Νίκος Τσούκαλης
Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου για την αποτέφρωση νεκρών

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Την 1η Μαρτίου 2006 ψηφίστηκε ο Ν. 3448/2006, ο οποίος επιτρέπει την αποτέφρωση των νεκρών στη χώρα μας. Τέσσερα χρόνια όμως αργότερα δεν έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει την εφαρμογή του εν λόγω νόμου. Συγκεκριμένα, προκειμένου για τον καθορισμό των προϋποθέσεων καθορισμού των χώρων δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης νεκρών, των όρων και τον έλεγχο λειτουργίας τους καθώς και των ειδικότερων προϋποθέσεων για την αποτέφρωση, απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος (άρθρο 35 του εν λόγω νόμου).

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου στην υπ. αριθμόν 566/3-11-2009 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου σχετικά με την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την καύση νεκρών, αν και έχει ήδη εκδοθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (υπ. αριθμ. 31/13.3.2009) από το Μάρτιο του 2009, η τελική εφαρμογή του ανωτέρω νόμου εξαρτάται πλέον από Υπουργική Απόφαση.

Δεδομένων των ανωτέρω καθώς και ότι έχει συσταθεί από το Φεβρουάριο του 2009 ομάδα διοίκησης έργου με πρωτοβουλία του Υπ. Εσωτερικών με σκοπό την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των υπό ρύθμιση ζητημάτων με τελικό στόχο την έκδοση της απαιτούμενης Υπουργικής Απόφασης και ότι τελικά η μεγάλη καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα την επί της ουσίας αντιδημοκρατική κατάργηση του Ν. 3448/2006,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


-Για ποιο λόγο καθυστερεί τόσο πολύ η έκδοση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης;
- Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες της προαναφερθείσας ομάδας εργασίας; Προβλέπεται κάποιο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του νόμου 3448/2006;

Αθήνα, 23.02.2010
Οι ερωτώντες βουλευτές

Κουβέλης Φώτης

Τσούκαλης Νίκος

Ψαριανός ΓρηγόρηςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αριθμ. 6487/23-2-2010 Ερώτηση.

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ. κ. Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός, αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Ο χρόνος έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3448/2006, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να κινηθούν περαιτέρω οι διαδικασίες ίδρυσης Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών από τους ενδιαφερόμενους Δήμους, είναι συνυφασμένος με την ολοκληρωμένη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων, ως επί το πλείστον τεχνικού και διαδικαστικού χαρακτήρα (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αυτά των κτιριολογικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης νεκρών, του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού, του καθορισμού υγειονομικών κανόνων, της ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία των κέντρων αποτέφρωσης κ.λ.π.)

Επισημαίνεται ότι το σχέδιο της ανωτέρω υπουργικής απόφασης βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σύντομα πρόκειται να εκδοθεί.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ