Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

Επέκταση του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας στον αρχαιολογικό χώρο ΒούντενηςΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ


Η νόμιμη λειτουργία, ανανέωση και επέκταση του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας, απαιτεί την αδειοδότηση των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών, μιας και γειτνιάζει με τον αρχαιολογικό χώρο του Μυκηναϊκού οικισμού της Βούντενης.

Τα παραπάνω αναφέρουν οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός, ρωτώντας τους Υπουργούς Πολιτισμού και Εσωτερικών αν υπήρξε προηγούμενη έγκριση με βάση την οποία ανανεώθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΑ του Δήμου Πατρέων καθώς και εάν υπάρχει έγκριση των ίδιων υπηρεσιών για την επέκταση του ΧΥΤΑ και την κατασκευή του νέου κυττάρου.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
Με την υπ.’ αριθ. ΥΠΠΟ/Αρχ/Α1/Φ06/17169/883/2-11-94 ανακηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος ο μυκηναϊκός οικισμός Βούντενης Πατρών και καθορίστηκαν οι ζώνες προστασίας και οι επιτρεπόμενες χρήσεις σε αυτές.Σε απόσταση μόλις 665 μέτρων από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου βρίσκεται η είσοδος του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας. Τμήμα δε αυτού τέμνεται με το χώρο του αρχαιολογικού χώρου.


Δεδομένου ότι προκειμένου για τη νόμιμη λειτουργία, ανανέωση και επέκταση του ΧΥΤΑ είναι απαραίτητη η προηγούμενη αδειοδότηση των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών και


επειδή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία αδειοδότησης για την επέκταση του ΧΥΤΑ με την κατασκευή νέου κυττάρου,


Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1) Υπήρξε προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών σας πριν την έκδοση της υπ. αριθ. ΚΥΑ 126714/20.07.2007 με την οποία ανανεώθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΑ του Δήμου Πατρέων


2) Υπάρχει έγκριση των ίδιων υπηρεσιών για την επέκταση του ΧΥΤΑ και τη κατασκευή του νέου κυττάρου και σε κάθε περίπτωση ποια είναι η άποψή τους επί του θέματος;


Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης ΨαριανόςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ : Επέκταση του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας.

Σχετ: Η αρ. 12465 / 1 -7- 2010 Ερώτηση των Βουλευτών κ. κ. Φ. Κουβέλη. Θ. Λεβέντη, Ν. Τσούκαλη, Γρ. Ψαριανού.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας πληροφορούμε ότι:
Η αρμοδιότητα του Υπουργείου μας σε έργα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων αφορά στην διαπίστωση της συμμόρφωσης με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), ο οποίος για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προβλέπει εξυπηρέτηση των Δήμων Πατρέων και Ρίου από τον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας, με τους όρους, που κατά τη κρίση του θα επιβάλλει το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Έχοντας υπόψη δε το επίπεδο υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ, όσον αφορά τα λειτουργούντα και προγραμματιζόμενα έργα, δεν διαφαίνεται εναλλακτική λύση, ττου θα επέτρεπε την παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας, πριν την ήδη εγκεκριμένη με την Κ.Υ.Α. 126714 / 20 -7- 2007 ημερομηνία της 31 -12- 2012.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου μας δεν διατύπωσε αντιρρήσεις κατά τη διαδικασία έκδοσης της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 126714 / 20 -7- 2007, με τη οποία τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε μέχρι 31 -12- 2012, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων του υπόψη ΧΥΤΑ. Ομοίως με το αρ. πρ. 24581/18 -5-2010 έγγραφο της διατύπωσε θετική άποψη για θέματα αρμοδιότητας μας για την προτεινόμενη μικρή επέκταση του ΧΥΤΑ, χωρίς επέκταση του χρονικού ορίου λειτουργίας του, πέραν του ήδη εγκεκριμένου 31 -12- 2012.

 Για το θιγόμενο θέμα προστασίας των αρχαιοτήτων, αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτωμενο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡ. ΝΤΟΛΙΟΣ


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 12465/17.2010 Ερώτηση των Βουλευτών κ. κ. Φώτη Κουβέλη, Θανάση Λεβέντη, Νίκου Τσούκαλη και Γρηγόρη Ψαριανού

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 12465/17.10 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Φώτη Κουβέλη, Θανάση Λεβέντη, Νίκου Τσούκαλη και Γρηγόρη Ψαριανού και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η αρμόδια ΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ουδέποτε ρωτήθηκε για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας. Παρόλα αυτά, ενημερώθηκε ότι υπάρχει Κ.Υ.Α. (126714/207.2007) χωρίς την έγκριση του ΥΠ.ΠΟ., την οποία παρέλαβε υπάλληλος της Υπηρεσίας από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας στις 17.4.2008, μετά από σχετικό έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, στο οποίο οφείλαμε να απαντήσουμε.

Σχετικά με την έγκριση για την επέκταση του ΧΥΤΑ και στην κατασκευή του νέου κυττάρου, η αρμόδια Εφορεία, αφού έλαβε τη Μ.Π.Ε. του έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ Δήμου Πατρέων» με το Α.Π. οικ./124934/30.4.10 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, την έχει διαβιβάσει στο ΥΠ.ΠΟΤ., για τις προβλεπόμενες από το Νόμο 3028/02 ενέργειες.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ