Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Καλαμάτα

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ


Tα απορρίμματα σωρεύονται στους δρόμους της Καλαμάτας, διότι μέχρι σήμερα οι εμπλεκόμενοι φορείς (Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΦΟΣΔΑ και Δήμος Καλαμάτας) δεν έχουν βρει οριστική λύση της διαχείρισής τους.

Οι πολίτες της Καλαμάτας απαιτούν την εφαρμογή των νόμιμων δικαστικών αποφάσεων σχετικά με το κλείσιμο της χωματερής στην περιοχή της Μαραθόλακκας, στην οποία εναποτίθενται για περισσότερα από 6 χρόνια χύμα όλα τα απορρίμματα του Δήμου Καλαμάτας.

Με την ερώτησή μας (17-11-2008) στη Βουλή με θέμα «Διαχείριση στερεών αποβλήτων στη Μεσσηνία», είχαμε, μεταξύ άλλων, καταγγείλει την απόφαση του τότε Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αγορά δεματοποιητών, αξίας 9 εκατ. ευρώ, οι οποίοι θα «πακετάριζαν» όλα τα απορρίμματα και όχι μόνο τα ανακυκλώσιμα, μια μέθοδο επικίνδυνη περιβαλλοντικά, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος αυτοανάφλεξης των απορριμμάτων και συνεπώς των εκπομπών διοξίνης. Είχαμε, επιπλέον, ζητήσει να εξαιρεθεί από το σχεδιασμό των χώρων μπαλοποίησης τουλάχιστον η περιοχή της Μαραθόλακκας.

Μετά την 4η Φεβρουαρίου του 2010 που έχει κλείσει η ανεξέλεγκτη χωματερή της Μαραθόλακκας το πρόβλημα των απορριμμάτων έχει αποκτήσει μεγάλη οξύτητα και ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία των δημοτών της Καλαμάτας είναι μεγάλος.
Ωστόσο, και ο νέος Περιφερειάρχης φαίνεται να υιοθετεί τη μέθοδο της δεματοποίησης του προκατόχου του και αρνείται να απαντήσει στις ουσιώδεις ενστάσεις και ερωτήματα που τίθενται από κατοίκους και όλες τις παρατάξεις της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Επειδή:

- Στο Δήμο Καλαμάτας υπάρχει εργοστάσιο λιπασματοποίησης (ΜΟΛΑΚ) για το οποίο έχουν δαπανηθεί για την κατασκευή και επισκευή του 7 εκατ. ευρώ και αυτή η μονάδα παραμένει κλειστή,

- Ο χώρος στο «Παλιοροβούνι» του Δήμου Οιχαλίας που προβλεπόταν σύμφωνα με τις μελέτες του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) του Νομού να υποδεχθεί εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων και ΧΥΤΥ για όλο το Νομό βρίσκεται σε καμένη περιοχή από τις πυρκαγιές του 2007 και έχει παγώσει κάθε διαδικασία και επιπλέον παρατηρείται η αντίφαση ο ΦΟΣΔΑ να πληρώνει για πλήρεις μελέτες αξιοποίησής του γιʼ αυτό το σκοπό και ο Δήμαρχος Οιχαλίας να αγωνίζεται να κηρυχθεί ο χώρος αναδασωτέος,

3) Με την από 6-12-2008 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητείται να κλείσει ο χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων της Μαραθόλακκας και επίσης με την 741/17-7-2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, καθώς και με την από 16-12-2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας απαγορεύεται με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή η περαιτέρω εναπόθεση απορριμμάτων στο συγκεκριμένο χώρο της Μαραθόλακκας Ταϋγέτου,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί,

• Ποια λύση επιλέγει η κυβέρνηση για την οριστική λύση του προβλήματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου και ποιο το χρονοδιάγραμμα αυτής της λύσης;

• Έχουν εξετάσει τα Υπουργεία τη λύση της δεματοποίησης για σύμμεικτα (και όχι ανακυκλωμένα) απορρίμματα που είχε επιλέξει ο πρώην Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ποια η θέση της κυβέρνησης για τη δεματοποίηση σύμμικτων απορριμμάτων; Σε ποια άλλη χώρα της Ευρώπης εφαρμόζεται η λύση της δεματοποίησης σύμμικτων απορριμμάτων και με τι αποτελέσματα;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κουβέλης Φώτης

Τσούκαλης Νίκος

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


θέμα : «Διαχείριση στερεών αποβλήτων ατην Καλαμάτα».
Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 5930/10-2-2010 Ερώτηση.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 5930/10-2-2010 που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Φώτη Κουβέλη και Νίκο Τσούκαλη, σας γνωρίζουμε τα εξής:


1.Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων(ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 486/10.2-05 Απόφαση Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σύμφωνα με αυτό κάθε νομός της Περιφέρειας αποτελεί ενιαία διαχειριστική ενότητα (Δ.Ε.) με εξαίρεση τον νομό Κορινθίας που διαιρείται σε 3 διαχειριστικές ενότητες.


Ο Δήμος Καλαμάτας εμπίπτει στην Διαχειριστική Ενότητα του νομού Μεσσηνίας. Το ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου δεν έχει ξεκινήσει να υλοποιείται με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται φαινόμενα ανεξέλεγκτης διάθεσης και ρύπανσης.
Όπως μας ενημέρωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου από την έκθεση πενταετίας που συντάχθηκε από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας στοιχειοθετήθηκε η αναγκαιότητα αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ. Ως προσωρινή λύση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και μέχρι την κατασκευή και λειτουργία έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης όπως αυτά θα προκύψουν οπό το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ προωθήθηκε η συνδυασμένη δραστηριότητα δεματοποίησης - προσωρινής υποθήκευσης, η οποία επαναξιολογείται στα πλαίσια της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ.


Αρμοδιότητα και ευθύνη για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και για την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα του Δήμου Καλαμάτας, έχουν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο ΦΟΔΣΑ που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μεσσηνίας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο ΦΟΔΣΑ εποπτεύονται από το συνερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο θα σος ενημερώσει σχετικά.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ