Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Προς τους κ. κ. Υπουργούς Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Υπογραφή ΚΥΑ για την προστασία Κοτυχίου-Στροφυλιάς»

Στις 25.2.2009 είχα υποβάλει ερώτηση (15122/25.2.2009) προς τα Υπουργεία ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης με την οποία ζητούσα να πληροφορηθώ πότε θα υπογραφεί η ΚΥΑ για την προστασία του βιοτόπου Κοτυχίου-Στροφυλιάς.
Στην απάντησή του (5059Β/20.3.2009) το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. μέσω του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Καλογιάννη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Το σχέδιο ΚΥΑ του υπό ίδρυση Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου – Στροφυλιάς, έχει υπογραφεί από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και έχει προωθηθεί για υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς. Αμέσως μόλις επιστραφεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ θα σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Δεδομένου ότι το σχέδιο βρίσκεται (σύμφωνα με την παραπάνω απάντηση) στα Υπουργεία σας, τα οποία είναι συναρμόδια προκειμένου μετά την υπογραφή, να δημοσιευτεί η ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μου προκαλεί κατάπληξη το γεγονός πως το μεν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν απάντησε καθόλου στην ερώτησή μου, το δε Υπουργείο Ανάπτυξης στην με αριθμό ΥΠΑΝ/Δ7/οικ 5904/19.3.2009 απάντησή του αναφέρει ότι «για τα θέματα που διαλαμβάνονται σ΄ αυτή, η αρμοδιότητα για επίσπευση κανονιστικής ρύθμισης ανήκει στο συνερωτώμενο υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.»!!!

Επειδή τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης είναι συναρμόδια (μαζί με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) για την υπογραφή και δημοσίευση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) ΄Εχει έλθει στις υπηρεσίες του Υπουργείου σας το υπογραφέν από τον κ. Σουφλιά σχέδιο ΚΥΑ για την ίδρυση του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου-Στροφυλιάς;
2) Εάν ναι, γιατί δεν έχει υπογραφεί ακόμη από εσάς και πότε προβλέπεται να γίνει αυτό;
3) Γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει ορίσει αντικαταστάτη του εκπροσώπου του, στο Δ.Σ. του φορέα διαχείρισης Κοτυχίου-Στροφυλιάς στη θέση της κ. Α. Παπαγιάννη, η οποία δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.;
4) Γιατί το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν καλύπτει τα οδοιπορικά του ορισμένου στο Δ.Σ. του Φορέα Κοτυχίου-Στροφυλιάς, εκπροσώπου του κ. Ρεκουντίνη με αποτέλεσμα αυτός να μην συμμετέχει στις συνεδριάσεις του;

O ερωτών βουλευτής
Νίκος Τσούκαλης