Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

ΣΥΡΙΖΑ. Για το περιβάλλον και την οικολογία


Σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, βιώνουμε μια πρωτοφανή οικολογική κρίση. Βιώνουμε τις κλιματικές αλλαγές, την καταστροφή των δασών, την επέκταση των πόλεων και την εξαφάνιση των ελεύθερων χώρων, την ανεξέλεγκτη ρύπανση, τον περιορισμό της βιοποικιλότητας...
Κύριες αιτίες της υποβάθμισης του περιβάλλοντος είναι το νεοφιλελεύθερο, καπιταλιστικό πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης και η απόλυτη κυριαρχία της αγοράς και του κέρδους.
Τα τελευταία χρόνια, το μοντέλο ανάπτυξης που ακολούθησαν πιστά οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ αποδείχθηκε εξαιρετικά σπάταλο και καταστροφικό. Οι επιλογές αυτές μακροπρόθεσμα υποθηκεύουν το μέλλον, απαξιώνοντας τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της.

Στην περίοδο της διακυβέρνησης ΝΔ:

Παραβιάστηκε κάθε έννοια νομιμότητας, με τις παραχωρήσεις δημόσιου φυσικού πλούτου σε μεγαλοεπιχειρηματίες και την Εκκλησία.
Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθυστερεί, ενώ προωθούνται σχέδια και… σενάρια για λιθάνθρακα και πυρηνικά.
Οι κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί απαξιώθηκαν πλήρως και επεκτάθηκαν οι περιβαλλοντικές παραβιάσεις και αυθαιρεσίες κάθε είδους.
Υπάρχει πλήρης αδράνεια ή και εγκληματικές αποφάσεις για τα δάση, τις προστατευόμενες περιοχές, τον αιγιαλό.
Η χωροταξική πολιτική που εκπονήθηκε προδιαγράφει μια νέα γενικευμένη επίθεση στο φυσικό περιβάλλον και τον αστικό χώρο.

Το ΠΑΣΟΚ, που διεκδικεί να επανέλθει στην εξουσία, προβάλλει το «όραμα» της «πράσινης ανάπτυξης»...

Θυμόμαστε ωστόσο την καταστροφική για το περιβάλλον πρόσφατη κυβερνητική θητεία του: Τα «μεγάλα έργα» της Ολυμπιάδας, την προσπάθεια κατάργησης του άρθρου 24, τις ιδιωτικοποιήσεις για την «αξιοποίηση» δημόσιου πλούτου. Ουσιαστικά, το ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσε το σημερινό εχθρικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διατήρησε και αύξησε η ΝΔ.
Φαίνεται και σήμερα ότι η «πράσινη ανάπτυξη», εκτός από ωραία λόγια, περιλαμβάνει την ίδια πολιτική: Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το «δασοκτόνο» νόμο 3208/03, δείχνει διγλωσσία σε κρίσιμα θέματα που αφορούν την αγορά ενέργειας και έργα όπως η εκτροπή του Αχελώου, προωθεί την επιχειρηματική αξιοποίηση των δημόσιων ακινήτων κ.ά.
Οι λύσεις στα οικολογικά προβλήματα δεν μπορεί να δοθούν από εκείνους που τα προκάλεσαν, από τις νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τα κερδοσκοπικά ΜΜΕ. Οι λύσεις δεν μπορεί να δοθούν μέσα από μια, δήθεν ουδέτερη, πολιτική συναίνεσης με το δικομματισμό.
Να αντιστρέψουμε την οικολογική κρίση με τα κινήματα των πολιτών - με την αριστερά
Σήμερα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αναπτύσσονται ενεργές κινήσεις πολιτών για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει και συμπαραστέκεται στους αγώνες των πολιτών, που αναδεικνύουν πολλά -«μικρά» και μεγάλα- οικολογικά ζητήματα, αναμετρώνται με ισχυρά συμφέροντα, διεκδικούν λύσεις.

O ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει θέση, στη Βουλή και στους αγώνες:

ενάντια στην αναθεώρηση των άρθρων 24 και 117 του Συντάγματος
για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων
ενάντια στην εισαγωγή του λιθάνθρακα και τη ρυπογόνο ηλεκτροπαραγωγή
για τον έλεγχο των βιομηχανικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων
ενάντια στα μεγάλα φράγματα και την ιδιωτικοποίηση του νερού
για την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες
για την υπεράσπιση των πάρκων και των ελεύθερων χώρων στα αστικά κέντρα
για την προστασία της υγείας από κεραίες και ενάντια στη ρύπανση κάθε μορφής

Με τη δράση του, ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε απέναντι σε μεγάλα και επώνυμα οικονομικά συμφέροντα και ήταν η μόνη δύναμη που ανέλαβε το πολιτικό κόστος της αντιπαράθεσης μαζί τους για την προστασία του περιβάλλοντος.
Η οικολογία δεν είναι μόδα, δεν είναι άχρωμη, δεν είναι γενικώς «ουδέτερη»…
Είναι καθημερινή πράξη, προτάσεις και αγώνας για μια καλύτερη ζωή!

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖA:


Για την ενέργεια

Σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και άμεση στροφή στην εξοικονόμηση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε αποκεντρωμένη βάση, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και με σεβασμό στο περιβάλλον.
Οριστική απόρριψη των σχεδίων για εργοστάσια λιθάνθρακα και πυρηνικής ενέργειας και προσανατολισμός της δημόσιας ΔΕΗ στην καθαρή ενέργεια και όχι στην αγοραπωλησία «δικαιωμάτων ρύπανσης» στα διεθνή χρηματιστήρια.

Για τον φυσικό πλούτο

Απόλυτη προστασία για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και του δασολογίου. Κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης. Ανασυγκρότηση των υπηρεσιών δασοπροστασίας σύμφωνα με τα διακομματικά πορίσματα της Βουλής.
Νέα πολιτική για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Εξοικονόμηση του νερού με έμφαση στον αγροτικό τομέα. Ήπιες παρεμβάσεις με έργα μικρής κλίμακας. Απόρριψη των μεγάλων φραγμάτων και της ιδιωτικοποίησης του νερού.
Έκδοση ρυθμιστικών σχεδίων και κανονισμών για τις προστατευόμενες φυσικές περιοχές, θέσπιση θαλάσσιων περιοχών απόλυτης προστασίας από την αλιεία μεγάλης κλίμακας.
Απόρριψη του -χρεοκοπημένου διεθνώς- μοντέλου της μαζικής τουριστικής ανάπτυξης και των γηπέδων γκολφ. Προώθηση εναλλακτικών μοντέλων τουρισμού, σε σύνδεση με τους ιδιαίτερους πόρους και την ικανότητα κάθε περιοχής.
Αυστηρός έλεγχος και περιορισμός των δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν υπέρμετρα το περιβάλλον: βιομηχανίες, μεταλλεία, αυτοκινητόδρομοι, κεραίες κ.ά.

Για τα αστικά κέντρα

Ανάσχεση της άναρχης επέκτασης των αστικών κέντρων και διάσωση των τελευταίων αδόμητων χώρων μέσα στις πόλεις. Αναπλάσεις των ελεύθερων χώρων και εξασφάλιση εκτάσεων για χώρους πρασίνου, ήπιας αναψυχής και άθλησης.
Αναβάθμιση του σιδηροδρόμου και των δημόσιων μέσων μεταφοράς, ιδιαίτερα σταθερής τροχιάς. Εφαρμογή πολιτικής για «πόλεις χωρίς αυτοκίνητα». Όχι στην κατασκευή αυτοκινητόδρομων που έχουν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Εφαρμογή πολιτικών πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των αστικών απορριμμάτων. Απόρριψη της καύσης και της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης αποβλήτων. Όχι στη χωροθέτηση μονάδων αποβλήτων σε επιβαρυμένες περιοχές.

Για τη δημοκρατική θωράκιση του περιβάλλοντος

Κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου και ίδρυση ανεξάρτητου υπουργείου Περιβάλλοντος, με οργανωτική υποστήριξη και επαρκείς πόρους.
Συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, θωράκιση και αναβάθμιση των Επιθεωρήσεων Περιβάλλοντος και των μηχανισμών δικαστικού ελέγχου.

ΣΥΡΙΖΑ
για τον οικολογικό μετασχηματισμό
για τις ανάγκες των ανθρώπων και όχι το κέρδος

Για την αντιμετώπιση της πολύπλευρης οικολογικής και κοινωνικής κρίσης απαιτούνται ριζικές ανακατατάξεις στο κυρίαρχο πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης. Χρειάζεται ουσιαστική αλλαγή πολιτικής, χρειάζονται συγκρούσεις.
Αρνούμαστε μια «πράσινη ανάπτυξη» σαν αυτή που προβάλλουν τα κυρίαρχα κόμματα, οι πολυεθνικές και τα ΜΜΕ. Οι λύσεις δεν μπορεί να δοθούν από όσους ευθύνονται για τη σημερινή υποβάθμιση και καταστροφή του περιβάλλοντος. Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί μέσα από την «περιβαλλοντικά ευαίσθητη» οικονομία της αγοράς. Δεν μπορεί να δοθεί μέσα από την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της φύσης.

Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ κεντρικός στόχος είναι ο συνολικός οικολογικός μετασχηματισμός της οικονομίας και της κοινωνίας:

Η προάσπιση του δημόσιου φυσικού πλούτου και των βασικών κοινωνικών αναγκών.
Η ριζική ανασυγκρότηση της παραγωγής με βάση τις αρχές της αειφορίας.
Η προώθηση τοπικών εξειδικεύσεων και της ισόρροπης ανάπτυξης στην περιφέρεια.
Η δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας με αντικείμενο το περιβάλλον.
Η ενθάρρυνση νέων μορφών συλλογικής οργάνωσης της παραγωγής, π.χ. συνεταιρισμοί.
Η αποκέντρωση και ο δημοκρατικός και κοινωνικός έλεγχος της ανάπτυξης.
Για ένα πραγματικά οικολογικό μοντέλο ανάπτυξης, που θα βάζει μπροστά τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων και όχι το κέρδος, χρειάζονται μαζικοί κοινωνικοί αγώνες, συμμετοχή των πολιτών, αλλά και ένας ριζικά διαφορετικός πολιτικός συσχετισμός.

Είναι στο χέρι μας!
ΣΥΡΙΖΑ ισχυρός στη Βουλή και τους αγώνες

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009

ΓΙΑΤΙ ΣΥΡΙΖΑ;
19+1 λόγοι


1. Γιατί βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών αγώνων. Στο πλευρό των πιο αδύναμων, των ανέργων, της γενιάς των 700 ευρώ.

2. Γιατί υπερασπίστηκε τα δημόσια αγαθά, τις κοινωνικές υπηρεσίες και το περιβάλλον από την εμπορευματοποίηση.


3. Γιατί οι πολίτες δεν έχουν περιμένουν τίποτα άλλο από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από το ΠΑΣΟΚ. Μόνο εύκολες υποσχέσεις που διαψεύδονται όταν έρθουν στην εξουσία.


4. Γιατί η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΠΑΣΟΚ, είναι ψήφος για την διάλυση του κοινωνικού κράτους και των εργασιακών σχέσεων. Είναι ψήφος στα golden boys του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΟΟΣΑ, που απαιτούν να καθορίζουν την οικονομική και κοινωνική πολιτική της χώρας.


5. Γιατί δεν γίνεται να βγούμε από την κρίση ενισχύοντας αυτούς που την προκάλεσαν: τις ανεξέλεγκτες αγορές, τις Τράπεζες, το μεγάλο κεφάλαιο και τα κόμματα που τους εκπροσωπούν.


6. Γιατί η κρίση αντιμετωπίζεται μόνο με νέες θέσεις εργασίας, προστασία από τις απολύσεις, στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων, βοήθεια στις μικρές επιχειρήσεις, αύξηση των κοινωνικών δαπανών.


7. Γιατί η χώρα μας δεν αντέχει άλλο να ξοδεύει δισεκατομμύρια ευρώ για Ατλαντικούς εξοπλισμούς και μίζες, την ώρα που το κοινωνικό κράτος εγκαταλείπεται στην τύχη του.


8. Γιατί η δημόσια δωρεάν παιδεία και η δημόσια υγεία είναι δικαίωμα για όλους. Και αυτό το δικαίωμα πρέπει να το υπερασπιστούμε.


9. Γιατί το όνειρο των νέων παιδιών, δεν χωράει στην ανεργία, τα προγράμματα stage, την επισφάλεια, τη μαύρη εργασία, τις δουλειές του ποδαριού.


10. Γιατί η δημόσια διοίκηση δεν είναι φέουδο της εκάστοτε κυβέρνησης, ούτε εργαλείο κομματικών πελατειακών σχέσεων.


11. Γιατί οι κυβερνήσεις των δύο μεγάλων κομμάτων, μας κληροδότησαν το πιο άδικο φορολογικό σύστημα της Ευρώπης.


12. Γιατί οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν με κριτήριο την κοινή ωφέλεια και όχι την κερδοσκοπία.


13. Γιατί οι αγρότες χρειάζονται στήριξη ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια.


14. Γιατί τα δάση, οι ακτές, τα ποτάμια, ο φυσικός πλούτος της χώρας δεν είναι για εμπορική εκμετάλλευση. Ανήκουν σε όλους και πρέπει να προστατεύονται.


15. Γιατί οι άφθονες διακηρύξεις περιβαλλοντικής ευαισθησίας δεν αρκούν για να προστατεύουν το περιβάλλον. Χρειάζονται αγώνες. Και σύγκρουση με συγκεκριμένα συμφέροντα.


16. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που αντιστέκεται αποφασιστικά στην ξενοφοβία, τον ρατσισμό, τον ακροδεξιό λαϊκισμό.


17. Γιατί το μέλλον μας δεν είναι οι κάμερες, οι παρακολουθήσεις, τα υπερσύγχρονα και πανάκριβα όπλα της αστυνομίας. Είναι η δημοκρατία και ο σεβασμός στην ελευθερία και τα κοινωνικά δικαιώματα.


18. Γιατί η ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ψήφος στον αγώνα των ανθρώπων για καλύτερη ζωή.


19. Γιατί κερδισμένοι είναι πάντα αυτοί που αντιστέκονται και διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Και τα δικαιώματα ολόκληρης της κοινωνίας.


20. Γιατί ψηφίζοντας αριστερά, δεν νοιώθεις εξαπατημένος την επόμενη ημέρα. Και ανοίγεις ένα παράθυρο στην ελπίδα για μια καλύτερη και πιο δίκαιη κοινωνία.Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

Συμπαράσταση στον αγώνα των κατοίκων του Βελβιτσίου κατά των πυλώνων της ΔΕΗ


ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Σχετικά με το από 16/9/09 υπόμνημα του συλλόγου «Αγ. Κωνσταντίνος» Βελβιτσίου και της επιτροπής πρωτοβουλίας κατοίκων κατά της τοποθέτησης πυλώνων και διέλευσης δικτύου υψηλής τάσης από την περιοχή τους, ο υποψήφιος Βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

« Από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε το πρόβλημα της διέλευσης δικτύου υψηλής τάσης της ΔΕΗ από τους οικισμούς Βελβιτσίου, Βούντενης και Μπάλα, τάχθηκα υπέρ της βασιμότητας του αιτήματος των κατοίκων και φορέων της περιοχής.

Η ανάδειξη του ζητήματος είναι προφανές ότι προκλήθηκε από αβλεψία (;) του δημοτικού συμβουλίου κατά την απόφασή του για την όδευση του δικτύου υψηλής τάσης από τις δομημένες περιοχές του δήμου, γεγονός που αναγνώρισε ευθέως και ο κ. δήμαρχος σε συνελεύσεις των κατοίκων.

Η έγκαιρη και μεθοδευμένη αντίδραση κινήσεων πολιτών της Πάτρας, προκάλεσαν τη δραστηριοποίηση των τοπικών φορέων (Δήμων και Νομαρχίας) και σε ένα αποτελεσματικό μέτωπο κατόρθωσαν να επιβάλουν στη διοίκηση της ΔΕΗ να αποδεχθεί την υπογειοποίηση του 80% του δικτύου της που διερχόταν από κατοικημένες ή εν δυνάμει κατοικήσιμες περιοχές. Στην εξέταση αυτών των περιοχών είναι προφανές ότι διέλαθαν της προσοχής τόσο των φορέων όσο και της συντονιστικής επιτροπής των πολιτών οι πιο πάνω περιοχές.
Φαίνεται όμως ότι η ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ με την ανοχή της δημοτικής αρχής δεν είναι διατεθειμένη να αποκαταστήσει την καταφανή αδικία προκαλώντας στους κατοίκους εύλογα αισθήματα απογοήτευσης αλλά και οργής.

Ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και για λογαριασμό του, εκδήλωσα εγκαίρως την έμπρακτη συμπαράστασή μου στα αιτήματα των κατοίκων και φορέων της περιοχής συμμετέχοντας ενεργά στις κινητοποιήσεις τους κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να πράττουμε και μετά τις εκλογές".