Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

Ερώτηση

Π Ρ Ο Σ τον κ. Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος ‘Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’»

Στις 3/02/09 δημοσιοποιήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ, πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων επεξεργασίας λυμάτων του Άξονα 2 του επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΕΡΑΑ) του «ΕΣΠΑ 2007-2013».
Η πρόσκληση συνοδεύεται από κατάλογο 307 οικισμών Γ’ προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία 91/271 στους οποίους απαιτούνται Ε.Ε.Λ. και Δ.Α.
Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται μόνο 9 οικισμοί του Ν. Αχαΐας ενώ δεν περιλαμβάνεται κανένας οικισμός του Δήμου Αιγείρας, Αιγίου και Ερινεού, Παραλίας, Δύμης, Μόμβρης και Λαρίσσου.

Επιπλέον και σύμφωνα με την πρόσκληση τεχνικών πληροφοριών και οδηγιών σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των Τ.Δ.Π. και άλλες διευκρινήσεις έχουν οριστεί υπάλληλοι μόνο στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα.

Κατόπιν όλων των προαναφερομένων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Γιατί δεν περιλαμβάνονται στον πιο πάνω κατάλογο των οικισμών Γ’ προτεραιότητας κανένας από τους προαναφερόμενους δήμους της Αχαΐας;
2) Ποιες οι προϋποθέσεις ένταξης τους στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας;
3) Γιατί δεν έχει οριστεί αρμόδια υπηρεσία/υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών και στην περιφέρεια;

O ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης