Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

Βάλτωσε το έργο κάλυψης του Χειμάρρου Διακονιάρη στη Πάτρα

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Ξεχείλισε η οργή και η αγανάκτηση των κατοίκων και επιχειρηματιών, που βρίσκονται στις παρόχθιες περιοχές του χειμάρρου Διακονιάρη της Πάτρας, (στο τμήμα πάνω από την οδό Αγ. Ιωάννη Πράτσικα) για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση του έργου κάλυψης του χειμάρρου, οι οποίοι πρόκειται στις 14/11 να αποκλείσουν τους γύρω δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για την απίστευτη ταλαιπωρία τους.

Οι επαγγελματίες έχουν υποστεί οικονομική καταστροφή κινδυνεύει δε η σωματική ακεραιότητα των κατοίκων από τον επί τρία χρόνια αποκλεισμό των ιδιοκτησιών κι επιχειρήσεών τους λόγω των έργων που συνεχίζονται χωρίς να τηρείται κανένα χρονοδιάγραμμα. Οι εργασίες έχουν σχεδόν σταματήσει και οι καταστηματάρχες της περιοχής θυμούνται τις διαβεβαιώσεις τόσο των αρμοδίων του ΥΠΕΧΩΔΕ όσο και των υπευθύνων της αναδόχου εταιρείας ότι η όχληση θα είναι χρονικά περιορισμένη. Αυτή η δέσμευση δεν τηρήθηκε ποτέ.
· Επειδή η κατάσταση έχει φτάσει πλέον σε οριακό σημείο
· Επειδή κινδυνεύει η υγεία και η σωματική ακεραιότητα των κατοίκων
ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε προκειμένου να υποχρεώσετε την εταιρία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ» να ολοκληρώσει το έργο κάλυψης του χειμάρρου Διακονιάρη;

2. Ποιο είναι (αν υπάρχει) το νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του παραπάνω έργου;

3. Σκοπεύετε να παγώσετε επ’ αόριστον όλες τις οφειλές και τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών (καταβολή ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος, ασφαλιστικές εισφορές κ.λ.π.) προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και να εντάξετε τις επιχειρήσεις τους στο ευεργετικό πλαίσιο αποζημίωσης για όσους έχουν υποστεί ζημιές από βίαια επεισόδια;


O ερωτών βουλευτής


Νίκος Τσούκαλης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του έργου κάλυψης χειμάρρου Διακονιάρη στην Πάτρα

ΣΧΕΤ Η Ερώτηση 913/10,11 2009 ττου κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ Νίκος Τσούκαλης

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση σας, σας πληροφορούμε τα εξής, σχετικά με την υλοποίηση του έργου «Σύνδεση ευρείας παράκαμψης Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη»:


Το έργο «Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π.) με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χείμαρρου Διακονιάρη έχει δημοπρατηθεί το 2003 με τον τότε ισχύοντα Νόμο στις 04 - 08 – 2003. Η υπογραφή της σύμβασης καθυστέρησε λόγω δικαστικών εμπλοκών περίπου δύο (2) χρόνια.
Η κατασκευή του έργου λόγω των εκτεταμένων κακοτεχνιών που εντοπίστηκαν, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Το Υπουργείο μας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από το Νόμο για την επίλυση των προβλημάτων.


Οι εργασίες στον κόμβο του Κλάους ξεκίνησαν ένα χρόνο πριν με αντικείμενο εκτέλεσης:


α) το πέρασμα κάτω από την οδό Πατρών - Κλάους του κιβωτοειδούς οχετού του χειμάρρου Διακονιάρη διαστάσεων 6X4,
β) την σύνδεση του συλλεκτήρα Σ6.
γ) την μετατόπιση δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Π., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και
δ) την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης ύψους 3-4 μέτρων για την προστασία των όμορων ιδιοκτησιών Εκτός του κεντρικού κιβωτοειδούς οχετού, όλα τα άλλα έργα έπρεπε να αντιμετωπισθούν κατά την φάση κατασκευής με μελέτες που έττρεττε να συνταχθούν σε αυτή την φάση. προσαρμοσμένες στις πραγματικές συνθήκες και να τύχουν και της εγκρίσεως των φορέων Ο.Κ.Ω.


Μέχρι σήμερα έχει κατασκευασθεί το 90% των παραπάνω έργων και το υπολειπόμενο αντικείμενο μπορεί να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα Το Υπουργείο μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του έργου στη συγκεκριμένη περιοχή και να αποδοθεί αυτό για χρήση,
Για το 3° Ερώτημα του Βουλευτή αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών, προς το οποίο κοινοποιείται η Ερώτηση.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΘΕΜΑ: Σχετικά με το έργο κάλυψης του χειμάρρου Διακονιάρη Πάτρας.
Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ . 913/10.11.09 ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Νίκος Τσούκαλης και μας διαβίβασε το Υπουργείο, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με το με αριθ. πρωτ. 132/11-12-2009 έγγραφο του, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κώδικα Φ.ΠΑ. (ν, 2859/2000), όπως ισχύει, η φορολογική, υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το δημόσιο κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών και η παροχή των υπηρεσιών ενώ κατ' εξαίρεση ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, παρέχεται η ευχέρεια έκδοσης των στοιχείων αυτών σε χρόνο διαφορετικό από το χρόνο της παράδοσης των αγαθών ή της παροχής των υπηρεσιών. Ο φόρος αυτός καταβάλλεται με τις δηλώσεις και στις προθεσμίες που προβλέπονται από το άρθρο 38 του ως άνω Κώδικα Φ.Π.Α.

Ωστόσο, σε μία προσπάθεια να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις, με το άρθρο 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 181Α 16/09/2009) «Ρύθμιση θεμάτων Φ ΠΑ επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπροθέσμων οφειλών προς το δημόσιο, αναπροσαρμογή ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και αναστολή πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα» δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία Α' Β' ή Γ' κατηγορίας ΚΒΣ, τμηματικής καταβολής του φόρου που οφείλεται με την υποβολή των αρχικών χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει από 20/10/2009 και μετά.

Με τις παραπάνω ρυθμίσεις τα Υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί να διευκολύνει τις επιχειρήσεις συνολικά στα πλαίσια της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας που υπάρχει σήμερα.

Β. Η ικανοποίηση του αιτήματος που μας υποβάλατε για το «επ’ αόριστο» πάγωμα των υποχρεώσεων τους ως προς την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, παρακρατουμένων φόρων Φ.Μ.Υ. κτλ, δεν αντιμετωπίζεται καθόσον ανάλογη ρύθμιση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, ακόμη και σε πολύ σοβαρότερες περιπτώσεις. Άλλωστε, ενδεχόμενη ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, θα είχε ως αποτέλεσμα την υποβολή του ιδίου αιτήματος και από επαγγελματίες άλλων περιοχών στις οποίες εκτελούνται έργα ( μετρό Θεσ/νίκης κτλ) με όλες τις αρνητικές συνέπειες που συνεπάγονται αυτού του είδους οι ρυθμίσεις (υστέρηση δημοσίων εσόδων, ευκαιρίες για φοροδιαφυγή κτλ)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ