Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Διαδικασία σύνταξης στρατηγικών χαρτών θορύβου για την πόλη της Πάτρας

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Την ανάγκη σύνταξης στρατηγικών χαρτών θορύβου για την πόλη της Πάτρας, επισημαίνει με ερώτησή του προς την υπουργό περιβάλλοντος ο βουλευτής Αχαΐας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης, δεδομένου ότι η Πάτρα κατατάσσεται σε ιδιαίτερα υψηλές θέσεις ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πόλεις, για τα προβλήματα ηχορρύπανσης.


Στην ερώτησή του ο κ. Τσούκαλης αναφέρει:

Η Πάτρα κατατάσσεται σε ιδιαίτερα υψηλές θέσεις ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πόλεις, για τα προβλήματα ηχορρύπανσης. Η κοινοτική Οδηγία 2002/49 (ΦΕΚ 384Β/28.03.2006) προβλέπει την εκπόνηση δυναμικών χαρτών θορύβου, τα αποτελέσματα των οποίων θα κρίνονται και θα συγκρίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χάρτες που πρέπει να συνταχθούν αφορούν πολεοδομικά συγκροτήματα άνω των 250.000 κατοίκων, μεγάλους οδικούς άξονες, τον κύριο σιδηροδρομικό άξονα, το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».


Η εν λόγω οδηγία έχει εναρμονισθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 13586/724/Β/ 28.3.2006, η εφαρμογή της βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει προκηρυχθεί η μελέτη της χαρτογράφησης των Δήμων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με απάντηση σε παλαιότερη ερώτησή μου (7090/25-2-08) η χαρτογράφηση θορύβου του Δήμου Πάτρας υπάγεται σε επόμενη φάση εφαρμογής της Οδηγίας που πρέπει να υλοποιηθεί από το 2000 έως το 2012 και τα σχέδια δράσης που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση των μελετών, θα περιέχουν σειρά προτάσεων για την βελτίωση του ακουστικού περιβάλλοντος και την ενημέρωση των πολιτών.


Δεδομένου του έντονου προβλήματος ηχορρύπανσης στην Πάτρα και του γεγονότος ότι η οδηγία θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να παρέχει μια βάση για την ανάπτυξη και τη συμπλήρωση του υφισταμένου συνόλου των κοινοτικών μέτρων αλλά και για την ανάπτυξη συμπληρωματικών μέτρων, τόσο βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα,


Ερωτάται η κ. Υπουργός


Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία σύνταξης στρατηγικών χαρτών θορύβου για την πόλη της Πάτρας;


Ο ερωτών βουλευτής


Νίκος Τσούκαλης


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού σας πληροφορούμε τα εξής:


Στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/4Θ/ΕΚ περί αξιολόγησης και διαχείρισης περιβαλλοντικού θορύβου και σε εφαρμογή του Αρθρου 7 παρ 2 της ( γ ) σχετικής ΚΎ.Α που προβλέπει μελέτες χαρτογράφησης και εκπόνηση σχεδίων δράσης, μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων της χώρας με πληθυσμό άνω των 250 000 κατοίκων, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ έργο που αποσκοπεί στη χαρτογράφηση θορύβου και την εκπόνηση σχεδίων δράσης αντιμετώπισης αυτού, για το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Πάτρας.


Το έργο έχει προκηρυχθεί με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με την υπ’ αριθ.οικ.168820/6 8 2010 Απόφαση Υπουργού Π.Ε ΚΑ και ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη.