Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων

Ομιλία του βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκου Τσούκαλη.

Συζήτηση  του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

Η Δημοκρατική Αριστερά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ,  σας δηλώνει εξ αρχής ότι καταψηφίζει επί της αρχής το νομοσχέδιο. Κάποια από τα άρθρα, τα οποία θα υπερψηφίσει, και κυρίως το πρώτο μέρος, θεωρεί ότι διευκολύνουν πραγματικά και κατά πολύ τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, χωρίς να επιφέρουν εκπτώσεις από το περιβαλλοντικό κεκτημένο.

Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημόσιων συμβάσεων

Ομιλία του Νίκου Τσούκαλη στην ολομέλεια της Βουλής επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημόσιων συμβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημόσιων συμβάσεων – αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  θα ξεκινήσω από τη θετική και κατ’ εμάς αυτονόητη θέση της Δημοκρατικής Αριστεράς υπέρ του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Η θέση μας αυτή υπαγορεύεται από την πάγια θέση του χώρου της ανανεωτικής Αριστεράς για τη διαχείριση μελετών δημοσίων έργων από ανεξάρτητη αρχή. Ήδη από τη Συνταγματική Αναθεώρηση του 2001 αλλά και του 2008 ως εισηγητής τότε ο Πρόεδρός μας, ο Φώτης ο Κουβέλης, είχε προτείνει συνταγματική πρόβλεψη για τον έλεγχο ανάθεσης και υλοποίησης των συμβάσεων από τη Βουλή με αντίστοιχη επιτροπή. Δεν εισακουστήκαμε, σκόπιμα θεωρούμε, όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια.