Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Δικαίωμα στη βελτίωση συνθηκών κατοικίας για τους σεισμοπαθείς της 8ης Ιουνίου 2008.


Με την υπ. αριθ. πρωτ. 8631/Α32/21.11.08 διευκρινιστική εγκύκλιο, το ΥΠΕΧΩΔΕ πληροφορεί το ΤΑΣ ΑΧΑΙΣ ότι για την περίπτωση των κατοικιών που έχουν κριθεί κατεδαφιστέες αλλά κάποιο τμήμα τους έχει χαρακτηρισθεί επισκευάσιμο δεν δικαιούνται προσαύξηση ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4ΑΙΙΙ.3 της με αριθ. Πρωτ. ΟΙΚ/5322/Α32/8-7-08 ΚΥΑ με τίτλο βελτίωση συνθηκών κατοικίας
Δηλαδή στην περίπτωση που καταστραφείσα οικία είχε κάποια μικρή προσθήκη μεταγενέστερη και η οποία κρίνεται επισκευάσιμη ανεξάρτητα της επιφάνειας της, της αξίας της, της λειτουργικής δυνατότητας να συνδεθεί με τη νέα οικοδομή δεν θα δίνεται η δυνατότητα προσαύξησης της επιφάνειας της νέας οικοδομής χωρίς να γίνεται τουλάχιστον ανάλογη μείωση της προσαύξησης με την επιφάνεια του παραμένοντος επισκευάσιμου τμήματος.

Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν παλαιά σπίτια σε χωριά που επί χούντας τους επιβλήθηκε η κατασκευή προσθηκών (κουζίνα, λουτρό) που αντικατέστησαν τους υπαίθριους καμπινέδες και τα φουρναριά, χωρίς οικοδομικές άδειες από την πολεοδομίας αλλά από τη χωροφυλακή.
Λόγω των ανωτέρω δεν τηρούν τις προδιαγραφές του αντισεισμικού κανονισμού είναι οικοδομημένες με αμφιβόλου ποιότητας οικοδομικά υλικά από εμπειροτέχνες τεχνίτες χωρίς επίβλεψη μηχανικού και συνήθως είναι επί «PILOTIS» προσθήκες στον Α’ όροφο.
Ενέχοντας δε στις περισσότερες των περιπτώσεων για όλες τις μεγάλες ζημιές που υπέστησαν τα κυρίως σπίτια που ήταν παλαιότερα κατασκευασμένα με διαφορετικά υλικά και τεχνοτροπία και είχαν διαφορετική συμπεριφορά στην καταπόνηση του σεισμού.
Επιπλέον δε επειδή τα σπίτια στα χωριά είναι κτισμένα σε μικρά οικόπεδα(άρτια καρά παρέκκλιση) εφαρμόζοντας τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις (αποστάσεις από όρια οικοπέδου, ρυμοτομικές γραμμές, ρέματα) σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι προσθήκες έχουν τοποθετηθεί τυχαία χωρίς κανένα σχεδιασμό και επικοινωνούσαν με το υπόλοιπο σπίτι μέσω εσωτερικών προσβάσεων, στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι αδύνατη η διάταξη της νέας οικοδομής εντός του οικοπέδου τηρώντας τις προδιαγραφές και η λειτουργική σύνδεση με το παραμένων οίκημα.
Από τα ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο ιδιοκτήτης υποχρεούται προκειμένου να οικοδομήσει μία σύγχρονη κατοικία να προβεί στην κατεδάφισή της εν λόγω προσθήκης υποβαλλόμενος στα πρόσθετα έξοδα αφενός και αφετέρου να μην τύχει των ευεργετικών διατάξεων της προσαύξησης της δωρεάν κρατικής αρωγής λόγω πολυμελούς οικογένειας που πρέπει να στεγάσει.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός

Προτίθεται να άρει το περιεχόμενο της υπ. αριθ. 8631/Α32/22.11.08 εγκυκλίου ώστε κάθε σεισμόπληκτος να δικαιούται προσαύξηση ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειάς του, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ ΟΙΚ/5322/Α32/8-03-08;

O ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης