Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

Απλήρωτοι για πολλούς μήνες οι εργαζόμενοι στα κοινωνικά προγράμματα των δήμων.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ


Σε ερώτησή μας για τα προβλήματα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά προγράμματα των Δήμων (2227/83/08-12-2009), το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε (Αρ. Πρωτ.: 77469) ότι: «όσον αφορά στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΚΤ και ειδικότερα ως προς το ζήτημα χρηματοδότησης αυτών και καταβολής των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

Ως εκ τούτου, σας καταθέτουμε αυτούσια την αρχική μας ερώτηση προκειμένου να απαντήσετε στα ζητήματα της αρμοδιότητάς σας:«Σε στάση εργασίας προχώρησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στην «Αναπτυξιακή Επιχείρηση και Τεχνικών Έργων» του Δήμου Ζεφυρίου (παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας, καθώς και βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» και «Κοινωνική μέριμνα») ζητώντας να τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους, καθώς μένουν απλήρωτοι για 3-5 μήνες.


Από την πλευρά του, ο Δήμος Ζεφυρίου ισχυρίζεται υποστηρίζει ότι την ευθύνη για τις καθυστερήσεις αυτές φέρει το κράτος, που δεν ανταποκρίνεται με συνέπεια στην υποχρέωση που έχει αναλάβει να χρηματοδοτεί αυτές τις δομές.
Επειδή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρώνονται στην ώρα τους.

Επειδή πολλοί εργαζόμενοι –σημειωτέον ότι μεγάλος αριθμός τους αμείβεται ακόμη και με λιγότερα από 800 ευρώ το μήνα– έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική θέση και έχουν υποχρεωθεί να καταφύγουν σε δάνεια και πιστωτικές κάρτες για να τα βγάλουν πέρα

Επειδή αντίστοιχα προβλήματα εμφανίζονται και σε πολλούς δήμους της χώρας.

Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:

1) Σε πόσους δήμους της χώρας υπάρχουν καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών συμβασιούχων υπαλλήλων κάθε είδους στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και της καθαριότητας, και πόσο μεγάλες είναι αυτές; Παρακαλούμε να μας δοθούν τα σχετικά συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία ανά κατηγορία, είδος προγράμματος και χρόνο καθυστέρησης καταβολής μισθού.

2) Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές;

3) Θα ενισχύσουν τους δήμους με τα ανάλογα κονδύλια για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους;

4) Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να πληρώνονται εφεξής οι εν λόγω εργαζόμενοι στην ώρα τους; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της ομαλότητας στην καταβολή των μισθών;»

Οι ερωτώντες βουλευτές


Νίκος Τσούκαλης

Θανάσης Λεβέντης

Τάσος Κουράκης
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Απάντηση στην Ερώτηση/ ΑΚΕ των Βουλευτών Ν. Τσούκαλη, Θ. Λεβέντη, Τ. Κουράκη

Σχετικό: Ερώτηση / ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 4459/138-14.01.2010

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης/ ΑΚΕ και σε ό,τι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σας γνωστοποιούμε συνοπτικά τα ακόλουθα:

Οι φορείς υλοποίησης των Προγραμμάτων Φροντίδας Ηλικιωμένων εκτιμούν τις ανάγκες και αποστέλλουν αιτήματα πληρωμής από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας. Οι αποφάσεις χρηματοδότησης εκδίδονται σε διάστημα που δεν ξεπερνά τις 10 ημέρες και αποδίδονται οι σχετικές πιστώσεις στην Συλλογική Απόφαση Ένταξης Περιφέρειας. Στη συνέχεια, η κατανομή της χρηματοδότησης και η τελική πληρωμή των Φορέων Υλοποίησης είναι διαδικασία που υλοποιείται από τις Περιφέρειες.


Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας


Σταύρος Αρναουτάκης