Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

Απομάκρυνση πεδίου βολής Παλαιοχωρίου Ηλείας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχει η λειτουργία του πεδίου βολής Παλαιοχωρίου στην ευρύτερη περιοχή και γενικά στο νομό Ηλείας. Τα παραπάνω προέκυψαν μετά από πολύμηνη και αναλυτική διερεύνηση ομάδας εργασίας που συνέστησε το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από αίτημα φορέων της περιοχής.

Όπως προκύπτει ανάγλυφα από το πόρισμα εργασίας, από τη λειτουργία του πεδίου βολής υπάρχουν σημαντικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Αναφέρονται χαρακτηριστικά οι ασφυκτικές συνθήκες στους κατοίκους, τα ατυχήματα, οι πτώσεις βομβίδων, σφαιρών και καλύκων, οι φθορές σε σπίτια και μηχανήματα, οι ζημιές σε καλλιέργειες, ο θόρυβος, η ανασφάλεια, οι ελαφρείς τραυματισμοί κατοίκων κ.λ.π.

Κύρια όμως υπάρχουν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής που είναι ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000. Η λειτουργία του πεδίου βολής υποβαθμίζει το οικοσύστημα της περιοχής προκαλώντας ρύπανση, φθορά των οικοτόπων και διατάραξη των ειδών χλωρίδας και πανίδας, αντίθετα από τις διατάξεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Δεδομένων των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεστε να ικανοποιήσετε το χρόνιο αίτημα των φορέων της Ηλείας για απομάκρυνση του πεδίου βολής από το Παλαιοχώρι;

O ερωτών βουλευτής

Νίκος ΤσούκαληςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Πεδίο Βολής Παλαιοχωρίου Ηλεία

Φ. 900α /7472/10510/27 Νοεμβρίου 2009

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 800/09-11-2009 Ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νίκος Τσούκαλης, με θέμα το πεδίο βολής Παλαιοχωρίου Ηλείας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσε υπ’ όψη μου το Γ.Ε.Α., μετά τις αποφάσεις για χρήση του Πεδίου Βολής (Π.Β) Σχίζας μόνο για εκπαιδευτικές αποστολές Αέρος-Εδάφους (Α-Ε) χωρίς πυρά από τα αεροσκάφη της 120 ΠΕΑ και την παύση λειτουργίας του Π.Β Μάλεμε, το έργο τους έχει αναγκαστικά κατανεμηθεί αναλογικά στα υφιστάμενα Π.Β (Κρανέας, Καράβια, Παλαιοχωρίου, Αγχιάλου). Ειδικά στο Π.Β Αγχιάλου, πραγματοποιούνται βολές μόνο με εκπαιδευτικά βομβίδια.

Το Π.Β Παλαιοχωρίου είναι το μοναδικό Π.Β στην Πελοπόννησο που εξυπηρετεί όλες τις Πολεμικές Μοίρες, λόγω των καλών γενικά καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εκτέλεσης βολών τόσο σε επίγειο, όσο και σε πλωτό στόχο.
Έχω δώσει σαφείς εντολές, για την προστασία του περιβάλλοντος:
Στο εν λόγω Π.Β να εκτελούνται βολές μόνο με εκπαιδευτικά πυρομαχικά τα οποία δεν περιέχουν εκρηκτική ύλη, παρά μόνο φυσίγγια ενδεικτικού καπνού, για λόγους καταγραφής των αποτελεσμάτων των βολών. Επιπλέον, κατά τους θερινούς μήνες δεν θα πραγματοποιούνται βολές στον επίγειο στόχο.
Αναφορικά με τη σχετική μελέτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που μνημονεύετε στην ερώτησή σας, στην ευρύτερη περιοχή υφίσταται σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση, η οποία δρα αθροιστικά και προέρχεται από τις ακόλουθες πηγές ή πρακτικές:

Εντατική γεωργική καλλιέργεια, με ανεξέλεγκτη χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και υπερβολική κατανάλωση νερού.
Κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτοβιομηχανίες (ελαιοτριβεία, γαλακτοκομεία και μονάδες επεξεργασίας ντομάτας), οι οποίες απορρίπτουν τα απόβλητά τους ουδόλως ή πλημμελώς επεξεργασμένα.
Χρήση απορροφητικών βόθρων για την απόρριψη των αστικών και όχι μόνο υγρών αποβλήτων.
Ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων στην κοίτη του Πηνειού ποταμού.
Αυθαίρετη δόμηση.

Αν και, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπό στοιχεία Αριθμ. Η.Π. 11014/703/Φ.104 (ΦΕΚ 332 Β΄/20-3-2003), από τη διαδικασία υποβολής Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εξαιρούνται όλα τα έργα και οι δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας, έδωσα εντολή στην Π.Α να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) από εξωτερικό μελετητή, με μέριμνα (χρηματοδότηση και επίβλεψη) των αρμοδίων υπηρεσιών της Π.Α, προκειμένου να αποτυπωθεί ποσοτικά και με συγκεκριμένους δείκτες η υφιστάμενη κατάσταση και να αποσαφηνιστεί εάν και πόσο μέρος της επιβάρυνσης αναλογεί στην Π.Α, με δεδομένο ότι οι λοιπές δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής μπορεί να προκαλούν σημαντική ρύπανση.
Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με βάση την επιχειρησιακή αναγκαιότητα για τη διατήρηση του υπόψη Π.Β και συνυπολογίζοντας τα στοιχεία της Μ.Π.Ε., για έκδοση απόφασης παρέκκλισης των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 33318/3028/11-12-1998 (ΦΕΚ 1289Β/28-12-1998) περί προστασίας χλωρίδας και πανίδας εντός του εν λόγω Π.Β.

Συνεπώς, σύμφωνα με την άποψη της Π.Α., παραμένει αναγκαία η συνέχιση της λειτουργίας του Π.Β Παλαιοχωρίου, καθόσον ενδεχόμενη κατάργησή του θα μείωνε δραματικά το επίπεδο εκπαίδευσης των Ιπταμένων στην εκτέλεση βολών αέρος εδάφους, με εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρησιακή ικανότητα της Π.Α.

Στο πρόσφατο παρελθόν, την ίδια άποψη είχε υιοθετήσει η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΕΘ.Α. Εφόσον όμως υπάρξει άλλη τεκμηριωμένη πρόταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ΥΠ.ΕΘ.Α. είναι έτοιμο να τη συζητήσει.