Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης διαχείρισης του Μαλιακού κόλπου

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΣοβαρά προβλήματα ρύπανσης αντιμετωπίζει ο Μαλιακός κόλπος εξ’ αιτίας της συνεχιζόμενης απόρριψης αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, απορριμμάτων αλλά και φυτοφαρμάκων με συνέπεια την αργή και σταθερή υποβάθμισή του.


Όπως επισημαίνει η Κίνηση Πολιτών “ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS”, «μέχρι σήμερα τίποτα δεν έχει αλλάξει που να αναστρέφει την κατάσταση και να επιτρέπει να αισιοδοξούμε. Οι ρυπαντές του κόλπου παραμένουν ως μόνιμες απειλές. Καμιά παρέμβαση δεν έχει γίνει για τα αστικά λύματα, τα βιομηχανικά απόβλητα, τα ελαιοτριβεία, τα σκουπίδια, τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα, τους στάβλους και τις κτηνοτροφικές μονάδες, την ευθυγράμμιση της κοίτης του υπερχειλιστή και την εκτροπή των νερών του Σπερχειού, τα μεγάλα έργα και τα ιχθυοτροφεία».


Για την προστασία και τη σωτηρία του Μαλιακού κόλπου απαιτείται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων και πρωτοβουλιών όπως:


• Η ολοκλήρωση του Διαχειριστικού Σχεδίου λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 και η σύσταση ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Οίτης – Σπερχειού – Μαλιακού περιλαμβάνοντας τον Εθνικό Δρυμό και την περιοχή NATURA 2000 ως ενιαίο οικοσύστημα.


• Η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο 60/2000 για τα νερά και ο χαρακτηρισμός του Σπερχειού και των παραποτάμων του ως «ευαίσθητου αποδέκτη» καθώς και η ολοκλήρωση των έργων επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού της Λαμίας, η σωστή λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καμένων Βούρλων και η άμεση λειτουργία Βιολογικών Καθαρισμών στους Δήμους κατά μήκος Μαλιακου – Σπερχειού


• Το κλείσιμο όλων των παράνομων ΧΑΔΑ κατά μήκος της κοίτης του Σπερχειού και την αποκατάστασή τους καθώς και τη μελέτη εφαρμογής προγράμματος απονιτροποίησης των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην κοιλάδα του Σπερχειού και ενίσχυση των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας με στόχο την ανάδειξη της κοιλάδας σε “Ζώνη Βιολογικής Γεωργίας”.


• Τη μόνιμη εγκατάσταση αξιόπιστου δικτύου σταθμών μέτρησης της ποιότητας των νερών του κόλπου και των νερών του Σπερχειού καθώς και την καταγραφή και τη συνεχή παρακολούθηση όλων των “εν δυνάμει” εστιών ρύπανσης, ιδιαίτερα των βιομηχανικών μονάδων και των ελαιοτριβείων, τον αυστηρό έλεγχο και την εφαρμογή της νομοθεσίας στη λειτουργία τους.


Επειδή για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Μαλιακού απαιτείται ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του κόλπου, που να περιλαμβάνει όλες εκείνες τις οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι συμβατές με την προστασία του θαλάσσιου και του παράκτιου περιβάλλοντος,


Ερωτάται η κ. Υπουργός

Προτίθεστε να προβείτε στην εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του κόλπου, με σκοπό την ουσιαστική προστασία αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής;


Οι ερωτώντες βουλευτέςΦώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης


Νίκος Τσούκαλης


Γρηγόρης Ψαριανός