Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Συμβασιούχοι της ΕΡΤ ΑΕ


ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Στα τέλη Ιουνίου λήγουν οι συμβάσεις των 1047 συμβασιούχων της ΕΡΤ και της ΕΤ3. Παρόλα αυτά, από το Υπουργείο Εσωτερικών και τη διοίκηση της ΕΡΤ δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα το τι μέλλει γενέσθαι, με συνέπεια οι συμβασιούχοι να ανησυχούν εξαιτίας των αντικρουόμενων σεναρίων που κυκλοφορούν, να ομιλούν περί πολυγλωσσίας και να προχωρούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Οι συμβασιούχοι καταγγέλλουν ότι η διοίκηση της ΕΡΤ δεν έχει ανακοινώσει ούτε το αποτέλεσμα της καταγραφής, ούτε το νέο οργανόγραμμα του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, ενώ η τελευταία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Με βάση τα προαναφερόμενα,
ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:


Θα ανανεωθούν για ένα τουλάχιστον οκτάμηνο οι συμβάσεις έργου που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2010 όπως ζητάει η ΠΟΕΣΥ;

Προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο που να καταργεί τις συμβάσεις ομηρίας και να καταρτίσει σύγχρονο οργανόγραμμα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης κατοχυρώνοντας συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου για όλους τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ ΑΕ;

Θα υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας;

16.6.2010

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης
Αθανάσιος Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΣχετικά με την Ερώτηση με αριθμό πρωτ. 11634/16.06.2010 που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτής κ.κ. Φώτης Κουβέλης, Αθανάσιος Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός, με θέμα: «Συμβασιούχοι της ΕΡΤ ΑΕ», σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Η Υπηρεσία μας προκειμένου να προωθήσει στην Τετραμελή Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σχέδιο εγκριτικής απόφασης για προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού και για σύναψη συμβάσεων έργου απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό καθώς και βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων.

2. Μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας αίτημα από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού για πρόσληψη προσωπικού ή σύναψη συμβάσεων έργου για την ΕΡΤ, για το έτος 2010.

Στο άρθρο 9 παρ.9 του σχεδίου νόμου που ψηφίστηκε ήδη από τη Βουλή και επίκειται η δημοσίευση του στο ΦΕΚ,

<< Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών ,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" » συμπεριλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία η ΕΡΤ ΑΕ μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτως της πρόβλεψης των σχετικών ειδικοτήτων και του αριθμού των θέσεωανεξαρτήτως της πρόβλεψης των σχετικών ειδικοτήτων και του αριθμού των θέσεων στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της. Οι συμβάσεις αυτές καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994,όπως ισχύει. Για τις ειδικότητες που εξαιρούνται από το ν.2190/1994 ,όπως ισχύει, οι συμβάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και τους όρους που καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζουν οι διατάξεις αυτές, Η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση προωθείται με σκοπό την επίλυση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσο για την ΕΡΤ ΑΕ όσο και για τους εργαζόμενους της του θέματος αυτού. Το σχέδιο της σχετικής διάταξης που περιλαμβάνεται στο άρθρο 9 παρ.9 του σχεδίου νόμου σας επισυνάπτεται Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού και το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης όσον αφορά στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στα οποία και κοινοποιούμε την εν λόγω Ερώτηση. Ο Υφυπουργός Γεώργιος Ντόλιος

1 σχόλια:

Σπίθας είπε...

Μετά την απόφαση σας, να συνεχίσετε,
ως ανεξάρτητος, πλέον, βουλευτής, αγαπητέ κ. Νίκο Τσούκαλη:

-που σας τιμά ιδιαίτερα και επικυρώνει το, ήδη, πολύ σημαντικό κοινοβουλευτικό σας έργο
(κατά την γνώμη μου, βέβαια)

-και δικαιώνει εκείνους που σας ψήφισαν για τις ιδέες της Ανανεωτικής Αριστεράς που υπηρετείτε και εκφράζετε με τον καλύτερον δυνατόν τρόπο, υπερασπίζοντας πρώτιστα τις δημοκρατικές αξίες.

Σας εύχομαι, καλή δύναμη, πολύ κουράγιο και καλή συνέχεια στην προσπάθεια σας για μια νέα Δημοκρατική και Ανανεωτική Αριστερά.

Με εξαιρετική εκτίμηση.