Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Επιχορήγηση των συγκοινωνιών της Περιφέρειας.


ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Τη θεσμοθέτηση ειδικού πόρου για τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ, ο οποίος θα διατίθεται αποκλειστικά για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των συγκοινωνιακών δικτύων, την αναβάθμιση και επέκτασή τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες, ζητούν με ερώτησή τους προς τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης, Ηρώ Διώτη, Μιχάλης Κριτσωτάκης και Βασίλης Μουλόπουλος.

Οι ερωτώντες βουλευτές αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι τα αστικά ΚΤΕΛ των πόλεων της περιφέρειας, υφίστανται τις οδυνηρές συνέπειες μιας απαράδεκτης και αντισυνταγματικής μεταχείρισης, σε σχέση με όσα ισχύουν με τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και ζητούν να επιχορηγηθούν αναλογικά οι αστικές συγκοινωνίες της περιφέρειας, ώστε να αρθεί η κατάφορη αδικία και άνιση μεταχείριση των κατοίκων της επαρχίας.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Οι Καποδιστριακοί Δήμοι αντιμετωπίζουν σοβαρό έλλειμμα ενδοδημοτικής και διαδημοτικής συγκοινωνιακής σύνδεσης, η οποία δημιουργεί προβλήματα εξυπηρέτησης των κατοίκων, με συνέπεια η κατάσταση αυτή να επιδρά αρνητικά στη συνοχή τους. Οι αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτική στο ΙΧ λύση μετακινήσεων, στις περισσότερες πόλεις, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες.
Η ανάπτυξη βιώσιμων και αποτελεσματικών συγκοινωνιακών συστημάτων αποτελεί αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο της πολιτικής της βιώσιμης κινητικότητας. Ωστόσο, οι πόλεις της ελληνικής περιφέρειας βρίσκονται σε οριακό σημείο, όσον αφορά τα προβλήματα που σχετίζονται με την ικανοποίηση των αναγκών μετακίνησης. Εξελίσσονται σε μικρογραφίες της Αθήνας με συνεχώς υποβαθμιζόμενο κυκλοφοριακό περιβάλλον.
Η έλλειψη κάθε αντισταθμιστικής χρηματοδότησης για τις συγκοινωνίες της Περιφέρειας, σε αντίθεση με το καθεστώς επιδοτήσεων που πολύ σωστά ισχύει για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, συνιστά παραβίαση της συνταγματικής επιταγής περί ίσης μεταχείρισης των πολιτών, καθώς και βασικών κανόνων που απορρέουν από την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών.
Για την άρση αυτής της ανισότητας, για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των συγκοινωνιακών δικτύων και την αναβάθμιση και επέκτασή τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες, η ΚΕΔΚΕ έχει διατυπώσει το αίτημα της θεσμικής ρύθμισης για την χρηματοδότηση των ΟΤΑ, με ειδικό πόρο που θα διατίθεται αποκλειστικά για αυτό τον σκοπό. Αποτέλεσμα των πιέσεων της ΚΕΔΚΕ είναι το Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη (με ισχύ μέχρι 28/2/2010) και αποτελεί θετικό μεν, αλλά ανεπαρκές βήμα, αφού δεν διασφαλίζει τη συνολική βιωσιμότητα των συγκοινωνιακών συστημάτων και των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου της περιφέρειας.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ειδικό θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ για την ενίσχυση των οδικών συγκοινωνιών στην περιφέρεια (Πάτρα, Σεπτέμβρης 2005) επιδότηση της τάξεως του ενός τρίτου του ύψους της ανά κάτοικο ετήσιας επιδότησης των συγκοινωνιών της πρωτεύουσας θα επαρκούσε για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων της περιφέρειας.

· Δεδομένου ότι η βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί προγραμματικό στόχο της κυβέρνησης σύμφωνα με τις εξαγγελίες της,

· Δεδομένου ότι τα αστικά ΚΤΕΛ των πόλεων της περιφέρειας, υφίστανται τις οδυνηρές συνέπειες μιας απαράδεκτης και αντισυνταγματικής μεταχείρισης, σε σχέση με όσα ισχύουν με τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


1. Προτίθεστε να ικανοποιήσετε το ομόφωνο αίτημα της ΚΕΔΚΕ και να προχωρήσετε στη θεσμοθέτηση ειδικού πόρου για τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ, ο οποίος θα διατίθεται αποκλειστικά για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των συγκοινωνιακών δικτύων, την αναβάθμιση και επέκτασή τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες.
Προτίθεστε να επιχορηγήσετε αναλογικά τις αστικές συγκοινωνίες της περιφέρειας ώστε να άρετε την κατάφορη αδικία και άνιση μεταχείριση των κατοίκων της επαρχίας, αποκαθιστώντας το δίκαιο και την ισονομία;

Βρίσκεται στο σχεδιασμό σας η μεταβίβαση του συνολικού συγκοινωνιακού έργου (Σχεδιασμός, κλπ) στους ΟΤΑ, γεγονός που ισχύσει σε όλη σχεδόν την Ευρώπη;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ηρώ Διώτη
Μιχάλης Κριτσωτάκης
Βασίλης Μουλόπουλος
Νίκος Τσούκαλης
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΣΧΕΤ: Έγγραφο σας 1231/18-11-09
Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 1231/18-11-09, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Η. Διώτη, Μ. Κριτσωτάκη, Β. Μουλόπουλο και Ν. Τσούκαλη, θέτουμε υπόψη σας ότι:


1. Οι συγκοινωνιακοί φορείς της Αθήνας (Ε.ΦΣΕ) αρμοδιότητας ΟΑΣΑ,
λειτουργούν στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 2669/1998 (ΦΕΚ Α' 283),
όπως ισχύει. Τα ελλείμματα που προκύπτουν λόγω της ασκούμενης
κοινωνικής πολιτικής χαμηλού κομίστρου, καλύπτονται και από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό με την απόδοση της προβλεπόμενης αντισταθμιστικής
καταβολής (επιδότηση).Με την αντισταθμιστική καταβολή, σε κάθε ετήσια
Χρήση (άρθρο 5 του νόμου) καλύπτεται το δημιουργούμενο έλλειμμα και το
ύψος αυτής είναι ανάλογο με τη διαφορά του καθοριζόμενου κομίστρου έναντι
του προσήκοντος.
Στα ίδια πλαίσια εντάσσεται και η υποστήριξη οπό το Κρατικό Προϋπολογισμό των επενδυτικών προγραμμάτων των φορέων αυτών (προμήθεια νέων λεωφορείων κλπ).

2. Ανάλογες ρυθμίσεις για τον καθορισμό του ύψους και για τη διαδικασία
απόδοσης αντισταθμιστικής καταβολής, εφαρμόζονται και στον ΟΑΣΘ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2898/2001 ΙΑ71) και στο πλαίσιο των
οικονομικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και του Οργανισμού, κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού.

3. Η οργάνωση και η λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με
τα Αστικά λεωφορεία στις μεγάλες πάλεις της Περιφέρειας, ο καθορισμός των
κομίστρων και οι λοιπές πηγές εκμετάλλευσης, διέπονται από τις διατάξεις του
ν. 2963/2001 (Α' 268) με τις οποίες καθορίζονται τα κριτήρια, τα κίνητρα και οι
δυνατότητες χρηματοδότησης των δράσεων, εν γένει, των φορέων αυτών.
Τα ΚΤΕΛ, είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις (Ανώνυμες Εταιρίες) στις οποίες οι προαναφερόμενες διατάξεις (περί ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ) δεν έχουν εφαρμογή.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 10 του νόμου, προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις και παρέχεται η δυνατότητα στα ΚΤΕΛ να συνάπτουν συμφωνίες με ενώσεις προσώπων (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), για παροχή μειωμένου κομίστρου σε κατηγορίες μετακινουμένων επιβατών που δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της υπ΄ αριθμ. 99/1990 (Α' 190) Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) «περί κατάργησης ελευθέρας και μειωμένης τιμής εισιτηρίων», με υποχρέωση καταβολής των συμφωνημένων απωλειών από τον αντισυμβαλλόμενο του ΚΤΕΛ.

Το Ελληνικό Δημόσιο, ενίσχυσε τους συγκοινωνιακούς φορείς της Περιφέρειας για έργα υποδομής, εξυπηρέτησης των επιβατών και αντικατάστασης των λεωφορείων, με ποσό συνολικού ύψους 108.000.000 €. Επιπλέον, τα ασθενέστερα ΚΤΕΛ ενισχύονται κάθε χρόνο για την ανανέωση . των λεωφορείων και τη δημιουργία έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού τους. μέσω του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 13 του ν. 2963/2001,ενώ εξασφαλίζονται για τα ΚΤΕΛ και άλλες πηγές εκμετάλλευσης (διαφημίσεις στεγάστρων, στάσεων, λεωφορείων κ.λ.π).

Με τις ανωτέρω ενισχύσεις αλλά και επιπλέον κίνητρα που δόθηκαν με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, όπως η απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας για 3 χρόνια, ανανεώθηκε ο στόλος λεωφορείων των ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ ΑΕ με οχήματα νέου τύπου, προκειμένου αυτά να ανταποκρίνονται επαρκώς στις σύγχρονες ανάγκες του επιβατικού κοινού για ασφαλέστερη, αποτελεσματικότερη και πιο ποιοτική μεταφορά.
Από την κείμενη νομοθεσία, δεν προκύπτει άλλος τρόπος χρηματοδότησης, και στον προϋπολογισμό του Υπουργείου δεν προβλέπονται πιστώσεις για το σκοπό αυτό.
Από τα προαναφερόμενα, προκύπτει ότι, για την επιδότηση κάθε συγκοινωνιακού φορέα, ισχύουν ειδικές διατάξεις νόμων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.
4. Το μεταφορικό έργο των ΟΤΑ έχει επανακαθοριστεί με τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 18, 19 και 20 του ν. 2963/2001 (Α' 268) ενώ η χρηματοδότηση των δράσεων τους, μέσω των Κ.Α.Π. και του Προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ, υπάγονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων των Νομαρχιών και του Υπουργείου Εσωτερικών. Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

Κτηριακό πρόβλημα στο Γυμνάσιο και Λύκειο Βόνιτσας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Σοβαρό κτηριακό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι σχολικές κοινότητες του Γυμνασίου και Λυκείου Βόνιτσας, λόγω των προβλημάτων στατικότητας του κτηρίου. Λόγω της παλαιότητας (40 ετών) αλλά και των ζημιών από τους σεισμούς, το κτήριο που στεγάζει τα παραπάνω σχολεία είναι ετοιμόρροπο και κινδυνεύει με κατάρρευση.

Τα τελευταία έξι χρόνια η διδασκαλία γίνεται σε λυόμενες αίθουσες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι Διευθυντές των δύο σχολείων εκφράζουν το φόβο και την αγωνία τους για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών και των καθηγητών αλλά και όσων προσέρχονται στα δύο σχολεία, καθώς η κατάσταση των κτηρίων συνεχώς επιδεινώνεται και ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

Οι μαθητές των δύο σχολείων πραγματοποίησαν πρόσφατα αποχή από τα μαθήματά τους διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που επικρατεί, ενώ τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές τους απευθύνουν έκκληση για την ταχεία έναρξη των εργασιών επισκευής και την επίλυση του σοβαρότατου κτηριακού προβλήματος, πριν θρηνήσουμε θύματα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός:

1) Τι προτίθεστε να κάνετε για την επίλυση του σοβαρού κτηριακού προβλήματος που αντιμετωπίζουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο Βόνιτσας;

2) Είναι το κτήριο των δύο σχολείων επισκευάσιμο ή θα απαιτηθεί η ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1290/19-11-09 την οποία κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ν. Τσούκαλης, σχετικά με το Γυμνάσιο και Λύκειο Βόνιτσας, σας κάνουμε γνωστό ότι.:

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν την αρμοδιότητα για την επιλογή και την απόκτηση οικοπεδικών εκτάσεων, τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την κατασκευή και την επίβλεψη των έργων σχολικής στέγης (Ν. 2216/94, Ν. 2240/94 και Π.Δ. 30/1996).
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σε συνεργασία με τις οικείες Περιφέρειες έχουν την δυνατότητα να εντάξουν τα έργα κατασκευής σχολικών κτιρίων στα αντίστοιχα Π.Ε.Π. (ΓΚ.Π.Σ.)
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε ετήσια βάση επιχορηγεί τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε. 047/6) για οικόπεδα, μελέτες και κατασκευές χωρίς περαιτέρω παρέμβαση μέσα στο Νομό.
Στο χρονικό διάστημα 2007 - 2009 διετέθησαν για την Ν.Α. Αιτωλ/νίας τα κατωτέρω ποσά από τις πιστώσεις του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της ΟΣΚ Α.Ε.
2007 2.530.000,00 ευρώ
2008 1.700.000,00 ευρώ
2009 1.000.000,00 ευρώ
Αντίστοιχα σε ετήσιες επιχορηγήσεις προς τους Ο.Τ.Α. για επισκευές και συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων προβαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Όσον αφορά στη λειτουργία του Γυμνασίου-Λυκείου της Βόνιτσας, της Ν.Α. Αιτωλ/νίας, η Δ/νση Προγρ/μού της, με το Α.Π. ΤΥ 10752/20-11-09 έγγραφο της μας πληροφόρησε ότι έχει εκποιηθεί μελέτη αποκατάστασης και το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. με το ποσό των 1.320.000 ευρώ έχει υπογραφεί
η προγραμματική σύμβαση, έχει ι:λεγχθεί από την ΟΣΚ Α.Ε. η μελέτη και σύντομα θα δημοπρατηθεί το έργο.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μελετά τη συνολική αντιμετώπιση, αλλά και τον προγραμματισμό μέτρων και πολιτικών στο χώρο της σχολικής στέγης, με βάση τη συνεργασία της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα φροντίσει στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών δυνατοτήτων του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση της Ν.Α. Αιτωλ/νίας προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η πορεία εκτέλεσης των έργων σχολικής στέγης, ανάλογα και με το πενταετές Πρόγραμμα Σχολικής Στέγης που συντάσσει η Ν,Α. Αιτωλ/νίας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Καθυστερήσεις στο έργο της Ιόνιας Οδού


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται στα έργα κατασκευής της Ιόνιας οδού, τόσο λόγω των προβλημάτων που οφείλονται στις απαλλοτριώσεις και στην οριστικοποίηση των μελετών, όσο και στους αργούς ρυθμούς εκτέλεσης των εργασιών. Όπως επισημαίνει ο Νομάρχης Αιτ/νίας παρά την πανθομολογούμενη και πολυδιάστατη αναπτυξιακή αξία του έργου, παρουσιάζονται χαρακτηριστικές δυσχέρειες στην υλοποίησή του.

Ειδικότερα τα προβλήματα που παρατηρούνται στην πορεία εξέλιξης του έργου είναι μεγάλες καθυστερήσεις:

α) Στη διαδικασία των απαλλοτριώσεων. Οι διαδικασίες εμπλέκουν μεγάλο αριθμό υπουργείων και περιφερειακών βαθμίδων αλλά και ιδιωτικών συμφερόντων με συνέπεια τη χαρακτηριστική αναβλητικότητα στην πραγματοποίηση των απαλλοτριώσεων.
β) Στην οριστικοποίηση των μελετών, και στην έγκριση κάθε είδους αδειοδοτήσεων (λατομεία, εργοτάξια κ.λ.π.).
γ) Στην διευθέτηση των εκκρεμοτήτων τροποποίησης μελετών (εναλλακτική χάραξη σε συγκεκριμένες θέσεις). Επισημαίνεται η αναγκαιότητα για τροποποίηση της σχετικής μελέτης για την κατασκευή σήραγγας στη θέση «Κλόκοβα» για λόγους περιβαλλοντικούς και τεχνικούς.
Και τέλος σημαντική βραδύτητα εκ μέρους του παραχωρησιούχου στην ολοκλήρωση και παράδοση των μελετών.

Δεδομένης της αυτονόητης και επιτακτικής ανάγκης για ολοκλήρωση της Ιόνιας οδού, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών με γνώμονα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Που οφείλονται οι παρατηρούμενες καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου;
2) Τι προτίθεστε να πράξετε για την επιτάχυνση των διαδικασιών προώθησης του έργου;
3) Προτίθεστε να τροποποιήσετε τη σχετική μελέτη προκειμένου να κατασκευαστεί σήραγγα στην Κλόκοβα όπως επίμονα αιτούνται οι φορείς της Τ.Α. του νομού;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική Ερώτηση, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή με τα ακόλουθο:

Το έργο της Ιόνιας Οδού κατασκευάζεται με Σύμβαση Παραχώρησης από 18-12-07
και σύμφωνα με το προβλεπόμενο, από τη Σύμβαση Παραχώρησης, Χρονοδιάγραμμα Είναι γεγονός όμως ότι έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στις απαλλοτριώσεις, στις μετατοπίσεις των ΟΚΩ. στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις που αφορούν το Δημόσιο αλλά και προβλήματα στην εκπόνηση και υποβολή μελετών που αφορούν τον Παραχωρησιούχο.
Ιδιαίτερα προβλήματα έχουν παρουσιαστεί ως προς τη δυνατότητα κατασκευής του
τμήματος Αντίρριο-Κεφαλόβρυσο, για το οποίο έχουν κατατεθεί προσφυγές στο ΣΤΕ
για ακύρωση των περιβαλλοντικών όρων.

Εναλλακτικά προτείνεται η κατασκευή σήραγγας στην περιοχή «Κλόκοβα», η οποία
είχε απορριφθεί κατά τον αρχικό σχεδιασμό των έργων λόγω γεωλογικών προβλημάτων.
Η Κυβέρνηση, στα πλαίσια των προγραμματικών της δεσμεύσεων και έχοντας στόχο
την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου, που συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της
Δυτικής Ελλάδας, θα φροντίσει για την επιτάχυνση του διαδικασιών επίλυσης των
προβλημάτων που σχετίζονται με Δημόσιες Υπηρεσίες και φορείς {απαλλοτριώσεις,
ΟΚΩ, κ.λ.π.) εξασφαλίζοντας και τις απαιτούμενες πιστώσεις.

Παράλληλα θα απαιτήσει από τον Παραχωρησιούχο την επιτάχυνση των έργων και
των μελετών στα πλαίσια της Σύμβασης Παραχώρησης. Όσον αφορά το ενδεχόμενο
τροποποίησης της χάραξης στο τμήμα Αντίρριο-Κεφαλόβρυσο,περιμένοντας και τις
αποφάσεις των Δικαστηρίων προωθούμε τις απαιτούμενες γεωλογικές έρευνες και
μελέτες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κατασκευή της προτεινόμενης σήραγγας στην «Κλόκοβα» θα είναι τεχνικά εφικτή και οικονομικά συμφέρουσα για το Δημόσιο.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Σε άθλια κατάσταση η Εθνικής Οδός Αμφιλοχίας – Βόνιτσας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Σε άθλια κατάσταση βρίσκεται η εθνική οδός Αμφιλοχίας – Βόνιτσας και ιδιαίτερα το τμήμα κοντά στη Βόνιτσα με συνέπεια τη συχνή πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Το οδόστρωμα είναι σε άθλια κατάσταση, η άσφαλτος είναι φθαρμένη από την πολυκαιρία και γεμάτη λακκούβες και η μακροχρόνια έλλειψη συντήρησης του δρόμου τον έχει καταστήσει ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Πρόσφατα στο δρόμο αυτό συνέβη πολύνεκρο δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους πέντε συμπολίτες. Οι κάτοικοι της περιοχής ως καθημερινοί χρήστες του δρόμου που η ζωή τους τίθεται σε κίνδυνο προχώρησαν μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, σε τρίωρο αποκλεισμό στη θέση «Παλιάμπελα» διαμαρτυρόμενοι για την αδιαφορία των κρατικών υπηρεσιών.

Ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων για την άρση της επικινδυνότητας του δρόμου, προκειμένου να μην θρηνήσουν άλλα θύματα.

Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Ποια άμεσα μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την άρση της επικινδυνότητας της εθνικής οδού Αμφιλοχίας – Βόνιτσας;
2) Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την οριστική επίλυση των προβλημάτων της παραπάνω εθνικής οδού;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή ότι για ίδιο θέμα είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τη Βουλή κατά τη συζήτηση της υπ'αρ. 133/21 1009 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ Νικ. Μωραίτης και συζητήθηκε στις 24.11,09 Η παραπάνω Ερώτηση αφορούσε στη λήψη μέτρων βελτίωσης του Εθνικού Οδικού Δικτύου Αμφιλοχίας-Λευκάδας.
Σας επισυνάπτουμε τα σχετικά πρακτικά προκειμένου ο κ. Βουλευτής να ενημερωθεί αναλυτικά και εμπεριστατωμένα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΙΤρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Οργάνωση νέου κέντρου υποδοχής προσφύγων στη Λέσβο

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ


Μετά τη γενικευμένη κατακραυγή, με απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ.Βούγια έκλεισε επιτέλους το Κέντρο Κράτησης Προσφύγων και Μεταναστών στη Λέσβο, το κολαστήριο της Παγανής, αν και παραμένει αδιευκρίνιστο αν έκλεισε για πάντα ή προσωρινά. Στη συνέχεια, σε συνέντευξη Τύπου της 4ης Νοεμβρίου 2009 στην Αθήνα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ.Βενιζέλος ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει ήδη στενή συνεργασία με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σε θέματα μετανάστευσης, και σε συνεννόηση με το Γενικό Επιτελείο Στρατού πρόκειται να παραχωρηθεί «για χρήση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στις τοπικές αρχές της Λέσβου, η έκταση που ζητούσαν στην Ουτζά, προκειμένου να διαμορφωθεί η υποδομή για ένα υποδειγματικό κέντρο υποδοχής προσφύγων».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα πρόκειται για έκταση 80 στρεμμάτων, δίπλα σε εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής που είχε παραχωρηθεί το 1974 από τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), αντί συμβολικού τιμήματος 50.000 δραχμών, για την κατασκευή στρατιωτικών κατοικιών ή για την κάλυψη αμυντικών αναγκών. Η μετεξέλιξη της περιοχής σε βιομηχανική ζώνη, εμπόδισε πλέον κάθε αξιοποίηση της έκτασης αυτής από το Στρατό, γι’ αυτό και πρόσφατα το ΤΕΘΑ είχε εκδηλώσει πρόθεση να εκποιήσει το ακίνητο, με αποτέλεσμα οι προτάσεις της Νομαρχίας για παραχώρησή του να συναντούν άρνηση. Σήμερα οι πολιτικές αποφάσεις φαίνεται να αλλάζουν σε θετική κατεύθυνση.

Όμως οι αποφάσεις αυτές για να υλοποιηθούν απαιτούν γοργά, συνδυασμένα και συντονισμένα βήματα από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και υπηρεσίες. Επίσης πρέπει να αποσαφηνιστεί αν η χώρα μας προχωρά στη δημιουργία κοινωνικών υποδομών, όπως Ανοικτών Κέντρων Υποδοχής Προσφύγων και Μεταναστών κατά το πρότυπο του Κέντρου Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μεταναστών που λειτουργεί υποδειγματικά στην Αγιάσο της Λέσβου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή Κέντρων Υποδοχής σύντομης διαμονής και Καταγραφής ή θα επιμείνει στην αστυνομικού χαρακτήρα οργάνωση στρατοπέδων κράτησης με όλες τις γνωστές συνέπειες. Το ζήτημα έχει επείγοντα χαρακτήρα. Ήδη το κλείσιμο της Παγανής μπορεί να επιβαρύνει τη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής στη Σάμο και σε άλλα νησιά. Ο κίνδυνος επομένως να δημιουργηθούν το επόμενο καλοκαίρι συνθήκες Παγανής εκεί είναι προφανής. Πολύ περισσότερο αν είναι αληθές ότι το ΥΠΕΣ δεν ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις για τις προβλεπόμενες δαπάνες διαχείρισης της μεταναστευτικής ροής και οφείλει γι’ αυτήν την αιτία ποσά ύψους 2-3εκ. € τόσο στη Νομαρχία Λέσβου όσο και στη Νομαρχία Σάμου. Το αποτέλεσμα είναι οι Νομαρχίες να αδυνατούν να ανταποκριθούν στην προβλεπόμενη δαπάνη μεταφοράς των μεταναστών προς τον Πειραιά και εκείνοι κατά καιρούς να παραμένουν άστεγοι και ανέστιοι στις προκυμαίες των νησιωτικών λιμανιών.

Με βάση τα ανωτέρω,

ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί

1. Προτίθενται να συνεργαστούν τα συναρμόδια Υπουργεία για να υλοποιήσουν την εξαγγελία του κ.Υπουργού Εθνικής Άμυνας και να ιδρύσουν σύγχρονο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων και Μεταναστών στην Ουτζά της Λέσβου;
2. Έχουν συντονισμένο σχέδιο και με ποιους χρονικούς ρυθμούς προτίθενται να το ενεργοποιήσουν; Συμπεριλαμβάνεται σε αυτό μελέτη πηγών χρηματοδότησης;
3. Θα πρόκειται για σύγχρονο Κέντρο Υποδοχής και Καταγραφής σύντομης διαμονής, για Ανοικτό Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας ή για «στρατόπεδο» κράτησης;
4. Ειδικότερα ερωτάται ο κ.Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αληθεύει ότι οφείλει το Υπουργείο 3εκ. € στη Νομαρχία Λέσβου και 2εκ. € στη Νομαρχία Σάμου περίπου, και αν ναι, προτίθεται να ανταποκριθεί στην υποχρέωση καταβολής αυτών των χρημάτων και πότε;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δρίτσας Θοδωρής
Διώτη Ηρώ
Κουράκης Τάσος
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Τσούκαλης ΝίκοςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός ΄Ελεγχος
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 1009/12-11-2009 της Βουλής των Ελλήνων


Σε απάντηση της υπ΄αριθμ. 1009/12-11-2009 Ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων, που κατέθεσαν οι Βουλευτώ; κ.κ. Θοδωρής Δρίτσας. Τάσος Κουράκης, Μιχάλης Κριτσωτάκης. Νίκος Τσούκαλης και η κα Ηρώ Διώτη με θέμα την οργάνωση του νέου κέντρου υποδοχής προσφύγων στη Λέσβο, και καθ' ό μέρος αφορά το Υ11.ΕΘ.Α.. σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα στοιχεία και την εισήγηση που έθεσε υπ΄ όψιν μου το Γ.Ε.Σ. αποφασίστηκε η διάθεση στρατιωτικού ακινήτου, ιδιοκτησίας Τ.ΕΘ.Α.. το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ουτζά-Μόρια, με σκοπό τη δημιουργία Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών στη νήσο Λέσβο. Το ακίνητο έχει εμβαδόν 79.314,50 τ.μ. και περιήλθε το έτος 1969 στο Τ.ΕΘ.Λ., από τα «Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης», για την κατασκευή στρατοπέδου του 296 ΕΙΝ και κατά συνέπεια ανήκα στο Τ.ΕΘ.Α. κατά κυριότητα.

Η έκταση αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό για τον οποίο είχε αγορασθεί και για το λόγο αυτό το έτος 2007 αποφασίσθηκε η εκποίηση της με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, προκειμένου να εξασφαλισθούν πιστώσεις για την συντήρηση υπαρχόντων Σ.Ο.Λ. ή την κατασκευή νέων.

Η σημερινή αξία του ακινήτου εκτιμάται από τις υπηρεσίες μας ότι ανέρχεται σε 3.000.000 € και άνω.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλής

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 1009/12-11-2009 Ερώτησης την οποία κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Δρίτσας Θοδωρής, Διώτη Ηρώ, Κουράκης Τάσος, Κριτσωτάκης Μιχάλης, Τσούκαλης Νίκος, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η κατά τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση της μη νόμιμης μετανάστευσης έχει βρεί τη Χώρα μας, ανέτοιμη τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και σε σχέση με την επάρκεια των υφιστάμενων υποδομών. Άμεση προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η δημιουργία σύγχρονου θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την υποδοχή των λαθρομεταναστών, τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας επί τη βάσει διεθνώς παραδεκτών προδιαγραφών, τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων λειτουργίας αυτών και την καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Ευνόητο είναι ότι προς τούτο θα συνεργαστούν όλα τα συναρμόδια Υπουργεία για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

Σε σχέση τέλος με το ύψος των οφειλών του Υπουργείου μας προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Λέσβου και Σάμου, για τη μεταφορά, σίτιση και περίθαλψη λαθρομεταναστών, σας γνωρίζουμε Οτι σύμφωνα με τα τιμολόγια που μας έχουν αποστείλει οι εν λόγω Ν.Α. μέχρι σήμερα, το υπολειπόμενο της πίστωσης που οφείλεται ανέρχεται σε 2.781.372,14 ευρώ για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου και 2.159.128,32 ευρώ για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου.
Κατά δε τον παρόντα χρόνο διενεργείται εντατικά προσπάθεια για την ταχεία διασφάλιση των αναγκαίων πόρων προκειμένης της κάλυψης των ως άνω οφειλομένων.

Πρέπει δε να επισημανθεί ότι τα πέραν της χρηματοδότησης της λειτουργίας των κέντρων υποδοχής ζητήματα που αφορούν στους όρους και συνθήκες πραγματικής λειτουργίας αυτών, καθώς και η προοπτική δημιουργίας προτύπου κέντρου υποδοχής στη Λέσβο εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των συνερωτώμενων Υπουργείων τα οποία και είναι συναφώς αρμόδια να απαντήσουν σχετικά.
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπό τη νέα του ηγεσία, έχει ξεκινήσει ήδη την εντατική επαφή και συνεργασία με το κατεξοχήν αρμόδιο σχετικά Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου του ανασχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποδοχής και διαχείρισης των μεικτών ροών προσφύγων και μεταναστών «χωρίς χαρτιά», που θα διασφαλίζει τόσο την απρόσκοπτη πρόσβαση των σχετικών δικαιούχων στην διεθνή προστασία και θα εγγυάται κατάλληλα την ανθρωπιστική μέριμνα για τους αλλοδαπούς «χωρίς χαρτιά» των οποίων η απομάκρυνση ή επιστροφή δεν είναι εφικτή.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣΑπόδοση ελληνικής ιθαγένειας με κριτήριο το δίκαιο του εδάφους

Στο πρόσφατο συνέδριο του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, ο πρωθυπουργός της χώρας ανήγγειλε τη δυνατότητα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας για κάθε παιδί μεταναστών που θα γεννιέται στην Ελλάδα.
Η παροχή αυτού του δικαιώματος είναι επιβεβλημένη, καθώς ο κώδικας ελληνικής ιθαγένειας συνδέει την κτήση ελληνικής ιθαγένειας με την ελληνική καταγωγή, ακολουθώντας το δίκαιο του αίματος (ius sanguinis), και όχι το δίκαιο του εδάφους (ius soli), που ακολουθούν τα περισσότερα από τα ευρωπαϊκά δίκαια. Συνεπώς, την ελληνική ιθαγένεια δύναται να αποκτήσει μόνο το τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας (αρθρ. 1 παρ .1 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ν. 3284/2004) και μόνο στην σπάνια περίπτωση που κάποιος/α γεννιέται σε ελληνικό έδαφος και δεν αποκτά με τη γέννησή του αλλοδαπή ιθαγένεια ή εφόσον είναι άγνωστης ιθαγένειας, αποκτά με τη γέννησή του την ελληνική ιθαγένεια (αρθρ. 1 παρ. 2 ιδίου ως άνω Κώδικα).
Ωστόσο, η προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης περιλάμβανε και τα παιδιά που μεγάλωσαν στην Ελλάδα, αλλά γεννήθηκαν αλλού: «Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας για όλα τα παιδιά μεταναστών, οι οποίοι διαβιούν έναν ελάχιστο αριθμό ετών στη χώρα μας, και τα οποία γεννιούνται στην Ελλάδα. Καθώς, και, μετά τη συμπλήρωση τριετίας στην ελληνική εκπαίδευση, για όλα τα υπόλοιπα παιδιά που είναι μαθητές στη χώρα μας». Από την ομιλία του πρωθυπουργού στο Παγκόσμιο Φόρουμ παραλείφθηκε αυτή η κατηγορία παιδιών μεταναστών, ήτοι παιδιών που δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα, αλλά ζουν από μικρή ηλικία στη χώρα και φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε ελληνικά σχολεία.
Με βάση τα προαναφερόμενα,
ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

· Θα δοθεί η δυνατότητα απόκτησης της ελληνικής υπηκοότητας σε τέκνα μεταναστών που έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια συμμετοχής στην ελληνική εκπαίδευση οποιασδήποτε βαθμίδας, ανεξάρτητα από την παραμονή ή μη των γονέων τους στην Ελλάδα ή του καθεστώτος αυτής της παραμονής;
· Πότε προτίθεσθε να καταθέσετε σχετικό σχέδιο νόμου;
· Στο εν λόγω σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τους γονείς των παιδιών που θα αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια(π.χ. χορήγηση άδειας επί μακρόν διαμένοντος);

9.11.2009

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργειο εσωτερικων.

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών

Σχετ.: η με αριθ. πρωτ._873/10-11-09 ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Φ. Κουβέλης και Ν. Τσούκαλης, σας γνωρίζουμε, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, δεδηλωμένος στόχος της αποτελεί η παροχή της δυνατότητας απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από τη λεγόμενη δεύτερη γενιά μεταναστών, δηλαδή τόσο τα παιδιά που γεννήθηκαν και μεγαλώνουν σήμερα στην Ελλάδα από γονείς που ζουν ήδη επαρκή χρόνο ανάμεσα μας, όσο και αυτά που δεν έχουν μεν γεννηθεί στην Ελλάδα διαθέτουν όμως ελληνική παιδεία, έχοντας φοιτήσει ορισμένο χρονικό διάστημα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

2. Η περαιτέρω εξειδίκευση των ειδικότερων κριτηρίων για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων της κυβέρνησης θα λάβει χώρα με τις διατάξεις του σχετικού σχεδίου νόμου που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το οποία πρόκειται να τεθεί σύντομα υπ' όψιν τωνκυβερνητικών οργάνων και εν συνεχεία της εθνικής αντιπροσωπείας.

3. Όσον αφορά, στο τρίτο ερώτημα σας, σας γνωρίζουμε ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται η χορήγηση δελτίου διαμονής στους γονείς ανηλίκων ημεδαπών με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3385/20Ο5, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 44, παρ. 1 του Ν. 3801/09. Το εν λόγω ί5ελτίο διαμονής είναι πενταετούς διάρκειας και ανανεώνεται ανά πενταετία.

Πάντως, δεδομένου ότι η απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας, ως έννομη κατάσταση δημιουργική περαιτέρω δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, είναι ένα ζήτημα εξαιρετικής σπουδαιότητας, στόχο της κυβέρνησης αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, η προώθηση με σύνεση και σοβαρότητα εκσυγχρονιστικών ρυθμίσεων που αποσκοπούν κατ΄εξοχήν να εναρμονίσουν το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της χώρας, με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, επιλύοντας χρόνια προβλήματα και δυσλειτουργίες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Νέο κρούσμα ανεξέλεγκτης διάθεσης λυματολάσπης στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Ερώτηση για το νέο κρούσμα ανεξέλεγκτης εναπόθεσης λυματολάσπης σε χώρους της ΒΙΠΕ Πατρών κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης. Στην ερώτησή του ο κ. Τσούκαλης αναφέρει:

Μεγάλες ποσότητες λυματολάσπης έχουν εναποτεθεί, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος σε διάφορους χώρους εντός της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) των Πατρών.


Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου αλλά και επιστολή του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Παραλίας Κάτω Αλισσού, η λυματολάσπη προέρχεται από την επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων του βιολογικού καθαρισμού της ΒΙ.ΠΕ. και όπως είναι φυσικό είναι μεγάλης περιεκτικότητας σε επιβλαβείς και επικίνδυνες ουσίες.


Το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απόρριψης λυματολάσπης σε χώρους της ΒΙ.ΠΕ. είχε παρατηρηθεί και το Μάρτιο του 2009 και παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, όχι μόνο δεν ελήφθη κανένα μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος αλλά παρατηρούμε επανάληψη του προβλήματος.


Η εναπόθεση της λυματολάσπης προκαλεί ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα της λεκάνης του Πείρου Ποταμού, όπου καταλήγει το ρέμα «Μαλιαγκού» αλλά και του Πατραϊκού Κόλπου γενικότερα. Να σημειωθεί ότι κατά μήκος της κοίτης του ρέματος «Μαλιαγκού» υπάρχουν δεκάδες γεωτρήσεις πολλές από τις οποίες υδρεύουν οικισμούς της περιοχής.

Επειδή η ανεξέλεγκτη απόθεση της λυματολάσπης εγκυμονεί τεράστιους περιβαλλοντικούς κινδύνους για την περιοχή.

Επειδή οι κάτοικοι της περιοχής βλέπουν τα κρούσματα ρύπανσης να επαναλαμβάνονται, διαπιστώνοντας την πλήρη αδιαφορία των υπευθύνων.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:


1) Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για την άμεση απομάκρυνση της λυματολάσπης και την εναπόθεσή της σε χώρο υγειονομικής ταφής με όλους τους κανόνες ασφαλείας;
2) Σκοπεύετε να διατάξετε τη διενέργεια ελέγχου από το σώμα ελεγκτών περιβάλλοντος, προκειμένου να διαπιστωθεί γιατί επαναλαμβάνετε το πρόβλημα;
3) Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση μελέτης διαχείρισης της λυματολάσπης από την μονάδα κατεργασίας αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

θέμα : «Διάθεση λυματολάσπης στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών»
Σχετ: Η με αρ.πρωτ 1124/16-11-09 Ερώτηση
Απαντώντας στην Ερώτηση με αρ. πρωτ. 1124/16-11-2009 που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη σας αποστέλλουμε το με α.π. 107506/23-11-09 της Διεύθυνσης ΕΑΡΘ καθώς και το με α.π. έγγραφο 16033/18-11-09 της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου μας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ


ΘΕΜΑ:Ανεξέλεγκτη Διάθεση λυματολάσπης στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών.

1) Ερώτηση προς την κ. Υπουργό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. 1124/16,11.2009 (Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Λ.ΠΠ9/Β/912/17.11.2009)

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:
Η Υπηρεσία μας έχει πραγματοποιήσει αυτοψία επιθεώρηση, για τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας εν γένει, στην μονάδα βιολογικού καθαρισμού της ΒΙ.ΠΕ Πατρών στις 08.04.2008.
Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία στο πλαίσιο του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001, και συντάχθηκε η υπ' αρ. Α.Π. οικ. 12123/21.10.2008 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης η οποία έχει αποσταλεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Επίσης η ΕΥΈΠ έχει εισηγηθεί την επιβολή προστίμου στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ύψους 72.000 Ευρώ με την υπ' αρ. Α.Π. οικ. 12125/30.10. 2008 εισήγησή της .
Αναφορικά με το θιγόμενο στην σχετική ερώτηση περιστατικό η Ειδική Επιθεωρητών Περιβάλλον-ΐος (ΕΥΕΠ), θα εντάξει στον προγραμματισμό της - για το χρονικό διάστημα - αυτοψία στην ανωτέρω δραστηριότητα

Η ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ
Γ.ΚΟΤΙΝΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΚΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ


ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση του βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη

ΣΧΕΤ: α) Το υπ' αρ. πρωτ. 179/Β/912/17-11-2009 έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/ΥΠΕΚΑ
β) Η υπ' αρ. πρωτ. Ι1θα35/31-Ο8-Ο6 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία της ΒΙ.Π6. Πάτρας

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1124 που κατατέθηκε την 16-11-2009 από τον Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη, περιοριζόμενοι στο σκέλος της που αφορά αρμοδιότητες της Δ/νσης Ε.Α.Ρ.Θ., σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει συντάξει και θα προωθήσει άμεσα προς συνυπογραφή Σχέδιο Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία της ΒΙ,ΠΕ. Πάτρας στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ειδικοί όροι για την διαχείριση της ιλύος που παράγεται στην μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. Σημειώνεται ότι βάσει των όρων της (0) σχετικής Κ-Υ.Α. η οποία είναι σε ισχύ ο φορέας διαχείρισης της ΘΙ,ΠΕ. όφειλε να υποβάλλει την ιλύ στις διαδικασίες, δοκιμές και αναλύσεις που ορίζει η Απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου (ΒΒL 11/16-1-2003 ) προκειμένου αυτή να διατεθεί σε Χ.Υ.Τ,Α


.