Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Κτηριακό πρόβλημα στο Γυμνάσιο και Λύκειο Βόνιτσας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Σοβαρό κτηριακό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι σχολικές κοινότητες του Γυμνασίου και Λυκείου Βόνιτσας, λόγω των προβλημάτων στατικότητας του κτηρίου. Λόγω της παλαιότητας (40 ετών) αλλά και των ζημιών από τους σεισμούς, το κτήριο που στεγάζει τα παραπάνω σχολεία είναι ετοιμόρροπο και κινδυνεύει με κατάρρευση.

Τα τελευταία έξι χρόνια η διδασκαλία γίνεται σε λυόμενες αίθουσες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι Διευθυντές των δύο σχολείων εκφράζουν το φόβο και την αγωνία τους για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών και των καθηγητών αλλά και όσων προσέρχονται στα δύο σχολεία, καθώς η κατάσταση των κτηρίων συνεχώς επιδεινώνεται και ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

Οι μαθητές των δύο σχολείων πραγματοποίησαν πρόσφατα αποχή από τα μαθήματά τους διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που επικρατεί, ενώ τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές τους απευθύνουν έκκληση για την ταχεία έναρξη των εργασιών επισκευής και την επίλυση του σοβαρότατου κτηριακού προβλήματος, πριν θρηνήσουμε θύματα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός:

1) Τι προτίθεστε να κάνετε για την επίλυση του σοβαρού κτηριακού προβλήματος που αντιμετωπίζουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο Βόνιτσας;

2) Είναι το κτήριο των δύο σχολείων επισκευάσιμο ή θα απαιτηθεί η ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1290/19-11-09 την οποία κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ν. Τσούκαλης, σχετικά με το Γυμνάσιο και Λύκειο Βόνιτσας, σας κάνουμε γνωστό ότι.:

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν την αρμοδιότητα για την επιλογή και την απόκτηση οικοπεδικών εκτάσεων, τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την κατασκευή και την επίβλεψη των έργων σχολικής στέγης (Ν. 2216/94, Ν. 2240/94 και Π.Δ. 30/1996).
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σε συνεργασία με τις οικείες Περιφέρειες έχουν την δυνατότητα να εντάξουν τα έργα κατασκευής σχολικών κτιρίων στα αντίστοιχα Π.Ε.Π. (ΓΚ.Π.Σ.)
Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε ετήσια βάση επιχορηγεί τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε. 047/6) για οικόπεδα, μελέτες και κατασκευές χωρίς περαιτέρω παρέμβαση μέσα στο Νομό.
Στο χρονικό διάστημα 2007 - 2009 διετέθησαν για την Ν.Α. Αιτωλ/νίας τα κατωτέρω ποσά από τις πιστώσεις του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της ΟΣΚ Α.Ε.
2007 2.530.000,00 ευρώ
2008 1.700.000,00 ευρώ
2009 1.000.000,00 ευρώ
Αντίστοιχα σε ετήσιες επιχορηγήσεις προς τους Ο.Τ.Α. για επισκευές και συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων προβαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Όσον αφορά στη λειτουργία του Γυμνασίου-Λυκείου της Βόνιτσας, της Ν.Α. Αιτωλ/νίας, η Δ/νση Προγρ/μού της, με το Α.Π. ΤΥ 10752/20-11-09 έγγραφο της μας πληροφόρησε ότι έχει εκποιηθεί μελέτη αποκατάστασης και το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. με το ποσό των 1.320.000 ευρώ έχει υπογραφεί
η προγραμματική σύμβαση, έχει ι:λεγχθεί από την ΟΣΚ Α.Ε. η μελέτη και σύντομα θα δημοπρατηθεί το έργο.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μελετά τη συνολική αντιμετώπιση, αλλά και τον προγραμματισμό μέτρων και πολιτικών στο χώρο της σχολικής στέγης, με βάση τη συνεργασία της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα φροντίσει στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών δυνατοτήτων του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση της Ν.Α. Αιτωλ/νίας προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η πορεία εκτέλεσης των έργων σχολικής στέγης, ανάλογα και με το πενταετές Πρόγραμμα Σχολικής Στέγης που συντάσσει η Ν,Α. Αιτωλ/νίας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ