Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Άρνηση νοσοκομειακής περίθαλψης σε άτομα με βιβλιάριο απορίας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Στις 23 Φεβρουαρίου, είχε οριστεί ραντεβού στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για την περίθαλψη δύο ατόμων με νευρολογικά και κινητικά προβλήματα, οι οποίοι θα μετέβαιναν στην Αθήνα από τη Μυτιλήνη. Μερικές μέρες πριν, υπάλληλος του νοσοκομείου ακύρωσε το εν λόγω ραντεβού με την αιτιολογία ότι το νοσοκομείο ως πανεπιστημιακό δεν δέχεται περιστατικά με βιβλιάρια πρόνοιας, παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις όταν εφημερεύει. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω νοσοκομείο επιλέχθηκε από την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου Μυτιλήνης λόγω της εξειδίκευσης του στις συγκεκριμένες παθήσεις. Στη συνέχεια και αφού κλείστηκε ραντεβού στον Ευαγγελισμό, και οι δύο ασθενείς μετέβηκαν στην Αθήνα, κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστούν σε άλλο εξειδικευμένο νοσοκομείο (Παίδων) το οποίο δήλωσε διαθεσιμότητα σε τέσσερεις μήνες.


Σύμφωνα όμως με την ΥΑ 139491 ΦΕΚ Β 1747 2006 και την ΥΑ Π2α//2009 (ΥΑ Π2α/ΓΠΟΙΚ 81851 ΦΕΚ Β 1370 2009, προκειμένου για την παροχή νοσηλείας σε άτομα με βιβλιάριο απορίας προβλέπεται η μεταφορά ασθενών με πλωτό ή αεροπορικό μέσο (παρ. Δ.3). Επιπλέον, η ιατρική περίθαλψη αυτών παρέχεται από τα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ν.δ. 2592/1953, η δε φαρμακευτική από το Φαρμακείο των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ν.δ. 2592/1953 μετά από σχετική συνταγή ιατρού του Νοσοκομείου. Η νοσοκομειακή περίθαλψη, παρέχεται στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα ν.δ. 2592/1953 και τα συμβεβλημένα με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκομεία σε θέση Ββ.

Δεδομένου ότι στο Ν. 2592/1963 (παρ. 7) περί νοσηλευτικών ιδρυμάτων, υπάγονται μεταξύ άλλων τα κρατικά και πανεπιστημιακά νοσοκομεία και ότι η πρόσβαση σε νοσηλεία αποτελεί αδιαμφισβήτητο θεμελιώδες δικαίωμα,

ερωτάται η κ. Υπουργός:

- Γιατί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αιγινήτειο αρνήθηκε την παροχή περίθαλψης σε άτομα με βιβλιάριο απορίας, παρόλο που προβλέπεται από τη νομοθεσία;
- Προτίθεστε να λάβετε μέτρα για την αποφυγή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης