Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Υπολειτουργία του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Οι δημόσιες κλίνες αποκατάστασης που απαιτούνται για να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες της χώρας υπολογίζονται σε πολλές χιλιάδες, ωστόσο ο αριθμός των υπαρχουσών παραμένει στις 180. Τα δυο τρίτα εξ αυτών (130) ανήκουν στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (ΕΙΑΑ) στους Αγίους Αναργύρους.

Η υπαγωγή του ΕΙΑΑ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε να αποτελέσει επίκεντρο ενός πλήρους στρατηγικού σχεδιασμού για βελτιωμένες υπηρεσίες αποκατάστασης σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανόταν στις προεκλογικές δεσμεύσεις της Ν.Δ. ήδη από το 2004. Ακολούθως, στα μέσα του 2006, διατυπώθηκε ως «κατεπείγουσα δέσμευση» η υπαγωγή του στο ΕΣΥ, το 2007 συμπεριλήφθηκε στο προεκλογικό πρόγραμμα της Ν.Δ., και επαναδιατυπώθηκε στα τέλη του 2008.

Η ένταξη του ΕΙΑΑ –με τη διατήρηση της σχετικής αυτονομίας του– στο ΕΣΥ αποτελεί έντονο αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων και του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών. Παρά όμως τις όποιες κυβερνητικές υποσχέσεις και τα αιτήματα των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου αποκατάστασης των κινητικά αναπήρων, τα προβλήματα στη λειτουργία του ΕΙΑΑ δυστυχώς παραμένουν. Επιπλέον, οι εσωτερικοί και αύλειοι χώροι του κτιρίου είναι εγκαταλειμμένοι καθώς στα 30 χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος ελάχιστες επισκευές έχουν γίνει στη συντήρησή τους.

Επίσης, σε εκκρεμότητα βρίσκεται και το θέμα της αναβάθμισης των δεκάδων ανά την Ελλάδα περιφερειακών δημόσιων κέντρων που προσφέρουν υπηρεσίες αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) καθώς μερικά παραμένουν κλειστά, ενώ όσα υπολειτουργούν, πορεύονται με χαμηλούς προϋπολογισμούς και ανειδίκευτο προσωπικό.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί σχετικά: α. με την ένταξη του ΕΙΑΑ στο ΕΣΥ δεδομένου ότι η υπαγωγή του σε αυτό αυτομάτως θα απελευθέρωνε τον ρόλο του ως Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης και β. σχετικά με την παράλληλη ανάπτυξη δικτύου κλινικών αποκατάστασης στην περιφέρεια;

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του κτιρίου του Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός