Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Επιχορήγηση των συγκοινωνιών της Περιφέρειας.


ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Τη θεσμοθέτηση ειδικού πόρου για τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ, ο οποίος θα διατίθεται αποκλειστικά για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των συγκοινωνιακών δικτύων, την αναβάθμιση και επέκτασή τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες, ζητούν με ερώτησή τους προς τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης, Ηρώ Διώτη, Μιχάλης Κριτσωτάκης και Βασίλης Μουλόπουλος.

Οι ερωτώντες βουλευτές αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι τα αστικά ΚΤΕΛ των πόλεων της περιφέρειας, υφίστανται τις οδυνηρές συνέπειες μιας απαράδεκτης και αντισυνταγματικής μεταχείρισης, σε σχέση με όσα ισχύουν με τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και ζητούν να επιχορηγηθούν αναλογικά οι αστικές συγκοινωνίες της περιφέρειας, ώστε να αρθεί η κατάφορη αδικία και άνιση μεταχείριση των κατοίκων της επαρχίας.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Οι Καποδιστριακοί Δήμοι αντιμετωπίζουν σοβαρό έλλειμμα ενδοδημοτικής και διαδημοτικής συγκοινωνιακής σύνδεσης, η οποία δημιουργεί προβλήματα εξυπηρέτησης των κατοίκων, με συνέπεια η κατάσταση αυτή να επιδρά αρνητικά στη συνοχή τους. Οι αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτική στο ΙΧ λύση μετακινήσεων, στις περισσότερες πόλεις, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες.
Η ανάπτυξη βιώσιμων και αποτελεσματικών συγκοινωνιακών συστημάτων αποτελεί αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο της πολιτικής της βιώσιμης κινητικότητας. Ωστόσο, οι πόλεις της ελληνικής περιφέρειας βρίσκονται σε οριακό σημείο, όσον αφορά τα προβλήματα που σχετίζονται με την ικανοποίηση των αναγκών μετακίνησης. Εξελίσσονται σε μικρογραφίες της Αθήνας με συνεχώς υποβαθμιζόμενο κυκλοφοριακό περιβάλλον.
Η έλλειψη κάθε αντισταθμιστικής χρηματοδότησης για τις συγκοινωνίες της Περιφέρειας, σε αντίθεση με το καθεστώς επιδοτήσεων που πολύ σωστά ισχύει για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, συνιστά παραβίαση της συνταγματικής επιταγής περί ίσης μεταχείρισης των πολιτών, καθώς και βασικών κανόνων που απορρέουν από την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών.
Για την άρση αυτής της ανισότητας, για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των συγκοινωνιακών δικτύων και την αναβάθμιση και επέκτασή τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες, η ΚΕΔΚΕ έχει διατυπώσει το αίτημα της θεσμικής ρύθμισης για την χρηματοδότηση των ΟΤΑ, με ειδικό πόρο που θα διατίθεται αποκλειστικά για αυτό τον σκοπό. Αποτέλεσμα των πιέσεων της ΚΕΔΚΕ είναι το Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη (με ισχύ μέχρι 28/2/2010) και αποτελεί θετικό μεν, αλλά ανεπαρκές βήμα, αφού δεν διασφαλίζει τη συνολική βιωσιμότητα των συγκοινωνιακών συστημάτων και των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου της περιφέρειας.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ειδικό θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ για την ενίσχυση των οδικών συγκοινωνιών στην περιφέρεια (Πάτρα, Σεπτέμβρης 2005) επιδότηση της τάξεως του ενός τρίτου του ύψους της ανά κάτοικο ετήσιας επιδότησης των συγκοινωνιών της πρωτεύουσας θα επαρκούσε για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων της περιφέρειας.

· Δεδομένου ότι η βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί προγραμματικό στόχο της κυβέρνησης σύμφωνα με τις εξαγγελίες της,

· Δεδομένου ότι τα αστικά ΚΤΕΛ των πόλεων της περιφέρειας, υφίστανται τις οδυνηρές συνέπειες μιας απαράδεκτης και αντισυνταγματικής μεταχείρισης, σε σχέση με όσα ισχύουν με τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


1. Προτίθεστε να ικανοποιήσετε το ομόφωνο αίτημα της ΚΕΔΚΕ και να προχωρήσετε στη θεσμοθέτηση ειδικού πόρου για τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ, ο οποίος θα διατίθεται αποκλειστικά για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των συγκοινωνιακών δικτύων, την αναβάθμιση και επέκτασή τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες.
Προτίθεστε να επιχορηγήσετε αναλογικά τις αστικές συγκοινωνίες της περιφέρειας ώστε να άρετε την κατάφορη αδικία και άνιση μεταχείριση των κατοίκων της επαρχίας, αποκαθιστώντας το δίκαιο και την ισονομία;

Βρίσκεται στο σχεδιασμό σας η μεταβίβαση του συνολικού συγκοινωνιακού έργου (Σχεδιασμός, κλπ) στους ΟΤΑ, γεγονός που ισχύσει σε όλη σχεδόν την Ευρώπη;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ηρώ Διώτη
Μιχάλης Κριτσωτάκης
Βασίλης Μουλόπουλος
Νίκος Τσούκαλης
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΣΧΕΤ: Έγγραφο σας 1231/18-11-09
Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 1231/18-11-09, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Η. Διώτη, Μ. Κριτσωτάκη, Β. Μουλόπουλο και Ν. Τσούκαλη, θέτουμε υπόψη σας ότι:


1. Οι συγκοινωνιακοί φορείς της Αθήνας (Ε.ΦΣΕ) αρμοδιότητας ΟΑΣΑ,
λειτουργούν στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 2669/1998 (ΦΕΚ Α' 283),
όπως ισχύει. Τα ελλείμματα που προκύπτουν λόγω της ασκούμενης
κοινωνικής πολιτικής χαμηλού κομίστρου, καλύπτονται και από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό με την απόδοση της προβλεπόμενης αντισταθμιστικής
καταβολής (επιδότηση).Με την αντισταθμιστική καταβολή, σε κάθε ετήσια
Χρήση (άρθρο 5 του νόμου) καλύπτεται το δημιουργούμενο έλλειμμα και το
ύψος αυτής είναι ανάλογο με τη διαφορά του καθοριζόμενου κομίστρου έναντι
του προσήκοντος.
Στα ίδια πλαίσια εντάσσεται και η υποστήριξη οπό το Κρατικό Προϋπολογισμό των επενδυτικών προγραμμάτων των φορέων αυτών (προμήθεια νέων λεωφορείων κλπ).

2. Ανάλογες ρυθμίσεις για τον καθορισμό του ύψους και για τη διαδικασία
απόδοσης αντισταθμιστικής καταβολής, εφαρμόζονται και στον ΟΑΣΘ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2898/2001 ΙΑ71) και στο πλαίσιο των
οικονομικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και του Οργανισμού, κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού.

3. Η οργάνωση και η λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με
τα Αστικά λεωφορεία στις μεγάλες πάλεις της Περιφέρειας, ο καθορισμός των
κομίστρων και οι λοιπές πηγές εκμετάλλευσης, διέπονται από τις διατάξεις του
ν. 2963/2001 (Α' 268) με τις οποίες καθορίζονται τα κριτήρια, τα κίνητρα και οι
δυνατότητες χρηματοδότησης των δράσεων, εν γένει, των φορέων αυτών.
Τα ΚΤΕΛ, είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις (Ανώνυμες Εταιρίες) στις οποίες οι προαναφερόμενες διατάξεις (περί ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ) δεν έχουν εφαρμογή.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 10 του νόμου, προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις και παρέχεται η δυνατότητα στα ΚΤΕΛ να συνάπτουν συμφωνίες με ενώσεις προσώπων (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα), για παροχή μειωμένου κομίστρου σε κατηγορίες μετακινουμένων επιβατών που δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της υπ΄ αριθμ. 99/1990 (Α' 190) Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) «περί κατάργησης ελευθέρας και μειωμένης τιμής εισιτηρίων», με υποχρέωση καταβολής των συμφωνημένων απωλειών από τον αντισυμβαλλόμενο του ΚΤΕΛ.

Το Ελληνικό Δημόσιο, ενίσχυσε τους συγκοινωνιακούς φορείς της Περιφέρειας για έργα υποδομής, εξυπηρέτησης των επιβατών και αντικατάστασης των λεωφορείων, με ποσό συνολικού ύψους 108.000.000 €. Επιπλέον, τα ασθενέστερα ΚΤΕΛ ενισχύονται κάθε χρόνο για την ανανέωση . των λεωφορείων και τη δημιουργία έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού τους. μέσω του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 13 του ν. 2963/2001,ενώ εξασφαλίζονται για τα ΚΤΕΛ και άλλες πηγές εκμετάλλευσης (διαφημίσεις στεγάστρων, στάσεων, λεωφορείων κ.λ.π).

Με τις ανωτέρω ενισχύσεις αλλά και επιπλέον κίνητρα που δόθηκαν με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, όπως η απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας για 3 χρόνια, ανανεώθηκε ο στόλος λεωφορείων των ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ ΑΕ με οχήματα νέου τύπου, προκειμένου αυτά να ανταποκρίνονται επαρκώς στις σύγχρονες ανάγκες του επιβατικού κοινού για ασφαλέστερη, αποτελεσματικότερη και πιο ποιοτική μεταφορά.
Από την κείμενη νομοθεσία, δεν προκύπτει άλλος τρόπος χρηματοδότησης, και στον προϋπολογισμό του Υπουργείου δεν προβλέπονται πιστώσεις για το σκοπό αυτό.
Από τα προαναφερόμενα, προκύπτει ότι, για την επιδότηση κάθε συγκοινωνιακού φορέα, ισχύουν ειδικές διατάξεις νόμων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.
4. Το μεταφορικό έργο των ΟΤΑ έχει επανακαθοριστεί με τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 18, 19 και 20 του ν. 2963/2001 (Α' 268) ενώ η χρηματοδότηση των δράσεων τους, μέσω των Κ.Α.Π. και του Προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ, υπάγονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων των Νομαρχιών και του Υπουργείου Εσωτερικών. Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ