Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Χωρίς στοιχειώδη πυρασφάλεια ο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Το θέμα της πυρασφάλειας του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας φέρνουν με ερώτησή τους στη βουλή, οι βουλευτές της αριστεράς Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός.

Οι 4 βουλευτές ερωτούν τους συναρμόδιους υπουργούς Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Προστασίας του πολίτη γιατί ο ΧΥΤΑ δεν διαθέτει μέχρι σήμερα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας , καθώς και με ποιο χρονοδιάγραμμα και ποια διαδικασία θα υποχρεωθεί η δημοτική αρχή να υποβάλει για έγκριση το απαιτούμενο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Πλήρως επιβεβαιωτικό των ενστάσεων και αντιδράσεων φορέων και κατοίκων για τις συνθήκες λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ξερόλακκα της Πάτρας και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής, αποτελεί το υπ’ αριθ. 5302/Φ.702.15/16-06-10 έγγραφο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πατρών σχετικά με το σύστημα πυρασφάλισης του χώρου.

Συγκεκριμένα, μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε στον ΧΥΤΑ στις 15/06/2010 προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς (13/06/2010), αποδεικνύεται με τον πλέον τραγικό τρόπο, η απαράδεκτη και πλήρης απουσία στοιχειωδών μέτρων ορθολογικής διαχείρισης η απαράδεκτη αμέλεια της δημοτικής αρχής να λάβει τα στοιχειώδη μέτρα ορθολογικής διαχείρισης του ήδη κορεσμένου ΧΥΤΑ με αποτέλεσμα να επιβεβαιώνεται πανηγυρικά το δίκαιο των φορέων και κατοίκων.

Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Γιατί ο ΧΥΤΑ δεν διαθέτει μέχρι σήμερα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας και γιατί δεν έπραξαν τα ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους οι υπεύθυνοι ελεγκτικοί μηχανισμοί;

Με ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποια διαδικασία θα υποχρεωθεί η δημοτική αρχή να υποβάλει για έγκριση το πιο πάνω σχέδιο και πώς θα αντιμετωπίζονται παρόμοια περιστατικά κατά το μεταβατικό διάστημα;

Οι ερωτώντες βουλευτές


Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός