Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Στη βουλή το θέμα των οφειλών για τη μεταφορά των μαθητών της Αχαΐας.


ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης, για το πρόβλημα των οφειλών στους μεταφορείς των μαθητών της Αχαΐας, οι οποίοι απειλούν με διακοπή των δρομολογίων μέσα στις εξετάσεις.


Ο κ. Τσούκαλης ερωτά τους υπουργούς, τι προτίθενται να κάνουν για την άμεση αποστολή των οφειλόμενων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας προκειμένου να εξοφληθούν οι δικαιούχοι.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:Με διακοπή των δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών του ν. Αχαΐας απειλούν οι μεταφορείς λόγω του χρέους της πολιτείας το οποίο ανέρχεται σε 10 εκατ Ευρώ. Το υπεραστικό ΚΤΕΛ και οι συνεργάτες του (ιδιοκτήτες ταξί κλπ) που έχουν αναλάβει να μεταφέρουν καθημερινά 7.000 μαθητές και των δύο βαθμίδων έχουν να πληρωθούν από το Φεβρουάριο του 2009.


Η ενδεχόμενη υλοποίηση της απειλής θα προκαλέσει αναστάτωση σε γονείς και μαθητές σε μια κρίσιμη περίοδο, όπως αυτή των ενδοσχολικών αλλά και των πανελλήνιων εξετάσεων.


· Επειδή η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το σοβαρό αυτό πρόβλημα χωρίς την αποστολή των χρημάτων από το υπουργείο Οικονομικών,
· Επειδή οι μεταφορείς, απόλυτα συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, βρίσκονται σε δεινή θέση,

Ερωτώνται οι κ. κ. υπουργοί


1. Για ποιους λόγους δεν έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα στους μεταφορείς των μαθητών απ’ το Φεβρουάριο του 2009 μέχρι σήμερα;
2. Τι προτίθεστε να κάνετε για την άμεση αποστολή των οφειλόμενων στη Ν.Α Αχαΐας προκειμένου να εξοφληθούν οι δικαιούχοι;

Ο ερωτών βουλευτήςΝίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Ερώτηση αριθ. 9490/29-4-2010

Επί της αριθ. 9490/29-4-2010 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Τσούκαλης σχετικά με τη μεταφορά μαθητών στο Νομό Αχαΐας, σας γνωρίζουμε κατά το μέρος που μας αφορά, ότι σύμφωνα με την παρ. 24 του άρθρου 2 του ν. 2621/98, Οι πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς μαθητών εγγράφονται στον προϋπολογισμό των περιφερειών.

Η κατανομή της συνολικής εγγεγραμμένης πίστωσης στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις εκάστης περιφέρειας, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων και την πληρωμή των υποχρεώσεων, γίνεται από τα αρμόδια όργανα των περιφερειών, με γνώμονα την πλήρη κάλυψη των σχετικών αναγκών, μέσα στο πλαίσιο, όμως, των εγγεγραμμένων πιστώσεων, αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε νομού.


Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2010 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος πίστωση 14.580,000 €. Επίσης, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει προβλεφθεί συνολική πίστωση 81.000.000 € για την εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικ. ετών από τη μεταφορά μαθητών.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 9490/29-4-10, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικ. Τσούκαλης, σχετικά με την καθυστέρηση της εξόφλησης των οφειλομένων ποσών προς τους αναδόχους της μεταφοράς μαθητών του Νομού Αχαΐας, σας κάνουμε γνωστά το ακόλουθα:


Η δωρεάν μεταφορά μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης που κατοικούν μακριά από την έδρα του σχολείου τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. ΙΒ/6071/98 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 932/98 τΒ').
Με το Π.Δ, 161/2000 ( ΦΕΚ 145 τ.Α') η αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών έχει μεταβιβαστεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.


Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 24 του άρθρου 2 του Ν. 2621/98 οι πιστώσεις για τη δωρεάν μεταφορά μαθητών εγγράφονται στους προϋπολογισμούς εξόδων κάθε Περιφέρειας και με απόφαση του Γραμματέα της Περιφέρειας επιχορηγούνται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την αντιμετώπιση των δαπανών αυτών.


Για το οικονομικό έτος 2010 εγγράφηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την κάλυψη των δαπανών για μεταφορά μαθητών πιστώσεις ύψους 16.200,000 € έναντι 10.790.000 € που είχαν εγγραφεί το 2009.


Τέλος, σας κάνουμε γνωστό ότι γίνονται ενέργειες για τη μεταφορά πίστωσης ύψους 90.000.000 ευρώ στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ώστε να καλυφθούν συμβατικές υποχρεώσεις παρελθόντων ετών.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


Παρασκευή Χριστοφιλοπουλου
Αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΒΕΛΗ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 2168/1993 μπορεί να χορηγηθεί άδεια οπλοφορίας σε ενήλικους πολίτες, μετά από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας ή διαμονής στις περιπτώσεις:α) ατομικής τους ασφάλειας, μετά από γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι.β) προστασίας προσώπων, ασφάλειας δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, μεταφοράς χρημάτων ή αξιών, οικημάτων που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή προοριζόμενων για εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων. Ωστόσο, η ασάφεια και αοριστία των προαναφερομένων νομοθετικών διατυπώσεων παρείχαν τη δυνατότητα σε πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες να εφοδιάζουν, για λόγους αποκλειστικά ψηφοθηρικούς, με άδειες οπλοφορίας, πρόσωπα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Σύμφωνα με την παρ 13α η παράνομη οπλοφορία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, είναι δηλαδή πλημμέλημα..
Με πρόσφατη δήλωσή του ο Υπουργός τόνισε ότι προτίθεται να μετατρέψει το ως άνω αδίκημα σε κακούργημα μέσα από μια συνολική αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Επειδή σύμφωνα με δημοσιογραφικά στοιχεία, η καταχρηστική και για ψηφοθηρικούς λόγους παροχή αδειών οπλοφορίας ακόμα και παρά τις αρνητικές γνώμες των αρμοδίων εισαγγελέων πλημμελειοδικών προκαλούν γενικότερο κοινωνικό πρόβλημα,

ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

· Πόσες άδειες οπλοφορίας έχουν χορηγηθεί κατά τα έτη 2008-2009 ανά αστυνομική διεύθυνση; Πόσες από αυτές τις άδειες έχουν χορηγηθεί χωρίς τη γνώμη ή και ενάντια σε αυτή των αρμοδίων εισαγγελέων;
· Προτίθεται να επανεξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχουν χορηγηθεί, μέχρι σήμερα οι άδειες οπλοφορίας;
· Προτίθεται άμεσα να αναθεωρήσει συνολικά το θεσμικό πλαίσιο για τους όρους και προϋποθέσεις αδειοδότησης οπλοφορίας;

Να μας κατατεθούν καταστάσεις με τις άδειες οπλοφορίας που έχουν χορηγηθεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα από κάθε αστυνομική διεύθυνση, πόσες χορηγήθηκαν χωρίς τη γνώμη ή και ενάντια σε αυτή των αρμοδίων εισαγγελέων καθώς επίσης και τις ιδιότητες (γενικώς) των προσώπων στα οποία αυτές χορηγήθηκαν.Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Χορήγηση αδειών οπλοφορίας-οπλοχρησίας. ΣΧΕΤ: ΕΡΩΤΗΣΗ- Α.Κ.Ε. 7967/368/ 23-03-2010.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ και Ν. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ, σας γνωρίζουμε ότι, τα αιτήματα ιδιωτών για τη χορήγηση ή την ανανέωση αδειών οπλοφορίας εξετάζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σχολαστικά, με ιδιαίτερη σοβαρότητα και κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων λαμβάνονται υπόψη όλες οι ιδιαίτερες παράμετροι, κάθε αιτήματος. Σημειώνεται πάντως ότι. οι άδειες οπλοφορίας που χορηγούνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές για την ατομική ασφάλεια των ενδιαφερομένων είναι περιορισμένες, έχουν τοπική ισχύ και χρονική διάρκεια, ενώ η Διοίκηση υποχρεούται στην εξέταση των προβαλλόμενοι λόγων, επί των οποίων θα πρέπει κατά τρόπο σαφή και απόλυτο να τεκμηριώνεται η χορήγηση της αιτούμενης άδειας.

Επίσης, ιδιαίτερα λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα περιστατικά, στοιχεία, καθώς και οι επικρατούσες τοπικές συνθήκες ασφαλείας, η επίκληση των οποίων τεκμηριώνει μετά βεβαιότητας την ανάγκη χορήγησης αδείας κατοχής και οπλοφορίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά την εξέταση των αιτημάτων δε λαμβάνονται υπόψη μόνο τα προκαθορισμένα νομικά κριτήρια, αλλά κάθε αίτημα εξετάζεται ιδιαίτερα και κατά τη λήψη απόφασης, εκτός από την προστασία του πολίτη, πρυτανεύει η προάσπιση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος.
Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω άδειες οπλοκατοχής και οπλοφορίας έχουν χορηγηθεί σε άτομα ιδιάζουσας επαγγελματικής δραστηριότητας, για τα οποία συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι για την προσωπική τους ασφάλεια, όπως επιχειρηματίες, πρώην αστυνομικοί κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (νόμος και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις-υπουργικές αποφάσεις), σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών οπλοκατοχής και οπλοφορίας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την άποψη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας), αυτό είναι επαρκές, και καλύπτει τις εμφανιζόμενες περιπτώσεις. Επισημαίνεται δε ότι με τις πάγιες, εγκύκλιες και βασικές διαταγές του Αρχηγείου, προς τις αρμόδιες υφιστάμενες Υπηρεσίες, δίδονται σαφείς εντολές-οδηγίες σχετικά με το θέμα αυτό.
Τέλος, αναφορικά με τα αιτούμενα στοιχεία, για την πληρέστερη ενημέρωση σας. σας διαβιβάζουμε πίνακα της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου, στον οποίο εμφαίνεται αναλυτικά ο αριθμός των χορηγηθεισών αδειών που εξέδωσαν οι Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας τα έτη 2008 και 2009 με ή χωρίς σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Σημειώνεται ότι στον εν λόγω πίνακα για τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής εμφαίνεται ο συνολικός αριθμός των εκδοθεισών αδειών, χωρίς να γίνεται διάκριση με ή χωρίς σύμφωνη γνώμη του εισαγγελικού λειτουργού, καθώς η αναδίφηση του συνολικού αριθμού των σχετικών φακέλων καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, αφού απαιτείται αρκετός υπηρεσιακός χρόνος και συνεπώς αδυναμία μελέτης όλων των σχετικών εγγράφων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ
Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Δεν αναπροσαρμόζονται τα διόδια στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Δεν υπάρχει σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου από το έτος 2005 έως το 2009 και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του ύψους των διοδίων προς τα κάτω.

Την παραπάνω απάντηση έδωσε ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαγκριώτης σε ερώτηση του Νίκου Τσούκαλη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. υφυπουργός τα έσοδα της γέφυρας ήταν για το 2009 μειωμένα κατά 5,5 % έναντι των προβλεπομένων.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή των διοδίων στη γέφυρα Ρίου –Αντιρρίου
ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 7466/15.3.2010 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Νίκος Τσούκαλης

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή, τα εξής:

1. Η αρμόδια Υπηρεσία για τη λειτουργία και συντήρηση των έργων παραχώρησης(ΕΥΔΕ/ΛΣΕΠ) δεν διαθέτει κυκλοφοριακά στοιχεία για το έτος 2004.
2. Οι καταγραφείσες μεταβολές κυκλοφορίας συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα, με έτοςβάσης το πρώτο «πλήρες έτος» 2005 :

Έτος
ΕΙΧ
Φορτηγά
Λεωφορεία

2005

3.741,714
334.961
96.873

2006

3,872.111
346 863
97.790
2007

4.142.897
374.405
100.555
2008

4.085.114
408.501
97,025
2009

4.224.773
335.433
102.886
Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι δεν υπάρχει σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας από το έτος 2005 έως του 2009.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη στο Υπουργείο από την παραχωρησιούχο εταιρεία, παρατηρείται συστηματικά υστέρηση των πραγματικών εσόδων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, για τους ακόλουθους κυρίως λόγους:

• Το κυκλοφοριακό μοντέλο βασίζεται στην παραδοχή ότι εξαντλούνται κάθε φορά ταανώτερα επιτρεπόμενα όρια διοδίων, πράγμα το οποίο δε συμβαίνει στηνπραγματικότητα (ειδικά, αν ληφθούν υπόψη οι ειδικές εκπτωτικές τιμολογήσεις).

• Επίσης βασίζεται στην ακόλουθη παραδοχή σύνθεσης κυκλοφορίας : μοτοσυκλέτες4,50% - Ε.Ι.Χ. 73% - φορτηγά 19% - λεωφορεία 3.50 %, έναντι της καταγραφείσαςκατανομής (προσεγγιστικά κατά μέσον όρο για τα έτη 2004 - 2009), αντίστοιχα : 4,5% -86,0 % - 7,5 % - 2% , Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι ο πραγματικός φόρτος των φορτηγών(που καταβάλλουν και τα υψηλότερα διόδια) φθίνει μόλις στο 40% περίπου τουπροβλεπόμενου.

4: Ως συνέπεια των προαναφερομένων το σύνολο των μέχρι το τέλος του 2009 πραγματοποιηθέντων εσόδων, ανέρχεται σε 233,5 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι προβλεπομένων εσόδων 247,5 εκατ. ευρώ περίπου,(ήτοι μειωμένα σε ποσοστό 5,5%).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Γραφειοκρατία και αντιδράσεις της Ηλείας «πνίγουν» την επέκταση της Διώρυγας Πηνειού στην Αχαΐα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Δεν είναι δυνατή επί του παρόντος η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, για την επέκταση της διώρυγας του Πηνειού στο νομό Αχαΐας. Την παραπάνω απάντηση έδωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Μωραΐτης σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Τσούκαλη.

Σύμφωνα με την ίδια απάντηση φαίνεται ότι στην προώθηση του έργου αντιδρά η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας οι υπηρεσίες της οποίας εξέφρασαν επιφυλάξεις για τα υδρολογικά δεδομένα της ΜΠΕ αλλά και την επάρκεια των υδατικών πόρων του φράγματος Πηνειού για την σκοπούμενη επέκταση, ενώ το Ν.Σ. Ηλείας εξέφρασε ομόφωνα αρνητική άποψη. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 19-8-2009 έχουν ζητηθεί διευκρινήσεις από τις υπηρεσίες της Ηλείας οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσταλεί.

Στην απάντηση του κ. Μωραϊτη αναφέρεται ότι ενώ κατά το σχεδιασμό του φράγματος θεωρήθηκε μέση τιμή εισροών 240-250 εκατομμυρίων κ.μ. ανά έτος, η τιμή που προέκυψε στην πράξη είναι 160 εκατομμύρια κ.μ. Επιπλέον, σύμφωνα με τη Ν.Α. Ηλείας οι αρδευτικές ανάγκες των ήδη εξυπηρετούμενων εκτάσεων μαζί με τις απώλειες στα δίκτυα ανέρχονται σε 185 εκατομμύρια κ.μ. ενώ έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά έργο ύδρευσης οικισμών από το φράγμα Πηνειού, με όριο απόληψης τα 6 εκατομμύρια κ.μ. ανά έτος, το οποίο επίσης δεν έχει ληφθεί υπόψη στον αρχικό σχεδιασμό


Το θέμα παραπέμπεται στην κατάρτιση πρότασης Σχεδίου Διαχείρισης του νερού του ταμιευτήρα, ώστε να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την κατανομή του και έτσι να γίνει γνωστό αν είναι δυνατή η επέκτασή του για χρήση από τους αγρότες της Αχαΐας.


Το πλήρες κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:

Θέμα :«Επέκταση της Διώρυγας Πηνειού». Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 6296/ 18-2-2010. Ερώτηση.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 6296/18-2-2010 που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη και μας κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με το υπ' αρ. πρωτ. 658/3-3-2010 έγγραφο του, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Το στάδιο της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης του έργου της επέκτασης της Βόρειας Κεντρικής Διώρυγας (ΒΚΔ) Πηνειού στη Δυτική Αχαΐα, φορέας του οποίου είναι η Δ/νση Δημοσίων Έργων (ΔΔΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), ολοκληρώθηκε στις 14-12-2006, με την έκδοση Θετικής γνωμοδότησης.

2. Το στάδιο της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ξεκίνησε τις 8-6-2007, αλλά λόγω ελλείψεων της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ζητήθηκε από την ΔΔΕ της ΠΔΕ η συμπλήρωση της, και δεδομένου ότι τα υποβληθέντα στοιχεία κρίθηκαν ανεπαρκή η ΜΠΕ επιστράφηκε στις 25-10-2007. Στις 26-2-2008 υποβλήθηκε αναθεωρημένη ΜΠΕ, η οποίο μετά τη διόρθωση ορισμένων στοιχείων της (10-4-08), διαβιβάσθηκε στις 23-4-2008 στα Νομαρχιακά Συμβούλια (Ν.Σ.) Αχαΐας και Ηλείας και σε συναρμόδιες υπηρεσίες για δημοσιοποίηση και γνωμοδότηση.

3. Κατά τη διαδικασία γνωμοδότησης η Δ/νση Σχεδ. Εγγειοβ/κών Έργων και Αξιοπ. Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΔΣΕΕ&ΑΕ/ΥΠ) του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΓΑΝ), η Δ/νση Υδάτων της ΠΔΕ, και οι Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ηλείας, εξέφρασαν επιφυλάξεις για τα υδρολογικά δεδομένα της ΜΠΕ αλλά και την επάρκεια των υδατικών πόρων του φράγματος Πηνειού για την σκοπούμενη επέκταση της ΒΚΔ, ενώ το Ν.Σ. Ηλείας εξέφρασε ομόφωνα αρνητική άποψη. Επιπλέον η ΔΣΕΕ&ΑΕ/ΎΠ του ΥΠΑΓΑΝ και η Δ/νση Υδάτων της ΠΔΕ επισήμαναν την ανάγκη κατάρτισης Σχεδίου Διαχείρισης του νερού του φράγματος Πηνειού. Σημειωτέον ότι η πρώτη πρέπει να προσυπογράψει την Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου, ενώ η δεύτερη πρέπει να δώσει άδεια εκτέλεσής του και χρήσης νερού, συνεπώς η εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης αμφοτέρων είναι απαραίτητη.

4. Δεδομένου ότι οι ως άνω επιφυλάξεις και αρνητικές απόψεις στηρίζονταν σε επιστημονικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα, μη δυνάμενα να αναιρεθούν με βάση τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ, η Υπηρεσία μας ζήτησε στις 22-9-2008 πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία για την κάλυψη των ζητημάτων που προέκυψαν. .Επιπλέον ζήτησε την επίλυση προβλημάτων στις διατάξεις υπερχείλισης και υδροληψίας του φράγματος Πηνειού, τα οποία συνεπάγονται απώλειες νερού, αλλά και εγκυμονούν κινδύνους ασφαλείας για κατοικημένες περιοχές οι οποίοι μάλιστα ήρθαν στην επικαιρότητα κατά την πρόσφατη υπερχείλιση του φράγματος.

5. Στις 7-4-2009 υποβλήθηκαν συμπληρωματικό στοιχεία, τα οποία όμως δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των επίμαχων ζητημάτων. Στις 23-6-2009 υποβλήθηκαν στοιχεία σχετικά με προγραμματισμό έργων για τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων των φραγμάτων Πηνειού και Αλφειού, τα οποία αναμένεται να εξοικονομήσουν 76 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (κ.μ.) νερού ετησίως, χωρίς όμως να διευκρινισθεί ποιο ποσοστό αυτών αφορά τα δίκτυα του φράγματος Πηνειού. Όπως ήταν αυτονόητο ζητήθηκαν σχετικές διευκρινήσεις στις 19-8-2009, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσταλεί.

Όσον αφορά στον πυρήνα του προβλήματος που καθιστά μη δυνατή την επί του παρόντος ολοκλήρωση της διαδικασίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Ενώ κατά το σχεδιασμό του φράγματος θεωρήθηκε μέση τιμή εισροών 240-250 εκατομμυρίων κ.μ. ανά έτος, η τιμή που προέκυψε στην πράξη είναι 160 εκατομμύρια κ.μ. Επιπλέον, σύμφωνα με τη Ν.Α. Ηλείας οι αρδευτικές ανάγκες των ήδη εξυπηρετούμενων εκτάσεων μαζί με τις απώλειες στα δίκτυα ανέρχονται σε 185 εκατομμύρια κ.μ. Συνεπώς η μετρηθείσα μέση εισροή στον ταμιευτήρα είναι ήδη μικρότερη της πραγματικής αρδευτικής κατανάλωσης για τα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα, παρότι τα τελευταία εξυπηρετούν μόνο 226.000 στρ. έναντι προβλέψεων της Οριστικής Μελέτης για άρδευση 400.000 στρ. Πέραν αυτού έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά έργο ύδρευσης οικισμών από το φράγμα Πηνειού, με όριο απόληψης τα 6 εκατομμύρια κ.μ. ανά έτος, το οποίο επίσης δεν έχει ληφθεί υπόψη στον αρχικό σχεδιασμό. Με βάση τα παραπάνω, το επιχείρημα oτι το επίμαχο έργο προβλέπεται από την δεκαετία του 1970, έχει μικρή αξία, αφού ο σχεδιασμός του στηρίχθηκε σε ανεπίκαιρα δεδομένα, ενώ δεν έλαβε υπόψη και την ανάγκη εξασφάλισης οικολογικής παροχής στην κοίτη του ποταμού Πηνειού.
Το ως άνω πρόβλημα είναι ο λόγος που η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος {Ε.Υ.ΠΕ.)/ΥΠΕΚΑ, αλλά και οι ΔΣΕΕ8ΑΕ/ΥΠ του ΥΠΑΓΑΝ και Δ/νση Υδάτων της ΠΔΕ, έχουν ζητήσει την κατάρτιση πρότασης Σχεδίου Διαχείρισης του νερού του ταμιευτήρα, ώστε να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την κατανομή του και να εξορθολογισθεί αυτή.

Επισημαίνεται ότι με το ως άνω αίτημα συνηγορεί και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία η έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των υδάτων μιας υδρολογικής λεκάνης πρέπει να προηγείται της περιβαλλοντικής αδειοδότησης οποιουδήποτε έργου αξιοποίησής τους. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΕΚΑ, έχει αρχίσει από την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (Κ.Υ.Υ.)/ΥΠΕΚΑ η διαδικασία για την προκήρυξη των σχετικών έργων για την εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης όλων των Λεκανών απορροής της χώρας, τα οποία θα αντιμετωπίσουν συνολικά και συστηματικά στο πλαίσιο της κατάρτισης και εφαρμογής τους και σύμφωνα με τις διαδικασίες και απαιτήσεις της Οδηγίας - πλαίσιο γιο τα νερά 2000/6Ο/ΕΚ, το συνολικό πρόβλημα διαχείρισης και προστασίας των υδάτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑΣ

Μέσα στο Μάιο το σχέδιο ανασυγκρότησης, αλλά στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.

Στις καλένδες η δέσμευση για Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Το θέμα υλοποίησης της δέσμευσης για την εκπόνηση ενός ειδικού προγράμματος ανασυγκρότησης των νομών Αχαΐας και Ηλείας έφερε με επίκαιρη ερώτησή του στη βουλή, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης. Το αίτημα των φορέων αλλά και των τοπικών εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ (πριν τις εκλογές) αφορούσε ένα Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανεξάρτητο από τα ΠΕΠ των πλαισίων στήριξης με διακριτό φορέα διαχείρισης και με συγκεκριμένες δράσεις και στόχους.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο Υφυπουργός Οικονομίας κ. Αρναουτάκης ανέφερε ότι
η Κυβέρνηση έχει ξεκινήσει από το Φεβρουάριο του 2010 τη διαδικασία επικαιροποίησης της πρότασης νόμου «Ειδικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δομές Διαχείρισης», την οποία είχε υποβάλει και ως αντιπολίτευση αμέσως μετά τις πυρκαγιές του 2007. Το συντονισμό της συλλογικής προσπάθειας, επαναπρογραμματισμού της ανάπτυξης των πυρόπληκτων νομών, ανέλαβε το γραφείο της αντιπροεδρίας στο πλαίσιο λειτουργίας του οποίου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ειδικής ομάδας εργασίας, που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Η πρόταση νόμου, περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις για τις πληγείσες περιοχές με γνώμονα την αποκατάσταση, την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη. Στη διαμορφωθείσα πρόταση νόμου, ελήφθη ειδική μέριμνα για διεύρυνση των δυνητικών πηγών χρηματοδότησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των πόρων από τα χρηματοδοτικά μέσα και ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και προβλέπεται η δυνατότητα συνέργειας και συμβατότητας του προγράμματος με τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, του οποίου η αναθεώρηση θα εξεταστεί τον επόμενο χρόνο.

Ο κ. Υφυπουργός καταλήγοντας ανέφερε ότι «το σχέδιο πιστεύω μέσα στο Μάιο θα είναι έτοιμο, ούτως ώστε να έρθει για διαβούλευση και να εγκριθεί και να γίνει νόμος. Και χρειάζονται πραγματικά, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και οι δυο νομοί, γιατί στο σχέδιο νόμου είναι και οι δύο νομοί, και θεωρούμε ότι μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αλλά, μέσα και από ανταγωνιστικά προγράμματα, θα μπορέσουμε να δώσουμε την τόνωση και την ανάπτυξη στις δυο περιοχές που τόσο έχουν ανάγκη».


Ο κ. Τσούκαλης, στην τοποθέτησή του ανέφερε πως «μετά το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008, υπήρξε σαφέστατη δέσμευση όλων των πολιτικών αρχηγών για την εκπόνηση ενός ειδικού αναπτυξιακού σχεδίου ανασυγκρότησης των δύο νομών οι οποίοι επλήγησαν ανεπανόρθωτα από τις δύο πιο καταστρεπτικές φυσικές καταστροφές. Αυτό δεν έχει συμβεί. Το σχέδιο που αιτούμαστε ήταν το ίδιο ακριβώς που έχετε εκπονήσει για τον Πειραιά, με ίδια αιτιολογική βάση, με ξεχωριστό φορέα διαχείρισης, ξεχωριστά κονδύλια, διακριτά από το ΕΣΠΑ και από τα περιφερειακά προγράμματα».

Καταλήγοντας ο κ. Τσούκαλης επεσήμανε πως ένα τέτοιο σημαντικό θέμα έχει «καταχωνιαστεί» από τους τοπικούς φορείς αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μέχρι και τις εκλογές του Οκτωβρίου, όλοι οι φορείς οι τοπικοί της Αχαΐας και της Ηλείας πραγματικά είχαν αναγάγει το αίτημα αυτό ως κορυφαίο. Οι επισκέψεις, πιέσεις και οι καταγγελίες προς την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν καθημερινό φαινόμενο. Αλήθεια, αναρωτιέμαι και εγώ και άλλοι στην Αχαΐα και στην Ηλεία, γιατί το θέμα αυτό έχει καταχωνιαστεί μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου;
Γιατί δεν είναι ψηλά στην ατζέντα των πολιτικών της Αχαΐας; Ο νοών νοείτω.
26-4-2010 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑΣ

(ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 26-4-2010)

Τελευταία είναι η με αριθμό 695/20-4-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης των Νομών Αχαΐας και Ηλείας.Η ερώτηση του κ. Τσούκαλη έχει ως εξής:

«Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος, δυσαρέσκεια προκάλεσε η απουσία οποιασδήποτε αναφορές εκ μέρους του Γ.Γ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, σχετικά με το πάγιο αίτημα για την εκπόνηση και υλοποίηση ενός ειδικού προγράμματος ανασυγκρότησης των δύο Νομών. Το αίτημα και τοπικών εκπροσώπων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αφορούσε ένα ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ανεξάρτητο από τα ΠΕΠ των πλαισίων στήριξης με διακριτό φορέα διαχείρισης και με συγκεκριμένες δράσεις και στόχους.Το αίτημα το οποίο είχαν θέσει και είχε γίνει αποδεκτό στις 26-6-08 από τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο, εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί ομόφωνη «απαίτηση» των φορέων. Όπως πρόσφατα πληροφορηθήκαμε, η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ θα ολοκληρωθεί στις 5-3-2010 με άμεσο κίνδυνο απουσίας πρόβλεψης για το εν λόγω πρόγραμμα και τις ειδικές χρηματοδοτήσεις του. Επειδή το ειδικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης Αχαΐας και Ηλείας συνιστά κατηγορηματική δέσμευση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και δεδομένου ότι θεωρείται η συνθήκη εκ των ω ουκ άνευ για την ανάπτυξη των δύο χειμαζόμενων περιοχών.Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:Εξακολουθεί να συνιστά δέσμευση της κυβέρνησης η ανάγκη για πρόβλεψη και υλοποίηση του ειδικού προγράμματος ανασυγκρότησης των Νομών Αχαΐας και Ηλείας που επλήγησαν καίρια από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και το σεισμό του Ιουνίου 2008; Αν ναι, ποιο το χρονοδιάγραμμα εκπόνησής του και από πού προβλέπεται η χρηματοδότησή του;».Στην ερώτηση του κ. Τσούκαλη θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Σταύρος Αρναουτάκης.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Αγαπητέ συνάδελφε, η Κυβέρνηση μας έχει ξεκινήσει από το Φεβρουάριο του 2010 τη διαδικασία επικαιροποίησης της πρότασης νόμου «Ειδικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δομές Διαχείρισης», την οποία είχε υποβάλει και ως αντιπολίτευση αμέσως μετά τις πυρκαγιές του 2007.Το συντονισμό της συλλογικής προσπάθειας, επαναπρογραμματισμού της ανάπτυξης των πυρόπληκτων νομών, ανέλαβε το γραφείο της αντιπροεδρίας στο πλαίσιο λειτουργίας του οποίου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ειδικής ομάδας εργασίας, που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελήφθησαν επίσης υπόψη και συνεκτιμήθηκαν προτάσεις τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικών φορέων και αντιπροσώπων, όπως το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ηλείας, οι προτάσεις του Δήμου Πύργου και προτάσεις βουλευτών.

Η πρόταση νόμου, περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις για τις πληγείσες περιοχές με γνώμονα την αποκατάσταση, την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη. Στη διαμορφωθείσα πρόταση νόμου, ελήφθη ειδική μέριμνα για διεύρυνση των δυνητικών πηγών χρηματοδότησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των πόρων από τα χρηματοδοτικά μέσα και ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και προβλέπεται η δυνατότητα συνέργειας και συμβατότητας του προγράμματος με τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, του οποίου η αναθεώρηση θα εξεταστεί τον επόμενο χρόνο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ο κύριος Τσούκαλης, έχει το λόγο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.Κύριε Υφυπουργέ, επειδή την απάντηση σας την παρακολουθούν όλοι οι φορείς και της Αχαΐας και της Ηλείας, πιστεύω ότι κάπου υπάρχει μία παρεξήγηση στην απάντηση σας.

Το γενικό στρατηγικό σχέδιο αποκατάστασης των πυρόπληκτων νομών όλης της χώρας είναι γνωστό ήδη, από την προηγούμενη κυβέρνηση, με μια ειδική αναφορά του κυρίου Παπανδρέου κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στην Ηλεία.Η ερώτηση μου αφορά το ειδικό στρατηγικό σχέδιο Αχαΐας και Ηλείας το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό -όχι προνομιακό σε σχέση με τους άλλους πυρόπληκτους νομούς- όπου έχει διαμορφωθεί μέσα από μια έντονη αλλά και λεπτομερή διαβούλευση όλων των φορέων των δύο νομών, των δύο νομαρχών, των δημάρχων, των προέδρων της ΤΕΔΚ. Και μάλιστα, όλοι οι φορείς των δύο αυτών νομών, αμέσως μετά το σεισμό της 8ης Ιουνίου –γι’ αυτό κάνω αναφορά στο σεισμό της 8ης Ιουνίου- επισκέφθηκαν με έναν άκρως επεισοδιακό τρόπο, το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να συναντηθούν με τον τότε Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμανλή και να του θέσουν μετ’ επιτάσεως αυτό το αίτημα.Στη συνέχεια λοιπόν, υπήρξε δέσμευση σαφέστατη, του κυρίου Καραμανλή τότε, στη συνέχεια του κυρίου Παυλόπουλου, αλλά και όλων των πολιτικών Αρχηγών, συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Παπανδρέου στην επίσκεψη αυτή, ότι είναι υποχρεωμένη η πολιτεία, έχει τη στοιχειώδη ηθική υποχρέωση, να εκπονήσει γι’ αυτούς τους δύο νομούς ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο ανασυγκρότησης δύο νομών οι οποίοι επλήγησαν ανεπανόρθωτα απ’ τις δύο πιο καταστρεπτικές φυσικές καταστροφές, από τις πυρκαγιές του 2007 και από το σεισμό του 2008. Αυτό δεν έχει γίνει, δεν έχει συμβεί. Δηλαδή στην Αχαΐα παραδείγματος χάρη, κατεστράφη από τις πυρκαγιές το 2007 ο μισός νομός και ο άλλος μισός από το σεισμό του 2008.

Εδώ λοιπόν, τίθεται ένα θέμα, πλήρους ενημέρωσης, διασαφήνισης των προθέσεων. Δεν αφορά η απάντηση σας την ερώτηση μου. Και να σας πω το εξής απλό, ότι ο κύριος Παπανδρέου στη συνάντηση που είχε με τους φορείς είπε ότι «έχουμε το σχέδιο νόμου, απλώς θα προσθέσουμε και το στοιχείο του σεισμόπληκτου για να γίνει ολοκληρωμένο».(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΩΤΗΣ)

Ειδικό αναπτυξιακό, ζήτησε ο κύριος Φούρας, αμέσως μετά το σεισμό. Ειδικό αναπτυξιακό ζητούν όλοι οι φορείς της Αχαΐας. Και να σας διαβάσω χαρακτηριστικά, επειδή ήμουν παρών, σε συνέντευξη Τύπου τις δηλώσεις που έκαναν όλοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαμε τον Ιούνιο του 2009 με τον κύριο Παυλόπουλο, όπου αναφέρεται μέσα ότι η Αχαΐα για μια ακόμα φορά ξεχάστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι το σχέδιο θα ήταν έτοιμο το Σεπτέμβριο του 2008.Ο κύριος Παυλόπουλος έκανε επίσκεψη...(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Θέλω να πω κύριε Υφυπουργέ, ότι η μεγάλη αυτή εκκρεμότητα παραμένει και σας παρακαλώ πολύ ελέγξτε το, ελάτε σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και θέλω να σας παρακαλέσω και γραπτώς να μου δώσετε μια λεπτομερή απάντηση. Θα σας πω ότι το σχέδιο ήταν ακριβώς αυτό που έχετε εκπονήσει για τον Πειραιά, με ίδια αιτιολογική βάση, με ξεχωριστό φορέα διαχείρισης, με ξεχωριστά κονδύλια, διακριτά από το ΕΣΠΑ και από τα περιφερειακά προγράμματα. Αυτό ακριβώς ζητούσε η Αχαΐα και η Ηλεία. Και τελειώνω με το εξής και πρέπει να το αναφέρω για την τάξη. Μέχρι και τις εκλογές του Οκτωβρίου, όλοι οι φορείς οι τοπικοί της Αχαΐας και της Ηλείας πραγματικά είχαν αναγάγει το αίτημα αυτό ως κορυφαίο. Οι επισκέψεις, πιέσεις και οι καταγγελίες προς την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν καθημερινό φαινόμενο.Αλήθεια, αναρωτιέμαι και εγώ και άλλοι στην Αχαΐα και στην Ηλεία, γιατί το θέμα αυτό έχει καταχωνιαστεί μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου; Γιατί δεν είναι ψηλά στην ατζέντα των πολιτικών της Αχαΐας; Ο νοών νοείτω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, για να δευτερολογήσει.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, δεν έχουμε σιωπήσει. Εμείς δουλεύουμε και ήδη υπό την προεδρία του κυρίου Αντιπροέδρου έχουμε…

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Συγγνώμη, δεν αναφέρομαι σε εσάς.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Όχι και οι φορείς. Και έχω απαντήσει και στη Βουλή στο συνάδελφο, από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά και στους νομάρχες και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ότι το σχέδιο πιστεύω ότι μέσα στο Μάιο θα είναι έτοιμο, ούτως ώστε να έρθει για διαβούλευση και να εγκριθεί και να γίνει νόμος. Και χρειάζονται πραγματικά, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και οι δυο νομοί, γιατί στο σχέδιο νόμου είναι και οι δύο νομοί, συμπεριλαμβάνονται και οι δυο νομοί και θεωρούμε ότι μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αλλά, μέσα και από ανταγωνιστικά προγράμματα, θα μπορέσουμε να δώσουμε την τόνωση και την ανάπτυξη στις δυο περιοχές που τόσο έχουν ανάγκη.Ας είστε λοιπόν σίγουρος και βέβαιος, ότι μέσα στο Μάιο θα έχουμε ολοκληρώσει αυτό το σχέδιο για τις δύο περιοχές.