Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

Απλήρωτοι για μια ακόμη φορά οι εργαζόμενοι της «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» στο έργο κάλυψης του ΔιακονιάρηΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ


Χωρίς μισθούς 4 μηνών και επίδομα καλοκαιρινής άδειας, είναι για μια ακόμη φορά οι εργαζόμενοι της «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» στα έργα κάλυψης του Διακονιάρη.
Το θέμα έφερε με ερώτησή του προς τους υπουργούς Μεταφορών και Εργασίας ο βουλευτής της Δημοκρατικής αριστεράς Νίκος Τσούκαλης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η εταιρεία συνεχίζει να προκαλεί τόσο τους εργαζόμενους με τη μη τήρηση των βασικών της εργοδοτικών της υποχρεώσεων, αλλά και όλους τους φορείς της περιοχής με την παραβίαση των όρων υλοποίησης των έργων.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Μετά την απόφαση της πολιτείας να κηρύξει έκπτωτη τη «ΜΗΧΑΝΙΚΗ» από τα έργα που αυτή εκτελεί στην Αχαΐα, η εταιρεία εντατικοποίησε τις εργασίες της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο και να μην υποστεί τις συνέπειες, χωρίς όμως να αμείβει τους εργαζόμενους σε αυτά .


Απλήρωτοι για 4 μήνες είναι, οι εργαζόμενοι στα έργα κάλυψης του χειμάρρου Διακονιάρη στην Πάτρα, ενώ δεν πήραν ούτε το επίδομα καλοκαιρινής άδειας.

Για άλλη μια φορά η εταιρεία συνεχίζει να προκαλεί τόσο τους εργαζόμενους με τη μη τήρηση, προς αυτούς, των βασικών της εργοδοτικών της υποχρεώσεων αλλά και όλους τους φορείς της περιοχής με την παραβίαση των όρων υλοποίησης των έργων.


· Επειδή είναι άκρως προκλητικό, σε περίοδο οικονομικής κρίσης να διακυβεύονται εργασιακά δικαιώματα ακόμα και σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε δημόσια έργα.
· Επειδή η ανοχή της πολιτείας απέναντι στην εν λόγω εταιρεία έχει ξεπεράσει κάθε όριο, ερωτώνται οι κ. κ. υπουργοί:1. Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την πληρωμή των δεδουλευμένων προς τους εργαζομένους, καθώς και του επιδόματος αδείας που οφείλει η εταιρεία;


2. Πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί το έργο κάλυψης του χειμάρρου Διακονιάρη;
Ο ερωτών βουλευτήςΝίκος Τσούκαλης
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΘΕΜΑ: Πληρωμή των εργαζομένων της «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» στο έργο «Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π ) με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του Χειμάρρου Διακονιάρη».


ΣΧΕΤ . Η Ερώτηση 2708/13.9.2010 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κ Νίκος Τσούκαλης


Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, για θέματα της αρμοδιότητας μας παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ Βουλευτή τα εξής:


Η χρηματοδοτική ροή της κατασκευής του έργου «Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (ΕΠΠ) με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη» γίνεται απρόσκοπτα από το Υπουργείο.


Σχετικά με την πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος στην κατασκευή του εν λόγω έργου και εφ1 όσον αυτός αδυνατεί για την εξόφλησή τους σας πληροφορούμε ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ 9 του άρθρου 37 του Ν 3669/08 ΦΕΚ 116/Α΄.


Στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. ΣΕ εφαρμογή της προαναφερθείσας παραγράφου μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τρείς (3) το πολύ μήνες πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων


Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε γραπτή ενημέρωση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία από τους εργαζόμενους στο έργο του θέματος περί καθυστερήσεως της πληρωμής τους.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΘΕΜΑ: Προβλήματα εργαζομένων στην Εταιρεία «Μηχανική» για το έργο κάλυψης του Διακονιάρη στην Πάτρα


ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ 2708/13-9-2010 ΕΡΩΤΗΣΗ


Σε απάντηση της με αρ πρωτ. 2708/13-9-2010 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Τσούκαλη, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ 31554/21-9-2010 Έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.


Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 2708/13.09 10 Ερώτηση του βουλευτή κ. Ν Τσούκαλη Σχετ: Δικό σας το υπ' αριθμ 2075/15.09.10, διαβιβαστικό έγγραφο


Προκειμένου να απαντηθεί η παραπάνω Ερώτηση του βουλευτή κ Ν. Τσούκαλη με θέμα «Απλήρωτοι για μία ακόμη φορά οι εργαζόμενοι της «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» στο έργο κάλυψης του Διακονιάρη στην Πάτρα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:


Στις 17.09.10 το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αχαΐας, διενήργησε επιτόπιο έλεγχο στο εργοτάξιο της εταιρείας Μηχανική Α.Ε, προκειμένου να εξετάσει τα καταγγελλόμενα. Από τον έλεγχο στους χώρους εργασίας και στα γραφεία του εργοταξίου διαπιστώθηκαν;


1. Απασχόληση τριών (3) εργαζομένων οικοδόμων. Ζητήθηκε και δεν επιδείχθηκε το Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα.


2 Η μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε δέκα τέσσερις (14) συνολικά από τους δέκα εξ (16) εργαζόμενους ως εξής;


• Σε εξ (6) εργαζόμενους οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές μηνών Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου καθώς και το επίδομα αδείας 2010.


• Σε εξ (6) εργαζόμενους οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου καθώς και το επίδομα αδείας 2010.


• ΣΕ δύο (2) εργαζόμενους με ημερομηνία πρόσληψης 24.08.10 και 26.08.10 οφείλονται δεδουλευμένα ημερομίσθια μηνός Αυγούστου

Για τις παραπάνω διαπιστώσεις, ζητήθηκαν γραπτές «ξηγήσεις καθώς και αναλυτικές καταστάσεις οφειλομένων αποδοχών προκειμένου η τοπική μας υπηρεσία να προχωρήσει στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες, Στη συνέχεια οι γραπτές εξηγήσεις προσκομίστηκαν πλην όμως δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές και η τοπική μας υπηρεσία εισηγήθηκε προς την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης την επιβολή δύο διοικητικών κυρώσεων (οφειλή δεδουλευμένων αποδοχών, μη επίδειξη βιβλίου ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού σε οικοδομικά και τεχνικά έργα.


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ