Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

Αναδιοργάνωση του συστήματος ασύλου

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΟΥΒΕΛΗ

Κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου φόρουμ μετανάστευσης, ο Γενικός Γραμματέας των Η.Ε. δήλωσε ότι γνωρίζει πως οι διάφοροι μηχανισμοί προσφύγων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για τις συνθήκες φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα. Επιπλέον κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να ερμηνεύει τη Συνθήκη της Γενεύης για τους Πρόσφυγες και ιδιαίτερα τον ορισμό του πρόσφυγα με ανθρωπιστική προσέγγιση.

Όσον αφορά την ερμηνεία του ορισμού του πρόσφυγα της Συνθήκης του 1951, σύμφωνα με δήλωση της Ύπατης Αρμοστείας των ΗΕ για τους πρόσφυγες επ’ ευκαιρίας της Κοινοτικής Οδηγίας για την επικουρική προστασία, δεν υπάρχει συγκεκριμένο στοιχείο στον ορισμό που να αποκλείει την εφαρμογή του σε άτομα που κινδυνεύουν σε συνθήκες ένοπλης σύγκρουσης. Αν και ο ορισμός του πρόσφυγα δεν έχει μεταβληθεί, στην πράξη και μέσα από το έργο της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες, απειλές κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της ελευθερίας που προκύπτουν από γενικευμένη βία ή γεγονότα τα οποία διαταράσσουν σημαντικά τη δημόσια τάξη, επαρκούν για χορήγηση διεθνούς προστασίας. Παράλληλα, ήδη από το 2003, η Ύπατη Αρμοστεία, έχει καλέσει την ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει την ερμηνεία του όρου "πρόσφυγας" λαμβάνοντας υπόψη τις ανθρωπιστικές της παραδόσεις και τα κριτήρια που έχουν υιοθετηθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας για τη μετανάστευση που παρουσιάστηκαν στο φόρουμ, το μεταναστευτικό ζήτημα είναι απόλυτα συνυφασμένο με τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές ανισορροπίες που υπάρχουν στον κόσμο. Νέος επιβαρυντικός παράγοντας -δημιούργημα κι αυτός της ανθρώπινης δράσης- είναι οι κλιματικές αλλαγές, που θα δημιουργήσουν εκατομμύρια προσφύγων.

Δεδομένων των ανωτέρω, καθώς και ότι οι ανησυχίες των διαφόρων μηχανισμών προσφύγων, όπως τις έθεσε ο κ. Γεν. Γραμματέας των ΗΕ, είναι βάσιμες λόγω κυρίως της έλλειψης δομών αρωγής τόσο ενήλικων και ανήλικων αιτούντων άσυλο αλλά και των αναγνωρισμένων προσφύγων καθώς οι διεθνείς και εθνικές υποχρεώσεις δεν εφαρμόζονται,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Σκοπεύετε να εφαρμόσετε μία διευρυμένη και ανθρωπιστική ερμηνεία του ορισμού του πρόσφυγα, ώστε να δικαιούνται το καθεστώς αυτό όσοι κινδυνεύουν από απειλές κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της ελευθερίας που προκύπτουν από γενικευμένη βία ή γεγονότα τα οποία διαταράσσουν σημαντικά τη δημόσια τάξη; Προτίθεστε να περιλάβετε στις απειλές και τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών;

2. Δεδομένης της ουσιαστικής ανυπαρξίας δομών για την αρωγή των αιτούντων άσυλο και προσφύγων, προτίθεστε να λάβετε άμεσα μέτρα για την αναδιοργάνωση του συστήματος ασύλου ώστε να συνάδει με τις εθνικές και διεθνείς μας υποχρεώσεις;Ο ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης