Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δυνατότητα άμεσης καταβολής δεδουλευμένων στους εργαζόμενους της «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ»


Επιστολή προς το Εργατικό Κέντρο και τους εργαζόμενους της «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» απέστειλε σήμερα ο Βουλευτής Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Τσούκαλης το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
Σχετικά με το πρόβλημα της μη καταβολής από την εργοληπτική επιχείρηση «ΜΗΧΑΝΙΚΗ» των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους των εργοταξίων της στη Πάτρα, σας ενημερώνω ότι υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη, με βάση την οποία μπορεί να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα που έχει προκύψει. Συγκεκριμένα,
Η κατασκευή των Δημοσίων έργων διέπεται από το νόμο 1418/1984. Το βασικό, εκτελεστικό του νόμου αυτού προεδρικό διάταγμα είναι το Π.Δ. 609/1985. Το άρθρο 34 παράγραφος 7 του Π.Δ. 609/1985 αναφέρει :
«Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο, η Διευθύνουσα υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε 15 μέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η Διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων».
Επομένως, με βάση αυτή τη διάταξη του νόμου, μπορεί άμεσα να παρακαμφθεί και να αντιμετωπιστεί η εργοδοτική αυθαιρεσία της «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» και οι εργαζόμενοι να πληρωθούν σε 15 ημέρες. Προς τούτο οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν άμεσα αίτηση στη Διευθύνουσα υπηρεσία (ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ) και να ζητήσουν την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους από την ίδια την υπηρεσία.
Επισημαίνω ότι η Διευθύνουσα υπηρεσία φέρει ευθύνη για τη ταλαιπωρία που υφίστανται τόσο καιρό οι εργαζόμενοι, αφού όφειλε να τους ενημερώσει για τη δυνατότητα πληρωμής που τους παρέχει ο νόμος των δημοσίων έργων.

Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2008


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επίσκεψη πραγματοποίησε χθες Τρίτη 15.7.2008 στο εργοτάξιο της «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» του έργου Πείρου-Παραπείρου ο βουλευτής Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.
Είχε επαφή με τους εργαζόμενους και τους υπεύθυνους του εργοταξίου. Στη συνέχεια επισκέφθηκε για άλλη μια φορά τα γραφεία της επιβλέπουσας υπηρεσίας ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των μεγάλων έργων και της χρηματοδότησης αυτών.
Από τις επαφές αυτές προέκυψε ότι για τη δυσμενή αυτή εξέλιξη αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Κυβέρνηση. Ο εθνικός εργολάβος κ. Εμφιετζόγλου, αποδείχθηκε πλέον ότι εκβιάζει απροκάλυπτα, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα ιδιοτελή ιδιωτικά συμφέροντά του. Τα θύματα αυτής της διελκυστίνδας είναι οι εργαζόμενοι ως σύγχρονοι δουλοπάροικοι που παραμένουν απλήρωτοι. Και βεβαίως εξακολουθούν να βρίσκονται στον αέρα όλα τα μεγάλα έργα του νομού, που τόσο πολύ διαφήμιζε η Κυβέρνηση.
Ειδικότερα για το έργο του φράγματος Πείρου-Παραπείρου, δεν υπάρχει καμία χρηματοδοτική πρόβλεψη μέχρι το τέλος του έτους, θέτοντας σε κίνδυνο τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα του ταμείου συνοχής.
΄Οσον αφορά τα άλλα δύο έργα δηλ. παραγλαύκειες οδοί (κόμβος Κ-1) και επικάλυψη Διακονιάρη, ενώ η χρηματοδοτική ροή φαίνεται να είναι ομαλή η «ΜΗΧΑΝΙΚΗ» υπεξαιρεί τους μισθούς των εργαζομένων. Και όλα αυτά υπό τα αδιάφορα βλέμματα των κυβερνητικών παραγόντων, αλλά δυστυχώς και των τοπικών φορέων.
Ζητήσαμε από τον κ. Νομάρχη να τεθεί επικεφαλής όλων των φορέων του νομού, ούτως ώστε να πιεστεί και να συμμορφωθεί η Κυβέρνηση με τις υποχρεώσεις της, να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες των έργων και να πληρωθούν οι εργαζόμενοι.

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2008

Λήξη χρηματοδότησης των ιατροκοινωνικών κέντρων
ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Λήγει το Δεκέμβριο του 2008 η περίοδος χρηματοδότησης των Ιατροκοινωνικών Κέντρων, ενώ πολλά από αυτά λήγουν ως έργα ήδη από τον Ιούλιο του 2008.
Η πιθανή διακοπή των έργων θα έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στη διαδικασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης των Ελλήνων τσιγγάνων, όσο και στους 170 ειδικούς επιστήμονες που εργάζονται στα σχετικά προγράμματα.
Η παραπάνω διαδικασία στηρίζεται στο Πανελλήνιο Δίκτυο Ιατροκοινωνικών Κέντρων, το οποίο αποτελεί το συλλογικό όργανο των 30 Ιατροκοινωνικών δομών που λειτουργούν στα πλαίσια του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τους έλληνες τσιγγάνους.Τα Κέντρα αυτά ξεκίνησαν το 2005, συγχρηματοδοτούνται από το Γ΄ ΚΠΣ και στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των Ελλήνων Ρομά.
Σήμερα απασχολούν πάνω από 170 ειδικούς επιστήμονες και αποτελούν τις βασικές δομές του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου, για την κοινωνική ενσωμάτωση, όσον αφορά τους τσιγγάνους, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας μας για την κοινωνική ενσωμάτωση των πληθυσμών με πολιτιστικές ιδιαιτερότητες.

Επειδή η διατήρηση των ανωτέρω δομών αποτελεί βασική παράμετρο για την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων τσιγγάνων και την άνοδο του βιοτικού τους επιπέδου.

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί :

1.
Ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο στο οποίο σχεδιάζεται να ενταχθούν τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα;
2. Πότε θα ανακοινωθεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των έργων στα πλαίσια των ΕΣΠΑ;
3. Πότε θα προκηρυχθούν οι δράσεις προκειμένου να προετοιμασθούν κατάλληλα οι τελικοί δικαιούχοι;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ο ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Νέα επίθεση στα ήδη χειμαζόμενα κατώτερα κοινωνικά στρώματα αποτελεί ο διπλασιασμός των ελάχιστων ορίων μετατροπής των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών, της μεν φυλάκισης από 5 ευρώ σε 10 ευρώ ημερήσια της δε κράτησης από 2,10 ευρώ σε 5 ευρώ ημερήσια. Η εξαγορά για έναν μήνα φυλάκισης ανέρχεται πλέον στα 600 ευρώ όσο δηλαδή ο βασικός μισθός ανειδίκευτου εργάτη!!!
Τα σωφρονιστικά καταστήματα θα αρχίζουν να γεμίζουν από νέες κατηγορίες κρατουμένων, παραβάτες του Κ.Ο.Κ. και άλλων απλών διατάξεων, οφειλέτες του δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών, εκδότες ακάλυπτων επιταγών κ.λ.π. αποκτήσουν νέας «ποιότητας» κρατουμένους Η απόφαση συνιστά ακραία ενέργεια αναλγησίας προς την πλειοψηφία των εξουθενωμένων πολιτών, πλήγμα προς τη ποινική δικαιοσύνη την οποία μετατρέπει σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό και την εκθέτει έτσι στη κοινωνία και τους πολίτες, επιβεβαιώνει δε τη διάχυτη άποψη ότι το κράτος είναι ο μεγαλύτερο κερδοσκόπος.
Η υπ' αριθ 50492 ( ΦΕΚ 1112/13.06.2008 ) απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών είναι εκτός των άλλων, σύμφωνα γνωμοδότηση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αντισυνταγματική και ως τέτοια πρέπει άμεσα να καταργηθεί όπως ζητά και η ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.