Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Αλλαγή τρόπου χορήγησης φαρμακευτικών σκευασμάτων υψηλού κόστους σε χρόνιους πάσχοντες

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Την αλλαγή του τρόπου χορήγησης φαρμακευτικών σκευασμάτων υψηλού κόστους για σοβαρές χρόνιες παθήσεις όπως διάφορες μορφές καρκίνου, σκλήρυνση κατά πλάκας, νεφροπάθειες, διαβήτης, κλπ ζητούν με ερώτησή τους οι ανεξάρτητοι βουλευτές της αριστεράς Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός.

Οι τέσσερεις βουλευτές ερωτούν τους αρμόδιους υπουργούς σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω απαράδεκτη ταλαιπωρία των χρονίως πασχόντων συμπολιτών μας, μετά την πρόσφατη ΚΥΑ με την οποία καθίσταται πρακτικά αδύνατη η χορήγηση των ανωτέρω σκευασμάτων.


Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Με την έκδοση της αριθμ. Φ80000/οικ.11385/1394/30.4.2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η χορήγηση, από ιδιωτικά φαρμακεία, 89 φαρμακευτικών σκευασμάτων υψηλού κόστους για σοβαρές χρόνιες παθήσεις όπως διάφορες μορφές καρκίνου, σκλήρυνση κατά πλάκας, νεφροπάθειες, διαβήτης, καρδιοπάθειες, ρευματοπάθειες κ.ά., καθίσταται πλέον πρακτικά αδύνατη.

Η αλλαγή στη διαδικασία χορήγησης των εν λόγω φαρμάκων -σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Κ.Υ.Α, - σε συνδυασμό με την κατάργηση της τριμηνιαίας συνταγογράφησής τους και την υποχρέωση θεώρησης της σχετικής συνταγής από όλα πλέον τα ασφαλιστικά ταμεία, ταλαιπωρεί, με πολυήμερες γραφειοκρατικές διαδικασίες, χιλιάδες χρονίως πάσχοντες συμπολίτες μας τόσο στις μεγάλες πόλεις, όσο και στην περιφέρεια και τη νησιωτική χώρα.

Με δεδομένο ότι η Πολιτεία, σε συνθήκες βαθειάς οικονομικής κρίσης, οφείλει να στηρίζει αποτελεσματικά τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι χρονίως πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες,

ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω απαράδεκτη ταλαιπωρία των χρονίως πασχόντων συμπολιτών μας οι οποίοι λαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω φαρμακευτικά σκευάσματα;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΣΧΕΤ Η αριθ. πρωτ. 11786/18-6-2010 ερώτηση

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση , που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κ.κ Φώτη Κουβέλη, Θανάση Λεβέντη, Νίκο Τσούκαλη, Γρηγόρη Ψαριανό, αναφορικά με τον κατάλογο των χορηγούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, υψηλού κόστους, από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 παρ. 2 παρ γ του ν.3816/2010 (Α,6), εκδόθηκε η ΚΥΑ αριθ. Φ.80000 /οικ. 11385/1394/2010 (Β,569), σύμφωνα με την οποία τα αναφερόμενα 89 φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, χορηγούνται από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησής τους από αυτά, με την ένδειξη «στερείται» από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Οι λόγοι που επέβαλαν την προμήθεια των εν λόγω φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων είναι:
α) το γεγονός ότι για τα εν λόγω ιδιοσκευάσματα χορηγούνται για την αντιμετώπιση σοβαρών και χρόνιων παθήσεων για τις οποίες απαιτείται συνεχής και συστηματική παρακολούθηση του ασθενούς σε Νοσοκομειακό περιβάλλον, ώστε να υπάρχει ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ασθενών αυτών
β) η χρέωση από τα νοσοκομεία στους ασφαλιστικούς φορείς στη χονδρική τιμή + 3%, επιφέρει σημαντική μείωση στις δαπάνες της φαρμακευτικής περίθαλψης. εξάλλου τα φάρμακα αυτά χορηγούνται βάσει της άδειας κυκλοφορίας τους για νοσοκομειακή χρήση ή χρήση από ειδικούς γιατρούς κατά την έναρξη της θεραπείας

Η ρύθμιση αυτή θεσπίσθηκε με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των ασθενών, τη μη επιβάρυνση τους από τυχόν προβλεπόμενη συμμετοχή καθώς και την περιστολή των δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλιστικών οργανισμών, οι οποίες αυξάνονται με ρυθμό δυσανάλογο της αύξησης των εσόδων τους.

Πάντως σε καμία περίπτωση ο ασφαλισμένος δεν στερείται τα αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασής του φάρμακα και έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς αφού δεν απαιτείται θεώρηση της συνταγής και τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων διαθέτουν τις απαραίτητες ποσότητες για την καλλίτερη εξυπηρέτηση τους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ