Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Απαιτείται κατάρτιση νέου θεσμικού πλαισίου για τα ΚΕΠ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΑΡ ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Την προώθηση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την κατάρτιση νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα επιλύει τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες σχετικά με τα ΚΕΠ, ζητούν με ερώτησή τους στη βουλή, οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης και Νίκος Τσούκαλης.


Στην ερώτησή τους οι δύο βουλευτές αναφέρουν πως τα ΚΕΠ αποτελούν υπηρεσία αιχμής του Δημοσίου και έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο πλέον επιτυχημένος θεσμός της Δημόσιας Διοίκησης. Δυστυχώς, ο θεσμός αυτός δεν έχει τη στήριξη που θα έπρεπε τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα να αντιμετωπίζονται σοβαρότατα προβλήματα, τα οποία χρήζουν άμεσης λύσης. Επιπλέον υπάρχει σύγχυση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο τα διέπει.


Οι βουλευτές επισημαίνουν πως η συγκέντρωση σε ένα νόμο όλων των διατάξεων των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και των εγκυκλίων που αφορούν τη λειτουργία των ΚΕΠ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σοβαρή οργάνωση και λειτουργία του θεσμού και ερωτούν τους συναρμόδιους υπουργούς εάν προτίθενται να προωθήσουν σχετική νομοθετική ρύθμιση για την κατάρτιση νέου θεσμικού πλαισίου για τα ΚΕΠ, με την απευθείας υπαγωγή τους στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
Τα ΚΕΠ αποτελούν υπηρεσία αιχμής του Δημοσίου και έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο πλέον επιτυχημένος θεσμός της Δημόσιας Διοίκησης. Δυστυχώς, ο θεσμός αυτός δεν έχει τη στήριξη που θα έπρεπε τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα να αντιμετωπίζονται σοβαρότατα προβλήματα, τα οποία χρήζουν άμεσης λύσης.Από την ίδρυση τους, υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο τα διέπει. Η συγκέντρωση σε ένα νόμο όλων των διατάξεων των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και των εγκυκλίων που αφορούν τη λειτουργία των ΚΕΠ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σοβαρή οργάνωση και λειτουργία του θεσμού.

Έως σήμερα, ζητήματα που αφορούν τα ΚΕΠ λύνονται και ερμηνεύονται κατά το δοκούν, ενίοτε από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, άλλοτε από το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και συχνότερα με την αποστολή εγκυκλίων που αφορούν αποκλειστικά τα ΚΕΠ. Η σύγχυση που προκαλείται από τη σωρεία διατάξεων και την πολυνομία αποβαίνουν σχεδόν πάντα εις βάρος των εργαζομένων και γεννούν εκκρεμότητες που πρέπει να επιλυθούν με νέο θεσμικό πλαίσιο:

Ενδεικτικά αναφέρονται: Η επιβολή διαφορετικού ωραρίου με την καθιέρωση της απογευματινής βάρδιας και του Σαββάτου ως ημέρα εργασίας, το δικαίωμα υπογραφής σε συμβασιούχους, η ταυτόχρονη εποπτεία από τρεις προϊστάμενες αρχές (Δήμοι, Υπ. Εσωτερικών, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ) με εντολές -πολλές φορές - εκ διαμέτρου αντίθετες και σύγχυση ιεραρχίας, η άρνηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, η υποχρεωτική παραμονή στα ΚΕΠ τοποθέτησης επί μια πενταετία από την ημερομηνία διορισμού, η αδυναμία πραγματοποίησης μετατάξεων σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας κλπ.


Σημαντικό ζήτημα επίσης αποτελεί η μη ύπαρξη καθηκοντολογίου και σαφούς οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων των εργαζομένων, διότι παρότι τα ΚΕΠ ιδρύθηκαν για να λειτουργούν επικουρικά προς τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες, έχουν φτάσει στο σημείο να τις υποκαθιστούν.

Με βάση τα προαναφερόμενα,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:


Σκοπεύουν να προωθήσουν σχετική νομοθετική ρύθμιση για την κατάρτιση νέου θεσμικού πλαισίου για τα ΚΕΠ, το οποίο θα επιλύει τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες σχετικά με τα ΚΕΠ - μέρος των οποίων ενδεικτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω;


Προτίθενται να νομοθετήσουν την απευθείας υπαγωγή των ΚΕΠ στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης, και συνακόλουθα, οι υπάλληλοι με ειδικότητα ΔΥΠ να ανήκουν διοικητικά και οργανικά στο εποπτεύον Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και στους Δήμους να παραμείνουν οι εγκαταστάσεις κατά τα πρότυπα λειτουργίας σχολικών μονάδων με την ανάληψη της υλικοτεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών και το απαιτούμενο υποστηρικτικό προσωπικό στις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων (κλητήρες κλπ);


Οι ερωτώντες βουλευτές
Φώτης Κουβέλης
Νίκος Τσούκαλης