Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Αναπροσαρμογή των διοδίων στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου


ΖΗΤΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Ο ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ

Την αναπροσαρμογή (προς τα κάτω) των διοδίων στη γέφυρα Ρίου –Αντιρρίου, ζητά με ερώτησή του προς τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης.
Στην ερώτησή του ο βουλευτής αναφέρει ότι, η μέχρι σήμερα τιμολογιακή πολιτική της ΓΕΦΥΡΑΣ έχει προκαλέσει τις εντονότατες αντιδράσεις φορέων και κατοίκων, ενώ απ’ ότι προκύπτει τα σημερινά κυκλοφορικά δεδομένα έχουν υπερβεί κατά πολύ αυτά που έχουν προϋπολογιστεί με τη σύμβαση παραχώρησης.
Ο κ. Τσούκαλης ερωτά τον κ. Ρέπα, εάν βάσει των νέων κυκλοφοριακών στοιχείων προβλέπεται πρόωρη λήξη της σύμβασης καθώς και εάν εξετάζετε ως ενδεχόμενο να αναπροσαρμοστεί το ύψος των διοδίων της γέφυρας.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Με το Ν. 2395/1996 κυρώθηκαν από την ελληνική βουλή οι συμβάσεις με τις οποίες το Δημόσιο ανέθεσε στην παραχωρησιούχο εταιρεία «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και εκμετάλλευση της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, παρέχοντάς του το δικαίωμα να εισπράττει διόδια για μια καθορισμένη χρονική περίοδο.

Η μέγιστη περίοδος λειτουργίας ανέρχεται σε 35 χρόνια (Αύγουστος 2039), οπότε και η Γέφυρα θα παραδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο, αλλά προβλέπεται από τη σύμβαση η πρόωρη λήξη σε περίπτωση επίτευξης της συμφωνηθείσας απόδοσης στους μετόχους.

Το 2003, η κίνηση μεταξύ Ρίου και Αντιρρίου με τις πορθμειακές γραμμές ήταν κατά μέσο όρο 7.000 οχήματα την ημέρα. Το 2004 με την έναρξη λειτουργίας της Γέφυρας, η κίνηση αυξήθηκε σημαντικά, σε περίπου 10.000 οχήματα ημερησίως, σύμφωνα δε με πληροφορίες σήμερα η κίνηση έχει υπερβεί κατά πολύ την προϋπολογιζόμενη από τη σύμβαση παραχώρησης. Η Σύμβαση Παραχώρησης προβλέπει το μέγιστο ποσό διοδίων ανά έτος που μπορεί να εισπράττει ο παραχωρησιούχος, ο οποίος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη διαμόρφωση της τιμολογιακής του πολιτικής, εντός των ορίων της Σύμβασης.

Επειδή η μέχρι σήμερα τιμολογιακή πολιτική του παραχωρησιούχου έχει προκαλέσει τις εντονότατες αντιδράσεις φορέων και κατοίκων ενώ απ’ ότι προκύπτει τα σημερινά κυκλοφορικά δεδομένα έχουν υπερβεί κατά πολύ αυτά που έχουν προϋπολογιστεί με τη σύμβαση παραχώρησης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

1) Ποια κυκλοφοριακά στοιχεία είχαν προϋπολογιστεί και ποια τελικά πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη από 2004 έως και σήμερα και αν βάσει αυτών προβλέπεται πρόωρη λήξη της σύμβασης.

2) Εάν προβλέπεται μηχανισμός ενσωμάτωσης των νέων αυτών δεδομένων ( πρόωρης λήξης της σύμβασης) στην τιμολογιακή πολιτική της γέφυρας και ποια είναι αυτή.

3) Εάν, κατόπιν των προαναφερόμενων, εξετάζετε ως ενδεχόμενο να αναπροσαρμόσετε – προς τα κάτω προφανώς – το ύψος των διοδίων της γέφυρας.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή, τα εξής:

1. Η αρμόδια Υπηρεσία για τη λειτουργία και συντήρηση των έργων παραχώρησης(ΕΥΔΕ/ΛΣΕΠ) δεν διαθέτει κυκλοφοριακά στοιχεία για το έτος 2004.
2. Οι καταγραφείσες μεταβολές κυκλοφορίας συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα, με έτοςβάσης το πρώτο «πλήρες έτος» 2005 :

Έτος
ΕΙΧ
Φορτηγά
Λεωφορεία

2005
3.741,714
334.961
96.873

2006
3,872.111
346 863
97.790
2007
4.142.897
374.405
100.555

2008
4.085.114
408.501
97,025
2009
4.224.773
335.433
102.886
Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι δεν υπάρχει σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας από το έτος 2005 έως του 2009.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη στο Υπουργείο από την παραχωρησιούχο εταιρεία, παρατηρείται συστηματικά υστέρηση των πραγματικών εσόδων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, για τους ακόλουθους κυρίως λόγους:

• Το κυκλοφοριακό μοντέλο βασίζεται στην παραδοχή ότι εξαντλούνται κάθε φορά ταανώτερα επιτρεπόμενα όρια διοδίων, πράγμα το οποίο δε συμβαίνει στηνπραγματικότητα (ειδικά, αν ληφθούν υπόψη οι ειδικές εκπτωτικές τιμολογήσεις).

• Επίσης βασίζεται στην ακόλουθη παραδοχή σύνθεσης κυκλοφορίας : μοτοσυκλέτες4,50% - Ε.Ι.Χ. 73% - φορτηγά 19% - λεωφορεία 3.50 %, έναντι της καταγραφείσαςκατανομής (προσεγγιστικά κατά μέσον όρο για τα έτη 2004 - 2009), αντίστοιχα : 4,5% -86,0 % - 7,5 % - 2% , Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι ο πραγματικός φόρτος των φορτηγών(που καταβάλλουν και τα υψηλότερα διόδια) φθίνει μόλις στο 40% περίπου τουπροβλεπόμενου.

4: Ως συνέπεια των προαναφερομένων το σύνολο των μέχρι το τέλος του 2009 πραγματοποιηθέντων εσόδων, ανέρχεται σε 233,5 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι προβλεπομένων εσόδων 247,5 εκατ. ευρώ περίπου,(ήτοι μειωμένα σε ποσοστό 5,5%).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ