Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Απόδοση ελληνικής ιθαγένειας με κριτήριο το δίκαιο του εδάφους

Στο πρόσφατο συνέδριο του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, ο πρωθυπουργός της χώρας ανήγγειλε τη δυνατότητα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας για κάθε παιδί μεταναστών που θα γεννιέται στην Ελλάδα.
Η παροχή αυτού του δικαιώματος είναι επιβεβλημένη, καθώς ο κώδικας ελληνικής ιθαγένειας συνδέει την κτήση ελληνικής ιθαγένειας με την ελληνική καταγωγή, ακολουθώντας το δίκαιο του αίματος (ius sanguinis), και όχι το δίκαιο του εδάφους (ius soli), που ακολουθούν τα περισσότερα από τα ευρωπαϊκά δίκαια. Συνεπώς, την ελληνική ιθαγένεια δύναται να αποκτήσει μόνο το τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας (αρθρ. 1 παρ .1 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ν. 3284/2004) και μόνο στην σπάνια περίπτωση που κάποιος/α γεννιέται σε ελληνικό έδαφος και δεν αποκτά με τη γέννησή του αλλοδαπή ιθαγένεια ή εφόσον είναι άγνωστης ιθαγένειας, αποκτά με τη γέννησή του την ελληνική ιθαγένεια (αρθρ. 1 παρ. 2 ιδίου ως άνω Κώδικα).
Ωστόσο, η προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης περιλάμβανε και τα παιδιά που μεγάλωσαν στην Ελλάδα, αλλά γεννήθηκαν αλλού: «Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας για όλα τα παιδιά μεταναστών, οι οποίοι διαβιούν έναν ελάχιστο αριθμό ετών στη χώρα μας, και τα οποία γεννιούνται στην Ελλάδα. Καθώς, και, μετά τη συμπλήρωση τριετίας στην ελληνική εκπαίδευση, για όλα τα υπόλοιπα παιδιά που είναι μαθητές στη χώρα μας». Από την ομιλία του πρωθυπουργού στο Παγκόσμιο Φόρουμ παραλείφθηκε αυτή η κατηγορία παιδιών μεταναστών, ήτοι παιδιών που δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα, αλλά ζουν από μικρή ηλικία στη χώρα και φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε ελληνικά σχολεία.
Με βάση τα προαναφερόμενα,
ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

· Θα δοθεί η δυνατότητα απόκτησης της ελληνικής υπηκοότητας σε τέκνα μεταναστών που έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια συμμετοχής στην ελληνική εκπαίδευση οποιασδήποτε βαθμίδας, ανεξάρτητα από την παραμονή ή μη των γονέων τους στην Ελλάδα ή του καθεστώτος αυτής της παραμονής;
· Πότε προτίθεσθε να καταθέσετε σχετικό σχέδιο νόμου;
· Στο εν λόγω σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τους γονείς των παιδιών που θα αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια(π.χ. χορήγηση άδειας επί μακρόν διαμένοντος);

9.11.2009

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργειο εσωτερικων.

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών

Σχετ.: η με αριθ. πρωτ._873/10-11-09 ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Φ. Κουβέλης και Ν. Τσούκαλης, σας γνωρίζουμε, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, δεδηλωμένος στόχος της αποτελεί η παροχή της δυνατότητας απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από τη λεγόμενη δεύτερη γενιά μεταναστών, δηλαδή τόσο τα παιδιά που γεννήθηκαν και μεγαλώνουν σήμερα στην Ελλάδα από γονείς που ζουν ήδη επαρκή χρόνο ανάμεσα μας, όσο και αυτά που δεν έχουν μεν γεννηθεί στην Ελλάδα διαθέτουν όμως ελληνική παιδεία, έχοντας φοιτήσει ορισμένο χρονικό διάστημα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

2. Η περαιτέρω εξειδίκευση των ειδικότερων κριτηρίων για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων της κυβέρνησης θα λάβει χώρα με τις διατάξεις του σχετικού σχεδίου νόμου που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το οποία πρόκειται να τεθεί σύντομα υπ' όψιν τωνκυβερνητικών οργάνων και εν συνεχεία της εθνικής αντιπροσωπείας.

3. Όσον αφορά, στο τρίτο ερώτημα σας, σας γνωρίζουμε ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται η χορήγηση δελτίου διαμονής στους γονείς ανηλίκων ημεδαπών με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3385/20Ο5, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 44, παρ. 1 του Ν. 3801/09. Το εν λόγω ί5ελτίο διαμονής είναι πενταετούς διάρκειας και ανανεώνεται ανά πενταετία.

Πάντως, δεδομένου ότι η απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας, ως έννομη κατάσταση δημιουργική περαιτέρω δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, είναι ένα ζήτημα εξαιρετικής σπουδαιότητας, στόχο της κυβέρνησης αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, η προώθηση με σύνεση και σοβαρότητα εκσυγχρονιστικών ρυθμίσεων που αποσκοπούν κατ΄εξοχήν να εναρμονίσουν το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της χώρας, με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, επιλύοντας χρόνια προβλήματα και δυσλειτουργίες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ