Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Νέο κρούσμα ανεξέλεγκτης διάθεσης λυματολάσπης στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Ερώτηση για το νέο κρούσμα ανεξέλεγκτης εναπόθεσης λυματολάσπης σε χώρους της ΒΙΠΕ Πατρών κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης. Στην ερώτησή του ο κ. Τσούκαλης αναφέρει:

Μεγάλες ποσότητες λυματολάσπης έχουν εναποτεθεί, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος σε διάφορους χώρους εντός της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) των Πατρών.


Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου αλλά και επιστολή του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Παραλίας Κάτω Αλισσού, η λυματολάσπη προέρχεται από την επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων του βιολογικού καθαρισμού της ΒΙ.ΠΕ. και όπως είναι φυσικό είναι μεγάλης περιεκτικότητας σε επιβλαβείς και επικίνδυνες ουσίες.


Το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απόρριψης λυματολάσπης σε χώρους της ΒΙ.ΠΕ. είχε παρατηρηθεί και το Μάρτιο του 2009 και παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, όχι μόνο δεν ελήφθη κανένα μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος αλλά παρατηρούμε επανάληψη του προβλήματος.


Η εναπόθεση της λυματολάσπης προκαλεί ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα της λεκάνης του Πείρου Ποταμού, όπου καταλήγει το ρέμα «Μαλιαγκού» αλλά και του Πατραϊκού Κόλπου γενικότερα. Να σημειωθεί ότι κατά μήκος της κοίτης του ρέματος «Μαλιαγκού» υπάρχουν δεκάδες γεωτρήσεις πολλές από τις οποίες υδρεύουν οικισμούς της περιοχής.

Επειδή η ανεξέλεγκτη απόθεση της λυματολάσπης εγκυμονεί τεράστιους περιβαλλοντικούς κινδύνους για την περιοχή.

Επειδή οι κάτοικοι της περιοχής βλέπουν τα κρούσματα ρύπανσης να επαναλαμβάνονται, διαπιστώνοντας την πλήρη αδιαφορία των υπευθύνων.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:


1) Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για την άμεση απομάκρυνση της λυματολάσπης και την εναπόθεσή της σε χώρο υγειονομικής ταφής με όλους τους κανόνες ασφαλείας;
2) Σκοπεύετε να διατάξετε τη διενέργεια ελέγχου από το σώμα ελεγκτών περιβάλλοντος, προκειμένου να διαπιστωθεί γιατί επαναλαμβάνετε το πρόβλημα;
3) Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση μελέτης διαχείρισης της λυματολάσπης από την μονάδα κατεργασίας αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

θέμα : «Διάθεση λυματολάσπης στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών»
Σχετ: Η με αρ.πρωτ 1124/16-11-09 Ερώτηση
Απαντώντας στην Ερώτηση με αρ. πρωτ. 1124/16-11-2009 που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Νίκο Τσούκαλη σας αποστέλλουμε το με α.π. 107506/23-11-09 της Διεύθυνσης ΕΑΡΘ καθώς και το με α.π. έγγραφο 16033/18-11-09 της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου μας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ


ΘΕΜΑ:Ανεξέλεγκτη Διάθεση λυματολάσπης στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών.

1) Ερώτηση προς την κ. Υπουργό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. 1124/16,11.2009 (Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Λ.ΠΠ9/Β/912/17.11.2009)

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:
Η Υπηρεσία μας έχει πραγματοποιήσει αυτοψία επιθεώρηση, για τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας εν γένει, στην μονάδα βιολογικού καθαρισμού της ΒΙ.ΠΕ Πατρών στις 08.04.2008.
Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία στο πλαίσιο του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001, και συντάχθηκε η υπ' αρ. Α.Π. οικ. 12123/21.10.2008 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης η οποία έχει αποσταλεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Επίσης η ΕΥΈΠ έχει εισηγηθεί την επιβολή προστίμου στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ύψους 72.000 Ευρώ με την υπ' αρ. Α.Π. οικ. 12125/30.10. 2008 εισήγησή της .
Αναφορικά με το θιγόμενο στην σχετική ερώτηση περιστατικό η Ειδική Επιθεωρητών Περιβάλλον-ΐος (ΕΥΕΠ), θα εντάξει στον προγραμματισμό της - για το χρονικό διάστημα - αυτοψία στην ανωτέρω δραστηριότητα

Η ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ
Γ.ΚΟΤΙΝΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΚΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ


ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση του βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη

ΣΧΕΤ: α) Το υπ' αρ. πρωτ. 179/Β/912/17-11-2009 έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/ΥΠΕΚΑ
β) Η υπ' αρ. πρωτ. Ι1θα35/31-Ο8-Ο6 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία της ΒΙ.Π6. Πάτρας

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1124 που κατατέθηκε την 16-11-2009 από τον Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη, περιοριζόμενοι στο σκέλος της που αφορά αρμοδιότητες της Δ/νσης Ε.Α.Ρ.Θ., σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει συντάξει και θα προωθήσει άμεσα προς συνυπογραφή Σχέδιο Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία της ΒΙ,ΠΕ. Πάτρας στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ειδικοί όροι για την διαχείριση της ιλύος που παράγεται στην μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. Σημειώνεται ότι βάσει των όρων της (0) σχετικής Κ-Υ.Α. η οποία είναι σε ισχύ ο φορέας διαχείρισης της ΘΙ,ΠΕ. όφειλε να υποβάλλει την ιλύ στις διαδικασίες, δοκιμές και αναλύσεις που ορίζει η Απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου (ΒΒL 11/16-1-2003 ) προκειμένου αυτή να διατεθεί σε Χ.Υ.Τ,Α


.