Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Αλλεπάλληλα τροχαία με θύματα αρκούδες στη Μακεδονία


ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Πολλές απώλειες στον πληθυσμό της καφέ αρκούδας που ζει στην οροσειρά της Πίνδου και τα παρακλάδια της παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, λόγω της διέλευσης μεγάλων οδικών αξόνων ταχείας κυκλοφορίας από τις περιοχές των ενδιαιτημάτων τους. Συγκεκριμένα, μέσα στο 2009 σημειώθηκαν 12 τροχαία με 10 αρκούδες θύματα, τα περισσότερα εξ αυτών στον κάθετο άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής, ενώ τον Ιανουάριο του 2010 σημειώθηκε ένα ακόμα ατύχημα σε οδικό δίκτυο μεταξύ Ελάτης και Περτουλίου.

Αιτία των ατυχημάτων είναι η σαφώς ανεπαρκής, διαβρωμένη και μη ειδικών προδιαγραφών περίφραξη των περιοχών κατά μήκος του οδικού δικτύου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι αρκούδες στη χώρα μας υπόκεινται σε σοβαρή διαταραχή του βιολογικού τους κύκλου λόγω των κλιματικών αλλαγών και παρουσιάζουν μεγάλη κινητικότητα στις περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας για μεγαλύτερο διάστημα του ημερολογιακού έτους.

Επιπλέον, ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων της αρκούδας από τους μεγάλους οδικούς άξονες και συγκεκριμένα από την Εγνατία Οδό έχει γίνει χωρίς πρόβλεψη για τη μη διακοπή της λειτουργίας φυσικών διαδρόμων επικοινωνίας για την άγρια πανίδα, οι οποίοι είναι απαραίτητοι «για τη μετανάστευση, τη γεωγραφική κατανομή και τη γενετική ανταλλαγή αγρίων ειδών», όπως ορίζει και το Άρθρο 10 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Εκτός αυτού, σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια συνιστά και το γεγονός ότι δεν έχει προβλεφθεί ειδική σήμανση για την ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών, ούτως ώστε να ελαττώνουν ταχύτητα, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο και η δική τους σωματική ακεραιότητα.

Σημαντικές προτάσεις βελτίωσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και την αποτροπή της θανάτωσης και της απομόνωσης της άγριας πανίδας έχουν καταθέσει σε υπόμνημά τους, τον Δεκέμβριο του 2009, οι οργανώσεις Αρκτούρος και Καλλιστώ, όπου σημειώνεται η ανάγκη για πλέγματα ειδικών προδιαγραφών, κατασκευή άνω και κάτω διαβάσεων για την πανίδα στο σύνολο των οδικών αξόνων,
πρόβλεψη σήμανσης για τους οδηγούς, ειδικά μέσα απομάκρυνσης ζώων.

Κατόπιν όλων των παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

-Ποια προληπτικά μέτρα σκοπεύουν να πάρουν για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων στις περιοχές που αποτελούν βιότοπο της αρκούδας;

-Θα αντικαταστήσουν τον ακατάλληλο προστατευτικό φράχτη κατά μήκος του οδικού δικτύου με πλέγμα ειδικών προδιαγραφών;

-Προτίθενται να δουν άλλες επιπλέον κατασκευές στο υπάρχον δίκτυο όπως πράσινες γέφυρες, κατασκευή άνω και κάτω διαβάσεων πανίδας καθώς και αντισταθμιστικά μέτρα για το περιβάλλον από την κατασκευή του οδικού άξονα;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου
Δημήτρης Παπαδημούλης
Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Θέμα : «Τροχαία με θύματα ζώα».

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 5995/11-2-2010 Ερώτηση.


Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 5995/11-2-2010 που κατατέθηκε οπό τους Βουλευτές κ. κ. Ευαγγελία Αμμανατίδου - ΠασχαλΙδου, Δημήτρη Παπαδημούλη και Νίκο Τσούκαλη, και στα πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, σας γνωρίζουμε ότι μέσω των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) που εκδίδονται για την κατασκευή και λειτουργία των εθνικών και επαρχιακών οδών επιβάλλονται μέτρα όροι και περιορισμοί για την προστασία της πανίδας και ιδιαίτερα των μεγάλων θηλαστικών. Υπεύθυνοι για την τήρηση των όρων που προβλέπονται στις Α.Ε.Π.Ο. είναι οι φορείς διαχείρισης των έργων.


Ειδικότερα στους περιβαλλοντικούς όρους των τμημάτων της Εγνατίας Οδού περιλαμβάνονται λεπτομερή μέτρα για την προστασία της πανίδας, τη διατήρηση διόδων επικοινωνίας των βιοτόπων της εκατέρωθεν του άξονα και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς και τις συνθήκες διαβίωσης των μεγάλων θηλαστικών.


Στα έργα που οι περιβαλλοντικές μελέτες τεκμηριώνουν ότι χρειάζεται, Οι σήραγγες και γέφυρες αποτελούν βασικά μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων και επιβάλλονται ρητά μέσω των Α.Ε.Π.Ο των αντίστοιχων έργων.


Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση που τεκμηριωθεί ότι απαιτούνται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι γιο την προστασία των μεγάλων θηλαστικών αυτοί μπορούν να επιβληθούν μέσω της τροποποίησης των αντίστοιχων Α.Ε.Π.Ο.


Για τα υπόλοιπα θέματα της Ερώτησης αρμόδιο να σος ενημερώσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ