Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009


Ακύρωση χάραξης της οδού Πάτρας –Πύργου-Τσακώνας στον υγροβιότοπο του Καϊάφα

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 101/Β απάντηση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην με αρ. πρωτ. 677/5-11-2009 σχετική ερώτησή μας, «το Υπουργείο προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα της διέλευσης του αυτοκινητοδρόμου από την περιοχή της λίμνης Καϊάφα, συνολικά, ώστε ουδόλως να επηρεάζεται η προστατευόμενη περιοχή».

Εξάλλου, και ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, απαντώντας στην ως άνω ερώτηση (αρ. πρωτ. Απ. 99/30-11-2009), δηλώνει ότι «η Κυβέρνηση, μετά την «αιτιολογημένη γνώμη» της ΕΕ για τη διέλευση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρας –Πύργου –Τσακώνας από τη λίμνη Καϊάφα, θα προχωρήσει στην επανεξέταση του σχεδιασμού του έργου, με σκοπό την προστασία του υδροβιότοπου των λουτρών Καϊάφα. Στο πλαίσιο αυτό ια επαναξιολογηθούν και τα υπόλοιπα στοιχεία της σύμβασης του εν λόγω έργου, μεταξύ των οποίων και το θέμα των διοδίων.»

Δεδομένου ότι όλοι οι φορείς και των τριών Νομών ζητούν «μια επαναπροσέγγιση της χωροθέτησης στα ευαίσθητα σημεία διέλευσης του άξονα στο οικοσύστημα του Καϊάφα κάτω από αυστηρά φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση», απαιτώντας παράλληλα ο αυτοκινητόδρομος να καταλήγει στην Τσακώνα, όπως έχει προγραμματιστεί, για να συνδεθεί με τον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας,

ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Δεσμεύεστε ότι και ο επανασχεδιασμένος αυτοκινητόδρομος θα φτάσει στην Τσακώνα και το περιβάλλον στο οικοσύστημα του Καϊάφα θα προστατευτεί;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκος Τσούκαλης

Δημήτρης ΠαπαδημούληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θέμα: «Υγροβιότοπος Καϊάφα», Η με αρ. πρωτ. 2468/11-12-09

Απαντώντας στην Ερώτηση με αρ. πρωτ. 2468/11-12-09 που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Ν. Τσούκαλη και Δ. Παπαδημούλη, σας γνωρίζουμε ότι:

Στις προγραμματικές μας δηλώσεις ( 18/10/2009) αναφέραμε:: «Καϊάφας - θα κοστίσει πιο ακριβά μια άλλη χάραξη του τμήματος Τσακώνας - Πύργου. Δεν μπορεί όμως να θυσιαστεί ένας από τους ομορφότερους οικότοπους εξαιτίας του αυτοκινητόδρομου που περνάει από μέσα του.»

Α. Όσα σχεδιάζονται και αποφασίζονται στην παρούσα φάση σχεδιάζονται και αποφασίζονται με την πλήρη συμφωνία των δύο Υπουργείων, ΠΕΚΑ και ΥΜΕΔ.

Β. Το ΥΠΕΚΑ και το ΥΜΕΔ, έχουν συμμορφωθεί με την από 30.06.2008 προσωρινή διαταγή του ΣτΕ περί της αναστολής των εργασιών.

Γ. Το ΥΜΕΔ και το ΥΠΕΚΑ συμφώνησαν να διερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις στην προστατευόμενη περιοχή της λίμνης Καϊάφα του τμήματος Πύργος - Τσακώνα της Ολυμπίας οδού. Κάθε εναλλακτική λύση θα συνοδεύεται από μία καταρχήν εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της στο περιβάλλον της περιοχής.

Δ. Μετά τη διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων, θα ακολουθήσει η διαδικασία εκπόνησης και υποβολής προς έγκριση νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Ε. Η όποια απόφαση ληφθεί αφού ολοκληρωθούν οι προτάσεις για τις εναλλακτικές λύσεις και η νέα ΜΠΕ, θα ληφθεί σε άμεση συνεργασία και σε συμφωνία με την τοπική κοινωνία και τους φορείς που την εκπροσωπούν.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ


ΘΕΜΑ: Ακύρωση χάραξης της οδού Πάτρας - Πύργου - Τσακώνας στον υγροβιότοπο του Καϊάφα.

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 2468/11.12.2009 που κατέθεσαν «τη Βουλή, οι Βουλευτές κ.κ. Νικ. Τσούκαλης και Δημ. Παιταδημούλης.


Απαντώντας στην παραπάνω σχετική Ερώτηση, παρακαλούμε να πληροφορήσετε
τους κ.κ. Βουλευτές ότι για το ίδιο θέμα σας είχαμε απαντήσει με το ΐχρ. 99/30-11-09
έγγραψό μας το οποίο και επισυνάπτουμε.

Επίσης γιο το θέμα του Καίάφσ είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τη Βουλή κατά
την συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης 73/16-11-09 που συζητήθηκε στη Βουλή στις
19-11-2009. από ' τα πρακτικά της φοποίας μπορούν να ενημερωθούν οι κ.κ.
Βουλευτές.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ