Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΠΑΠΟΖ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Σε τρία χρόνια η εξόφληση…Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, αρχίζοντας από το 2010 θα γίνει η αποπληρωμή της οφειλής του Υπουργείου Πολιτισμού προς τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ποιότητας Ζωής (Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ.) Καλαβρύτων, εφόσον τηρούνται οι σχετικές προγραμματικές προϋποθέσεις. Την παραπάνω απάντηση έδωσε ο υπουργός Πολιτισμού κ. Παύλος Γερουλάνος σε ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Τσούκαλη.


Όπως είναι γνωστό στις 19/05/1997 υπογράφτηκε δεκαετής Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Καλαβρύτων και της Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ για την ίδρυση και λειτουργία Μουσικού Κέντρου. Μέχρι σήμερα οφειλή του ΥΠ.ΠΟ. προς το Μουσικό Κέντρο Καλαβρύτων ανέρχεται στο ποσό των 122.060,00 €


Το κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:


Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 993/12.11.2009 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Νίκου Τσούκαλη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σκοπός των Προγραμματικών Συμβάσεων είναι η ενίσχυση βιώσιμων πολιτιστικών δραστηριοτήτων με τη συνεργασία των ΟΤΑ.


Για το λόγο αυτό και σε ό,τι αφορά τις Προγραμματικές Συμβάσεις που συνήψε το ΥΠ.ΠΟ- με άλλους φορείς, μελετάται σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες η άμεση καταγραφή όλων των Προγραμματικών Συμβάσεων που είχαν κατά καιρούς συναφθεί, έτσι ώστε να ελεγχθεί κατά πόσο πληρούσαν τις προϋποθέσεις και ποια ήταν τα ανταποδοτικά οφέλη για το ΥΠ.ΠΟ., ώστε να μπορέσει να αξιολογήσει προτάσεις και να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό τις δυνατότητες αυτών των μορφών συνεργασίας, στο πλαίσιο πάντα των οικονομικών του δυνατοτήτων.

Μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα για όλες τις εκκρεμότητες, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού δεν προτίθεται να εξετάσει ανανεώσεις προγραμματικών συμβάσεων.
Όσον αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις, του Υπουργείου στη Δ.Ε.Π.Α.ΠΟ.Ζ. Καλαβρύτων, από τη στιγμή που τηρούνται οι σχετικές προγραμματικές προϋποθέσεις, στόχος μας είναι, αρχίζοντας από το 2010, η σταδιακή αποπληρωμή της οφειλής μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ