Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Κλείνει το Υποκατάστημα του ΙΚΑ στο Δήμο Καλαβρύτων

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Αναστάτωση έχει προκαλέσει σε φορείς και πολίτες της περιοχής Καλαβρύτων η είδηση, ότι το υποκατάστημα του ΙΚΑ στο Δήμο τους οδηγείται σε κλείσιμο, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Στις 4 Φεβρουαρίου έληξαν οι συμβάσεις των εργαζομένων με STAGE, στις 12 του ίδιου μήνα, έληξε η σύμβαση μίσθωσης έργου του τελευταίου υπαλλήλου στο κατάστημα, ενώ οι δύο μόνιμοι υπάλληλοι έχουν μετατεθεί. Το υποκατάστημα λειτουργεί πλέον μόνο με την προϊσταμένη και όπως είναι φυσικό η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων είναι μεγάλη.


Το υποκατάστημα εξυπηρετεί τους πολίτες ολόκληρης της ορεινής περιοχής των Καλαβρύτων και το ενδεχόμενο κλείσιμό του, θα επιφέρει απίστευτη ταλαιπωρία στους ασφαλισμένους, αφού θα πρέπει για κάθε συναλλαγή τους να μεταβαίνουν στο Αίγιο.


Επειδή το κλείσιμο του υποκαταστήματος του ΙΚΑ θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα, και θα θέσει σε ταλαιπωρία στους πολίτες της ορεινής Αχαΐας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Αληθεύει το γεγονός ότι λόγω έλλειψης προσωπικού, θα κλείσει το υποκατάστημα του ΙΚΑ στα Καλάβρυτα;


2) Τι προτίθεσθε να κάνετε προκειμένου να μην οδηγήσετε με μαθηματική ακρίβεια σε μαρασμό και εγκατάλειψη τους πολίτες μιας ολόκληρης ορεινής περιοχής;

Ο Ερωτών βουλευτής


Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΘΕΜΑ : Απάντηση στην 6375/19.02.2010 ερώτηση της Βουλής.


Απαντώντας στην υπ' αρ. 6375/19.02.2010 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη και η οποία αφορά στο κλείσιμο του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καλαβρύτων λόγω ελλείψεως διοικητικού προσωπικού, και σύμφωνα με όσα μας έγιναν γνωστά από τη Διοίκηση του Ιδρύματος, σας αναφέρουμε τα εξής:


Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η εν λόγω μονάδα, είναι η εξής:

Θέσεις Υπαλλήλων ΓΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων


Μονάδα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


Προβλέπονται 2 Υπηρετούν 2* Εκπ/νοι Stage 0 Με μίσθωση έργου 0


*Ο ένας εκ των υπηρετούντων απουσιάζει με άδεια ανατροφής τέκνου έως 15/04/2010.


Τονίζουμε ότι το εν λόγω Παράρτημα δεν πρόκειται να κλείσει λόγω έλλειψης προσωπικού και για την ενίσχυση του, η Διοίκηση του Ιδρύματος έχει ήδη προβεί στη μετάθεση ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων από το Παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γαστούνης.


Η Διοίκηση του Ιδρύματος αναγνωρίζοντας ότι για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία κάθε μονάδας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ικανοποιητική στελέχωση και έχοντας πλήρη γνώση των ελλείψεων σε προσωπικό που παρατηρούνται στις μονάδες του, έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για πρόσληψη διοικητικού προσωπικού.


Συγκεκριμένα:


Μετά από έγκριση από τους αρμόδιους φορείς αιτήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, είχε δημοσιευθεί από το ΑΣΕΠ η 8Κ/2008 προκήρυξη για την πρόσληψη οκτακοσίων ενενήντα έξι (896) διοικητικών υπαλλήλων κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ανά την επικράτεια και αναμένεται η δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, για το Παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καλαβρύτων, προβλέπεται η πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων σύμφωνα με την παραπάνω προκήρυξη.


Η Διοίκηση του Ιδρύματος επανεξετάζει τη λειτουργία όλων των μονάδων σε σχέση μετά πληθυσμιακά στοιχεία ανά γεωγραφική περιοχή, το φόρτο εργασιών και συναλλαγής των μονάδων, το χρόνο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και εργοδοτών καθώς και τα αιτήματα των μονέδων/φορέων για σύσταση/αναβάθμιση των μονάδων του Ιδρύματος.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ