Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Συνάντηση Τσούκαλη με την υπουργό Οικονομίας κ. Κατσέλη για τα προβλήματα της ΒΙΠΕ Πατρών

Συνάντηση με την υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη πραγματοποιήθηκε στις 23-12-09 στη βουλή, προκειμένου να συζητηθούν τα χρόνια και σοβαρά προβλήματα της ΒΙΠΕ Πατρών. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Τσούκαλη, συμμετείχαν ο υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Απόστολος Κατσιφάρας και εκπρόσωποι των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Ο κ. Τσούκαλης έθεσε το θέμα του απαράδεκτου θεσμικού πλαισίου διαχείρισης και λειτουργίας της ΒΙΠΕ, σύμφωνα με το οποίο μια ιδιωτική τραπεζιτική εταιρία η «ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ» καθορίζει αποκλειστικά και μόνο βάση των ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων της, τους οικονομικούς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας των μοναδικών ολοκληρωμένων βιομηχανικών υποδομών της περιοχής αλλά και ολόκληρης της χώρας.

Ως παράδειγμα του απαράδεκτου αυτού καθεστώτος αναφέρθηκε ο πρόσφατος αυθαίρετος και προκλητικός διπλασιασμός της αγοραίας αξίας των ακινήτων, η ανεξέλεγκτη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και του ποταμού Πείρου από το βιολογικό καθαρισμό της ΒΙΠΕ και γενικότερα περιγράφτηκαν οι τριτοκοσμικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Η κ. υπουργός μας γνωστοποίησε επικείμενη συνάντηση με τη διοίκηση της «ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ» (κ Σάλλα) για συνολική αντιμετώπιση του πλαισίου λειτουργίας όλων την ΒΙΠΕ της χώρας και υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει την περίπτωση της αυθαίρετης αύξησης της τιμής των ακινήτων.


Ο κ. Τσούκαλης επέμεινε σε όσα αναφέρει και σε σχετική ερώτηση κατέθεσε πρόσφατα προς την κ. υπουργό ζητώντας την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης και λειτουργίας της ΒΙΠΕ Πατρών, αφαιρώντας την από την ιδιωτική «ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.» και αναδεικνύοντας το δημόσιο χαρακτήρα της με τη διαμόρφωση αντίστοιχου φορέα διαχείρισης.

Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό ο βουλευτής ανέφερε ότι πρόκειται να επανέλθει με ερωτήσεις του, τόσο προς την υπουργό οικονομίας όσο και προς την υπουργό περιβάλλοντος κ. Μπιρμπίλη.


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς


- Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Οικονομικών

Αμμοληψία στον ποταμό Εύηνο


Με την υπ’ αριθ. 68151/7104/7.12.2009 απόφασης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, παραχωρήθηκε το δικαίωμα στην κ/Ξ EYRO IONIA για την απόληψη 1.250.000 τ.μ. υλικού (αμμοληψία) από τη θέση Παραδείσι του ποταμού Εύηνου Αιτ/νίας. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στο υπ. αριθ. 142647/5.10.2009 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ- ΕΥΠΕ, το οποίο εκδόθηκε την επομένη των βουλευτικών εκλογών, εγκρίθηκε η Ειδική Τεχνική μελέτη εφαρμογής (ΕΤΜΕ).

Προηγούμενη προσπάθεια αμμοληψίας από την ίδια θέση του ποταμού, προκάλεσε τη δικαστική αντίδραση κατοίκων και φορέων του Δήμου Χάλκειας, με αποτέλεσμα να εκδοθεί η υπ. αριθ829/2009 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, η οποία απαγόρευε προσωρινά κάθε αμμοληψία από το ποτάμι.
Μετά την έκδοση του Ν. 3010/2007, αλλά και σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ, αυστηροποιήθηκε το πλαίσιο διαχείρισης των υδατορευμάτων σύμφωνα με το οποίο αμμοληψία δικαιολογείται μόνο στο πλαίσιο υλοποίησης μελέτης διευθέτησης της κοίτης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Είναι νόμιμη η πιο πάνω απόφαση της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας για τη διενέργεια αμμοληψίας στον ποταμό Εύηνο;
2. Αξιολογήθηκε το σκεπτικό και διατακτικό της υπ αριθ. 829/ 2009 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΘΕΜΑ : Σχετικά με την αμμοληψία στον ποταμό Εύηνο.


ΣΧΕΤ: Η με α.π. 2822/ 17-12-2009 Ερώτηση Βουλής.
Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική ερώτηση του Βουλευτή κ. Νίκου Τσούκαλη, αναφορικά με τα ζητήματα αρμοδιότητας μας, που θίγονται σε αυτήν, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στην Κτηματική Υπηρέτα Αιτωλοακαρνανίας υποβλήθηκε η αίτηση με α.π. 2560/13-8-2009, σε συνέχεια παλαιότερης από 7-9-2007, της κοινοπραξίας «ΕURΟ ΙΟΝΙΑ», κατασκευάστριας του έργου εθνικής σημασίας ΙΟΝΙA ΟΔΟΣ και συγκεκριμένα του τμήματος Αντίρριο-Κεφαλόβρυσο, συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την απευθείας παραχώρηση, χωρίς αντάλλαγμα σύμφωνα με την σύμβασηπαραχώρησης του έργου, που κυρώθηκε με τον νόμο 3557/2007, τωναναγκαιούντων χώρων δημοσίων εκτάσεων του ποταμού Ευήνου, στις θέσεις«ΚΑΛΦΑΣ» και «ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ», του Δήμου Χάλκειας Νομού Αιτωλοακαρνανίας, περιοχή αρμοδιότητας της συγκεκριμένης Κτηματικής Υπηρεσίας.


Ύστερα από τις θετικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων επιτροπών α) καθορισμού ορίων και θέσεων αμμοληψίας και β) επιτροπής δημοσίων κτημάτων στις 11-9-2009, μόνο για τη μία θέση «ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ», εκδόθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις 7-12-2009 η απόφαση παραχώρησης με αριθμό 68151/7104/2009 για την παραπάνω θέση, που κοινοποιήθηκε στην Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας στις 11-12-2009. Μάλιστα η αιτούσα κοινοπραξία έχει ήδη κληθεί από τις 14-12-2009 από την Κτηματική Υπηρεσία προκειμένου να της παραδοθεί η δημόσια έκταση, όπου θα διενεργήσει την απόληψη των υλικών σύμφωνα με την εγκεκριμένη Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής.

Για την άλλη θέση «ΚΑΛΦΑΣ» γνωμοδότησε επίσης η αρμόδια Επιτροπή καθορισμού ορίων και θέσεων αμμοληψίας στις 7-10-2009 και ζήτησε συγκεκριμένες ενέργειες, και συμπληρωματικά στοιχεία από την αιτούσα, τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί και θα αξιολογηθούν σε νέα προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής.


Τέλος αναφορικά με την υπ' αριθμ. 829/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου επί ασφαλιστικών μέτρων, επισημαίνεται ότι αυτή δεν αφορούσε την εν λόγω αδειοδότηση, αλλά ενέργειες εντός της κοίτης του Ευήνου ποταμού, εκ μέρους της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε., μέλους της Κοινοπραξίας, πριν την κατάθεση της αίτησης.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Θέμα : «Αμμοληψία στον ποταμό Εύηνο»
Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 2822/17-12-2009 Ερώτηση

Απαντώντας στην ερώτηση με αρ. πρωτ. 2822/17-12-09 που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη σας γνωρίζουμε σχετικά με θέματα αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ τα εξής, όπως μας ενημέρωσε η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου μας.


1. Με την υπ. αρ. 1731/ΙΚ/εσ/5.12.2007 αίτηση της Κ/Ξ ΕURO ΙΟΝΙΑ (α.π.ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/135681/10.12.2007) υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ φάκελος δικαιολογητικών {Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής(ΕΤΜΕ), για την απόληψη υλικών (αμμοληψία) από τον ποταμό Εύηνο στη θέση ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ του Δήμου Χάλκειας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να χρησιμοποιούν για την κάλυψη μέρους των αναγκών κατασκευής του αυτοκινητόδρομου της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της με α.π. 142128/25.7.2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.


2. Έπειτα απ6 την εξέταση της ΕΤΜΕ (ως προς το περιεχόμενό της) και έχοντος υπόψη τιςδιατάξεις της προαναφερθείσας ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων , καθώς και τιςγνωμοδοτήσεις των αρμόδιων Εφορειών του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς και τουΔασαρχείου Μεσολογγίου, εγκρίθηκε η ΕΤΜΕ για την απόληψη υλικών (αμμοληψία)από τον ποταμό Εύηνο στη θέση ΠΑΡΑΔΕΙΣ1 (κωδ. R802) του Δήμου Χάλκειας, ΝομούΑιτωλοακαρνανίας, με το υπ. αρ. 141647/5.8.2ΟΟ9 έγγραφο ΕΥΠΕ (και όχι με τολανθασμένως αναφερόμενο υπ. αρ. 142647/5.10.2009 έγγραφο το οποίοπαρεμπιπτόντως αναφέρεται σε Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στην Λακωνία).


Επισημαίνεται ότι η εν λόγω έγκριση ΕΤΜΕ αφορούσε αποκλειστικά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω έργου και δεν υποκαθιστούσε άλλες άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Η χορήγηση άδειας αμμοληψίας δεν είναι αρμοδιότητα των Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.


Σας πληροφορούμε επίσης ότι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης καταγγελιών και συλλογής στοιχείων για τις αμμοληψίες στον ποταμό Εύηνο, με σκοπό την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων εντός του νέου έτους. Αρμοδιότητα διερεύνησης της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων αδειοδότησης της Περιφέρειας έχει η προϊσταμένη αρχή της Περιφέρειας, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και το Σώμα Ελεγκτών - Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΘΕΜΑ: Αμμοληψία στον ποταμό Εύηνο

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 2822/17.12.2009 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ. Νίκος Τσουκαλης


Απαντώντας στην παραπάνω σχετική Ερώτηση, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:


Όπως μας ενημέρωσαν οι Υπηρεσίες το 2009 με απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφ. Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών παραχωρήθηκε το δικαίωμα στην «ΕΥΒΟ ΙΟΝΙΑ» για την αμμοληψία 1.250.000 κ.μ. υλικού στη θέση Παραδείσι του ποταμού Ευήνου Αιτωλοακαρνανίας.


Η έκδοση των αποφάσεων της Διοίκησης και αι προϋποθέσεις νομιμότητας ως προς την τεχνική και ουσιαστική εγκυρότητα τους εξετάζονται ενδελεχώς και οι εγκρίσεις παρέχονται αφού τηρηθούν οι υπό του νόμου ειδικές απαιτήσεις. Οι αποφάσεις αυτές δύνανται να προσβληθούν από τους έχοντες έννομα συμφέρον ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων. Η εκδοθείσα 829/2009 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου δεν απαγορεύει, ούτε αναστέλλει οποιαδήποτε νόμιμη διοικητική διαδικασία έκδοση άδειας αμμοληψίας ούτε εντέλλεται τη διοίκηση να απέχει από την εν λόγω διαδικασία.


Συνεπώς οι εργασίες της αμμοληψίας έγιναν με όλες τις νόμιμες διαδικασίες δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο θεωρείται συνοδό έργο για την κατασκευή του έργου «Αυτοκινητόδρομος Ιονία Οδός από Αντίρριο-Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα-Μαλιακός και ΠΑΘΕ Σχηματάρι-Χαλκίδα».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

Αποκαλύψεις από τη διενέργεια ΕΔΕ για κύκλωμα λαθραίας διακίνησης μεταναστών από το λιμάνι της Πάτρας.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Σοβαρότατες καταγγελίες για την προηγούμενη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Λιμενικού Σώματος περιέχονται στο υπόμνημα του υποναυάρχου ε.α. κ. Φερούση (το οποίο δημοσιοποιήθηκε σε ιστοτόπους) ο οποίος διενήργησε την ΕΔΕ για το κύκλωμα λαθραίας διακίνησης μεταναστών από το λιμάνι της Πάτρας.
Το θέμα φέρνει με επίκαιρη ερώτησή του προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοϊδη ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης, ο οποίος ζητά να κατατεθεί επισήμως το υπόμνημα του κ. Φερούση καθώς και το πόρισμα της ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν σοβαρότατες αναφορές που περιέχονται σ’ αυτό.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:


Σάλο έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση, μέσω ιστοτόπων, υπομνήματος που φέρεται να σας έχει υποβάλει, ο υποναύαρχος ε.α. κ. Φερούσης που διενήργησε την ΕΔΕ για το κύκλωμα λαθραίας διακίνησης μεταναστών από το λιμάνι της Πάτρας. Σύμφωνα με το υπόμνημα, όπως αναφέρεται επί λέξη «…η σημερινή στρατιωτική ηγεσία του Λ.Σ. και η τότε πολιτική γνώριζε τις επικρατούσες συνθήκες …..και όχι μόνο δεν ‘έπραξε τα νόμιμα αλλά με τις πράξεις και παραλείψεις της, όπως … τελικά διευκόλυναν το έργο τους.», όπως επίσης ότι «… με κάλεσε ο τότε υπουργός και μου ζήτησε να αλλάξω το πόρισμα λέγοντάς μου ότι τα έχω βρει με τον αρχηγό…» καθώς επίσης ότι « Ο τότε υπουργός ΕΝΑΝ Π, με σύμφωνη γνώμη του σημερινού αρχηγού ΛΣ με διέταξαν να διακόψω την έρευνα και να τους υποβάλλω το πόρισμά μου. Παρά τις επίμονες προσπάθειές μου να τους πείσω ότι εμπλέκονται εκτός των κατηγορουμένων και άλλοι λιμενικοί και ότι πρέπει να συνεχίσω την έρευνα, η απόφασή τους ήταν ήδη ειλημμένη.», ή ότι «…. Η σημερινή ηγεσία του Λ.Σ. προέβη σε επιλεκτική πειθαρχική τιμωρία των εμπλεκομένων….».


Εάν ισχύουν όσα από τα πιο πάνω αλλά και πολύ περισσότερα φέρονται ότι περιέχονται στο υπόμνημα του κ. Φερούση, χρήζει απαραίτητης διευκρίνησης η πρόσφατη (9/11/09) απάντησή σας σε σχετική ερώτησή μας στην οποία τίποτα δεν περιλαμβάνεται σχετικά με το πιο πάνω υπόμνημα.
Επειδή η συγκεκριμένη υπόθεση απασχολεί μέχρι και σήμερα έντονα τη κοινή γνώμη αλλά και τις δικαστικές αρχές της Πάτρας


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


- Σας έχει υποβληθεί το υπόμνημα από τον υποναύαρχο ε.α. κ. Φερούση, και αν ναι πως αξιολογείτε το περιεχόμενό του και σε ποιες ενέργειες έχετε ή προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να διερευνηθούν οι σοβαρότατες αναφορές που περιέχονται σ’ αυτό;
ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ


1) Το υπόμνημα που φέρεται να σας έχει υποβάλει ο κ. Φερούσης και
2) Το πόρισμα της ΕΔΕ

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς τoν κ. Υπουργό Πολιτισμού και ΤουρισμούΑξιοποίηση του έλους της Αγυιάς


Η αξιοποίηση του υγροτοπικού συστήματος του έλους της Αγυιάς στην Πάτρα και η μετατροπή του σε ένα σύγχρονο παραθαλάσσιο οικολογικό πάρκο, αποτέλεσε και αποτελεί επίμονο αίτημα των οικολογικών οργανώσεων και των κατοίκων αλλά και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω σχεδίου προκηρύχθηκε η εκπόνηση μελέτης ύψους 800.000 € και η χρηματοδότηση τόσο της μελέτης όσο και των έργων, εντάχθηκαν στα έργα της πολιτιστικής πρωτεύουσας.

Παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις ότι όσα έργα είχαν ενταχθεί στην πολιτιστική θα χρηματοδοτηθούν και δεν θα χαθεί ούτε ένα €, δεν έχουν σταλεί χρήματα και ο δήμος αδυνατεί να εξωφλήσει τους μελετητές, ενώ δεν μπορεί να προχωρήσει στην προκήρυξη των έργων.

o Επειδή η Πάτρα στερείται χώρων άθλησης και αναψυχής και η αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου μαζί με το παρακείμενο κάμπινγκ του ΕΟΤ θα έδινε ανάσα ζωής στην πόλη,

o Επειδή στο χώρο του έλους παρατηρούνται τελευταία αποσπασματικές παρεμβάσεις για την αξιοποίησή του,

Ερωτάται κ. Υπουργός:

1. Ισχύουν οι δεσμεύσεις του Υπουργείου για υλοποίηση του έργου από τις πιστώσεις της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας;

2. Που οφείλεται η καθυστέρηση στην αποστολή των κονδυλίων;


3. Πότε θα σταλούν τα οφειλόμενα στην πόλη κονδύλια για την ολοκλήρωση των μελετών και την προκήρυξη των έργων;

O ερωτών Βουλευτής


Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβεβαιώσεις για χρηματοδότηση μελετών και έργων, χωρίς κανένα χρονοδιάγραμμα.«Το Υπουργείο Πολιτισμού αναζητά τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα για να ξεκινήσει από το νέο έτος η χρηματοδότηση των μελετών και των έργων που εντάχθηκαν στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα και συμπεριλήφθηκαν σε προγραμματικές συμβάσεις που ουδέποτε τηρήθηκαν».

Τα παραπάνω αναφέρει σε απάντησή του ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Γερουλάνος σε ερώτηση του Νίκου Τσούκαλη για τη χρηματοδότηση των έργων αξιοποίησης του έλους Αγυιάς. Ο υπουργός διαβεβαιώνει ότι ισχύουν στο ακέραιο όλες οι δεσμεύσεις που η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε για τη χρηματοδότηση νευραλγικής φύσεως έργων για την πόλη της Πάτρας που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα, χωρίς όμως να δίνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Το κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:


Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 1334/20.11.2009 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Νίκου Τσούκαλη, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Το έτος 2003 προτάθηκε και εντάχθηκε στη ΣΑΕ - 014 ΠΔΕ 2003 το έργο 2003ΣΕ01400011 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CΑΜΡΙΝG EΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ (ΜΕΛ - ΚΑΤ)» με προϋπολογισμό 9.800.000 €.

Η πορεία των κατανομών και των χρηματοδοτήσεων, παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Το υπόλοιπο από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, του παραπάνω έργου ανέρχεται στο ποσό των 8,446.000 €.

Είναι αυτονόητο ότι για εμάς, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει διακηρύξει, ισχύουν στο ακέραιο όλες οι δεσμεύσεις που η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε για τη χρηματοδότηση νευραλγικής φύσεως έργων για την πόλη της Πάτρας που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα.
Η καθυστέρηση των χρημάτων αυτών επί πολλά έτη από την Κυβέρνηση της ΝέαςΔημοκρατίας οφειλόταν στις διαφορετικές προτεραιότητες που χαρακτήριζαν διαχρονικάτην πολιτική της, με αποτέλεσμα οι συσσωρευμένες οφειλές να είναι δυσβάσταχτες στηνσημερινή οικονομική συγκυρία. Για εμάς η αποκατάσταση αυτής της αδικίας σε βάρος τηςΠάτρας, η χρηματοδότηση των υποδομών και της ανασυγκρότησης της πόλης αυτής, είναιπροτεραιότητα. Ήδη σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών αναζητούμε μέσα στησημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα για να ξεκινήσειαπό το νέο έτος η χρηματοδότηση των μελετών και των έργων που εντάχθηκαν στηνΠολιτιστική Πρωτεύουσα και συμπεριλήφθηκαν σε προγραμματικές συμβάσεις πουουδέποτε τηρήθηκαν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ


Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ.ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΧΑΙΑΣ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ
Ο Διακονιάρης σύμβολο προβλημάτων και επικίνδυνων καταστάσεων για την Πάτρα.
Δέσμευση του Υπουργού για εξέταση του θέματος των αποζημιώσεων των κατοίκων Μέχρι 31 Μαΐου 2010 η αποπεράτωση του έργου


Στην ολομέλεια της Βουλής συζητήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου, η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ν. Τσούκαλη σχετικά με την αποπεράτωση του έργου κάλυψης του χειμάρρου Διακονιάρη.
Στην απάντησή του ο Υφυπουργός κ. Μαγκριώτης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το έργο καθυστέρησε λόγω ατυχών παρεμβάσεων και λανθασμένων ενεργειών τόσο της αναδόχου εταιρείας, όσο και του Δημοσίου.
Συγκεκριμένα «Το έργο είναι πράγματι πολύπαθο και τραγική η πραγματικότητα, στο Διακονιάρη στην Πάτρα. Το υδραυλικό τμήμα έχει αποπερατωθεί. Γνωρίζετε, όμως, ότι εκ των υστέρων απεκαλύφθη ότι η μελέτη είχε προβλήματα όσον αφορά την παροχετευτικότητα του αγωγού και ιδιαίτερα στην κατάντι πλευρά του αγωγού και γι’ αυτό ακριβώς έχει ανατεθεί μελέτη από την πλευρά της υπηρεσίας για να μας δείξει ποιες είναι οι υδρολογικές ροές στην περιοχή, για να δούμε εάν χρειάζονται συμπληρωματικά έργα.
Το δημόσιο δεν παραγράφει τις απαιτήσεις του. Ήδη, η διευθύνουσα υπηρεσία έχει προχωρήσει σε περικοπή συνολικής δαπάνης ύψους 1.622.000 ευρώ από τον ανάδοχο, την κατασκευάστρια εταιρεία, λόγω ακριβώς παραλείψεων, λαθών και καθυστερήσεων. Πρωτίστως πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο γιατί αυτό ενδιαφέρει τους κατοίκους της Πάτρας μέσα στα πλαίσια απόλυτης νομιμότητας και βεβαίως στο κόστος που η σύμβαση ορίζει. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, ασφαλώς και θα δούμε το θέμα όπως τονίσατε και εσείς.»

Ο βουλευτής Ν. Τσούκαλης στην παρέμβασή του τόνισε:
«Πρέπει να γνωρίζετε ότι για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες οι οποίοι δεινοπαθούν τα τελευταία τέσσερα χρόνια ουδόλως τους αφορά η εναλλαγή των κυβερνήσεων όσον αφορά τις καθημερινότητες τους. Θέτω λοιπόν δύο σαφή ερωτήματα. Ακριβές χρονοδιάγραμμα και για κάθε τμήμα ξεχωριστά. Το δεύτερο είναι το κατά πόσο έχουν καταπέσει οι ποινικές ρήτρες, οι οποιεσδήποτε συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου, του αναδόχου σε σχέση με την προκλητική ασυνέπεια.
Πρέπει όμως να αναφέρω και κάτι άλλο για την ιστορία την πολιτική. Στις 21-11-2008 ως επίκαιρη ερώτηση για το ίδιο θέμα που είχα υποβάλλει στον τότε Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. είχα πει στον κ. Ξανθόπουλο «Σας προτείνω κάτι. Θυμηθείτε το. Θα το βρείτε μπροστά σας. Προχωρήστε σε έκπτωση του εργολάβου». Αυτό το Νοέμβριο του 2008. Δεν ξέρω αν είχε προχωρήσει τότε το Υπουργείο σ’ αυτή την ενέργεια, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα σήμερα. Είναι μόνιμο το αίτημα των κατοίκων να αποκαταστήσει κάπως το κύρος του το δημόσιο απέναντί τους δίνοντάς τους τις στοιχειώδεις αποζημιώσεις που προβλέπονται για όλες αυτές τις περιπτώσεις.
Είχαμε υποβάλει τροπολογία επί της προηγούμενης κυβερνήσεως η οποία μάλιστα είχε υποστηριχθεί σθεναρά και από Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., να ενταχθούν όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες του Διακονιάρη στη ρύθμιση για τις αποζημιώσεις των εμπόρων και των επιχειρηματιών από τις καταστροφές του περσινού Δεκεμβρίου. Είναι ευκαιρία να υιοθετήσετε την πρόταση αυτή και των συναδέλφων σας τότε που πιστεύω ότι και σήμερα τις αποδέχονται».

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

Συζητείται αύριο, 17 Δεκεμβρίου στην Oλομέλεια της Βουλής, η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας Νίκου Τσούκαλη προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την ασάφεια του χρονοδιαγράμματος του έργου κάλυψης του Διακονιάρη στην Πάτρα.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου κάλυψης Διακονιάρη στην Πάτρα

Αισθήματα οργής και αγανάκτησης προκαλούν στους κατόχους και φορείς της Πάτρας, οι ασαφείς και παρελκυστικές απαντήσεις της κυβέρνησης ως προς το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του πολύπαθου έργου κάλυψης του χειμάρρου Διακονιάρη.
Με ανεπαρκείς έως και αμφιλεγόμενες αιτιολογίες, έχουν δοθεί άνω των 4 παρατάσεων κατασκευής που διπλασιάζουν το συνολικό χρόνο κατασκευής από 30 σε 60 μήνες (10.1.2008- 31.05.2010). Μάλιστα, στις τελευταίες περιπτώσεις με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε».
Οι ευθύνες που προκύπτουν, σύμφωνα με τη συντονιστική επιτροπή των κατοίκων, στους εργολάβους, τους υπεργολάβους, τους επόπτες του έργου και τις υπηρεσίες των αρμόδιων υπουργείων, είναι τεράστιες. Για αυτό το λόγο αποφάσισαν να καταφύγουν στην Επιτροπή αναφορών της ΕΕ.

Δεδομένων των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου τόσο στο σύνολο του, όσο και ανά τμήμα;
2. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος έναντι των προκλητικά αντισυμβατικών συμπεριφορών του αναδόχου;


Η συζήτηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά τις 10:00.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ


· Ανάγκη για αναβάθμιση και ριζική αλλαγή της δημόσιας διοίκησης με ένα πλαίσιο πλήρους αξιοκρατίας και καθιέρωση ενός διαφανούς και αντικειμενικού συστήματος, ενιαίου για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.
· Απαιτείται ρήξη με τον κομματισμό, με τις πελατειακές σχέσεις, με τα ρουσφέτια
· Στην ανεργία οδηγούνται δεκάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι χωρίς να αντιμετωπίζεται το τεράστιο πρόβλημα λειτουργικότητας των υπηρεσιών.

Στην παρέμβαση του στην ολομέλεια κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Αχαΐας Νίκος Τσούκαλης τόνισε μεταξύ άλλων:

«Το νομοσχέδιο που συζητάμε είναι ενταγμένο στη λογική της δημοσιονομικής προσαρμογής. Η βασική επιδίωξή σας είναι να απαλλαγείτε από το βάρος των ευέλικτων μισθωτών, είναι δυστυχώς «να πετάξετε τη σαβούρα από το πλοίο» προκειμένου αυτό να σωθεί μέσα στην «τρικυμία» που βρίσκεται. Ακολουθείτε τη λογική «του μαστίγιου και του καρότου». Μας εμφανίζετε το «καρότο» των αντικειμενικών και αξιοκρατικών προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, ενώ συγχρόνως μας κραδαίνετε το «μαστίγιο» της απαλλαγής σας από τους χιλιάδες νέους με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ποιος δεν θα συμφωνούσε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο «μπετονάρισμα» των διαδικασιών προσλήψεων μέσω του ΑΣΕΠ; Συμφωνούμε όλοι και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και πάρα πολλά άλλα. Εμείς αναδείξαμε και εγκαταστήσαμε στον πυρήνα της αντιπαράθεσης το τεράστιο θέμα των συμβασιούχων. Οι θέσεις μας είναι σταθερές τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά. Δεν είπαμε για άμεση πρόσληψη όλων των συμβασιούχων αλλά μιλήσαμε για μοριοδότηση μέσω των διαγωνισμών. Η πρότασή μας, εντάσσεται και είναι συνεπής με τη συνολικότερη και ολοκληρωμένη προγραμματική μας θέση για την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. Βρίσκεται δε σε ευθεία αντιπαράθεση με το σημερινό μοντέλο της.
Είναι βέβαιο ότι η σημερινή κατάσταση της δημόσιας διοίκησης λειτουργεί ανασταλτικά σε κάθε απόπειρα ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Αντίθετα, το μόνο που εξυπηρετεί είναι η αναπαραγωγή της παραοικονομίας, των πελατειακών σχέσεων, των αθέμιτων συναλλαγών και της συνολικής υποβάθμισης της χώρας.
Οι θέσεις μας συγκεκριμένα είναι:
Η κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας που υποκρύπτουν τακτικές ανάγκες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, η αντικατάσταση των συμβάσεων έργου, των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και προσωρινής απασχόλησης με συμβάσεις αορίστου χρόνου, η τακτοποίηση με συμβάσεις αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα και με ενιαία σχέση μονίμου υπαλλήλου στο Δημόσιο όλων των σημερινών συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, την κατάργηση έκτοτε του θεσμού των συμβασιούχων. Ζητάμε μία γενική ρύθμιση για όλους τους συμβασιούχους. Παρατείνετε τις συμβάσεις μέχρι τις 31-12-2011 και στη συνέχεια, καταγράψτε τις πραγματικές ανάγκες σε όλο το δημόσιο τομέα.
Ενσωματώστε τις ανάγκες αυτές στους νέους σύγχρονους οργανισμούς τους οποίους πρέπει να κάνετε σύντομα και προκηρύξτε διαγωνισμούς για την κάλυψη των οργανικών θέσεων».
Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Αγνοείται η τύχη μελέτης που εκπονήθηκε το 2000 για την προστασία και διαχείριση του Ερύμανθου


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Επί εννέα χρόνια αγνοείται η τύχη μελέτης για την προστασία και διαχείριση του ορεινού όγκου του Ερύμανθου (πιθανότατα παραμένει στα συρτάρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, μιας και η περιοχή είναι ενταγμένη στη λίστα των περιοχών Natura και έχει χαρακτηριστεί ως «Τόπος Κοινοτικής Σημασίας» όπως ορίζεται στην οδηγία 92/43/Ε.Ο.Κ.
Τα παραπάνω αναφέρει σε ερώτησή του προς την υπουργό Περιβάλλοντος ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης ζητώντας να πληροφορηθεί που βρίσκεται σήμερα η εν λόγω μελέτη που εκπονήθηκε το 2000 και γιατί δεν αξιοποιήθηκε ποτέ.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Το όρος Ερύμανθος του Ν. Αχαΐας συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των περιοχών Natura 2000 με κωδικό GR 2320008. Οι περιοχές Natura φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η περιοχή του Ερύμανθου έχει χαρακτηριστεί ως «Τόπος Κοινοτικής Σημασίας» SCI όπως ορίζεται στην οδηγία 92/43/Ε.Ο.Κ.

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της χώρας μας για προστασία και διαχείριση των περιοχών Natura 2000, εκπονήθηκε μελέτη με τίτλο «Μελέτη για την προστασία και διαχείριση του ορεινού όγκου Ερυμάνθου». Η ανωτέρω μελέτη εκπονήθηκε από το γραφείο μελετών «Χόνδρος Σταύρος και Συνεργάτες Ε.Ε.» σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2712 ΟΔΕ/ΠΕΠ/21.12.1998 απόφαση του Προέδρου της επιτροπής παρακολούθησης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας και η υπ΄ αριθμ. 375/18.3.99 σχετική σύμβαση ανάθεσης της μελέτης, υπεγράφη με την «Εταιρία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΕ». Η ανωτέρω μελέτη ολοκληρώθηκε και παρελήφθη οριστικά την 2-6-2000 βάσει της υπ΄ αριθμ. 2696 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και έκτοτε αγνοείται η τύχη της.

Σε απάντηση σχετικής ερώτησής μου (αριθμ. 5879/7-2-2008) ο τότε υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Καλογιάννης ανέφερε ότι η εν λόγω μελέτη δεν είχε υποβληθεί ποτέ στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ.
· Επειδή για την προστασία του ορεινού όγκου του Ερύμανθου πρέπει να ακολουθήσει η εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και η έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος,

· Επειδή 9 χρόνια(!!!) είναι πάρα πολλά για να διαβιβαστεί μια μελέτη από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στις υπηρεσίες του Υπουργείου,

ερωτάται η κ. Υπουργός :

Που βρίσκεται σήμερα η εν λόγω μελέτη που εκπονήθηκε το 2000 και παρελήφθη απ’ την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και γιατί δεν αξιοποιήθηκε ποτέ;
Ποιος είναι ο σχεδιασμός του υπουργείου για την εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και την έκδοση του σχετικού Π.Δ.;

Ο ερωτών Βουλευτής
Νικόλαος Τσούκαλης
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

θέμα : «Προστασία και διαχείριση του Ερύμανθου».
Σχετ: Η με αρ.πρωτ. 2327/10-12-09 Ερώτηση.

Απαντώντας στην Ερώτηση με αρ. πρωτ. 2327/10-12-09 που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη. σας γνωρίζουμε ότι στην Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου μας δεν έχουν έρθει προς γνωμοδότηση οι προδιαγραφές της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ). Όπως προβλέπεται από τη σχετική κείμενη νομοθεσία καιδεν έχει υποβληθεί ποτέ ανάλογη μελέτη για την εν θέματι περιοχή.

Το ΥΠΕΚΑ. είναι αρμόδιο για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την έγκριση της ΕΠΜ, καθώς και για την έκδοση του σχετικού Π.Δ θεσμοθέτησης της περιοχής. Σημειώνεται τέλος ότι το ΥΠΕΚΑ θα διερευνήσει το θέμα της αναφερόμενης στην ερώτηση Μελέτης, μέσω της αρμόδιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣΑκύρωση χάραξης της οδού Πάτρας –Πύργου-Τσακώνας στον υγροβιότοπο του Καϊάφα

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 101/Β απάντηση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην με αρ. πρωτ. 677/5-11-2009 σχετική ερώτησή μας, «το Υπουργείο προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα της διέλευσης του αυτοκινητοδρόμου από την περιοχή της λίμνης Καϊάφα, συνολικά, ώστε ουδόλως να επηρεάζεται η προστατευόμενη περιοχή».

Εξάλλου, και ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, απαντώντας στην ως άνω ερώτηση (αρ. πρωτ. Απ. 99/30-11-2009), δηλώνει ότι «η Κυβέρνηση, μετά την «αιτιολογημένη γνώμη» της ΕΕ για τη διέλευση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρας –Πύργου –Τσακώνας από τη λίμνη Καϊάφα, θα προχωρήσει στην επανεξέταση του σχεδιασμού του έργου, με σκοπό την προστασία του υδροβιότοπου των λουτρών Καϊάφα. Στο πλαίσιο αυτό ια επαναξιολογηθούν και τα υπόλοιπα στοιχεία της σύμβασης του εν λόγω έργου, μεταξύ των οποίων και το θέμα των διοδίων.»

Δεδομένου ότι όλοι οι φορείς και των τριών Νομών ζητούν «μια επαναπροσέγγιση της χωροθέτησης στα ευαίσθητα σημεία διέλευσης του άξονα στο οικοσύστημα του Καϊάφα κάτω από αυστηρά φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση», απαιτώντας παράλληλα ο αυτοκινητόδρομος να καταλήγει στην Τσακώνα, όπως έχει προγραμματιστεί, για να συνδεθεί με τον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας,

ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Δεσμεύεστε ότι και ο επανασχεδιασμένος αυτοκινητόδρομος θα φτάσει στην Τσακώνα και το περιβάλλον στο οικοσύστημα του Καϊάφα θα προστατευτεί;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκος Τσούκαλης

Δημήτρης ΠαπαδημούληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θέμα: «Υγροβιότοπος Καϊάφα», Η με αρ. πρωτ. 2468/11-12-09

Απαντώντας στην Ερώτηση με αρ. πρωτ. 2468/11-12-09 που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Ν. Τσούκαλη και Δ. Παπαδημούλη, σας γνωρίζουμε ότι:

Στις προγραμματικές μας δηλώσεις ( 18/10/2009) αναφέραμε:: «Καϊάφας - θα κοστίσει πιο ακριβά μια άλλη χάραξη του τμήματος Τσακώνας - Πύργου. Δεν μπορεί όμως να θυσιαστεί ένας από τους ομορφότερους οικότοπους εξαιτίας του αυτοκινητόδρομου που περνάει από μέσα του.»

Α. Όσα σχεδιάζονται και αποφασίζονται στην παρούσα φάση σχεδιάζονται και αποφασίζονται με την πλήρη συμφωνία των δύο Υπουργείων, ΠΕΚΑ και ΥΜΕΔ.

Β. Το ΥΠΕΚΑ και το ΥΜΕΔ, έχουν συμμορφωθεί με την από 30.06.2008 προσωρινή διαταγή του ΣτΕ περί της αναστολής των εργασιών.

Γ. Το ΥΜΕΔ και το ΥΠΕΚΑ συμφώνησαν να διερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις στην προστατευόμενη περιοχή της λίμνης Καϊάφα του τμήματος Πύργος - Τσακώνα της Ολυμπίας οδού. Κάθε εναλλακτική λύση θα συνοδεύεται από μία καταρχήν εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της στο περιβάλλον της περιοχής.

Δ. Μετά τη διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων, θα ακολουθήσει η διαδικασία εκπόνησης και υποβολής προς έγκριση νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Ε. Η όποια απόφαση ληφθεί αφού ολοκληρωθούν οι προτάσεις για τις εναλλακτικές λύσεις και η νέα ΜΠΕ, θα ληφθεί σε άμεση συνεργασία και σε συμφωνία με την τοπική κοινωνία και τους φορείς που την εκπροσωπούν.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ


ΘΕΜΑ: Ακύρωση χάραξης της οδού Πάτρας - Πύργου - Τσακώνας στον υγροβιότοπο του Καϊάφα.

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 2468/11.12.2009 που κατέθεσαν «τη Βουλή, οι Βουλευτές κ.κ. Νικ. Τσούκαλης και Δημ. Παιταδημούλης.


Απαντώντας στην παραπάνω σχετική Ερώτηση, παρακαλούμε να πληροφορήσετε
τους κ.κ. Βουλευτές ότι για το ίδιο θέμα σας είχαμε απαντήσει με το ΐχρ. 99/30-11-09
έγγραψό μας το οποίο και επισυνάπτουμε.

Επίσης γιο το θέμα του Καίάφσ είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τη Βουλή κατά
την συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης 73/16-11-09 που συζητήθηκε στη Βουλή στις
19-11-2009. από ' τα πρακτικά της φοποίας μπορούν να ενημερωθούν οι κ.κ.
Βουλευτές.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
-Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητα και Ναυτιλίας
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το άρθρο 22 της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης δεν αποζημιώνει ουσιαστικά τους πυρόπληκτους παραγωγούς

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη ΚΥΑ στο άρθρο 22 αναφέρεται ότι «οι γεωργοί που η αναμενόμενη παραγωγή τους καταστράφηκε σε ποσοστό κατ’ είδος 15% και πάνω δικαιούνται κρατικής ενίσχυσης το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι το 80% των απαιτουμένων και διαπιστωμένων δαπανών για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου, της δαπάνης μειούμενης ανάλογα με τη δυναμικότητα του κεφαλαίου».
Το ίδιο ορίζεται και για το ζωικό κεφάλαιο, ενώ για το πάγιο αναφέρεται ότι «δικαιούνται κρατικής ενίσχυσης, το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι το 70% της δαπάνης ανακατασκευής, επισκευής ή αντικατάστασης της ζημιάς, μειούμενης ανάλογα με την παλαιότητα του κεφαλαίου».


Ομοίως στο άρθρο 22, όπως προκύπτει από τα συγκεκριμένα στοιχεία, η απώλεια παραγωγής δεν καλύπτεται ούτε μέχρι το ύψος του 40% σε όλες τις δενδρώδεις καλλιέργειες. Απόδειξη αυτού είναι ότι η ανασύσταση των ελαιώνων στην Πελοπόννησο δεν έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό.
Επειδή θεωρούμε ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις αδικούν τους πληγέντες, και δεν αποκαθίσταται επαρκώς η παραγωγική τους δυνατότητα, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην εγκατάλειψη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στις καμένες περιοχές,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθενται να επανεξετάσουν και να τροποποιήσουν το άρθρο 22 ώστε οι αποζημιώσεις για την ανασύσταση και την απώλεια παραγωγής να καλύπτουν το 100% της ζημιάς;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία

Διώτη Ηρώ

Τσούκαλης Νίκος

Ψαριανός Γρηγόρης

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Δρίτσας Θοδωρής

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Λεβέντης Αθανάσιος

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 2057/4-12-2009

Απαντώντας στην παρακάνω ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Ε. Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, Η. Διώτη, Ν.Τσούκαλης, Γ. Ψαριανός, Μ. Κριτσωτάκης, Θ. Δρίτσας, Π. Λαφαζάνης, Α.
Λεβέντης, για τα θέματα της αρμοδιότητας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:


Οι Κρατικές Ενισχύσεις (αρμοδιότητας ΠΣΕΑ) χορηγούνται για αντιστάθμιση των ζημιών που προκαλούνται στη γεωργική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής, από θεομηνίες, έκτακτα γεγονότα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με σκοπό τη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας. Δικαιούχοι κρίνονται οι παραγωγοί που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές στον τομέα της Γεωργίας και Δασοκομίας 2007 - 2013 (2006/C 319/ΕΚ).
Η διαδικασία προβλέπει την υποβολή προγραμμάτων στην ΕΕ προς έγκριση, τα οποία, στη συνέχεια, υλοποιούνται βάσει αντίστοιχης ΚΥΑ.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που τέθηκαν από την Ε.Ε. προκειμένου ένας παραγωγός να κριθεί επιλέξιμος ενίσχυσης (δικαιούχος) για τις ζημιές που προξενήθηκαν από τις πυρκαγιές του 2007, καθορίσθηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)258379/9.04.2008 - (ΦΕΚ 646) του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) προγράμματος, η οποία βασίσθηκε στις νέες Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΚΓ) για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013 (2006/C 319/ΕΚ) και στον απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΚ) 1857/2006 της Επιτροπής.

Ωστόσο, επειδή οι συγκεκριμένες πυρκαγιές του 2007 ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένες και απέβησαν καταστροφικές για μεγάλο μέρος της χώρας, η Κυβέρνηση τροποποίησε την εν λόγω ΚΥΑ με την αριθμ. 304186/30-5-08 ομοίας, έτσι ώστε να κριθούν δικαιούχοι όσο το δυνατόν περισσότεροι παραγωγοί.

Ωστόσο, αυτό έγινε «κατ’ εξαίρεση» και μόνο για τις πυρκαγιές του 2007, οι δε αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το Μάιο του 2008, προέκυψαν μετά από συνεννόηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των πυρόπληκτων Νομών της Χώρας.

Αρχικά σημειώνεται ότι οι ενισχύσεις αυτές αφορούν ενισχύσεις στη γεωργία. Σύμφωνα με το άρθρο V. σημεία 115 και 129 των ΚΚΓ, οι Κρατικές αυτές Ενισχύσεις αφορούν την παροχή βοήθειας σε γεωργούς ή σε οργάνωση παραγωγών, της οποίας ο γεωργός είναι μέλος, δηλαδή οι συγκεκριμένες ενισχύσεις αφορούν τους γεωργούς κατά κύρια απασχόληση. Παρόλα αυτά, στο άρθρο 1.5 της προαναφερόμενης ΚΥΑ του προγράμματος, ο όρος γεωργός έχει διευρυνθεί, αφού στους δικαιούχους ενίσχυσης συγκαταλέγονται εκτός από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και άλλες κατηγορίες, όπως μικροεισοδηματίες, μικροεπαγγελματίες, μερικής απασχόλησης μισθωτοί, συνταξιούχοι κλπ.

Επιπλέον και με σκοπό την περαιτέρω διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων, για το πρόγραμμα αυτό δεν ισχύει ο περιορισμός των 150 χλμ. από την έδρα της αγροτικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να κριθεί ένας παραγωγός δικαιούχος ενίσχυσης. Σύμφωνα με τη τροποποιημένη ΚΥΑ, επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων σε περιπτώσεις καταστροφής από πυρκαγιά ενιαίας έκτασης 250 στρεμμάτων, αντί των 500.

Η συγκεκριμένη ΚΥΑ αφορά την αντιστάθμιση των ζημιών της πρωτογενούς παραγωγής, σημείο 124 των ΚΚΓ. Για το λόγο αυτό και, συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 ορίζεται ότι επιτρέπεται η καταβολή ενισχύσεων για επανόρθωση ζημιών στη γεωργική παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων των αποθηκευμένων προϊόντων) ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του παγίου κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το σημείο 126 των ΚΚΓ και το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 1857/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, όπως αυτό έχει μεταφερθεί στο άρθρο 25 του Κανονισμού, η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι ίση με το 100% της ζημιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα σημεία 113 και 125.6 των ΚΚΓ, προβλέπεται η συνεισφορά του παραγωγού στις ζημιές, ώστε να αμβλύνεται ο κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού και να υπάρχει κίνητρο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή, τα σημεία αυτά μεταφέρθηκαν στο άρθρο 22 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, όπου σε όλες τις περιπτώσεις που κρίνονται επιλέξιμες ενισχύσεων, ποσοστό 15% κατ’ είδος δεν ενισχύεται, καθόσον αποτελεί το ποσοστό της ζημιάς που βαρύνει τον παραγωγό (απαλλαγή).

Εξάλλου, όχι μόνο στις ενισχύσεις, αλλά και στις αποζημιώσεις ζημιών, παρόλο που ο παραγωγός πληρώνει ασφάλιστρα, προβλέπεται ότι ένα μέρος της αποζημίωσης βαρύνει πάντα τον ασφαλισμένο. Η απαλλαγή αποτελεί, κυρίως, κίνητρο για τον ασφαλισμένο ώστε να προστατεύει το ασφαλιζόμενο είδος τόσο πριν όσο και μετά τη ζημιά.

Σχετικά με το εξωγεωργικό εισόδημα σημειώνεται ότι σύμφωνα με το σημείο 129 των ΚΚΓ, οι ενισχύσεις επιτρέπεται να καταβάλλονται μόνο σε γεωργούς. Ο εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου "γεωργός", όπως προαναφέρθηκε, διευρύνθηκε ήδη προκειμένου να περιλαμβάνει και τους μη κατά κύρια απασχόληση γεωργούς, μικροεπαγγελματίες και μικροεισοδηματίες, συνταξιούχους οποιουδήποτε ταμείου, περιστασιακούς εργάτες και μερικής απασχόλησης μισθωτούς.
Έτσι, στο πλαίσιο της ΚΥΑ του προγράμματος, δικαιούχοι ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου δύναται να κριθούν φυσικά πρόσωπα, των οποίων το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) είναι μέχρι το τετραπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς (15.000 €, αντί του 11.500 ), δηλαδή μέχρι 60.000 €, αντί των 45.000 € που ίσχυε στα προηγούμενα προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων, εκτός, φυσικά, των περιπτώσεων που το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού, οπότε, σε κάθε περίπτωση, κρίνονται δικαιούχοι ενίσχυσης.

Όσον αφορά τα ανώτατα ποσά ενισχύσεων αυτά καθορίζονται από το άρθρο 6 της εγκεκριμένης από την Ε.Ε. προαναφερόμενης ΚΥΑ και ανέρχονται σε 175.000 € για το πάγιο κεφάλαιο και σε 90.000 € για τα λοιπά, ανά δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισμών. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15 € ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.
Όσον αφορά τους περιορισμούς, από το σύνολο των 49περιορισμών
και εξαιρέσεων, οι 37 προέρχονται από την Κοινοτική Νομοθεσία, οι 8 από την Εθνική Νομοθεσία και οι 4 εξαιρέσεις τέθηκαν, κυρίως, γιατί οι ζημιές αυτές ασφαλίζονται από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες (θέματα ανταγωνισμού) ή γιατί οι ζημιές αυτές δεν αποδεικνύονται (ζημιές σε αυτοφυείς καλλιέργειες).
Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για όλα τα προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων.
Αντίθετα, σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη ΚΥΑ υπάρχουν πολλά
σημεία, καίριας μάλιστα σημασίας, που σαφέστατα ευνοούν τους
δικαιούχους παραγωγούς.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:

α) το κατώτατο όριο ζημιών ορίσθηκε στο 15% επί των δηλωθέντων
ομοειδών ειδών, αντί του 30%,
β) έχει καταργηθεί η απαλλαγή του 20%,
γ) οι παραγωγοί, των οποίων η αναμενόμενη φυτική και ζωική
παραγωγή των εκμεταλλεύσεων τους ζημιώθηκε σε ποσοστό, κατ'
είδος, 15% και πάνω, δικαιούνται κρατική ενίσχυση, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό μέχρι το 80% της Αξίας της Απολεσθείσας Παραγωγής,
δ) οι παραγωγοί που τα αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα ή οι ζωοτροφές τους καταστράφηκαν σε ποσοστό, κατά είδος, 15% και πάνω, δικαιούνται κρατική ενίσχυση, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το 60% της αξίας της παραγωγής που έχασαν ή της αξίας των αποθηκευμένων προϊόντων και ζωοτροφών εξ' αγοράς αντίστοιχα,
ε) οι παραγωγοί, των οποίων ο γεωργικός εξοπλισμός (εγκατεστημένος ή μετακινούμενος) καταστράφηκε σε ποσοστό, κατά είδος, 15% και πάνω, δικαιούνται κρατική ενίσχυση, το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι το 70% της δαπάνης ανακατασκευής, επισκευής ή αντικατάστασης της ζημιάς,
ζ) οι τιμές ενίσχυσης για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 20-25 %.
Τα προαναφερόμενα είναι σαφέστατα υπέρ των παραγωγών και εφαρμόζονται, κατ' εξαίρεση, για τις συγκεκριμένες πυρκαγιές του 2007, επειδή ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένες και απέβησαν καταστροφικές για μεγάλο μέρος της χώρας,

Συμπερασματικά επισημαίνεται ότι τα ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κρατικών Ενισχύσεων δεν αφορούν αποζημιώσεις, αλλά ενισχύσεις που προέρχονται από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται ρητά στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΚΓ) για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατανοεί πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορεί να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης.


ΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΚΕ

Προς τους κ.κ. υπουργούς:


Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Απλήρωτοι για πολλούς μήνες οι εργαζόμενοι στα κοινωνικά προγράμματα των δήμων

Σε στάση εργασίας προχώρησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στην «Αναπτυξιακή Επιχείρηση και Τεχνικών Έργων» του Δήμου Ζεφυρίου (παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας, καθώς και βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» και «Κοινωνική μέριμνα») ζητώντας να τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους, καθώς μένουν απλήρωτοι για 3-5 μήνες.
Από την πλευρά του, ο Δήμος Ζεφυρίου ισχυρίζεται υποστηρίζει ότι την ευθύνη για τις καθυστερήσεις αυτές φέρει το κράτος, που δεν ανταποκρίνεται με συνέπεια στην υποχρέωση που έχει αναλάβει να χρηματοδοτεί αυτές τις δομές.
Επειδή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρώνονται στην ώρα τους.
Επειδή πολλοί εργαζόμενοι –σημειωτέον ότι μεγάλος αριθμός τους αμείβεται ακόμη και με λιγότερα από 800 ευρώ το μήνα– έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική θέση και έχουν υποχρεωθεί να καταφύγουν σε δάνεια και πιστωτικές κάρτες για να τα βγάλουν πέρα
Επειδή αντίστοιχα προβλήματα εμφανίζονται και σε πολλούς δήμους της χώρας.

Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:
1) Σε πόσους δήμους της χώρας υπάρχουν καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών συμβασιούχων υπαλλήλων κάθε είδους στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και της καθαριότητας, και πόσο μεγάλες είναι αυτές; Παρακαλούμε να μας δοθούν τα σχετικά συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία ανά κατηγορία, είδος προγράμματος και χρόνο καθυστέρησης καταβολής μισθού.
2) Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές;
3) Θα ενισχύσουν τους δήμους με τα ανάλογα κονδύλια για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους;
4) Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να πληρώνονται εφεξής οι εν λόγω εργαζόμενοι στην ώρα τους; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της ομαλότητας στην καταβολή των μισθών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκος Τσούκαλης

Θανάσης Λεβέντης

Τάσος ΚουράκηςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2227/83/08-12-2009 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Νίκο Τσούκαλη, Θανάση Λεβέντη, Τάσο Κουράκη.

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 2227/83/08-12-2009 Ερώτησης, την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης, Τάσος Κουράκης, αναφορικά με τηλειτουργία των κοινωνικών δομών, σας γνωρίζουμε ότι όσον αφορά στα προγράμματα πουσυγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) καιειδικότερα ως προς το ζήτημα χρηματοδότησης αυτών και καταβολής των δεδουλευμένωνστους εργαζομένους, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.


Αναφορικά με το ζήτημα της συνέχισης της χρηματοδότησης κοινωνικών δομών στους ΟΤΑ, σας ενημερώνουμε κατά λόγο αρμοδιότητας μας, ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Α.II.), αποτελούν θεσμοθετημένους πόρους των ΟΤΑ πρώτου βαθμού που προέρχονται από δυναμικούς φόρους του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος των οποίων ορίζεται ρητά από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και ότι η κατανομή αυτών κάθε χρόνο, πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

Για το έτος 2009 προβλέφθηκε η απόδοση ποσού ύψους 80.000.000,00 € στους ΟΤΑ α' βαθμού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας των κατατασσόμενων, σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων Σχολικών Φυλάκων, εργαζομένων στα προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα καθώς και εργαζομένων ΑμεΑ, βάσει των διατάξεων του π.δ. 164/2004 και των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν. 3613/2007. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά προβλέφθηκε η επιχορήγηση τους από τους ΚΑΠ., με την απόδοση στους δικαιούχους ΟΤΑ, να γίνεται μαζί με την τακτική επιχορήγηση κάθε μήνα.

Προς τούτο, για τον υπολογισμό των δικαιούχων πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, κατά το τρέχον έτος, λήφθηκαν υπ' όψη τα στοιχεία που απεστάλησαν από τους ίδιους τους οργανισμούς αναφορικά με τον αριθμό των ανωτέρω κατατασσόμενων εργαζομένων και την ημερομηνία κατάταξης αυτών και για τα οποία είχαν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου και επεξεργασίας από τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας μέχρι και τις 30-4-09. ημερομηνία σύνταξης της απόφασης της πρώτης ενιαίας τακτικής κατανομής μετά την υπογραφή της υπ' αριθ. 20959/7-4-2009 Κ.Υ.Α. Το δε ύψος της ετήσιας επιχορήγησης ανά κατατασσόμενο άτομο προσδιορίστηκε τελικώς σε 23.863,95 €. Στο πλαίσιο αυτό, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Ζεφυρίου για το έτος 2009 δεν έχει επιχορηγηθεί για τις ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων, καθόσον δεν έχουν αποσταλεί στοιχεία στο Υπουργείο.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι για το έτος 2009 και κατόπιν νεότερης νομοθετικής ρύθμισης και ειδικότερα των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 46 παρ.1 .α του νόμου 3756/09 (ΦΕΚ 53 Α'), εξαιρετικά για το 2009, ρυθμίστηκε η απόδοση επιπλέον πόρων σε όλους τους ΟΤΑ της χώρας από τους πόρους του προγράμματος "Θησέας" για διάφορες λειτουργικές δαπάνες τους, με το Δήμο Ζεφυρίου να έχει λάβει ποσό ύψους 130.285,60 €.

Τέλος, φέτος ξεκίνησε και η απόδοση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α' βαθμού που απέρρεαν από τις κείμενες διατάξεις των Κ.Α.Π,, όπως αυτή ρυθμίζεται στο άρθρο 27 του ν.3756/09, με το Δήμο Ζεφυρίου να επιχορηγείται με το ποσό των 153.705,70 Ευρώ.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΘΕΜΑ: Προβλήματα εργαζομένων στις κοινωνικές δομές των δήμων.


ΣΧΕΤ: 1) Η με αρ. πρωτ. 2227/83/8-12-2009 ΕΡΩΤΗΣΗ/ΑΚΕ.


2) Το με αρ. πρωτ. Οικ. 77469/30-12-2009 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 2227/83/8-12-2009 Ερώτησης/ΑΚΕ, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ. κ. Ν. Τσούκαλη, Θ. Λεβέντη και Τ. Κουράκη, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας επισυνάπτουμε το με αρ, πρωτ 0.151/3.29/12-1 -2010 Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΠΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤΘέμα : Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών


Σχετ.: Η με Α.Π, 2227/83/8.12.2009 ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Ν. Τσούκαλη, Θ. Λεβέντη και Τ. Κουράκη στη Βουλή των Ελλήνων.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, ως Ειδική Υπηρεσία που συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις ταυ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σας ενημερώνουμε για τα εξής:


Κατά την Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του έτους 2005, για τα Προγράμματα των Κοινωνικών Δομών και Μονάδων (οι. δομές φύλαξης παιδιών, β. δομές φροντίδας ηλικιωμένων) στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ - τόσο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) όσο και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - εγκρίθηκε η παράταση της συγχρηματοδότησής τους μέχρι την 30.06.2007. Η εξέλιξη αυτή, ήταν αποτέλεσμα σχετικής διαπραγμάτευσης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Ενόψει της λήξεως της συγχρημοτοδότησης όλων των δομών την 30/06/2007, οι Ελληνικές Αρχές, κατόπιν διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε, πέτυχαν την παράταση της συγχρηματοδότησης των Προγραμμάτων έως την 31/08/2008.
Όσον αφορά την εξέλιξη των Προγραμμάτων Φροντίδας Ηλικιωμένων («Βοήθεια στο Σπίτι», Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων;, μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας (31/08/2008), η κατάσταση έχει ως εξής:

Για τα εν λόγω Προγράμματα έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρ. 60292/2158/27.8.08 (ΦΕΚ 1724/ Β/27.8.08) που καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, βάσει του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Όλες οι Περιφέρειες (ΠΕΠ) έχουν ενεργοποιήσει τη δράση αυτή με την έκδοση προσκλήσεων προς τις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (δισα) και την ένταξη των έργων. Στην παρούσα στιγμή, οι ΔΙΣΑ όλων των Περιφερειών έχουν προκηρύξει τα έργα προς τους δυνητικούς Αναδόχους (Δομές), η προθεσμία υποβολής προτάσεων έχει εκπνεύσει και οι διαγωνισμοί είναι σε φάση αξιολόγησης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η διαγωνιστική αυτή διαδικασία βαίνει προς ολοκλήρωση με την υπογραφή συμβάσεων και την καταβολή των εγκεκριμένων ποσών (α' δόση).


Οι καθυστερήσεις στην καταβολή των χρηματοδοτήσεων στο πλαίσια ταυ ΕΣΠΑ, οφείλονται στις σχετικά χρονοβόρες ενέργειες που προβλέπονται, για την υλοποίηση της προαναφερόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας (Ανοιχτοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί), σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο (ενδεικτικά: διάρκεια υποβολής προσφορών, στάδια αξιολόγησης, εξέταση ενστάσεων, έκδοση αποτελεσμάτων, προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κλπ).
Για την αντιμετώπιση του θέματος και προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρωμή των δεδουλευμένων του προσωπικού των Προγραμμάτων Φροντίδας Ηλικιωμένων, έχει πραγματοποιηθεί έκτακτη χρηματοδότηση οπό εθνικούς πόρους από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, να το διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2008, Ιανουαρίου - Απριλίου και Μαΐου - Σεπτεμβρίου του 2009. Για το υπόλοιπο διάστημα έως την πλήρη ένταξη των Προγραμμάτων στο ΕΣΠΑ (συμβασιοποίηση των Δομών), υλοποιείται αντίστοιχη διαδικασία.


Για τα υπόλοιπο ερωτήματα καθώς και για περαιτέρω στοιχεία, αρμόδιο για πληροφορίες είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονική; Διακυβέρνησης,
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝΕρώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
-Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητα και Ναυτιλίας
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν αποζημιώνει ουσιαστικά τους πυρόπληκτους παραγωγούς

Οι καθολικές διαμαρτυρίες των πυρόπληκτων παραγωγών αλλά και των οργανώσεων των αγροτών της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης των πυρόπληκτων νομών οδήγησαν την προηγούμενη κυβέρνηση στην τροποποίηση της απαράδεκτης Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 258379/9-4-2008, με τον τίτλο «Μέτρα υπέρ των παραγωγών που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από τις πυρκαγιές του 2007». Και η τροποποίηση όμως της Κ.Υ.Α. δεν αποζημιώνει κατά 100% την καταστροφή από τις πυρκαγιές.
Κυρίως στα ορεινά χωριά, όπου έχουμε τις μεγαλύτερες καταστροφές, η μη αποζημίωση κατά 100% και για την «ανασύσταση» και για την απώλεια της φυτικής παραγωγής, όπως και για το ζωικό και πάγιο κεφάλαιο, εκτός των άλλων, θα επιτείνει έντονα το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της εγκατάλειψης και καταστροφής της υπαίθρου.
Η αποζημίωση κατά 100% δεν συνιστά μόνο οικονομική ανακούφιση των πληγέντων, αλλά και σωτηρία του περιβάλλοντος και της υπαίθρου.
Εισαγωγικά αναφέρεται ότι οι ενισχύσεις χορηγούνται εφόσον έχει καεί μια ενιαία έκταση, ίση ή μεγαλύτερη των 250 στρεμμάτων. Η ρύθμιση αυτή πέραν του ότι είναι άδικη, παροτρύνει τους αγρότες ουσιαστικά να μην σβήνουν τη φωτιά.
Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι αν δεν έχει καταστραφεί από τις πυρκαγιές το 15% και άνω της συνολικής εκμετάλλευσης ενός αγρότη, τότε δεν δικαιούται ενίσχυσης, με επιμέρους ρυθμίσεις για τις περιπτώσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής καθώς και παγίου κεφαλαίου. Είναι προφανές ότι μια τέτοια ρύθμιση είναι σε βάρος των πληγέντων και θεωρούμε δίκαιο να απαλειφθεί το όριο του 15% και να αποζημιώνονται οι παραγωγοί για το 100% της ζημιάς που υπέστησαν.

Στο άρθρο 5 η τροποποίηση της Κ.Υ.Α. εξαιρεί από τις αποζημιώσεις σειρά περιπτώσεων για το φυτικό, ζωικό, πάγιο κεφάλαιο και τα αποθηκευμένα προϊόντα, βάζοντας περιορισμούς ως προς τα κριτήρια αποζημίωσης, όπως τον αριθμό των δένδρων, των στρεμμάτων, τον αριθμό των ζώων, που είναι άδικες, γιατί παραβλέπουν την πραγματικότητα και αφαιρούν από τους πληγέντες τη δυνατότητα να ανασυγκροτήσουν ουσιαστικά τους συντελεστές της παραγωγής τους

Επειδή τα ανωτέρω τα θεωρούμε άδικα και παράλογα, προτείνουμε να απαλειφθούν και να αποζημιωθούν και αυτοί οι πυρόπληκτοι παραγωγοί. Ειδικότερα, είναι πέραν κάθε λογικής να εξαιρεί τα αποθηκευμένα προϊόντα και τα μικρά τυποποιητήρια, καθώς αποτελεί παράδοση για την Πελοπόννησο, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, το λάδι και το κρασί να βρίσκονται στις αποθήκες των παραγωγών.

Το άρθρο 22 αναφέρεται στο ελάχιστο ποσοστό ζημιάς και στην ανώτατη δικαιούμενη αποζημίωση σε φυτικό, ζωικό και πάγιο κεφάλαιο. Ομοίως στο άρθρο αυτό η αποζημίωση που δίνεται δεν καλύπτει ούτε το 40% της απώλειας παραγωγής, σύμφωνα και με την άποψη που έχουν διατυπώσει και ειδικοί επιστήμονες σε θέματα φυτικής παραγωγής.
Επίσης δεν αποζημιώνονται για την απώλεια παραγωγής όσοι έχουν ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο των 15.000 ευρώ, αλλά ενισχύονται μόνο για τα έξοδα ανασύστασης. Επειδή όπως είναι γνωστό, κυρίως τα ελαιοτεμάχια τα συντηρούν και πολλοί μη αγρότες (υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες), η μη αποζημίωση για την απώλεια της παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε μη ανασύσταση των ελαιώνων άρα και σε περιβαλλοντική καταστροφή της υπαίθρου.
Προτείνουμε να απαλειφθεί η διάταξη για το εισόδημα των 15.000 ευρώ και να ισχύσουν ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την ανασύσταση. Δηλαδή να δικαιούνται αποζημίωση για απώλεια παραγωγής όσοι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν είναι μεγαλύτερο από το τετραπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς του έτους ζημιάς. Εννοείται ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν αφορά τις περιπτώσεις που το γεωργικό οικογενειακό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού οικογενειακού εισοδήματος.
Πέραν αυτών που αναφέρει συγκεκριμένα η απόφαση, υπάρχουν και άλλα ζητήματα (άσχετα με τον ΕΛΓΑ) και τα οποία δεν έχουν ρυθμιστεί για τους αγρότες, όπως:
· Η καθολική αποζημίωση για τις κατεστραμμένες οικίες και οικοσυσκευές και σταβλικές εγκαταστάσεις, με ενίσχυση που να καλύπτει το 100% της δαπάνης για τη δημιουργία νέωνσύγχρονων σταβλικών εγκαταστάσεων, και συγχρόνως ναεπιλυθεί με ενίσχυση η ανάγκη για προσωρινές σταβλικέςεγκαταστάσεις.
· Η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και το πάγωματων δανείων και στους πυρόπληκτους αγρότες.
· Τα δάνεια για αγορά ελαιοκτημάτων ή κτημάτων με άλλα οπωροφόρα δέντρα, τα οποία καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές, ώστε να παγώσουν τα χρέη των δανείων τους μέχρι να ξαναδώσουν τα κτήματα τους την παραγωγή που έδιναν πριν καούν.
· Η αποκατάσταση με δημόσια δαπάνη των κατεστραμμένωνδικτύων άρδευσης και ύδρευσης.
· Η ενθάρρυνση για την ύπαρξη κινήτρων και με βοήθεια οιβιολογικές καλλιέργειες, η βιολογική κτηνοτροφία και ηολοκληρωμένη γεωργία και φυσικά η απαγόρευση στηνπράξη κάθε προσπάθειας εισόδου των μεταλλαγμένων.
· Η αναδάσωση αλλά και για λόγους υγείας των ζώων και τωνανθρώπων, η απαγόρευση της βόσκηση των αιγοπροβάτωναλλά και όλων των ζώων στις καμένες δασικές εκτάσεις. Για ναεφαρμοστεί όμως η απαγόρευση, πρέπει να υπάρξει πλήρης ενίσχυση των κτηνοτρόφων με δωρεάν ζωοτροφές έγκαιρα και σε βάθος χρόνου και να δημιουργηθούν κτηνοτροφικά πάρκα.
· Η στήριξη των πληγέντων σε βάθος χρόνου με την παροχή ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
· Η λήψη μέτρων υπέρ και των οικονομικών μεταναστών που απασχολούνται στις περιοχές αυτές.

Είναι αναγκαία η υπόμνηση της ισχυρής χρηματοδότησης μέσα από ένα ειδικό ΠΕΠ για τους 6 πυρόπληκτους νομούς, το οποίο θα είναι αθροιστικό στις σημερινές χρηματοδοτήσεις, και όχι να βαφτιστούν οι «χρηματοδοτήσεις» που δίνονται ως ειδικό Π.Ε.Π. Το Π.Ε.Π. αυτό πρέπει να χρηματοδοτηθεί αξιοποιώντας όλες τις πηγές χρηματοδότησης από την Ε.Ε., Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε., υπόλοιπα Γ΄ Κ.Π.Σ. 2000-2006, από το οποίο θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν αντιπυρικά-αντιπλημμυρικά έργα καθώς και οι συμπληρωματικές γεωργικές αποζημιώσεις. Και φυσικά από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το εθνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και από συμπληρωματικούς εθνικούς πόρους, με σκοπό να υπάρξει οικονομική ανόρθωση των πυρόπληκτων περιοχών ώστε να μείνουν οι άνθρωποι στα χωριά τους.
Η μεγάλη καταστροφή από τις πυρκαγιές και οι σοβαρές συνέπειές της πρέπει να αντιμετωπιστούν από την πολιτεία σαν ένα μεγάλο δημόσιο έργο που χρειάζεται ολιστική αντιμετώπιση (όχι αποσπασματική), στρατηγικό προγραμματισμό με χρονοδιαγράμματα, συντονισμό και λαϊκή συμμετοχή και συζήτηση με τους ίδιους τους παραγωγούς και τους αρμόδιους φορείς τους.

Κατόπιν των παραπάνω,
ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

· Προτίθενται να επανεξετάσουν τις ρυθμίσεις που αναφέρονται παραπάνω και προβλέπονται στην ΚΥΑ;
· Θα προχωρήσουν στη βελτίωση των όρων της αποκατάστασης, και συγκεκριμένα:
-Θα αλλάξει το όριο των 250 στρεμμάτων ως προϋπόθεση για ενιαία έκταση για τη χορήγηση της ενίσχυσης;
-Θα απαλειφθεί το όριο του 15% της συνολικής εκμετάλλευσης ώστε να δικαιούνται ενίσχυσης όλοι οι πληγέντες παραγωγοί;
-Θα καταργηθούν οι εξαιρέσεις του άρθρου 5 για φυτικό, ζωικό, πάγιο κεφάλαιο και κυρίως τα αποθηκευμένα προϊόντα;
-Θα καταργηθεί το όριο των 1.500 ευρώ ώστε να δικαιούνται αποζημίωσης όλοι οι παραγωγοί;
-Θα ληφθούν υπόψη και θα προωθηθούν ζητήματα, πέραν του ΕΛΓΑ, τα οποία δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμη, τα οποία θα βοηθήσουν σε δίκαιη και καλύτερη αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν, στόχοι που η αναθεωρηθείσα ΚΥΑ, σύμφωνα με τη γνώμη αγροτικών και επιστημονικών φορέων, δεν μπορεί να επιτύχει;Οι ερωτώντες βουλευτές

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία\

Διώτη Ηρώ

Τσούκαλης Νίκος

Ψαριανός Γρηγόρης

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Δρίτσας Θοδωρής

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Λεβέντης ΑθανάσιοςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: «Αποζημίωση πυρόπληκτων παραγωγών»
ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 2314/9-12-09


Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Ε. Αμμανατίδου - Πασχαλίδου, Η. Διώτη, Ν. Τσούκαλης, Γ. Ψαριανός, Μ. Κριτσωτάκης, Θ. Δρίτσας, Π. Λαφαζάνης, Α. Λεβέντης, για τα θέματα της αρμοδιότητας μας, σας πληροφορούμε τα εξής :

Οι Κρατικές Ενισχύσεις (αρμοδιότητας ΠΣΕΑ) χορηγούνται για αντιστάθμιση των ζημιών που προκαλούνται στη γεωργική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής από θεομηνίες, έκτακτα γεγονότα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με σκοπό τη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας. Δικαιούχοι κρίνονται οι παραγωγοί που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές στον τομέα της Γεωργίας και Δασοκομίας 2007 -2013(2006/C 319/ΕΚ).
Η διαδικασία προβλέπει την υποβολή προγραμμάτων στην ΕΕ προς έγκριση, τα οποία, στη συνέχεια, υλοποιούνται βάσει αντίστοιχης ΚΥΑ.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις που τέθηκαν από την Ε.Ε. προκειμένου ένας παραγωγός να κριθεί επιλέξιμος ενίσχυσης (δικαιούχος) για τις ζημιές που προξενήθηκαν από τις πυρκαγιές του 2007 καθορίσθηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 258379/9.04.2008 - (ΦΕΚ Β'646) του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) προγράμματος η οποία βασίσθηκε στις νέες Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΚΓ) για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013 (2006/C 319/ΕΚ) και στον απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΚ) 1857/2006 της Επιτροπής.

Ωστόσο, επειδή οι συγκεκριμένες πυρκαγιές του 2007 ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένες και απέβησαν καταστροφικές για μεγάλο μέρος της χώρας, η Κυβέρνηση τροποποίησε την εν λόγω ΚΥΑ με την αριθμ. 304186/30-5-08 ομοία έτσι ώστε να κριθούν δικαιούχοι όσο το δυνατόν περισσότεροι παραγωγοί.
Και αυτό έγινε «κατ' εξαίρεση» και μόνο για τις πυρκαγιές του 2007. Οι δε αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το Μάιο του 2008. προέκυψαν μετά από συνεννόηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των πυρόπληκτων Νομών της Χώρας.

Σύμφωνα με το σημείο 125.β των ΚΚΓ, όπως αυτό μεταφέρθηκε στο άρθρο 3 του προαναφερόμενου Κανονισμού ΕΛ.Γ.Α., το ελάχιστο ποσοστό ζημιάς κατ' είδος, προκειμένου να κριθεί η επιλεξιμότητα του είδους, είναι 15%.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το σημείο 126 των ΚΚΓ και το άρθρο Π του Κανονισμού (ΕΚ) 1857/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, όπως αυτό έχει μεταφερθεί στο άρθρο 25 του Κανονισμού, η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι ίση με το 100% της ζημιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα σημεία 113 και 125.δ των ΚΚΓ, προβλέπεται η συνεισφορά του παραγωγού στις ζημιές, ώστε να αμβλύνεται ο κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού και να υπάρχει κίνητρο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή, τα σημεία αυτά μεταφέρθηκαν στο άρθρο 22 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, όπου σε όλες τις περιπτώσεις που κρίνονται επιλέξιμες ενισχύσεων, ποσοστό 15% κατ' είδος δεν ενισχύεται, καθόσον αποτελεί το ποσοστό της ζημιάς που βαρύνει τον παραγωγό (απαλλαγή).

Εξάλλου, όχι μόνο στις ενισχύσεις, αλλά και στις αποζημιώσεις ζημιών, παρόλο που ο παραγωγός πληρώνει ασφάλιστρα, προβλέπεται ότι ένα μέρος της αποζημίωσης βαρύνει πάντα τον ασφαλισμένο. Η απαλλαγή αποτελεί, κυρίως, κίνητρο για τον ασφαλισμένο ώστε να προστατεύει το ασφαλιζόμενο είδος τόσο πριν όσο και μετά τη ζημιά.

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ, εκτός άλλων, ισχύουν και τα κάτωθι:

α) το κατώτατο όριο ζημιών ορίσθηκε στο 15% επί των δηλωθέντων
ομοειδών ειδών, αντί του 30%,
β) έχει καταργηθεί η απαλλαγή του 20%,
γ) οι παραγωγοί, των οποίων η αναμενόμενη φυτική και ζωική παραγωγή των εκμεταλλεύσεων τους ζημιώθηκε σε ποσοστό κατ'είδος, 15% και πάνω, δικαιούνται κρατική ενίσχυση, το ύψος της οποίας ορίζεται σε · ποσοστό μέχρι το 80% της Αξίας της Απολεσθείσας Παραγωγής,
δ) οι τιμές ενίσχυσης για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 20-25 %.

Τα προαναφερόμενα είναι σαφέστατα υπέρ των παραγωγών και εφαρμόζονται, κατ' εξαίρεση, για τις συγκεκριμένες πυρκαγιές του 2007, επειδή ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένες και απέβησαν καταστροφικές για μεγάλο μέρος της χώρας.
Συμπερασματικά επισημαίνεται ότι τα ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων δεν αφορούν αποζημιώσεις, αλλά ενισχύσεις που προέρχονται από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται ρητά στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΚΓ) για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατανοεί πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, ωστόσο, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν μπορεί να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των ενισχύσεων που αποτελούν μέρος της Κοινοτικής νομοθεσίας, για την τήρηση της οποίας ελέγχεται με το ενδεχόμενο σοβαρών κυρώσεων.


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ


Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών, μεταφορών και Δικτύων

Αυξήσεις διοδίων στην Εθνική οδό Αθηνών - Πατρών.


Μεγάλη αναστάτωση αλλά και αγανάκτηση επικρατεί στους φορείς και τους κατοίκους ολόκληρης της Δυτικής. Ελλάδας, από την επικείμενη νέα και προκλητική αύξηση των διοδίων της Εθνικής οδού Κορίνθου - Πατρών από 2,80 που είναι σήμερα σε 3,50 ευρώ!

Η εξέλιξη αυτή, που προβλέπεται από τη λεόντειο σύμβαση παραχώρησης, που ψήφισαν από κοινού Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ, θα είναι η σταγόνα που θα ξεχειλίσει το ποτήρι της οργής και αγανάκτησης των πολιτών και φορέων ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας. Αντί δηλαδή να γίνει αποδεκτό από την κυβέρνηση το αίτημα για μείωση του αντιτίμου των 2,80 ευρώ, φαίνεται ότι θα διαπραγματευτεί τη μη αύξηση του.

Είναι νωπή στη μνήμη των κατοίκων της Δυτικής Ελλάδας η δέσμευση της κυβέρνησης για μείωση του αντιτίμου περιορίζοντας το ποσοστό του δημοσίου επί του καταβαλλόμενου ποσού (66%).

Επειδή συνιστά πρόκληση το ύψος των διοδίων σε ένα δρόμο που έχει ήδη μετατραπεί σε «μονοπάτι» λόγω των εξελισσόμενων έργων,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Είναι βάσιμη η προοπτική αυξήσεων του αντιτίμου των διοδίων της Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών και αν ναι πως προτίθεστε να την αποτρέψετε;

Υπάρχει ενδεχόμενο να υλοποιηθεί η προεκλογική δέσμευση σας για μείωση του ήδη καταβαλλομένου αντιτίμου;

Αθήνα, 11.12.2009

Ο ερωτών Βουλευτής

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ

Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο για τις προσλήψεις στο δημόσιο


Σημαντικές τροπολογίες που αποκαθιστούν αδικίες του παρελθόντος κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης και Νίκος Τσούκαλης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ.

Οι δύο βουλευτές με τις τροπολογίες τους ζητούν:

· Την ισότιμη μεταχείριση των συμβασιούχων υπαλλήλων των Περιφερειών ανά την Ελλάδα με τους συναδέλφους τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,

· Την ένταξη του Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στο άρθρο 12 του κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων, ώστε να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους,

· Την αποκατάσταση των μη προσληφθέντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ του 1998,

· Την αποκατάσταση των συμβασιούχων πυροσβεστών με μετατροπή του καθεστώτος της σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε αορίστου, και τέλος,

· Τη μετατροπή υπό την προϋπόθεση της 24μηνης συνολικής διάρκειας διαδοχικών συμβάσεων, των εργαζομένων του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε.
Η συζήτηση των τροπολογιών θα γίνει στην ολομέλεια της βουλής.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΠΑΠΟΖ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Σε τρία χρόνια η εξόφληση…Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, αρχίζοντας από το 2010 θα γίνει η αποπληρωμή της οφειλής του Υπουργείου Πολιτισμού προς τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ποιότητας Ζωής (Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ.) Καλαβρύτων, εφόσον τηρούνται οι σχετικές προγραμματικές προϋποθέσεις. Την παραπάνω απάντηση έδωσε ο υπουργός Πολιτισμού κ. Παύλος Γερουλάνος σε ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Τσούκαλη.


Όπως είναι γνωστό στις 19/05/1997 υπογράφτηκε δεκαετής Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Καλαβρύτων και της Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ για την ίδρυση και λειτουργία Μουσικού Κέντρου. Μέχρι σήμερα οφειλή του ΥΠ.ΠΟ. προς το Μουσικό Κέντρο Καλαβρύτων ανέρχεται στο ποσό των 122.060,00 €


Το κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:


Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 993/12.11.2009 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Νίκου Τσούκαλη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σκοπός των Προγραμματικών Συμβάσεων είναι η ενίσχυση βιώσιμων πολιτιστικών δραστηριοτήτων με τη συνεργασία των ΟΤΑ.


Για το λόγο αυτό και σε ό,τι αφορά τις Προγραμματικές Συμβάσεις που συνήψε το ΥΠ.ΠΟ- με άλλους φορείς, μελετάται σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες η άμεση καταγραφή όλων των Προγραμματικών Συμβάσεων που είχαν κατά καιρούς συναφθεί, έτσι ώστε να ελεγχθεί κατά πόσο πληρούσαν τις προϋποθέσεις και ποια ήταν τα ανταποδοτικά οφέλη για το ΥΠ.ΠΟ., ώστε να μπορέσει να αξιολογήσει προτάσεις και να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό τις δυνατότητες αυτών των μορφών συνεργασίας, στο πλαίσιο πάντα των οικονομικών του δυνατοτήτων.

Μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα για όλες τις εκκρεμότητες, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού δεν προτίθεται να εξετάσει ανανεώσεις προγραμματικών συμβάσεων.
Όσον αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις, του Υπουργείου στη Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ. Καλαβρύτων, από τη στιγμή που τηρούνται οι σχετικές προγραμματικές προϋποθέσεις, στόχος μας είναι, αρχίζοντας από το 2010, η σταδιακή αποπληρωμή της οφειλής μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

Συνέχιση χρηματοδότησης Δομών Κοινωνικής Μέριμνας στους Δήμους.


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Ερώτηση για το θέμα της χρηματοδότησης των Δομών Κοινωνικής Μέριμνας στους Δήμους, κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.


Στην ερώτησή του ο κ. Τσούκαλης αναφέρει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παρθεί καμία οριστική απόφαση για τη συνέχισή των δομών και την οριστική λύση του προβλήματος, με αποτέλεσμα αφενός να διαιωνίζεται η αβεβαιότητα των εξαρτώμενων ατόμων και αφετέρου οι εργαζόμενοι να μένουν για μήνες απλήρωτοι.
Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Οι δομές Κοινωνικής Φροντίδας και Μέριμνας, καλύπτουν πολύ σημαντικές κοινωνικές ανάγκες. Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών ΑΜΕΑ, δομές ηλικιωμένων «Βοήθεια στο Σπίτι», Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, κλπ.


Για όλες τις δομές η καταρχήν περίοδος συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο του Γ’ΚΠΣ ήταν συγκεκριμένη, ενώ μετά την περίοδο αυτή υπήρχε σχετική υποχρέωση να συνεχισθεί η χρηματοδότησή τους από τους φορείς υλοποίησης, δηλαδή κυρίως τους ΟΤΑ.


Τελικώς, λόγω της αδυναμίας χρηματοδότησης των προγραμμάτων από τους ΟΤΑ, δόθηκε παράταση της συγχρηματοδότησης μέχρι τις 31.12.2010 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013, στις περιπτώσεις συμβολής στη βελτίωση της απασχολησιμότητας και από τα ΠΕΠ στις περιπτώσεις συμβολής στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.


Προϋπόθεση της παράτασης ήταν η δημιουργία νέου θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου υλοποίησης παρεμβάσεων προώθησης της γυναικείας απασχολησιμότητας και της φροντίδας ηλικιωμένων, βασισμένων στην εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών στους τελικούς αποδέκτες.

Δεδομένων, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παρθεί καμία οριστική απόφαση για τη συνέχισή των δομών και την οριστική λύση του προβλήματος, με αποτέλεσμα αφενός να διαιωνίζεται η αβεβαιότητα των εξαρτώμενων ατόμων και αφετέρου οι εργαζόμενοι να μένουν για μήνες απλήρωτοι λόγω έλλειψης έγκαιρης χρηματοδότηση, καθώς και ότι οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύπτουν τις δαπάνες τέτοιων προγραμμάτων, αλλά είναι ευθύνη της Πολιτείας και της εκάστοτε Κυβέρνησης να ρυθμίζουν θέματα κοινωνικής μέριμνας,


Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:


1) Τι μέτρα έχουν ληφθεί για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου που να εγγυάται τη συνέχιση λειτουργίας των Κομών Κοινωνικής Μέριμνα;
2) Πως σκέπτεστε να διασφαλίσετε τη συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων στα προγράμματα αυτά;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΘΕΜΑ: Σχετικά με την χρηματοδότηση Δομών Κοινωνικής Μέριμνας στους Δήμους


Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 1813/1.12.09 ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές, Φώτης Κουβέλης και Νίκος Τσούκαλης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι θα σας απαντήσουν τα συνερωτώμενα Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υνείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προς το οποίο κοινοποιούμε το παρόν με αντίγραφο της ως άνω ερώτησης για τα περαιτέρω


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΠΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


ΘΕΜΑ: Συγχρηματοδοτούμενες κοινωνικές δομές ΣΧΕΤ.: ΕΡΩΤ. 1813/1.12.2009
Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική ερώτηση των βουλευτών κ.κ Φώτη Κουβέλη και Νίκου Τσούκαλη, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:


Τα συγχρηματοδοτούμενα κοινωνικά προγράμματα του Γ' ΚΠΣ που αφορούσαν τη φροντίδα παιδιών (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) έχουν υποκατασταθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (προγραμματική περίοδος 2007-2013) από το αντίστοιχο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και η λειτουργία τους διέπεται από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. 46855./1622 (ΦΕΚ ιι86/Β/26.6.2οο8), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την έκδοση των ΚΥΑ με αριθ. οικ.60460/2171 (ΦΕΚ 1739/Β/28.8.2ΟΟ8) και 9.2776/3-553 (ΦΕΚ 639/Β/6.4.2009).
Τα συγχρηματοδοτούμενα κοινωνικά προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» και «ΚΗΦΗ» του Γ' ΚΠΣ, έχουν υποκατασταθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από τα νέα προγράμματα «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας» και η λειτουργία τους διέπεται από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. 60292 /2158 (ΦΕΚ 1724/Β/27.8.2008).
Ανάδοχοι (Δομές) παροχής υπηρεσιών των προαναφερόμενων προγραμμάτων δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε:
-Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επ. του π.δ. 410/1995 μέχρι τη μετατροπή τους

- Δημοτικές και κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις
- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
- Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικούχαρακτήρα
-Αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008, το προσωπικό που απασχολήθηκε στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Γ' ΚΠΣ σε επιχειρήσεις ΟΤΑ συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, στα προγράμματα του ΕΣΠΑ μέχρι τη λήξη τους, σύμφωνα με :ην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.


Την κύρια ευθύνη συντονισμού και υλοποίησης των προγραμμάτων έχει η ΕΥΣΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η εμπλοκή του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιορίζεται στο γεγονός ότι μεταξύ των αναδόχων φορέων που μπορούν να αναλάβουν τα ανωτέρω προγράμματα συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις των ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ, σύμφωνα δε με την εγκύκλιο αριθ. 31/οικ.37467/16.6.2009 του Υπουργείου, το προσωπικό που εξυπηρετεί τα προγράμματα προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ανανεώνονται μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων.


Όσον αφορά, τέλος, το μελλοντικό σχεδιασμό των εν λόγω προγραμμάτων, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο οποίο κοινοποιείται αντίγραφο της σχετικής Ερώτησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1813/1-12-2009 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ. κ. Φ. Κουβέλη και Ν. Τσούκαλη, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 9.25776/3.3937/12-1-2010 Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Όπως στο κείμενο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ


θέμα: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών


Σχετ.: Η με Α.Π. 1813/1.12.2009 αναφορά των βουλευτών κ.κ. Φ. Κουβέλη και Ν. Τσούκαλη στη Βουλή των Ελλήνων.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, ως Ειδική Υπηρεσία που συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σος ενημερώνουμε για τα εξής:


Κατά την Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του έτους 2005, νια τα Προγράμματα των Κοινωνικών Δομών και Μονάδων (σ. δομές φύλαξης παιδιών, β. δομές φροντίδας ηλικιωμένων) στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ · τόσο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) όσο και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - εγκρίθηκε η παράταση της συγχρηματοδότησής τους μέχρι την 30.06.2007. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα σχετικής διαπραγμάτευσης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, αναλήφθηκε η δέσμευση για θέσπιση από τιςΕλληνικές Αρχές, νέου πλαισίου για την ενίσχυση της γυναικείας
απασχολησιμότητας, υπό το πρίσμα της εξατομικευμένης υποστήριξης, το οποίο έγκαιρα υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ενόψει της λήξεως της συγχρηματοδότησες όλων των δομών την 30/06/2007, οι Ελληνικές Αρχές, κατόπιν διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε._ πέτυχαν την παράταση της συγχρηματοδότησης των Προγραμμάτων έως την 31/08/2006.
Όσον αφορά την εξέλιξη των ανωτέρω Προγραμμάτων μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας (31/08/2008), η κατάσταση έχει ως εξής:


Α, Το Προγράμματα των Δομών Φύλαξης Παιδιών (παιδικοί /βρεφικοί/ βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κλπ), συγχρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγκεκριμένα μέσω της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», γιο όλη την νέα Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2007 - 2013). Η δράση είναι προσανατολισμένη στην
εξατομικευμένη προσέγγιση των τελικά ωφελούμενων γυναικών, με στόχο την αύξηση της οπασχολησιμότητάς τους, στο πλαίσιο Σχεδίου Δράσης συμφωνημένου με την Ε.Ε.
Στην παρούσα χρονική στιγμή η εν λόγω δράση υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ένταξη δομών και ωφελουμένων γυναικών (μητέρων) για το «σχολικό» έτος 2009-2010, μέσω σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), που είναι ο Δικαιούχος της πράξης.
Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιος φορέας γιο την παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης του εν λόγω έργου είναι ο ως άνω Οργανισμός.
Β. Για τα Προγράμματα Φροντίδας Ηλικιωμένων («Βοήθεια στο Σπίτι», Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων),στο πλαίσιο σχετικής συστημικής παρέμβασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», γιο την προγραμματική περίοδο 2007-2013, προβλέπονται τα εξής:


• Η εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου για την προώθηση και εφαρμογή ενός βιώσιμου συστήματος παροχής των εν λόγω υπηρεσιών στη βάση της εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών προς τα ωφελούμενα άτομα, καθώς και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, Στο πλαίσιο αυτό, έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρ. 60292/2158/27.8.08 (ΦΕΚ 1724/ Β/27.8.08) που καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, βάσει του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Όλες οι Περιφέρειες (ΠΕΠ) έχουν ενεργοποιήσει τη δράση αυτή με την έκδοση προσκλήσεων προς τις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ) και την ένταξη των έργων. Στην παρούσα στιγμή οι ΔΙΣΑ όλων των Περιφερειών έχουν προκηρύξει τα έργα προς τους δυνητικούς Αναδόχους (Δομές), η προθεσμία υποβολής προτάσεων έχει εκπνεύσει και οι διαγωνισμοί είναι σε φάση αξιολόγησης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η διαγωνιστική αυτή διαδικασία βαίνει προς ολοκλήρωση με την υπογραφή συμβάσεων,
• Με την ολοκλήρωση του θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της σχετικής συστημικής παρέμβασης του Άξονα 1 του «Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και μέχρι 31/12/2010, προβλέπεται η συγχρηματοδότηση της παροχής υπηρεσιών φροντίδας για ηλικιωμένους. Το βιώσιμο σύστημα που θα αναπτυχθεί θα εφαρμοστεί πλήρως και θα αναλάβει την υποχρέωση της παροχής των υπηρεσιών αυτών.
Γ. Για το εργασιακά θέμα εν γένει (μονιμοποίηση των εργαζομένων) αρμόδιο για πληροφορίες είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΕΚΟΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση των Βουλευτών κκ. Φ. Κουβέλη, Ν. Τσούκαλη

Ερώτηση με αρ. πρωτ. 1813/01.12.09


Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης και σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σας γνωστοποιούμε συνοπτικά τα ακόλουθα:


Στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ συγχρηματοδοτήθηκαν από τα διαθρωτικό ταμεία της ΕΕΓ και κυρίως από το ΕΚΤ όσον αφορά στην λειτουργία τους, δομές Κοινωνικής Φροντίδας και Μέριμνας οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών ΑΜΕΑ, δομές ηλικιωμένων «Βοήθεια στο σπίτι», «ΚΗΦΗ», Γραφεία Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών κλπ. Η υλοποίηση των δράσεων αυτών πραγματοποιήθηκε από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και με την συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΚΕ.


Στο πλαίσιο του Ε,Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ' ΚΠΣ συγχρηματοδοτήθηκε η λειτουργία 363 δομών κοινωνικής φροντίδας, που δημιουργήθηκαν στην χώρα στο πλαίσιο του Β'ΚΠΣ, για δυο χρόνια (2002 - 2003) με δυνατότητα παράτασης της συγχρηματοδότησης μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και όχι πέραν της 30/06/2004. Επίσης συγχρηματοδοτήθηκε η λειτουργία περίπου 35 νέων δομών κοινωνικής φροντίδας στην περιφέρεια Αττικής για τρία χρόνια. Στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) συγχρηματοδοτήθηκε η λειτουργία 1120 νέων δομών στις περιφέρειες της χώρας για τρία χρόνια (οπό 9/2002 - ως 9/2005). Συνολικά, κατά το Γ' ΚΠΣ λειτούργησαν περίπου 1620 Δομές με περίπου 7.000 εργαζόμενους και πάνω από 120.000 ωφελούμενους.


Με την λήξη της πρώτης περιόδου χρηματοδότησης οι ελληνικές αρχές από το 2004 και μέχρι σήμερα διαβουλεύτηκαν επανειλημμένως και πέτυχαν, πολλές φορές με αρκετές δυσκολίες, διαδοχικές εγκρίσεις από την ΕΕ για την παράταση της συγχρηματοδότησης των δομών τόσο των παιδιών όσο και των ηλικιωμένων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, αναλήφθηκε η δέσμευση γκι θέσπιση από τις Ελληνικές Αρχές, νέου θεσμικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου που αφορώ στη φύλαξη παιδιών και τη φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία. Στόχος του ανωτέρω Σχεδίου, το οποίο έγκαιρο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την Ε.Ε., είναι η ενίσχυση της γυναικείας απασχολησιμότητας, υπό το πρίσμα της εξατομικευμένης υποστήριξης με την προώθηση μέτρων εναρμόνισης της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής και της διατήρησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.


Τον Μάρτιο του 2007, πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων του Υπουργείου Εργασίας, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΥΠΟΙΑΝ και το ΥΠΕΣΔΔΑ, με θέμα την εκ νέου συγχρηματοδοτούμενη συνέχιση τη<; λειτουργίας των δομών κοινωνικής φροντίδας από τις 30/06/2007 μέχρι τις 31/08/2008, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα. Η τελική και καταληκτική ημερομηνία της συγχρηματοδότησης όλων ορίσθηκε η 31.08.08 (πλην των δομών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων στα ΠΕΠ η λήξη των οποίων προσδιορίστηκε ως την 31.12.08).


Η επιλογή των ελληνικών αρχών για την συνέχιση των προσπαθειών ενίσχυσης του τομέα κοινωνικής φροντίδας έχει αποτυπωθεί στο σχέδιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ) στους Γενικούς Στόχους 8 και 11 για τα παιδιά, και 9 για τους ηλικιωμένους και στα σχετικά Επιχειρησιακά Προγράμματα αυτού.


Η συγχρηματοδότηση των Δομών Φροντίδας Παιδιών υπό το νέο πλαίσιο, θα υλοποιηθεί από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» (ΕΠΑΝΑΔ) με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των γυναικών ενώ οι Δομές Φροντίδας Ηλικιωμένων τύπου «Βοήθεια στο Σπίτι» (ΚΗΦΗ- βοήθεια στο Σπίτι), από 01-09-2008 και μέχρι 31-12-2010 θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΠΑΝΑΔ στις περιπτώσεις συμβολής στη βελτίωση της γυναικείας απασχολησιμότητας, και από τα ΠΕΠ, στις περιπτώσεις συμβολής στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής.


Τον Ιούλιο του 2008 τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα για τη λειτουργία των δομών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών, 3άσει του νέου θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της γυναικείας απασχολησιμότητας [Κοινή Υπουργική Απόφαση με ΑΠ 46855/1622/26-6-2008 (ΦΕΚ 1186/Β)- Σύστημα Διαχείρισης Έργου, η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμό 60460/2171/28.08.2008 (ΦΕΚ 1739/Β) όμοια ΚΥΑ, η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμό 92776/ 3553 / 6-4-09 (ΦΙ-Κ 639/Β)}.
Στο εν λόγω σύστημα ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) ορίζεται δικαιούχος της κατηγορίας των πράξεων «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΠΑΝΑΔ. Ο ΟΕΕ εξέδωσε την με αριθμ 55024-03/Ο7/Ο8 πρόσκληση υποβολής προτάσεων, πιλοτικής μορφής, προς τις ενδιαφερόμενες δομές και ωφελούμενες γυναίκες για τη σχολική χρονιά 2008-2009, με έναρξη επιλεξιμότητας της συγχρηματοδότησης την 01.09.08. Στη συνέχεια, ο ΟΕΕ εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 55505- 08/04/09 πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σχολική χρονιά 2009-2010.


Ειδικότερα και όσον αφορά στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) εφαρμόζεται το ίδιο ακριβώς θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα (Υπουργική Απόφαση 14957/9-Κ-2001- Φ.Ε.Κ. 1397/22-10-2001 ) η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ καθώς και τον ωφελούμενο πληθυσμό που είναι έφηβοι με νοητική και κινητική αναπηρία. Στο παρόν σύστημα λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι οι έφηβοι με νοητική και κινητική αναπηρία μπορεί να είναι μεγαλύτεροι οπό τη συμβατική ηλικία ενός εφήβου. Μέχρι σήμερα οι δομές φροντίδας παιδιών, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ, λειτουργούν κανονικά και συγχρηματοδοτούνται στο ΕΣΠΑ απέ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρ. 60292/2158/27.8.08 (ΦΕΚ 1724/ Β/27.8.08) «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής των Πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» καθορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη συνέχιση της λειτουργίας των Προγραμμάτων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ/ Βοήθεια στο Σπίτι - Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας) βάσει του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Οι Περιφέρειες έχουν ενεργοποιήσει τις δράσεις αυτές με την έκδοση προσκλήσεων προς τις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ), οι οποίες είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων, και την ένταξη των έργων. Οι ΔΙΣΑ με τη σειρά τους έχουν προχωρήσει στην έκδοση των προκηρύξεων, και βρίσκονται στη φάση της αξιολόγησης των προτάσεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η διαγωνιστική αυτή διαδικασία βαίνει προς ολοκλήρωση με την υπογραφή συμβάσεων.

Περαιτέρω, στο ΕΠΑΝΑΔ προβλέπεται από 01/01/2011, με την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου, Π λήξη της συγχρηματοδότησης των κοινωνικών υπηρεσιών τύπου «Βοήθεια στο σπίτι», καθώς το βιώσιμο σύστημα που θα έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της συστημικής παρέμβασης θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμοστεί πλήρως και να αναλάβει την υποχρέωση συνέχισης και χρηματοδότησης της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών τύπου «Βοήθεια στο σπίτι».
Βάσει της προαναφερόμενης ΚΥΑ και ειδικότερα ταυ άρθρου 15 αυτής «Μεταβατική Διάταξη», τα Προγράμματα συνεχίζουν να λειτουργούν με το ισχύον, μέχρι σήμερα, θεσμικό πλαίσιο, μέχρι την πλήρη ένταξη τους και συμβασιοποίησή τους στο ΕΣΠΑ. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι, και το προσωπικό που ήδη απασχολείται εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του έως την έναρξη υλοποίησης των νέων Προγραμμάτων. Επίσης, στις με Α.Π. 53562/28.08.2008 και 79731/30.12.2008 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προβλέπεται ότι, το προσωπικό που απασχολείται στα εν λόγω Προγράμματα συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας έως την έναρξη εφαρμογής των Προγραμμάτων στο ΕΣΠΑ. Τέλος, στην με Α.Π. 37467/16.06.2009 εγκύκλιο (εγκύκλιος 31) του εν λόγω Υπουργείου, με στόχο την εναρμόνιση των δομών στο νέο πλαίσιο λειτουργίας, προβλέπεται η ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού έως τη λήξη του ΕΣΠΑ. Με βάση τα παραπάνω, οι συμβάσεις των εργαζομένων μπορούν να ανανεώνονται κανονικά.

Όσον αφορά την πληρωμή των δεδουλευμένων του προσωπικού των Προγραμμάτων Φροντίδας Ηλικιωμένων, έχει πραγματοποιηθεί έκτακτη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους από το Υπουργείου Οικονομίας, σε συνεργασία με το πρώην Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για το διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2008 και Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2009. Ήδη ξεκίνησαν οι διαδικασίες έγκρισης της εκ νέου χρηματοδότησης τους για το υπολειπόμενο διάστημα 01.09.09 έως και 31.12.09 συν το δώρο Χριστουγέννων.
Για τα λοιπά θέματα που αφορούν ζητήματα προσωπικού, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.


Οι υπηρεσίες του ΥΠΟΙΑΝ, στο πλαίσιο και της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη καταβολή των πιστώσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των Περιφερειών.
Τέλος, αναφέρουμε ότι με στόχο την άρση όλων των ανασταλτικών παραγόντων επιτάχυνσης της υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, το Υπουργείο Οικονομίας,


Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας λαμβάνει στην παρούσα φάση όλα το απαραίτηταμέτρα. Ειδικότερο, εξετάζονται οι προοπτικές αναθεώρησης του ΕΣΠΑ και των επιμέρουςΕπιχειρησιακών Προγραμμάτων ώστε να ενσωματωθούν οι προτεραιότητες της νέαςαναπτυξιακής μας στρατηγικής στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της χώρας και οι διαθέσιμοιπόροι να διατεθούν με στοχευμένο και αποδοτικό τρόπο. Οι διαδικασίες αυτές γίνονται σεδιαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε, ώστε να μην προκληθούν προβλήματακαθυστερήσεων στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ.


Η Υπουργός Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Λούκα Τ. Κατσέλη